Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Danion Vasile - Jurnalul Convertirii

Danion Vasile - Jurnalul Convertirii

Ratings: (0)|Views: 248|Likes:
Published by alexadicaeu

More info:

Published by: alexadicaeu on Oct 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2011

pdf

text

original

 
Danion Vasile
JURNALUL CONVERTIRII
De la zei
ţ
a mor 
ţ
iila Împ
ă
ratul Vie
ţ
ii
Apare cu binecuvântareaPreasfin
ţ
itului P
ă
rinte GalactionEpiscopul Alexandriei
ş
i TeleormanuluiEditura BunavestireGala
ţ
i, 2002
 
 
Danion Vasile2„...Tat
ă
, am gre
ş
it la cer 
ş
i înaintea ta
ş
i nu mai sunt vrednic s
ă
m
ă
 numesc fiul t
ă
u.
Ş
i a zis tat
ă
l c
ă
tre slugile sale: Aduce
ţ
i degrab
ă
haina lui cea dintâi
ş
i-lîmbr 
ă
ca
ţ
i
ş
i da
ţ
i inel în mâna lui
ş
i înc
ă
l
ţă
minte în picioarele lui;
ş
i aduce
ţ
ivi
ţ
elul cel îngr 
ăş
at
ş
i-l înjunghia
ţ
i
ş
i, mâncând, s
ă
ne veselim; c
ă
ci acest fiual meu mort era
ş
i a înviat, pierdut era
ş
i s-a aflat.“Luca 15, 21-24
 © Danion Vasile (danionvasile@yahoo.com ; http://www.danion.1plan.net/)Pentru prezenta edi
ţ
ie electronic
ă
apare prin bun
ă
voin
ţ
a autorului.ISBN 973-86005-1-0
 
Jurnalul converrtirii. De la zei
ţ
a mor 
ţ
ii la împ
ă
ăţ
ia vie
ţ
ii3
Cuvântul editorului la prima edi
ţ
ie(tip
ă
rit
ă
sub pseudonimul Pavel Crainic)
Între zecile
ş
i sutele de c
ă
ţ
i de pe tarabe a ap
ă
rut un titlu nou:
 Jurnalul convertirii. De la zei
 ţ 
a mor 
 ţ 
ii la Împ
ă 
ratul Vie
 ţ 
ii
. Titlul stârne
ş
te interes. M
ă
rturiile scrise ale celor care s-auapropiat de Ortodoxie sunt destul de rare. A
ş
a c
ă
e firesc ca un astfel de titlu s
ă
atrag
ă
aten
ţ
ia.Oare despre ce este vorba în carte? Nu avem de-a face cu un jurnal care stârne
ş
te plictiseal
ă
, cu un jurnal care tr 
ă
deaz
ă
 afirma
ţ
ia victorioas
ă
a unui om care spune: „M-am lep
ă
dat de erezie!“. Nu, cartea este descrie rea unei minuni, este descrierea modului în care un tân
ă
r din zilele noastre încearc
ă
s
ă
 
ă
spund
ă
dragostei dumnezeie
ş
ti.Pavel Crainic nu este un erou care a cucerit o cetate: el nu se mândre
ş
te cu faptul c
ă
a p
ă
ă
sit întunericul ereziei. Ci e un om simplu care se mir 
ă
 
ş
i se bucur 
ă
c
ă
Dumnezeu i-a venitîn întâmpinare, c
ă
Dumnezeu l-a luat de mân
ă
.Înainte de a da mai multe am
ă
nunte despre modul în care ar trebui în
ţ
eleas
ă
o astfel dem
ă
rturie, vom face câteva pre ci z
ă
ri. În ultimii ani pe pia
ţ
a româneasc
ă
de carte reli gi oa s
ă
 au ap
ă
rut volume de excep
ţ
ie, dar, oricât ar fi de inte re san te, oricât de atr 
ă
g
ă
tor ar fi scrisesau oricât de înalt
ă
ar fi sta tu ra du hov niceasc
ă
a celor care le-au a
ş
ternut pe hârtie, ma realor ma joritate au o însu
ş
ire lesne de observat: sunt greu acce si bi le omului modern care nuse afl
ă
într-o leg
ă
tur 
ă
vie cu Bise ri ca. Excep
ţ
ie fac c
ă
ţ
ile de dialoguri duhovnice
ş
ti cu p
ă
rin
ţ
i con temporani sau vie
ţ
ile cuvio
ş
ilor p
ă
rin
ţ
i sau ale sfin
ţ
ilor care au împodobit Bisericaîn acest secol al apos ta ziei
ş
i al p
ă
catului. Oamenii vor s
ă
vad
ă
c
ă
se poate tr 
ă
i cre
ş
ti ne
ş
teîn aceste vremuri: au nevoie de dovezi concrete.Omul zilelor noastre simte o anumit
ă
barier 
ă
între el
ş
i Hris tos. Poate citi
 Filocalia
, poateciti scrierile Sfin
ţ
ilor P
ă
rin
ţ
i, dar, cu toate acestea, din lucrarea vr 
ă
 jma
ş
ului nu poate culegeroa dele duhovnice
ş
ti. De multe ori, în loc ca prin citire s
ă
î
ş
i deschid
ă
ochii inimii spre celesfinte, el r 
ă
mâne cu impresia c
ă
nu are cum s
ă
duc
ă
o via
ţă
duhovniceasc
ă
. Adic
ă
ă
mâneimpresionat de ceea ce cite
ş
te, dar nu î
ş
i d
ă
seama c
ă
 
ş
i el î
ş
i poate îmbun
ă
t
ăţ
i propriavie
ţ
uire. Sfin
ţ
ii au fost sfin
ţ
i... Iar noi suntem oameni.
Ş
i de aceea ne putem ascunde în spatelene putin
ţ
elor 
ş
i sl
ă
 biciunilor noastre pentru a putea justifica împietrirea inimii.
 Jurnalul convertirii
este îns
ă
o carte care e primit
ă
cu mul t
ă
deschidere de sufletele care,neavând curajul de a face pri mul pas pentru îndreptarea vie
ţ
ii, nu se mul
ţ
umesc totu
ş
i custarea de fapt. Sunt oameni care, oricât de prin
ş
i ar fi în p
ă
cate, oricât de tare ar fi molipsi
ţ
ide duhul lumii acesteia, nu reu
ş
esc s
ă
se mint
ă
pe ei în
ş
i
ş
i
ş
i s
ă
declare c
ă
sunt feri ci
ţ
i. Suntmul
ţ
i oameni care a
ş
teapt
ă
un semn de la Dum ne zeu;
ş
i nu neap
ă
rat un semn minunat, ci omân
ă
întins
ă
de cineva. Fiind pu
ţ
in
ş
ov
ă
itori, dar în
ţ
elegând cutremur 
ă
toarea impor tan
ţă
a pornirii pe drumul mântuirii, ei nu vor s
ă
fac
ă
primul pas din proprie ini
ţ
iativ
ă
. A
ş
teapt
ă
ca printr-o întâm pla re neîn tâmpl
ă
toare, printr-un sfat prietenesc, prin citirea unei c
ă
ţ
i sau, celmai des, printr-o împrejurare nepre v
ă
zut
ă
, s
ă
ca pe te putere.Momentul primului pas e covâr 
ş
itor. Unii oameni îl fac pur 
ş
i simplu, f 
ă
ă
s
ă
se fi gânditvreodat
ă
c
ă
îl vor face. Cei care a
ş
tep tau o mân
ă
întins
ă
nu vor 
ş
ov
ă
i s
ă
o primeasc
ă
. Numaic
ă
uneori aceast
ă
mân
ă
întins
ă
se apropie încetul cu încetul.Uneori ninge mult
ş
i dintr-o dat
ă
. În câteva ore se întinde un covor de z
ă
 pad
ă
. Dar alteoriz
ă
 pada se a
ş
terne mai greu: ninge pu
ţ
in, apoi z
ă
 pada se tope
ş
te; abia dup
ă
câteva ninsori p
ă
mântul se înve
ş
mânteaz
ă
în hain
ă
alb
ă
.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ovidiucladoveanu liked this
sfinxdacic liked this
claudiaianchis9 liked this
CarolGiurgiu liked this
Ovidiu Teodosiu liked this
Ovidiu Teodosiu liked this
toma liked this
ioanmanole liked this
andracarp liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->