Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
144 - 1.1e

144 - 1.1e

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2014

pdf

text

original

 
 
Prilog 1. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORA
Č
UNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU PO KORISNICIMA PRORA
Č
UNA Zagreb, ožujak 2014.
 
 
Prilog 1.
Razdjel / glavaNaziv korisnikaPlan 2014.Pove
ć
anje/smanjenjeNovi plan2014.Indeks
1 2 3 4 5 6
Ukupno155.719.300.413493.504.755156.212.805.168100,3010HRVATSKI SABOR225.216.699-6.596.069218.620.63097,1
01005 Hrvatski sabor 140.817.699 -3.092.319 137.725.380 97,801020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 78.518.000 -3.233.800 75.284.200 95,901025 Povjerenstvo za odlu
č
ivanje o sukobu interesa 5.881.000 -269.950 5.611.050 95,4
013URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI910.002-46.753863.24994,9
01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 910.002 -46.753 863.249 94,9
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE43.903.377-798.50843.104.86998,2
01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 43.903.377 -798.508 43.104.869 98,2
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE28.602.241-1.176.37827.425.86395,9
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 28.602.241 -1.176.378 27.425.863 95,9
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA15.415.678-356.15715.059.52197,7
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 15.415.678 -356.157 15.059.521 97,7
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE310.020.703-4.694.200305.326.50398,5
02005 Vlada Republike Hrvatske 27.584.000 -120.000 27.464.000 99,602006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 9.780.000 -225.000 9.555.000 97,702010 Ured za udruge 128.196.652 -854.300 127.342.352 99,302015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 6.143.800 -151.100 5.992.700 97,502021 Stru
č
na služba Savjeta za nacionalne manjine 37.953.760 -2.655.390 35.298.370 93,002030 Ured za zakonodavstvo 5.249.550 -38.400 5.211.150 99,302035 Ured za op
ć
e poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 38.196.868 -650.000 37.546.868 98,302042 Ured za protokol 1.500.550 -32.500 1.468.050 97,802044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 1.920.600 -8.500 1.912.100 99,602046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 11.883.000 -249.400 11.633.600 97,902087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 23.081.600 512.190 23.593.790 102,202090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga 5.358.033 -115.400 5.242.633 97,802091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 701.700 -22.360 679.340 96,802092 Ured za ravnopravnost spolova 6.080.640 -54.100 6.026.540 99,102097 Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured 5.003.850 -46.140 4.957.710 99,102099 Ured za razminiranje 1.386.100 16.200 1.402.300 101,2
025MINISTARSTVO FINANCIJA44.324.089.143-373.625.52143.950.463.62299,2
02505 Ministarstvo financija 586.050.000 -185.638.716 400.411.284 68,302506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države 41.949.790.042 -92.784.996 41.857.005.046 99,802510 Carinska uprava 649.280.760 -33.763.706 615.517.054 94,802515 Porezna uprava 949.635.426 -61.600.291 888.035.135 93,502540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 13.831.000 90.992 13.921.992 100,702545 Fond za naknadu oduzete imovine 175.501.915 71.196 175.573.111 100,0
027RH SIGURNOSNO-OBAVJTAJNA AGENCIJA331.734.751-6.991.125324.743.62697,9028DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU12.334.079-639.78411.694.29594,8
02805 Državni ured za središnju javnu nabavu 12.334.079 -639.784 11.694.295 94,8
029DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM21.283.085-985.68720.297.39895,4
02905 Državni ured za upravljanje državnom imovinom 21.283.085 -985.687 20.297.398 95,4
030MINISTARSTVO OBRANE4.520.469.671-241.821.8914.278.647.78094,7
03005 Ministarstvo obrane 4.520.469.671 -241.821.891 4.278.647.780 94,7
032DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE60.624.039-2.852.61057.771.42995,3
03205 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 55.258.039 -2.562.889 52.695.150 95,403210 Hrvatska matica iseljenika 5.366.000 -289.721 5.076.279 94,6
033DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE313.545.00013.171.955326.716.955104,2
03305 Davni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 313.545.000 13.171.955 326.716.955 104,2
040MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA4.816.026.184-177.168.5624.638.857.62296,3
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 4.389.277.721 -160.646.570 4.228.631.151 96,304030 Prora
č
unski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja 180.666.463 -9.829.092 170.837.371 94,621908 Hrvatska vatrogasna zajednica 12.461.380 -147.632 12.313.748 98,81
 
Razdjel / glavaNaziv korisnikaPlan 2014.Pove
ć
anje/smanjenjeNovi plan2014.Indeks
1 2 3 4 5 6
28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 168.205.083 -9.681.460 158.523.623 94,204035 Hrvatski centar za razminiranje 246.082.000 -6.692.900 239.389.100 97,3
041MINISTARSTVO BRANITELJA992.279.779-15.595.744976.684.03598,4
04105 Ministarstvo branitelja 992.279.779 -15.595.744 976.684.035 98,4
048MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA680.978.569-38.374.427642.604.14294,4
04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 680.978.569 -38.374.427 642.604.142 94,4
049MINISTARSTVO GOSPODARSTVA1.651.412.303-220.038.0551.431.374.24886,7
04905 Ministarstvo gospodarstva 1.121.691.581 -176.044.786 945.646.795 84,304910 Ravnateljstvo za robne zalihe 35.375.000 -2.130.527 33.244.473 94,004965 Agencije u gospodarstvu 454.584.378 -37.797.762 416.786.616 91,744014 Agencija za javno-privatno partnerstvo 4.877.001 -393.482 4.483.519 91,944389 Agencija za opremu pod tlakom 4.778.621 -464.317 4.314.304 90,347641 Agencija za investicije i konkurentnost 16.584.000 -1.085.927 15.498.073 93,547797 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata 428.344.756 -35.854.036 392.490.720 91,604970 Državni zavod za mjeriteljstvo 19.459.294 -1.688.972 17.770.322 91,304980 Hrvatski zavod za norme 11.755.000 -830.695 10.924.305 92,904985 Hrvatska akreditacijska agencija 8.547.050 -1.545.313 7.001.737 81,9
051MINISTARSTVO PODUZETNTVA I OBRTA1.034.620.083-97.552.254937.067.82990,6
05105 Ministarstvo poduzetništva i obrta 876.455.579 -114.384.750 762.070.829 86,905110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije 158.164.504 16.832.496 174.997.000 110,6
055MINISTARSTVO KULTURE792.760.818-21.952.658770.808.16097,2
05505 Ministarstvo kulture 442.074.119 -16.652.437 425.421.682 96,205535 Arhivi 74.226.325 -1.009.388 73.216.937 98,605540 Muzeji i galerije 76.206.780 -385.693 75.821.087 99,505565 Ostali prora
č
unski korisnici iz podru
č
 ja kulture 200.253.594 -3.905.140 196.348.454 98,001046 Ansambl Lado 10.654.030 -75.827 10.578.203 99,322339 Hrvatski restauratorski zavod 62.404.613 40.763 62.445.376 100,123585 Hrvatska knjižnica za slijepe 2.652.953 -21.109 2.631.844 99,223608 Zavod za obnovu Dubrovnika 2.138.039 -1.919.016 219.023 10,225878 Hrvatsko narodno kazalište 84.771.683 50.549 84.822.232 100,144926 Hrvatski audiovizualni centar 36.076.324 -1.987.861 34.088.463 94,545189 Me
đ
unarodni centar za podvodnu arheologiju 1.555.952 7.361 1.563.313 100,5
060MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE5.152.258.441-409.255.5044.743.002.93792,1
06005 Ministarstvo poljoprivrede 4.853.923.912 -399.803.647 4.454.120.265 91,806025 Hrvatska agencija za hranu 4.548.820 -252.780 4.296.040 94,406030 Agencija za pla
ć
anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 141.598.113 -7.571.645 134.026.468 94,706035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo 37.213.870 -209.774 37.004.096 99,406040 Agencija za poljoprivredno zemljište 17.180.776 -911.349 16.269.427 94,706045 Hrvatska poljoprivredna agencija 57.797.650 212.822 58.010.472 100,406050 Savjetodavna služba 39.995.300 -719.131 39.276.169 98,2
061MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE766.259.503-21.783.013744.476.49097,2
06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 725.624.274 -26.551.820 699.072.454 96,306120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 8.467.200 -136.877 8.330.323 98,406125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 32.168.029 4.905.684 37.073.713 115,3
065MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE6.052.091.605-191.205.8085.860.885.79796,8
06505 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 5.647.105.605 -189.825.408 5.457.280.197 96,606545 Agencija za obalni linijski promet 356.100.000 -169.400 355.930.600 100,006550 Agencija za vodne putove 23.216.000 120.000 23.336.000 100,506551 Agencije u prometu i infrastrukturi 14.480.000 -1.051.000 13.429.000 92,745228 Agencija za sigurnost željezni
č
kog prometa 5.945.000 -411.000 5.534.000 93,148031 Agencija za istraživanje nesre
ć
a u zra
č
nom, pomorskom i željezni
č
kom prometu 8.535.000 -640.000 7.895.000 92,506560 Hrvatski hidrografski institut 11.190.000 -280.000 10.910.000 97,5
076MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA URE
 Đ
ENJA698.813.897-34.824.142663.989.75595,0
07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure
đ
enja 152.916.215 -28.610.273 124.305.942 81,307610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj 15.815.000 30.750 15.845.750 100,207615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgra
đ
enih zgrada 6.700.000 6.700.0002

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->