Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SOWA 20140302 Magazyn Europejski Moskwa ujawnia protokoly medrcow BBN-u.pdf

SOWA 20140302 Magazyn Europejski Moskwa ujawnia protokoly medrcow BBN-u.pdf

Ratings: (0)|Views: 68|Likes:
Moskwa ujawnia protokoły z nocnego posiedzenia BBN-u prezydenta Komorowskiego
snowden ujawnił na krymie protokoły
wypowiedzi mędrców syjonu z bebeenu:
trzeba w to wciągnać szwecję, kaczyński
- w bojkot igrzysk pozaolimpijskich? bolek

goleń chciałbym kurwować na krymie, olek
skladkę w nato zaplacę za podole, polmos
na madagaskar konto otworzyć, koziej
nie oddam marynarki wujka bez guzika

jarosław, a ja mężczyznę u komoroskich
poznaję po przydziale z moskwy, miller
z ruskimi trzeba przez prezerwatywę, kard.
dziwisz: spieprzam, koledzy na wawel (oklaski)

http://sowa.quicksnake.at/Zniweczona-rzeczywistosc/Merkel-oddaje-Komorowskiemu-inflancje-na-Ukrainie
Moskwa ujawnia protokoły z nocnego posiedzenia BBN-u prezydenta Komorowskiego
snowden ujawnił na krymie protokoły
wypowiedzi mędrców syjonu z bebeenu:
trzeba w to wciągnać szwecję, kaczyński
- w bojkot igrzysk pozaolimpijskich? bolek

goleń chciałbym kurwować na krymie, olek
skladkę w nato zaplacę za podole, polmos
na madagaskar konto otworzyć, koziej
nie oddam marynarki wujka bez guzika

jarosław, a ja mężczyznę u komoroskich
poznaję po przydziale z moskwy, miller
z ruskimi trzeba przez prezerwatywę, kard.
dziwisz: spieprzam, koledzy na wawel (oklaski)

http://sowa.quicksnake.at/Zniweczona-rzeczywistosc/Merkel-oddaje-Komorowskiemu-inflancje-na-Ukrainie

More info:

Published by: SOWA magazyn europejski on Mar 02, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2014

pdf

text

original

 
 
magazyn europejski SOWA 20140302 Magazyn Europejski Moskwa ujawnia protoko
ù
 y m
ê
drców BBN-u
Merkel oddaje Komorowskiemu inflancje na Ukrainie
 
Geschrieben von sowa (») heute um 19:19 in der Kategorie Zniweczona rzeczywistosc, gelesen: 2x
Moskwa ujawnia protoko
ù
 y z nocnego posiedzenia BBN-u prezydenta Komorowskiego
 
Stefan Kosiewski 242 osoby maj
¹
 Ci
ê
 w kr
ê
gach
snowden ujawni
ù
 na krymie protoko
ù
 y  wypowiedzi m
ê
drców syjonu z bebeenu: trzeba w to wci
¹
gn
¹
ã
 szwecj
ê
, kaczy 
ñ
ski - w bojkot igrzysk pozaolimpijskich? bolek gole
ñ
 chcia
ù
 bym kurwowa
ã
 na krymie, olek sk 
ù
adk 
ê
 w nato zap
ù
ac
ê
 za podole, polmos na madagaskar konto otworzy 
ã
, koziej nie oddam marynarki wujka bez guzika  jaros
ù
aw, a ja m
ê¿
czyzn
ê
 u komoroskich poznaj
ê
 po przydziale z moskwy, miller z ruskimi trzeba przez prezerwatyw 
ê
, kard. dziwisz: spieprzam, koledzy na wawel (oklaski)
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
niedziela, 02 marca 2014  W sobot
ê
 1 marca br. w pó
ê
nych godzinach wieczornych odby 
ù
o si
ê
 posiedzenie zespo
ù
u kryzysowego Biura Bezpiecze
ñ
stwa Narodowego, po
œ
 wi
ê
cone omówieniu mo
¿
liwych konsekwencji rozwoju sytuacji na Ukrainie dla bezpiecze
ñ
stwa narodowego RP. http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/5268,Posiedzenie-zespolu-kryzysowego-BBN-ws-Ukrainy.html 
 
 ßöåíþê
 
ïîòðåáîâàë
 
íå
 
ïóñêàòü
 
âîåííûé
 
êîðàáëü
 
ÂÌÑ
 
 Óêðàèíû
 
â
 
׸ðíîå
 
ìîðå
 prawda.biz.ua Kr
ê
gi rozszerzone - 18:21 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
Jewish Musicians on Euromaidan
 
magazyn europejski
 User: donatlusk  Name: sowa Website: sowa  https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/FmTDB4RZXYW  Link ,  WikiLeaks , sowa leaks  Kategorie: Wszystkie |  Austria | Czechy  | Dania | Francja | Holandia | Izrael | Niemcy   | Polska | Rosja | Szwajcaria | S
ù
owacja | Ukraina | USA  |  Wegry  |  Wielka Brytania |  WikiLeaks RSS 
Samouki
¿
 ydoskie przygrywaj
¹
 rewolucji faszystowskiej Jewromajdanu: Jewish Musicians on Euromaidan
 
Geschrieben von sowa (») gestern um 23:51 in der Kategorie Protestbewegung, gelesen: 2x
"Pushkin! Klezmer Band"
íà
 
êè¿âñüêîìó 
 
ªâðîìàéäàí³
 detabuizacja - die Detabuisierung
 
OBEJRZANY3:52 Jewish Musicians on Euromaidan 3 858 wy 
œ
 wietle
ñ
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->