Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sowa 20140303 la revista europea wielodzietni.tradere.com.pl.pdf

sowa 20140303 la revista europea wielodzietni.tradere.com.pl.pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 22|Likes:
DO WSPÓŁPRACY i modlitwy. Warszawa, Centrum Pomocy Rodzinom: wielodzietni.tradere.com.pl

Zwracamy się z gorącym apelem w imieniu naszych podopiecznych do osób z dobrym sercem, którym nie jest obojętny los potrzebujących a które mogłyby pomoc rodzinom wielodzietnym przekazując dary rzeczowe, finansowe, włączyć się osobiście w nasze działania i tym samym wesprzeć Centrum Pomocy Rodzinom Wielodzietnym, który tworzymy.

Każdego dnia otrzymujemy masę dramatycznych telefonów od rodzin, które potrzebują naszego wsparcia. Każda sytuacja to indywidualny przypadek. Każda rodzina jest dla nas ważna. Nikogo nie chcemy zostawić bez pomocy, dlatego gorąco apelujemy o życzliwość i serce. Każda kwota oraz dary z automatu zostają przekazywane, naszym podopiecznym.

Nasze zasoby są skromne a rodzin z naprawdę poważnymi dramatami codziennie przybywa. Poza wsparciem rzeczowo-finansowym, chcemy aktywizować (zawodowo, psychologicznie, terapeutycznie,moralnie) rodzinę pomóc pokonać dramat, w którym się znalazła oraz zając się dziećmi przez korepetycje, zajęcia integracyjne, aby nie odczuły na sobie piętna tego dramatu a tym samym uchronić rodzinę od rozbicia a dzieci (od domu dziecka).

Zapraszamy każdego, kto chciałby pomóc nam w pracy z rodzinami wielodzietnymi i tym samym wesprzeć system pomocy, który tworzymy. Jesteśmy młodym zespołem, który z pasją pragnie świadczyć wielowymiarową pomoc tym, którzy sami nie potrafią już sobie poradzić. Mamy wiele innowacyjnych pomysłów i mnóstwo energii do działania.

Poszukujemy fundraiserów, stażystów, wolontariuszy w każdym wieku odpowiedzialnych i lubiących pracę zarówno z dorosłymi, jak i młodzieżą i dziećmi. Nie potrzeba nam osób z doświadczeniem, ale z sercem i uśmiechem.

Wspomóż nasze działania.

Działalność „Centrum Pomocy Rodzinom Wielodzietnym” możliwa jest również dzięki darowiznom od firm i osób prywatnych. Każda kwota przekazana na nasze konto bankowe przeznaczana jest na pomoc Rodzinom oraz wspieranie Centrum Pomocy Rodzinom Wielodzietnym. Każdą przekazaną kwotę możesz odliczyć od podatku!!!

Możesz oddawać wszystkie niepotrzebne rzeczy za naszym pośrednictwem innym potrzebującym. Nie wyrzucaj starej pralki, starego telewizora czy kanapy. Jest wiele rzeczy, niepotrzebnych w domu, które możesz ofiarować za naszym pośrednictwem rodzinom wielodzietnym: odzież, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, meble, środki czystości. Codziennie proszą nas wielodzietne rodziny potrzebujące wsparcia, którym przydadzą się twoje niepotrzebne rzeczy.

Prowadzisz działalność gospodarczą możesz ofiarować nam swoje usługi:

*komputerowe, *graficzne, programistyczne, *drukarskie, *produkcji radiowej i telewizyjnej,

*transportowe – rozwożenia darów rodzinom po godzinach pracy *pomoc finansową *zapis testamentowy

Pomoc rzeczową: *odzież *sprzęt komputerowy*sprzęt AGD *meble*samochody osobowe(przewożenia darów), dostawcze *środki czystości

Pilnie potrzebny samochód !!!!


wesprzyj nas : pomoc.tradere@gmail.com - prosimy też o modlitwę w intencji naszego dzieła.


Mateusz Wrzosek, tel. 727 906 345,
Paweł Bodzon, tel. 608 671 443 ,
ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
http://sowa.quicksnake.es/Viaje-a-Polonia/Zapraszamy-kadego-kto-chciaby-pomoc-nam-w-pracy-z-rodzinami-wielodzietnymi
DO WSPÓŁPRACY i modlitwy. Warszawa, Centrum Pomocy Rodzinom: wielodzietni.tradere.com.pl

Zwracamy się z gorącym apelem w imieniu naszych podopiecznych do osób z dobrym sercem, którym nie jest obojętny los potrzebujących a które mogłyby pomoc rodzinom wielodzietnym przekazując dary rzeczowe, finansowe, włączyć się osobiście w nasze działania i tym samym wesprzeć Centrum Pomocy Rodzinom Wielodzietnym, który tworzymy.

Każdego dnia otrzymujemy masę dramatycznych telefonów od rodzin, które potrzebują naszego wsparcia. Każda sytuacja to indywidualny przypadek. Każda rodzina jest dla nas ważna. Nikogo nie chcemy zostawić bez pomocy, dlatego gorąco apelujemy o życzliwość i serce. Każda kwota oraz dary z automatu zostają przekazywane, naszym podopiecznym.

Nasze zasoby są skromne a rodzin z naprawdę poważnymi dramatami codziennie przybywa. Poza wsparciem rzeczowo-finansowym, chcemy aktywizować (zawodowo, psychologicznie, terapeutycznie,moralnie) rodzinę pomóc pokonać dramat, w którym się znalazła oraz zając się dziećmi przez korepetycje, zajęcia integracyjne, aby nie odczuły na sobie piętna tego dramatu a tym samym uchronić rodzinę od rozbicia a dzieci (od domu dziecka).

Zapraszamy każdego, kto chciałby pomóc nam w pracy z rodzinami wielodzietnymi i tym samym wesprzeć system pomocy, który tworzymy. Jesteśmy młodym zespołem, który z pasją pragnie świadczyć wielowymiarową pomoc tym, którzy sami nie potrafią już sobie poradzić. Mamy wiele innowacyjnych pomysłów i mnóstwo energii do działania.

Poszukujemy fundraiserów, stażystów, wolontariuszy w każdym wieku odpowiedzialnych i lubiących pracę zarówno z dorosłymi, jak i młodzieżą i dziećmi. Nie potrzeba nam osób z doświadczeniem, ale z sercem i uśmiechem.

Wspomóż nasze działania.

Działalność „Centrum Pomocy Rodzinom Wielodzietnym” możliwa jest również dzięki darowiznom od firm i osób prywatnych. Każda kwota przekazana na nasze konto bankowe przeznaczana jest na pomoc Rodzinom oraz wspieranie Centrum Pomocy Rodzinom Wielodzietnym. Każdą przekazaną kwotę możesz odliczyć od podatku!!!

Możesz oddawać wszystkie niepotrzebne rzeczy za naszym pośrednictwem innym potrzebującym. Nie wyrzucaj starej pralki, starego telewizora czy kanapy. Jest wiele rzeczy, niepotrzebnych w domu, które możesz ofiarować za naszym pośrednictwem rodzinom wielodzietnym: odzież, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, meble, środki czystości. Codziennie proszą nas wielodzietne rodziny potrzebujące wsparcia, którym przydadzą się twoje niepotrzebne rzeczy.

Prowadzisz działalność gospodarczą możesz ofiarować nam swoje usługi:

*komputerowe, *graficzne, programistyczne, *drukarskie, *produkcji radiowej i telewizyjnej,

*transportowe – rozwożenia darów rodzinom po godzinach pracy *pomoc finansową *zapis testamentowy

Pomoc rzeczową: *odzież *sprzęt komputerowy*sprzęt AGD *meble*samochody osobowe(przewożenia darów), dostawcze *środki czystości

Pilnie potrzebny samochód !!!!


wesprzyj nas : pomoc.tradere@gmail.com - prosimy też o modlitwę w intencji naszego dzieła.


Mateusz Wrzosek, tel. 727 906 345,
Paweł Bodzon, tel. 608 671 443 ,
ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
http://sowa.quicksnake.es/Viaje-a-Polonia/Zapraszamy-kadego-kto-chciaby-pomoc-nam-w-pracy-z-rodzinami-wielodzietnymi

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: SOWA magazyn europejski on Mar 03, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

 
 
Zapraszamy ka
¿
dego, kto chcia
ù
 by nam pomóc w pracy z rodzinami wielodzietnymi 
la revista europea Escrito por sowa (») hoy en 07:45 en categoría  Viaje a Polonia
 
DO WSPÓ
£
PRACY i modlitwy.  Warszawa, Centrum Pomocy Rodzinom:
 wielodzietni.tradere.com.pl
 
Zwracamy si
ê
 z gor
¹
cym apelem w imieniu naszych podopiecznych do osób z dobrym sercem, którym nie jest oboj
ê
tny los potrzebuj
¹
cych a które mog
ù
 yby pomoc rodzinom wielodzietnym przekazuj
¹
c dary rzeczowe, finansowe, w 
ù
¹
czy 
ã
 si
ê
 osobi
œ
cie  w nasze dzia
ù
ania i tym samym wesprze
ã
 Centrum Pomocy Rodzinom Wielodzietnym, który tworzymy.
 
Ka
¿
dego dnia otrzymujemy mas
ê
 dramatycznych telefonów od rodzin, które potrzebuj
¹
 naszego wsparcia. Ka
¿
da sytuacja to indywidualny przypadek. Ka
¿
da rodzina jest dla nas wa
¿
na. Nikogo nie chcemy zostawi
ã
 bez pomocy, dlatego gor
¹
co apelujemy o
¿
 yczliwo
œ
ã
 i serce. Ka
¿
da kwota oraz dary z automatu zostaj
¹
 przekazywane, naszym podopiecznym. Nasze zasoby s
¹
 skromne a rodzin z naprawd
ê
 powa
¿
nymi dramatami codziennie przybywa. Poza wsparciem rzeczowo-finansowym, chcemy aktywizowa
ã
 (zawodowo, psychologicznie, terapeutycznie,moralnie) rodzin
ê
 pomóc pokona
ã
 dramat, w którym si
ê
 znalaz
ù
a oraz zaj
¹
c si
ê
 dzie
ã
mi przez korepetycje, zaj
ê
cia integracyjne, aby nie odczu
ù
 y na sobie pi
ê
tna tego dramatu a tym samym uchroni
ã
 rodzin
ê
 od rozbicia a dzieci (od domu dziecka).
 
Zapraszamy ka
¿
dego, kto chcia
ù
 by pomóc nam w pracy z rodzinami wielodzietnymi i tym samym wesprze
ã
 system pomocy, który tworzymy. Jeste
œ
my m
ù
odym zespo
ù
em, który z pasj
¹
 pragnie
œ
 wiadczy 
ã
 wielowymiarow 
¹
 pomoc tym, którzy sami nie potrafi
¹
  ju
¿
 sobie poradzi
ã
. Mamy wiele innowacyjnych pomys
ù
ów i mnóstwo energii do dzia
ù
ania.
 
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
Poszukujemy fundraiserów,
 
sta
¿
 ystów 
,
 wolontariuszy w ka
¿
dym wieku - odpowiedzialnych i lubi
¹
cych prac
ê
 zarówno z doros
ù
 ymi, jak i m
ù
odzie
¿¹
 i dzie
ã
mi. Nie potrzeba nam osób z do
œ
 wiadczeniem, ale z sercem i u
œ
miechem.
 
 Wspomó
¿
 nasze dzia
ù
ania.
 
Dzia
ù
alno
œ
ã
 
Centrum Pomocy Rodzinom Wielodzietnym
 mo
¿
liwa jest równie
¿
 dzi
ê
ki darowiznom od firm i osób prywatnych. Ka
¿
da kwota przekazana na nasze konto bankowe przeznaczana jest na pomoc Rodzinom oraz wspieranie Centrum Pomocy Rodzinom Wielodzietnym.
Ka
¿
d
¹
 przekazan
¹
 kwot
ê
 mo
¿
esz odliczy 
ã
 od podatku!!!
 
Mo
¿
esz oddawa
ã
 wszystkie niepotrzebne rzeczy za naszym po
œ
rednictwem innym potrzebuj
¹
cym. Nie wyrzucaj starej pralki, starego telewizora czy kanapy. Jest wiele rzeczy, niepotrzebnych w domu, które mo
¿
esz ofiarowa
ã
 za naszym po
œ
rednictwem rodzinom wielodzietnym: odzie
¿
, sprz
ê
t komputerowy, sprz
ê
t AGD, meble,
œ
rodki czysto
œ
ci. Codziennie prosz
¹
 nas wielodzietne rodziny potrzebuj
¹
ce wsparcia, którym przydadz
¹
 si
ê
 twoje niepotrzebne rzeczy.
 
Prowadzisz dzia
ù
alno
œ
ã
 gospodarcz
¹
 mo
¿
esz ofiarowa
ã
 nam swoje us
ù
ugi:
 
*komputerowe, *graficzne, programistyczne, *drukarskie, *produkcji radiowej i telewizyjnej, *transportowe
 rozwo
¿
enia darów rodzinom po godzinach pracy *pomoc finansow 
¹
 *zapis testamentowy 
 
Pomoc rzeczow 
¹
: *odzie
¿
 *sprz
ê
t komputerowy*sprz
ê
t AGD *meble*samochody osobowe(przewo
¿
enia darów), dostawcze *
œ
rodki czysto
œ
ci
 
Pilnie potrzebny samochód !!!!
 
 wesprzyj nas :
 pomoc
.
tradere@gmail.com - prosimy te
 ¿ 
 o modlitw
ê
 w intencji naszego dzie
ù 
a.
!
 
Mateusz Wrzosek, tel. 727 906 345,
!
 
Pawe
ù
 Bodzon, tel. 608 671 443 ,
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓ
£
PRACY 
 
 www.wielodzietni.tradere.com.pl
 
 www.tradere.com.pl
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
sowa.typepad.com/blog/2014/03
 
sowa de.scribd.com/skosiewski 123,334 Views
 
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->