Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
175Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai 20giang 20kinh 20te 20luong

Bai 20giang 20kinh 20te 20luong

Ratings:
(0)
|Views: 29,693|Likes:
Published by nguyenhaiyenbk
qtkd
qtkd

More info:

Published by: nguyenhaiyenbk on Oct 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2015

pdf

text

original

 
 
TR
ƯỜ
NG
ĐẠ
I H
C BÁCH KHOA HÀ N
I- Khoa Kinh t
ế
và qu
n lý -
BÀI GI
NG MÔN H
C
KINH T
L
ƯỢ
NG
Ng
ườ
i biên so
n: TS. Ph
m C
nh Huy
 
 1
KINH T
L
ƯỢ 
NG
 
1.
 
Tên h
c ph
n:
Kinh T
ế
L
ượ 
ng (Econometrics)
2.
 
Mô t
v
n t
t n
i dung h
c ph
n:
 M
c
đ
ích c
a Kinh T
ế
L
ượ 
ng là giúp h
c viên n
m rõ và v
n d
ng
đượ 
c các mô hìnhh
i qui
để
 
ướ 
c l
ượ 
ng, d
 
đ
oán giá tr 
trung bình c
a t
ng th
c
a các bi
ế
n ph
thu
ctheo giá tr 
c
a bi
ế
n gi
i thích nh
m xác
đị
nh m
c
độ
quan h
gi
a các bi
ế
n, t
 
đ
ó th
y
đượ 
c b
n ch
t c
a các hi
n t
ượ 
ng và tìm
đượ 
c các bi
n pháp kh
c ph
c. Môn h
c cònnh
m trang b
cho các h
c viên cách th
c v
n d
ng các công c
phân tích
đị
nh l
ượ 
ngvào vi
c x
lý phân tích các v
n
đề
kinh t
ế
c
th
.
3.
 
Nhi
m v
c
a h
c viên:
D
gi
ờ 
gi
ng trên l
ớ 
 p và
đọ
c giáo trình, làm bài t
 p theo nhóm v
x
lý d
li
u b
ng ítnh
t m
t ph
n m
m
đượ 
c môn h
c trang b
, tham d
th
o lu
n d
ướ 
i s
h
ướ 
ng d
n c
agi
ng viên. Tham d
ki
m tra h
ế
t môn h
c theo l
ch nhà tr 
ườ 
ng qui
đị
nh.
4.
 
Tài li
u tham kh
o thêm:
 
Basic Econometrics, tác gi
Damodar N. Gujarati, 1995.
 
Introductory Econometrics, tác gi
Craig A. Depken, 2006
 
Econometric Analysis, tác gi
William H . Greene, 2000.
5.
 
Tiêu chu
n
đ
ánh giá:
 
D
gi
ờ 
 
đủ
trên l
ớ 
 p theo yêu c
u c
a môn h
c
 
Hoàn thành và
đạ
t yêu c
u các bài t
 p v
môn h
c tr 
ướ 
c khi thi h
ế
t môn
 
Thi h
ế
t môn
6.
 
M
c tiêu c
a h
c ph
n:
 N
m v
ng các mô hình kinh t
ế
l
ượ 
ng
để
có th
l
ượ 
ng hoá các quan h
kinh t
ế
v
 ĩ 
mô vàvi mô
đượ 
c trang b
tr 
ướ 
c
đ
ây. Liên k 
ế
t
đượ 
c các mô hình kinh t
ế
l
ượ 
ng v
ớ 
i các lýthuy
ế
t kinh t
ế
v
 ĩ 
mô và vi mô b
ng các d
li
u th
c t
ế
.
Đề
xu
t chính sách và d
báo d
a trên vi
c phân tích, ki
m
đị
nh các m
i quan h
kinht
ế
vi mô và v
 ĩ 
mô qua k 
ế
t qu
c
a mô hình khi
ng d
ng s
li
u th
c t
ế
.
 
 2
7.
 
N
i dung h
c ph
n:
 
Ch
ươ 
ng I: C
ơ 
b
n v
Kinh t
ế
l
ượ 
ng và phân tích h
i qui
 
Ch
ươ 
ng II: Mô hình h
i qui hai bi
ế
n,
ướ 
c l
ượ 
ng và ki
m
đị
nh
 
Ch
ươ 
ng III: Mô hình h
i qui
đ
a bi
ế
n
 
Ch
ươ 
ng IV:
Đ
a c
ng tuy
ế
n
 
Ch
ươ 
ng V: H
i qui v
ớ 
i bi
ế
n gi
 
 
Ch
ươ 
ng VI: Ph
ươ 
ng sai sai s
thay
đổ
i
 
Ch
ươ 
ng VII: T
ươ 
ng quan chu
i

Activity (175)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Hằng Trần liked this
binbinle liked this
Trang Thu liked this
Trang Lemon liked this
huongxuankt5 liked this
Nguyen Thi Thuy Nga liked this
Doi Mat Nau liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->