Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Optometrie Practica 9

Optometrie Practica 9

Ratings: (0)|Views: 1,001 |Likes:
Published by YoDeCeNu

More info:

Published by: YoDeCeNu on Oct 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

 
Cap. 12 Performanţele vizuale
§ 12. 1 Testarea performanţelor vizualeAnsamblul testelor de vedere perceptivomotoare dau practicianului informaţiiasupra profilului calitativ al performanţei vizuale a unui subiect, adică dezvoltarea savizuală, adaptările şi concesiile mediului vizual.Ele pot servi pentru evaluarea capacităţii de performanţă vizuală pentru o ocupaţie precisă - circulaţie rutieră, industrie, lectură. Ele permit realizarea bilanţului calitativ alvederii. O succesiune de bilanţuri de acest gen, face să apară eficacitatea măsurilor întreprinse pentru rezolvarea problemei vizuale.Testele de performanţă vizuală arată subiectului natura exactă a problemei salevizuale. Ele uşurează rolul educativ al optometristului.Testele propuse de Manas sunt: nestereoscopice si stereoscopice.(1) Punctul proxim de convergenţă (amplitudine de triangulaţie)Scop: Determinarea punctului proxim de convergenţă şi a calităţii recuperăriialinierii binoculare după repere.Material: Izvor luminos punctiform (lampa stilou).Mod de lucru: Iluminare ambiantă normală. Pacientul este aşezat confortabil şifixează izvorul luminos aşezat în planul median al corpului, puţin mai jos de orizontala prin centrele de rotaţie ale ochilor şi la distanţa lui Harmon. Se cere subiectului să fixezetot timpul ţinta , în timp ce aceasta se apropie şi să spună când i se pare că vede dublat.Optometristul observă cu atenţie imaginile sursei reflectate de cornee.Se remarcă la ce distanţă unul din ochi sau ambii pierd fixarea şi la ce distanţăreclamă subiectul dedublarea imaginii. Se notează de asemeni distanţa la care ambii ochirecuperează fixarea când ţinta se depărtează .Comportamente observabile:- ruperea fixării de un ochi.- ruperea alternantă a fixării când de un ochi când de celălalt.- pierderea fixării de către ambii ochi.- nu se pierde fixarea.Recuperare:
164
 
- recuperare de ochiul care a rupt fixarea.- recuperare de ambii ochi.- nu se recuperează. Notare:- se notează distanţele la punctele de rupere şi de recuperare.- se notează ochiul care pierde fixarea. Norma:- recuperarea fixării la cca. 5 cm de rădăcina nasului.- recuperare la 8 cm.Punctul proxim de convergenţă nu depinde de vârstă.Precauţii:Ţinta se deplasează cu viteză constantă nici prea mare, nici prea mică. Dacăsubiectul întrerupe fuziunea, dar nu raportează dipoplie, se poate conchide că un ochi esteneutralizat. Ochiul dominant este cel care păstrează fixarea pe ţintă.Pentru a fi sigur că pacientul a înţeles instrucţiunile, se repetă testul.(2) Amplitudinea de acomodare DondersScop: Determinarea punctului proxim de acomodare.Material: Test de acuitate Vb = 1, pentru distanţa Harmon.Mod de lucru: Iluminarea ambiantă normală. Pacientul este aşezat comod. Testuleste prezentat pacientului în vecinătatea planului median, puţin sub planul orizontal cetrece prin centrele de rotaţie ale ochilor. Pacientul citeşte literele cu glas tare. Testul este plasat iniţial la distanţa corespunzătoare lungimii braţului. Dacă subiectul a citit literele,se deplasează testul spre pacient încet cu viteză constantă. Se cere subiectului să spunăcând literele devin neclare sau devin dificil de citit. Se exprimă în dioptrii distanţa de latest la rădăcina nasului. Norma: Conform vârstei pacientului (tabela Donders).Observaţii: Amplitudinea de acomodare Donders difede amplitudinea deacomodare stabilită cu metoda lentilelor negative, deoarece avem şi ajutorul reflexuluiacomodativ datorat convergenţei.Precauţii: Deplasarea ţintei se face cu viteză constantă nici prea încet nici prearepede. Pacientul citeşte testul cât timp acesta se deplasează spre el până ce acesta apare
165
 
neclar (pacientul face greşeli). Testul se repetă pentru a fi siguri că pacientul a înţelesinstrucţiunile.(3) Rotaţii monoculareScop: Se evaluează calitatea mişcărilor de versiune.Material: Creion sau baghetă, izvor luminos punctiform.Mod de lucru: Iluminarea ambiantă normală. Se obturează cu un carton ochiuldominant, aşa încât optometristul să poată totuşi vedea ambii ochi ai pacientului. Ţinta semişcă într-un plan depărtat cam la 1m de subiect, perpendicular pe planul său mediandescriind un cerc cu raza de aproximativ 300mm. Se poate observa repede dacă diametrulcercului este prea mic sau prea mare observând mişcările ochiului. Se doreşte o mişcarede rotaţie aproape de maxim. Viteza de rotaţie a ţintei: o rotaţie la fiecare trei secunde.Ţinta se mişcă în sensul acelor de ceas şi în sens invers. Se vor realiza câteva rotaţii pânăsă înceapă observarea mişcărilor ochiului. După cca. 5 rotaţii într-un sens se inverseazămişcarea. Se repetă testarea obturând celălalt ochi. Norma: Rotaţii balistice lente în sensul acelor de ceas şi în sens invers.Instruirea pacientului: Priveşte ţinta şi urmăreşte mişcarea ei fără să mişte capul.Dacă pacientul tinde să mişte capul se fixează capul pe suport.Comportamente observabile:- urmărire regulată;- pierderi de fixare;- urmărire neregulată, cu sacade;- limitări ale mişcării în anumite zone (se notează zona după cadranul ceasului);- mişcări asociate ale capului, corpului, membrelor.Se atrage atenţia subiectului să urmărească ţinta numai cu ochii fără să miştecapul. Mişcările pe verticală sau oblice nu trebuie să aibă aceleaşi amplitudini ca cea peorizontală. Se repetă testul obturând celalălt ochi.Se notează: prezenţa sacadelor, a urmăririlor neregulate sau regulate, mişcărileasociate, postura capului, cu ce efort realizează pacientul urmăririle. I se dă pacientuluitimp de acomodare cu testul. Se notează pe rând comportamentele pentru ochi dreptobturat - mişcări pozitive şi în sens invers pentru ochiul liber şi ochiul obturat - şi ochistâng obturat - mişcări pozitive şi în sens invers pentru ochiul liber şi ochiul obturat.(4) Rotaţii binoculare
166

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Erika State liked this
Dan GG-dan liked this
pentesylea liked this
bodeadumitru9261 liked this
damariss liked this
Piriu Corneliu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->