Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
175Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai 20giang 20kinh 20te 20luong

Bai 20giang 20kinh 20te 20luong

Ratings:
(0)
|Views: 29,155|Likes:
Published by nguyenhaiyenbk
qtkd
qtkd

More info:

Published by: nguyenhaiyenbk on Oct 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2015

pdf

text

original

 
 
TR
ƯỜ
NG
ĐẠ
I H
C BÁCH KHOA HÀ N
I- Khoa Kinh t
ế
và qu
n lý -
BÀI GI
NG MÔN H
C
KINH T
L
ƯỢ
NG
Ng
ườ
i biên so
n: TS. Ph
m C
nh Huy
 
 1
KINH T
L
ƯỢ 
NG
 
1.
 
Tên h
c ph
n:
Kinh T
ế
L
ượ 
ng (Econometrics)
2.
 
Mô t
v
n t
t n
i dung h
c ph
n:
 M
c
đ
ích c
a Kinh T
ế
L
ượ 
ng là giúp h
c viên n
m rõ và v
n d
ng
đượ 
c các mô hìnhh
i qui
để
 
ướ 
c l
ượ 
ng, d
 
đ
oán giá tr 
trung bình c
a t
ng th
c
a các bi
ế
n ph
thu
ctheo giá tr 
c
a bi
ế
n gi
i thích nh
m xác
đị
nh m
c
độ
quan h
gi
a các bi
ế
n, t
 
đ
ó th
y
đượ 
c b
n ch
t c
a các hi
n t
ượ 
ng và tìm
đượ 
c các bi
n pháp kh
c ph
c. Môn h
c cònnh
m trang b
cho các h
c viên cách th
c v
n d
ng các công c
phân tích
đị
nh l
ượ 
ngvào vi
c x
lý phân tích các v
n
đề
kinh t
ế
c
th
.
3.
 
Nhi
m v
c
a h
c viên:
D
gi
ờ 
gi
ng trên l
ớ 
 p và
đọ
c giáo trình, làm bài t
 p theo nhóm v
x
lý d
li
u b
ng ítnh
t m
t ph
n m
m
đượ 
c môn h
c trang b
, tham d
th
o lu
n d
ướ 
i s
h
ướ 
ng d
n c
agi
ng viên. Tham d
ki
m tra h
ế
t môn h
c theo l
ch nhà tr 
ườ 
ng qui
đị
nh.
4.
 
Tài li
u tham kh
o thêm:
 
Basic Econometrics, tác gi
Damodar N. Gujarati, 1995.
 
Introductory Econometrics, tác gi
Craig A. Depken, 2006
 
Econometric Analysis, tác gi
William H . Greene, 2000.
5.
 
Tiêu chu
n
đ
ánh giá:
 
D
gi
ờ 
 
đủ
trên l
ớ 
 p theo yêu c
u c
a môn h
c
 
Hoàn thành và
đạ
t yêu c
u các bài t
 p v
môn h
c tr 
ướ 
c khi thi h
ế
t môn
 
Thi h
ế
t môn
6.
 
M
c tiêu c
a h
c ph
n:
 N
m v
ng các mô hình kinh t
ế
l
ượ 
ng
để
có th
l
ượ 
ng hoá các quan h
kinh t
ế
v
 ĩ 
mô vàvi mô
đượ 
c trang b
tr 
ướ 
c
đ
ây. Liên k 
ế
t
đượ 
c các mô hình kinh t
ế
l
ượ 
ng v
ớ 
i các lýthuy
ế
t kinh t
ế
v
 ĩ 
mô và vi mô b
ng các d
li
u th
c t
ế
.
Đề
xu
t chính sách và d
báo d
a trên vi
c phân tích, ki
m
đị
nh các m
i quan h
kinht
ế
vi mô và v
 ĩ 
mô qua k 
ế
t qu
c
a mô hình khi
ng d
ng s
li
u th
c t
ế
.
 
 2
7.
 
N
i dung h
c ph
n:
 
Ch
ươ 
ng I: C
ơ 
b
n v
Kinh t
ế
l
ượ 
ng và phân tích h
i qui
 
Ch
ươ 
ng II: Mô hình h
i qui hai bi
ế
n,
ướ 
c l
ượ 
ng và ki
m
đị
nh
 
Ch
ươ 
ng III: Mô hình h
i qui
đ
a bi
ế
n
 
Ch
ươ 
ng IV:
Đ
a c
ng tuy
ế
n
 
Ch
ươ 
ng V: H
i qui v
ớ 
i bi
ế
n gi
 
 
Ch
ươ 
ng VI: Ph
ươ 
ng sai sai s
thay
đổ
i
 
Ch
ươ 
ng VII: T
ươ 
ng quan chu
i

Activity (175)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Hằng Trần liked this
binbinle liked this
Trang Thu liked this
Trang Lemon liked this
huongxuankt5 liked this
Doi Mat Nau liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->