Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Agenda 21

Agenda 21

Ratings: (0)|Views: 1,102|Likes:
Published by zilyus

More info:

Published by: zilyus on Oct 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

 
LOCAL AGENDA 211.0PENDAHULUANAgenda 21 merupakan Pelan Tindakan Global ke Arah Pembangunan Mampan Untuk Abad ke-21. Ia dihasilkan melalui deklarasi Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil padatahun 1992 yang dihadiri oleh 178 buah Negara termasuk Malaysia. Pelan TindakanGlobal tersebut mengandungi 40 bab yang menghuraikan langkah-langkah yang perludilaksanakan kearah pembangunan mampan. Agenda 21 merupakan komitmen duniaterhadap pembangunan yang berpusat pada manusia, mengembangkan sebuah konsep “ berfikir global, bertindak local”. Local Agenda 21(LA21)Bab ke-28 Agenda 21menekankan peranan Pihak Berkuasa Tempatan(PBT) dalam melaksanakan pembangunan mampan di peringkat tempatan menerusi Program Local Agenda21(LA21). Oleh yang demikian LA21 adalah Agenda 21 yang dilaksanakan di peringkattempatan. Local Agenda 21 merupakan suatu program yang menekankan penglibatan tiga pihak, iaitu PBT, masyarakat dan sektor swasta bekerjasama untuk merancang danmenguruskan kawasan persekitaran mereka ke arah pembangunan mampan dan kualitihidup yang lebih tinggi.Melalui LA21 masyarakat tempatan boleh melibatkan diri utnuk mengenalpastidan mengkaji isu-isu pembangunan mampan, membentuk pelan tindakan untumenangani isu-isu tersebut dan melaksanakan pelan tindakan itu Pendekatan asas program ini ialah pendekatan bottom-up, atau dari akar umbi ke atas. Ini bermakna, penduduk-penduduk tempatan sendiri akan terlibat dalam menentukan pelan tindakan bagi kawasan masing-masing Sebagai contoh, penduduk tempatan terlibat scara langsungmengenai perbincangan, bengkel atau aktiviti berkaitan dengan isu-isu tempatan. Antaracontoh isu yang boleh dibangkitkan adalah seperti isu banjir dan sistem perparitan, isu pencemaran alam sekitar, isu pengangkutan dan lalulintas, isu perumahan dan isu sosialdalam komuniti serta isu-isu lain2.0PELAKSANAAN PROGRAM LA21 DI MALAYSIA
1
 
Projek Perintis LA21(2000) ini dimulakan pelaksaannya di Malaysia pada tahun 2000melalui Projek Perintis LA21 yang melibatkan 4 buah PBT, iaitu Majlis PerbandaranKuantan (MPK), Majlis Bandaraya Petaling Jaya(MBPJ), Majlis Bandaraya Miri(MBM),dan Majlis Daerah Kerian(MDK). Projek Perintis ini dilaksanakan oleh KementerianPerumahan dan Kerajaan Tempatan dengan kejasama Unit Perancangan Ekonomi(EPU),Jabatan Perdana Menteri dan United Nations Development Programme(UNDP). Projek  perintis LA21 telahpun dilancarkan oleh YB. Dato Seri Ong Ka Ting, MenteriPerumahan dan Kerajaan Tempatan pada 17 Oktober 2000 di Dewan Sivik, MajlisBandaraya Petaling Jaya. Program LA21 Fasa 2(2002) merupakan kesinambungankepada Projek Perintis LA21 dan ia telah pun dilancarkan di MS Garden, Kuantan,Pahang pada 11 Jun 2002 oleh YB. Datuk Peter Chin Fah Kui, Timbalan MenteriPerumahan dan Kerajaan Tempatan. Program LA21 Fasa 2 ini akan melibatkan seluruhDewan/Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran di Negara ini. Buku Panduan LA21mempunyai dua buah buku panduan LA21, iaitu Buku Panduan dan Kajian Kes LA21Malaysia dan Manual Latihan LA21 Malaysia telahpun dihasilkan melalui Projek Perintis LA21. Kedua-dua buku panduan ini akan menjadi panduan utama kepada PBTuntuk melaksanakan Program LA21 masing-masing.PROSES-PROSESPELAKSANAAN LA21 PRINSIP-PRINSIP LA21 Penyertaan dan Ketelusan:Melibatkan PBT, masyarakat dan sektor swasta serta agensi kerajaan yang lain sepertiJabatan Kerja Raya(JKR), Jabatan Parit dan Saliran(JPS), Pejabat Daerah, PejabatPendidikan dan lain-lain. Maklumat mengenai pembangunan mampan mestilah sentiasaterbuka kepada masyarakat tempatan. Usahasama: Wujudkan usahasama dantanggungjawab bersama antara semua pihak berkepentingan ataupun stakeholders disemua peringkat. Kebertanggungjawaban: Memastikan bahawa semua rakan usahasama bertanggungjawab kepada keputusan dan tindakan yang diambil. Pendekatan YangMenyeluruh: Menangani punca-punca masalah sosial, ekonomi dan alam sekitar dengancara bersepadu dan merangkumi seluruh masyarakat tempatan. Peka Kepada KeupayaanAlam Sekitar: Memastikan bahawa corak hidup dan pembangunan adalah selaras dengankeupayaan alam sekitar. Kesaksamaan: Memastikan bahawa semua lapisan masyarakattempatan tanpa membezakan kaum, usia, status sosioekonomi dan latarbelakang diwakili.Mementingkan Masa Hadapan: Memastikan bahawa kepentingan-kepentingan masa kini
2
 
dan masa hadapan diambilkira dalam semua peringkat perancangan ataupun pelaksanaan.Hasil Yang Nyata: Membuahkan hasil yang nyata supaya faedahnya dapatdilihat dengan jelas bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat tempatan. FAEDAHLA21 KEPADA ANDA KEPADA PBT/AGENSI KERAJAAN· Meningkatkankesefahaman, sokongan dan kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam program-program yang telah dirancang ataupun yang akan dilaksanakan.· Imej sebagai badan kerajaan yang mengamalkan tadbir urus yang baik ataupun good governance yang bercirikan penyertaan awam ataupun ketelusan, kepekaan, kesepakatan, kecekapan dankebertanggungjawaban dapat ditingkatkan.KEPADA MASYARAKAT · Pendapat dansumbangan anda diambilkira dalam perancangan dan pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup.· Meningkatkan rasa tanggungjawab, cinta, bangga terhadap alam sekitar dan rasa senseof belonging.· Kualiti hidup dapat ditingkatkan melalui persekitaran yang lebih bersih, selesa, nyamandan selamat.KEPADA SEKTOR SWASTA/SYARIKAT· Peluang untuk memberi bantuan, sumbangan dan khidmat bagi sama-sama menjayakan program yang telah dirancang.· Imej syarikat sebagai sebagai sebuah badan korporat yang bertanggungjawab dan pekaterhadap alam sekitar dankeperluan masyarakat dapat ditingkatkan.· Juga memberi peluang untuk mempromosikan produk-produk keluaran syarikat melaluitajaan ke atas aktiviti-aktiviti dalam Program LA21.
3.0Pemuliharaan alam sekitar
Perlindungan alam sekitar merupakan agenda kerajaan pada masa kini iaitu abadyang ke 21, ia sebenarnya melibatkan 4 bidang utama iaitu tanah, udara, sungai dan laut.Di samping itu isu alam sekitar juga membabitkan perlindungan kepada kepelbagaian biologi (
biodiversity
) kerana ia juga mempunyai kaitan secara langsung dengan 4 bidang.Hasil dari pelbagai kajian yang telah dijalankan oleh badan-badan Kerajaan dan bukanKerajaan di seluruh dunia berhubung perlindungan alam sekitar mendedahkan beberapafakta yang sangat membimbangkan. Antaranya adalah seperti berikut:-
3

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hanna Kham liked this
qhairiazemi liked this
qhairiazemi liked this
Nurul Jannah liked this
muzek_amn liked this
Danielle Carr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->