Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
The Future of the Store: Predictions and Significant Technologies | By Bhavyesh Maroo, Manuela Fortes, Jason Welsh

The Future of the Store: Predictions and Significant Technologies | By Bhavyesh Maroo, Manuela Fortes, Jason Welsh

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by SapientNitro
Consumers and marketers share a world in which physical and virtual realities are becoming indistinguishable from one another. Consumer experiences are evolving beyond three dimensions of physicality, extending into a new, digital dimension.

We call this blending of the physical and digital worlds X-Reality (Cross-Reality). Technologies such as wearable computing and Augmented Reality are making the X-Reality your reality sooner than you think.
Consumers and marketers share a world in which physical and virtual realities are becoming indistinguishable from one another. Consumer experiences are evolving beyond three dimensions of physicality, extending into a new, digital dimension.

We call this blending of the physical and digital worlds X-Reality (Cross-Reality). Technologies such as wearable computing and Augmented Reality are making the X-Reality your reality sooner than you think.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: SapientNitro on Mar 05, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

 
R@N E^R^_N CE R@N XRC_N6
T_NBJHRJCLX KLB XJGLJEJHKLR RNH@LCMCGJNX
 O`kvyns` Ikrcc
Bjrnhtcr, Rnh`lcmcgy, XkpjnltLjtrc Xkl Erklhjshc
O`kvyns` js k tnh`lcmcgy mnkbnr jl iumtjh`kllnm rntkjm klb bjgjtkm hciinrhn klb js k tnh`lcmcgy mnkb cl t`n XkpjnltLjtrc Jllcvktjcl Rnki.
 
Iklunmk Ecrtns
Nxpnrjnlhn Bnsjgl Mnkb, XkpjnltLjtrc Xkl Erklhjshc
Iklunmk js t`n nxpnrjnlhn bnsjgl mnkb ecr t`n XkpjnltLjtrc Jllcvktjcl Rnki.
 Fkscl Wnms`
 
UT, XkpjnltLjtrc Xkl Erklhjshc
Fkscl js t`n hc-mnkb ce t`n XkpjnltLjtrc Jllcvktjcl Rnki klb pcssnssns icrn t`kl ;> ynkrs ks k mnkbnr jl t`n bjgjtkm ikrantjlg klb hciinrhn spkhn.
 
 
;47
Nlvjsjcljlg t`n Euturn ce P-_nkmjty
Wkmajlg jltc `nr ekvcrjtn stcrn, Fkln nlgkgns `nr P-Gmkssns, k stktn-ce-t`n-krt omnlb ce eks`jcl klb tnh`lcmcgy, trklsecrijlg t`n emkt p`ysjhkm spkhn jltc kl nlrjh`nb, pnrsclkmjznb nxpnrjnlhn. K erjnlbmy vcjhn w`jspnrs jl `nr nkr, ”Wnmhcin okha, Fkln’ ‘ ks k vjrtukm s`cppjlg mjst kppnkrs jl `nr ejnmb ce vjsjcl tc rnijlb `nr ce w`kt tc purh`ksn. R`n mjst bjsscmvns grkbukmmy. Fkln ecmmcws t`n vjrtukm pkt` mjt up kmclg t`n emccr.Ks Fkln kpprckh`ns t`n ecctwnkr snhtjcl, k scet gmcw `jg`mjg`ts t`n lnw s`cns kvkjmkomn jl `nr sjzn. K mchktjcl-insskgn mnet oy `nr erjnlb Xun w`jspnrs6 ”Rry t`n rnb pktnlt puips tc ikth` ycur lnw brnss!’ Fkln sijmns, klb ketnr s`n jssuns k sjipmn vcjhn hciiklb, k pkjr js kbbnb tc `nr vjrtukm hkrt. Kt nkh` kjsmn, t`n scet gmcw rnkppnkrs, `jg`mjg`tjlg lnw prcbuhts kbbnb jl t`n stcrn sjlhn `nr mkst vjsjt. @nr P-Gmkssns lctjey `nr ce k pnrsclkmjznb bjshcult cl `nr ekvcrjtn wjln, rnhciinlbjlg s`n stcha up oy gnttjlg k bnkm cl k hksn. Fkln js bnmjg`tnb ‘ wjln js t`n pnrenht nlb tc `nr wnna. K hkth`y tuln pmkys jl `nr nkrs, klb s`n fcjls t`n hrcwb nlfcyjlg k mjvn-prcfnhtjcl sjiumhkst ecr t`n rnmnksn ce t`n stcrn-nxhmusjvn kmoui ce `nr ekvcrjtn krtjst. Wjt` k hciiklb, t`n kmoui klb ct`nr jtnis cl `nr mjst krn snt ecr kutc-pky-klb-pkha. Cl `nr wky cut, Fkln pjhas up t`n kutc pkjb-klb-pkhanb jtnis klb t`n upbktnb vjrtukm rnhnjpt. Ketnr s`n bjsnlgkgns `nr P-Gmkssns, t`n wcrmb js emkt kgkjl.
Hclsuinrs klb ikrantnrs s`krn k wcrmb jl w`jh` p`ysjhkm klb vjrtukm rnkmjtjns krn onhcijlg jlbjstjlgujs`komn erci cln klct`nr. Hclsuinr nxpnrjnlhns krn nvcmvjlg onyclb t`rnn bjinlsjcls ce p`ysjhkmjty, nxtnlbjlg jltc k lnw, bjgjtkm bjinlsjcl.
Wn hkmm t`js omnlbjlg ce t`n p`ysjhkm klb bjgjtkm wcrmbs P-_nkmjty (Hrcss-_nkmjty). Rnh`lcmcgjns suh` ks wnkrkomn hciputjlg klb Kuginltnb _nkmjty krn ikajlg t`n P-_nkmjty ycur rnkmjty scclnr t`kl ycu t`jla.
 
Trnbjhtjcl ;6 T`ysjhkm, R`rnn-Bjinlsjclkm Nxpnrjnlhns Wjmm Ekmm Emkt wjt`cut Bjgjtkm Kuginltktjcl
Wn krn kt t`n husp ce k eulbkinltkm s`jet jl cur jltnrkhtjcls jl t`n p`ysjhkm spkhn. R`n lnw bjgjtkm bjinlsjcl wjmm vjrtukmmy kuginlt t`n p`ysjhkm spkhn, h`klgjlg cur pnrhnptjcl ce t`n wcrmb klb hciicl jltnrkhtjcl pkrkbjgis. R`n wky wn nlgkgn wjt` p`ysjhkm spkhns klb krtjekhts wjmm nvcmvn jltc bnnpnr, jiinrsjvn klb icrn bylkijh jltnrkhtjcls. Cur nxpnrjnlhns jl spkhns suh` ks cur `cins, sh`ccms, ceejhns, klb iusnuis krn kmm mjijtnb oy t`n pkrkintnrs ce t`n p`ysjhkm spkhn. Ecr nxkipmn, orjha-klb-icrtkr spkhns `kvn bjhtktnb ousjlnss icbnms t`kt wnrn hclstrkjlnb oy t`njr vnry p`ysjhkm lkturn. Hclstrkjlts ce wkmms, squkrn ecctkgn, s`nmvns, klb mjijtnb kvkjmkojmjty ce jlvnltcry, ecr nxkipmn, `kvn s`kpnb t`n pkrkintnrs ce p`ysjhkm rntkjm nxpnrjnlhns. Nxpnrjnlhns hcltjlun tc rnikjl mjijtnb ks t`n jltrcbuhtjcl ce bjgjtkm sjglkgn klb ajcsas `kvn `kb ijljikm jipkht. @nlhn t`n trkbjtjclkm t`rnn-bjinlsjclkm spkhn `ks ekmmnl emkt. Wn onmjnvn t`kt nxpnrjnlhns jl p`ysjhkm spkhns krn rjpn ecr bjsruptjcl. _ntkjm omunprjlts wjmm on rnjlvnltnb tc suppcrt t`n emujbjty ce vjrtukm nlgkgninlt. T`ysjhkm s`nmvns wjmm on kuginltnb oy nlbmnss kjsmns. Xtcrns wjmm onhcin jiinrsjvn, kmmcwjlg hclsuinrs tc nxpnrjnlhn prcbuhts icrn jltjiktnmy onyclb w`kt trkbjtjclkm pkhakgjlg klb bjspmky cptjcls hkl ceenr. R`n rjgjbjty ce p`ysjhkm spkhns wjmm on cvnrhcin oy t`n bylkijh lkturn ce t`js bjgjtkm bjinlsjcl. Xpkhns wjmm hcin kmjvn t`rcug` khtjvktjcls crh`nstrktnb tc innt t`n lnnbs ce k bjgjtkmmy skvvy hclsuinr. R`csn khtjvktjcls rklgn erci hclvnrsktjcls wjt`jl t`n hclsuinr‚s cwl trustnb lntwcra, hcltnxtukm insskgjlg erci rntkjmnrs, orklbs, tnkis klb hnmnorjtjns1 kutc snmnhtjcl ce prcbuhts klb pkyinlt cptjcls klb vjsukm huns1 klb vjrtukmmy klb hcltnxtukmmy pmkhnb hcltnlt jl nkh` spkhn. Nkh` nxpnrjnlhn wjmm on ikbn jltujtjvn.Xjijmkrmy, nxpnrjnlhns jl ct`nr vnluns suh` ks stkbjuis klb t`nktnrs wjmm lc mclgnr on rjgjb. Ejlbjlg t`n rjg`t snkts jl k bkra Orckbwky t`nktnr wjmm onhcin kl nksy tksa wjt` vjrtukm wky ejlbjlg systnis klb vjrtukm snkt-kssjstklts. K Lnw Zcra Zklanns ekl, ecr nxkipmn, wjmm `kvn k vnry bjeenrnlt jl-stkbjui nxpnrjnlhn t`kl k Lnw Zcra Ints ekl. Ikfcr Mnkgun Oksnokmm kmrnkby `ks kl nkrmy stkgn kpp t`kt, kmt`cug` lct pcwnrnb oy kuginltnb rnkmjty, stkrts pkjltjlg t`n pjhturn ce w`kt k hustci, jltnrkhtjvn nxpnrjnlhn hcumb on mjan kt k oksnokmm stkbjui. IMO‚s Kt R`n Okmmpkra kpp
;
 ikans usn ce Kppmn‚s jOnkhcl jlbccr ikppjlg tc hustcijzn t`n nxpnrjnlhn oksnb cl t`n hclsuinr‚s mchktjcl wjt`jl t`n stkbjui.
R@N E^R^_N CE R@N XRC_N6 T_NBJHRJCLX KLB XJGLJEJHKLR RNH@LCMCGJNXR@N E^R^_N CE R@N XRC_N6 T_NBJHRJCLX KLB XJGLJEJHKLR RNH@LCMCGJNX
Cl cpnljlg bky ?4;2, usnrs ce Ikfcr Mnkgun Oksnokmm‚s Kt R`n Okmmpkra kpp wjmm snn mchktjcl-oksnb wnmhcin lctj﬋hktjcls, nmnhtrcljh tjhant bnmjvnry, eccb klb inr- h`klbjsn jlecriktjcl, klb k snkt ikppnr. Rurl-oy-turl bjrnhtjcls tc ycur cwl snkt wjmm on prnsnltnb. IMO‚s Kt R`n Okmmpkra kpp ikans usn ce Kppmn‚s jOnkhcl jlbccr ikppjlg tc hustcijzn t`n nxpnrjnlhn oksnb cl t`n hclsuinr‚s mchktjcl jl t`n stkbjui.
;
IMO6 Kt R`n Okmmpkra (`ttp6//cl.iks`.tc/;05CWUu)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->