Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SÁMÁNOK ÉS TÁLTOSOK

SÁMÁNOK ÉS TÁLTOSOK

Ratings: (0)|Views: 390 |Likes:
Published by khanoumi

More info:

Published by: khanoumi on Oct 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
SÁMÁNOK ÉS TÁLTOSOK 
TARTALOM
MAGYAR MITOLÓGIA
SAMANIZMUS TÁLTOS
MAGYAR MESE ÉS MONDAVILÁG
A CSODASZARVASAZ ÉGIG ÉRŐ FASZÉP CERCERUSKAERŐS JÁNOSSZÉP PALKÓRÓZSA KIRÁLYFIHAMMAS JUTKAA TÁLTOS KECSKEA VÖRÖS TEHÉN TÁLTOS JANKÓA DESZKAVÁRI KIRÁLYFIHAMMAS GYURKASÁRGA KICSI KÍGYÓFEHÉRLÓFIA
ARCHAIKUS NÉPI IMÁDSÁGOK, SZÖVEGEK ÉS VERSEK (POGÁNY-KERESZTÉNY)
BETEGSÉGBENMOSDÁS KÖZBEÉG SZÜLTE FÖLDETIDE NEM MER SEMMI ROSSZ...POGÁNNAK MARKÁTU’(„Fölajánlás”)ALUSZTOK-E BOLDOGOK? JÉZUSNAK SZENT VÉRENEM A RÓZSAAZ AZ ASSZONY MÁRIAKÖSZÖNTŐK REGÖSÉNEK 
 
 JÚLIA SZÉP LEÁNY(A mennybe-vitt lány)
 
MAGYAR MITOLÓGIA
A magyar néphit, a népmesék, a mondák, az archaikus népi imák ésráolvasások, valamint a népművészet és a népszokások alapnrekonstrlható mitológiai elképzesek rendszere. Hasonlóan seurópai népekhez (pl. a szlávokhoz), a magyarban sem maradtak fennkimondottan mítosznak tekinthető szövegek, de a rendelkezésre állótöredékes adatok segítségével meg lehet kísérelni a hajdan volt rendszerhelyreállítását. Az ilyen rekonstrukció módszertanilag megalapozható, shogy ez a munka nemcsak elméletileg lehetséges, arra jó példa a BALTIMITOLÓGIA és a SZLÁV MITOLÓGIA, amelyek tipológiailag és a társadalmifejlődés szintjét tekintve is sok hasonlóságot mutatnak a magyarral,hiszen mindrom esetben a parasztság őrizte meg folkrjában amitologikus elképzeléseket.A M. régi állapotának és szerkezetének megismeréséhez a többi finnugornép mitológiája és istenrendszere kellene hogy mintául szolgáljon. Sajnosazonban a magyar anyag erre nem ad lehetőséget, mert teljesen eltér abbi finnugor, de g a nyelvileg legközelebbinek tartott obiugoranyagl is. Ez azzal magyarázható, hogy a legközelebbinek tartottnyelvrokonainktól is már több ezer éve elvált a magyarság, és megszűntminden nyelvi, ill. kulturális kapcsolat.Mivel a magyar phit anyagában nincsenek olyan korai szövegek,amelyeket a kutatás joggal tart a mítoszteremtő korok termékének (mintpl. az északi népek sagái vagy a Nárt-eposz), ezért a közvetett forrásokrakell maszkodni. A mitogiai adatok forrásai lehetnek: a gészetileletek, az antik szerk magyarokra vonatkoadatai, a pkorirténeti krónikák elbeszélései, az írott források, ztük az elltszázadok irodalmi hagyatéka és végül a folklór. Azért kell hangsúlyozniszóbeli phagyomány, a szokások és a pművészet, sen afafaragás és a hímzések ornamentikájának forrásértékét, mert mindezeka kulturális „nyelvezetek” a sokféle idegen hatás ellenére is meg tudtákőrizni a hajdani mitologikus gondolkodás egyes elemeit. senbecsesek azok a 19. sz.-i mitogiai munkák, amelyeknek szeritudatosan gyűjtötték a korabeli folklórt.A források sokfélesége miatt a rendelkezésre álló adatok minősége nemegyforma, e források lkül gsem lehet a magyar phittörténetirétegeit felderíteni. A rekonstrukció egyik problémája éppen az, hogy arendelkezésre álló adatok lényegesen befolyásolják azt a képet, amitkialakítunk. Az egyes forráscsoportok figyelmen l hagyása pedig jelensen ltoztatna a magyar phit rténeti n. Tobbinehézségeket jelent, hogy népünk a 11. sz.-ban áttért a keresztény hitre,és az új vallás fogalmait a nyelvben régóta meglévő, többnyire ótörökeredetű szavakkal fejezték ki (így pl. böjt, áldás, átok, gyón).Érdekes vonása a magyar néphitnek az is, hogy az egyes mitikus (vagypszeudomitikus) alakok, a történetek főhősei mennyire kötődnek a folklóregyes műfajaihoz, ill. egyes forráscsoportokhoz. Pl. a föld alatti világhetes rétegezettségére csak bizonyos ráolvasásszövegek utalnak (a föld

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ailimenuk liked this
Gergely Kalmár liked this
Gabo-1 liked this
Gombár Tamás liked this
15710011606 liked this
15710011606 liked this
yogin965 liked this
trony7 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->