Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
144. - 11

144. - 11

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 05, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2015

pdf

text

original

 
PRIJEDLOG
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
 Na temelju
članka
 
42.
 
stavka
 
4.
 
Zakona
 
o
 
tržištu
 
 plina
 
(Narodne
 
novine,
 
 br.
 
28/2013
 
i
 
14/2014),
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
 je
 
na
 
sjednici
 
održanoj
 
2014.
 
godine
 
donijela
 
UREDBU
 
O
 
VISINI
 
I
 
 NAČINU
 
PLA
ĆANJA
 
 NAKNADE
 
ZA
 
KONCESIJU
 
ZA
 
DISTRIBUCIJU
 
PLINA
 
I
 
KONCESIJU
 
ZA
 
IZGRADNJU
 
DISTRIBUCIJSKOG
 
SUSTAVA
 
Članak 
 
1.
 
(1)
 
Visina
 
novčane
 
naknade
 
za
 
koncesiju
 
za
 
distribuciju
 
 plina
 
i
 
koncesiju
 
za
 
izgradnju
 
distribucijskog
 
sustava
 
određuje
 
se
 
u
 
iznosu
 
od
 
0,5%
 
do
 
1,5%
 
od
 
ostvarenog
 
 prihoda
 
koncesionara
 
ostvarenog
 
obavljanjem
 
energetske
 
djelatnosti
 
distribucije
 
 plina
 
u
 
 prethodnoj
 
kalendarskoj
 
godini
 
na
 
 području
 
za
 
koje
 
se
 
daje
 
koncesija.
 
(2)
 
Iznimno
 
od
 
stavka
 
1.
 
ovoga
 
članka,
 
koncesionaru
 
koji
 
nije
 
obavljao
 
energetsku
 
djelatnost
 
distribucije
 
 plina
 
u
 
 prethodnoj
 
kalendarskoj
 
godini
 
na
 
 području
 
za
 
koje
 
se
 
daje
 
koncesija,
 
novčana
 
naknada
 
za
 
koncesiju
 
određuje
 
se
 
u
 
iznosu
 
od
 
0,3%)
 
od
 
 planiranog
 
 prihoda,
 
 prema
 
 ponudi
 
koja
 
 je
 
sastavni
 
dio
 
ugovora
 
o
 
koncesiji,
 
za
 
godinu
 
u
 
kojoj
 
 počinje
 
obavljati
 
energetsku
 
djelatnost
 
distribucije
 
 plina.
 
Članak 
 
2.
 
Krajnji
 
kupci
 
 priključeni
 
na
 
transportni
 
sustav
 dužni su
 pla
ćati
 
naknadu
 
operatoru
 
distribucijskog
 
sustava
 
koji
 
za
 
to
 
 područje
 
ima
 
sklopljen
 
ugovor 
 
o
 
koncesiji
 
u
 
sljedećem
 
iznosu:
 
U
 
=
 
k*C*0.5
 
U
 
-
 
iznos
 
naknade
 
za
 
krajnjeg
 
kupca
 
za
 
 prethodni
 
mjesec
 
(kn),
 
 
-
 
količina
 
 plina
 
isporučena
 
u
 
 prethodnom
 
mjesecu
 
na
 
svim
 
obračunskim
 
mjernim
 
mjestima
 
krajnjeg
 
kupca
 
koja
 
se
 
nalaze
 
na
 
 području
 
za
 
koje
 
operator 
 
distribucijskog
 
sustava
 
ima
 
sklopljen
 
ugovor 
 
o
 
koncesiji
 
(kWh),
 
C
 
-
 
 jedinični
 
iznos
 
naknade
 
kojega
 
 plaća
 
koncesionar 
 
 jedinici
 
 područne
 
(regionalne)
 
samouprave,
 
a
 
koji
 
se
 
utvrđuje
 
kao
 
kvocijent
 
 prihoda
 
operatora
 
distribucijskog
 
sustava
 
ostvarenog
 
obavljanjem
 
energetske
 
djelatnosti
 
distribucije
 
 plina
 
na
 
 području
 
za
 
koje
 
operator 
 
 
distribucijskog
 
sustava
 
ima
 
sklopljen
 
ugovor 
 
o
 
koncesiji
 
i
 
ukupne
 
distribuirane
 
količine
 
 plina
 
na
 
tom
 
 području,
 
u
 
 prethodnoj
 
kalendarskoj
 
godini
 
(kn/kWh).
 
Članak 
 
3.
 
 Naknadu
 
iz
 
članka
 
2.
 
ove
 
Uredbe
 
dužan
 
 je
 
operatoru
 
distribucijskog
 
sustava
 
 plaćati
 
krajnji
 
kupac
 
koji
 
se
 
 priključuje
 
na
 
transportni
 
sustav
 
nakon
 
stupanja
 
na
 
snagu
 
ove
 
Uredbe
 
i
 
kojem
 
nije
 
 prethodno
 
odbijen
 
 pristup
 
distribucijskom
 
sustavu.
 
Članak 
 
4.
 
Krajnji
 
kupac
 
iz
 
članka
 
2.
 
ove
 
Uredbe
 
dužan
 
 je
 
 plaćati
 
mjesečnu
 
naknadu
 
operatoru
 
distribucijskog
 
sustava
 
za
 
 prethodni
 
mjesec
 
najkasnije
 
do
 
20.
 
u
 
tekućem
 
mjesecu.
 
Članak 
 
5.
 
Operator 
 
transportnog
 
sustava
 
dužan
 
 je
 
za
 
krajnjeg
 
kupca
 
iz
 
članka
 
2.
 
ove
 
Uredbe
 
dostavljati
 
operatoru
 
distribucijskog
 
sustava
 
 podatke
 
o
 
isporučenim
 
količinama
 
 plina.
 
Članak 
 
6.
 
(1)
 
 Naknadu
 
za
 
koncesiju
 
 je
 
moguće
 
 plaćati
 
na
 
godišnjoj,
 
 polugodišnjoj
 
ili
 
tromjesečnoj
 
razini,
 
a
 
odredit
 
će
 
se
 
ugovorom
 
o
 
koncesiji.
 
(2)
 
Ako
 
se
 
naknada
 
za
 
koncesiju
 
 plaća
 
godišnje
 
mora
 
se
 
 platiti
 
do
 
1.
 
lipnja
 
tekuće
 
godine.
 
(3)
 
Ako
 
se
 
naknada
 
za
 
koncesiju
 
 plaća
 
 polugodišnje
 
 prva
 
rata
 
se
 
mora
 
 platiti
 
do
 
1.
 
travnja,
 
a
 
druga
 
rata
 
do
 
1.
 
rujna
 
tekuće
 
godine.
 
(4)
 
Ako
 
se
 
naknada
 
za
 
koncesiju
 
 plaća
 
tromjesečno
 
 prva
 
rata
 
se
 
mora
 
 platiti
 
do
 
1.
 
travnja,
 
druga
 
rata
 
do
 
1.
 
svibnja,
 
treća
 
rata
 
do
 
1.
 
kolovoza,
 
a
 
četvrta
 
rata
 
do
 
1.
 
studenoga
 
tekuće
 
godine.
 
Članak 
 
7.
 
Danom
 
stupanja
 
na
 
snagu
 
ove
 
Uredbe
 
 prestaje
 
važiti
 
Uredba
 
o
 
visini
 
i
 
načinu
 
 plaćanja
 
naknade
 
za
 
koncesiju
 
za
 
distribuciju
 
 plina
 
i
 
koncesiju
 
za
 
izgradnju
 
distribucijskog
 
sustava
 
(Narodne
 
novine,
 
 br.
 
27/10).
 
Članak 
 
8.
 
Ova
 
Uredba
 
objavit
 
će
 
se
 
u
 
»Narodnim
 
novinama«,
 
a
 
stupa
 
na
 
snagu
 
1.
 
travnja
 
2014.
 
godine.
 
Klasa:
 
Urbroj:
 
Zagreb,
 
Predsjednik 
 
Zoran
 
Milanović,
 
v.r.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->