Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teme Licenta Finante Si Banci Zi

Teme Licenta Finante Si Banci Zi

Ratings: (0)|Views: 1,287 |Likes:
Published by curteanu

More info:

Published by: curteanu on Oct 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2010

pdf

text

original

 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate
ANUNŢStudenţii anilor preterminali (anul IIspecialirile economice) sunt obligaţi ialeagă tema de licenţă până cel târziu la datasuinerii colocviului de practică (sfârşitullunii mai).
Propuneri de teme pentru lucrarea de licenţăSpecializările Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG) şiFinanţe şi Bănci (FB),anul universitar 2008-2009
Prof. univ. dr. Briciu SorinDiscipline:
 
Control, Contabilitate aprofundată, Audit şi Contabilitate de gestiune
Organizarea şi exercitarea controlului propriu la …..
Controlul operaţiunilor privind imobilizările (corporale, necorporale, financiare) la …..
Controlul existenţei şi mişcării stocurilor (materii prime şi materiale, produse finite, producţia în curs de execuţie, mărfuri şi ambalaje) la …..
Controlul tranzacţiilor cu furnizorii şi clienţii la ….. (cumpărările şi vânzările)
Controlul operaţiunilor specifice gestiunii resurselor umane şi salarizării la …..(aşezarea, urmărirea şi perceperea impozitului pe salarii, cas etc.)
Controlul operaţiunilor specifice trezoreriei (casă şi bancă) la …..
Controlul operaţiunilor privind aşezarea, urmărirea şi perceperea taxei pe valoareaadăugată la …..
Controlul cheltuielilor şi veniturilor la …..
Organizarea, desfăşurarea şi valorificarea inventarierii generale a patrimoniului unui…..
Controlul întocmirii şi circulaţiei documentelor la …….
Controlul existenţei, integrităţii şi pazei bunurilor materiale la …..
Controlul angajării gestionarilor la …..
Controlul costurilor prin intermediul analizei abaterilor la …..
Costurile ca instrument al controlului de gestiune la …..
Controlul exercitat de Curtea de Conturi a României
Auditul situaţilor financiare la …..
 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate
Prof. univ. dr. Briciu Sorin
Organizarea şi exercitarea auditului intern la ….. (o instituţie publică)
Organizarea controlului de gestiune la …..
Paralela între controlul financiar, controlul de gestiune şi auditul intern
Valorificarea constatărilor controlului financiar şi stabilirea răspunderii la …..
Imaginea fidelă şi pragul de semnificaţie în audit
Implementarea controlului intern la …..
Controlul utilizării creditelor, fondurilor bugetare şi extrabugetare la …..
Principiile, metodologia şi responsabilitatea auditării situaţiilor financiare
Auditul financiar şi soluţiile contabile de determinare a impozitului pe profit
Frauda şi eroarea ca obiect al auditului financiar contabil
Metode, tehnici şi probe de audit financiar contabil
Controlul financiar preventiv – instrument de apărare a patrimoniului
Situaţiile financiare consolidate si contabilitatea investiţiilor în filiale.
Contabilitatea de retratare privind adoptarea pentru prima data a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiara.
Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune si calculaţia costurilor încondiţiile aplicării metodei pe comenzi, pe exemplul unei societăţi comerciale.
Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor încondiţiile aplicării metodei pe faze, pe exemplul unei societăţi comerciale.
Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor încondiţiile aplicării metodei standard-cost, pe exemplul unei societăţi comerciale.
Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor încondiţiile aplicării metodei direct-costing, pe exemplul unei societăţi comerciale.
Evoluţia costurilor si analiza cost-volum-profit. Sistemul de indicatori si decizii.
Contabilitatea manageriala si procesul bugetar.
Bugetarea costurilor de productie si organizarea controlului bugetar.
Contabilitatea lichidării si divizării societăţilor comerciale.
Teorie si practici contabile specifice privind fuziunea societăţilor comerciale.
Evaluare si tratamente contabile privind achiziţia si fuziunea societăţilor comerciale
Contabilitatea operaţiunilor de leasing la …..
Prof. univ. dr. Todea NicolaeDisciplina:
 
Contabilitate financiară
Contabilitatea imobilizărilor la societatea X
Contabilitate amortizării imobilizărilor la societatea X
Contabilitatea stocuri lor de materii prime şi materiale la societatea X
Contabilitatea stocurilor de produse la societatea X
Contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor la societatea X
Contabilitatea animalelor la societatea X
Contabilitatea relaţiilor cu furnizorii la societatea X
Contabilitatea relaţiilor cu clienţii la societatea X
 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate
Prof. univ. dr. Todea Nicolae
Contabilitatea decontărilor cu personalul la societatea X
Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului la societatea X
Contabilitatea decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale la societatea X
Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată la societatea X
Contabilitatea efectelor de comerţ la societatea X
Contabilitatea importurilor la societatea X
Contabilitatea exporturilor la societatea X
Contabilitatea datoriilor financiare la societatea X
Contabilitatea inflaţiei la societatea X
Contabilitatea lichidării la societatea X
Contabilitatea fuziunii la societatea X
Contabilitatea consolidării conturilor la societatea X
Contabilitatea reducerilor comerciale şi financiare la societatea X
Contabilitatea provizioanelor de depreciere la societatea X
Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli la societatea X
Contabilitatea cheltuielilor la societatea X
Contabilitatea veniturilor la societatea X
Contabilitatea rezultatului la societatea X
Contabilitatea operaţiunilor de leasing cu exemplificare la societatea X
Contabilitatea diferenţelor de curs valutar la societatea X
Situaţia fluxurilor de numerar la societatea X
Situaţiile financiare la societatea X
Prof. univ. dr. Hada Teodor Disciplina:
 
Gestiunea financiară a firmei
Sistemul informaţional, amortizarea, gestiunea activelor imobilizate la …..
Sistemul informaţional, gestiunea activelor circulante la …..
Viteza de rotaţie, indicator de performanţă a activelor circulante la …..
Planificarea financiară a activelor circulante la …..
Creditul client la …..
Creditul furnizor la …..
Gestiunea trezoreriei la …..
Gestiunea activităţii de planificare financiară şi instrumentele de planificare financiarăla …..
Politica de dividend la societatea …..corelată cu politica de dividend a unităţilor listatela bursă
Instrumente ale managementului financiar 
Performanţa întreprinderii la …..
Diagnosticul global la …..
Disciplina:
 
Politici actuale de finanţare

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
felllli liked this
felllli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->