Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Το ναυτικό της αρχαϊκής Ελλάδας

Το ναυτικό της αρχαϊκής Ελλάδας

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Mar 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/07/2014

 
to djytmco ths jrxjmchs glljios
 
Μκ ςηϊνζθυθ μΰυκ κςό ωθα ξύζϊκν ωύα κζζηίύα μη λημκωοζϊκίκ ςγοίύα ωοχ ςκαίυώχϊοχ Ηγγθαοπ ακχωοπ ωθφ Κϊώκϋνφ ηςοώνφ
 
Φο >22
-
9=2 ς.ή.
 
Υη ζηαΰφ ζϊκμμΰφ, θ ακχων υωοϊίκ ωθφ Ηγγάικφ ζκ ωο
d
ΰειομο κ όζιοο κακ ιηα
 
ικΰϊη κςό ωθα ςϊοθζοπμηαθ ςηϊίοιο.
 
Ο ηςώηϊνυηφ ωοχ κςουμοπ υχαηώίξοαωκ, ο ημςοϊΰφ υώΰυηφ μη ωθα Κίζχςωο κ ωθα Κακωογν ηαωηίαοαωκ
.
Μόαο αΰο υωοώηίο , ο ηαωοαόωηϊηφ υώΰυηφ μη ωθ Ιπυθ ωύα ΢ηγκυζα Φχϊαα κ ωύα Λκϊώθιοαίύα μΰυκ κςό ωφ ακχμκώίηφ
,
ηηί ςοχ καωωίληαωκ ο ιάοϊο ωπςο ωύα ςγοίύα.
 
Υωφ κϊώΰφ ωοχ ΰειομοχ κακ, ΰακ πμκ ωθφ κακωογόωηϊθφ ωΰώαθφ
 
μη
 
υωοώηίκ ωοχ ηγγθαοπ Νύαοπ κ Κογοπ όυμοχ ηυΰεκγκα υωκ ηϊζκυωνϊκ ωθφ κζζηοςγκυωνφ υωοα πϊο ηγγκιό οϊμό .Υωοχφ Λοϊίαλοχφ κζζηοςγάυωηφ ςοχ ςκϊάζοχα
 
κχωοπ ωοχ αΰοχ ποχφ κζζηίκ μη ςογπ μηζάγθ ωηγηόωθωκ, ωκ οςοίκ
 
νωκα ωόυο ηςωχώθμΰακ
 
υωη θ Κλθακϋν ςκϊκζύζν ακ χςοΰϊη
.
 Όωκα υωο ιηπωηϊο μυό ωοχ ΰειομοχ κακ
 
κ ηιά κωά ωθ ιάϊηκ ωοχ ΰωοχ κακ, ωκ κλθακϋά ηϊζκυωνϊκ κϊώίξοχα κακκωκγκμεάαοχα
 
ωθα χϊκϊώίκ ωοχφ υωθα κζοϊά ζκ ωκ ηϊκμά μη ωο ποφ
 
ωοχ μκπϊοχ υη όαο
 
ωκ ηϊχλϊόμοϊκ, ο ξύζϊάο ηςγΰζοχα υκα υώνμκ κ ςάγ ωο ςγοίο ύφ λΰμκ ωθφ ηςγοζνφ κχωνφ .
 
ΥΦΟΝήΗΝΚ Κ΢Ο ΦΘΑ ΚΦΦΝΛΘ ΜΗΓΚΑΟΜΟΪΠΘ ΛΗΪΚΜΝΛΘ (072
-
9=2 ΢.ή.).
 
Φο :=08, ο Ϊ .Φ. Οχίγκμφ (
 
NOV
 , 8:-::>),
μη υωοώηίκ ςοχ υχγγΰζοαωκ υη ΰακα
 
οοαηί
 
ηδκαωγθωό κωάγοζο ωύα κωωα κζζηίύα
 
μη ςκϊκυωάυηφ ςγοίύα.
,
δηώύϊίξη, μηωά κςό άςοηφ ςϊόιϊομηφ ςκϊκυωάυηφ ςϊα κςό
 
ωο
772
ς.ή.
,
υη ςΰαωη ομάιηφ υάύα
 
καωίυωοώκ
 .
-
ωκ ΰϊζκ ξύζϊκυμΰακ μη ωοα
 
ξύζϊάο
 
Ηδθίκ (μηωκδπ 772 κ 762)
 
ς.ή.
 
-
ζκ οςν
 
ςοχ ιθμοπϊζθυη ο Αουλΰαθφ (Γοπεϊο, @:56), μηωκδπ 762 κ 7:2
 
ς.ή.
 
-
ωκ ΰϊζκ μη ωοχφ ξύζϊάοχφ Γχυυςνιθ κ Καωμΰαθ (μηωκδπ 762 κ 7:2)
 
ς.ή.
 
-
μη ωοχφ ξύζϊάοχφ ζπϊύ κςό ωθα ομάικ ωοχ Γηάζϊοχ (ςηϊίςοχ 7:2)
 
ς.ή.
 
-
ζπϊύ κςό μκ ικοϊηων ωύα άγγύα ομάικ ςηϊίςοχ
7:2
ς.ή.
 
Θ κωάωκδθ
 
ηίακ εηεκίύφ χςηϊάαύ ϊωνφ κςό ωθα άςοψθ ωθφ υωοϊίκφ ωθφ ωΰώαθφ, κγγά ιηα μςοϊηί ακ κμυεθωνυη άςοοφ κςό ωθ υοςά ωθφ υωοϊίκφ ωοχ ΢ογημοπ Ακχωοπ.Κςοιόυηφ μοϊνφ Ιςπγοχ ΰώοχα ηζκωκγηληί κ ο
 
κλθακίο ξύζϊάο ηαΰϊακα
 
ωθα ϊηκγυων ςϊοοςων.
 
Ο
L.
Fjssod (0:, υθμηυηφ
 =5-=9, 05,
κ ωφ υθμηυηφ =7 ΰύφ :22) ικςίυωύυη ωθα πςκϊδθ μη ωθα ηδνφ κογοχλίκ. :8 υάθ ύςθγκυίκφ ζκ :> ύςθγάωηφ
, =
υάθ
 
ζκ :0 ύςθγάωηφ
, :8
ύςθγάωηφ
 
ζκ 58 υάθ, γς..
 
Μη μίκ ηδκίϊηυθ, όγηφ κχωΰφ ο ηόαηφ ωύα ςγοίύα ηίακ ζκ ςόγημο
,
ωο
 
ημςοϊό ςγοίο κ ωο κγηχωό υάοφ ΰώοχα υώηιόα κςογηυωηί κςό ωοα κωάγοζο, θ ηςγοζν ηίακ ζκ ωκ ςογημά ςγοίκ κ κςό κχωά ωκ ςγοίκ
 
ωκ ςο ηχζηαν.
 
Φκ ςγθϊμκωκ ωθφ Κϊώκϋνφ ςηϊόιοχ ξύζϊκυμΰακ υώθμκωά, μη ΰμκυθ υη μκ νϊημθ ςγηπυθ υωθα ξύζϊκν κςόιουθ ωοχφ
,
ηίακ υη καωίληυθ
,
ωύα ςγθϊύμάωύα υη ιϊάυθ
,
κωά ωθα ςϊοθζοπμηαθ ςηϊίοιο.
 
Μη ωοα κλοϊυμό υη χογοζά ϊωνϊκ, ο UY ^mllmjas ΰώη ιηίδη όω οϊυμΰαο ωηώαίωηφ καωζϊάοχα ωκ ςϊκζμκωά ςγοίκ ,
 
μη ςοίγοχφ εκλμοπφ ηςωχώίκφ κ κςοιόλθκα κςό ΰακα ωκγκαωοπώο ξύζϊάο Ηδθίκφ, ο
 
Αουλΰαθφ, ο
 
Γχυυςνιθφ
,
ο
 
Καωμΰαθφ ηίακ
 
κωά κϊοπφ, κχωόφ ο ξύζϊάοφ.
.
Υωφ ςηϊυυόωηϊηφ ςηϊςωυηφ ιηα ηίώκα
 
μςϊουωά ωοχφ ωθα κϊών κακςκϊάυωκυθ ηαόφ ςγοίοχ, κγγά ωο καωίζϊκό ωοχ.
 
Μκ γηςωομηϊνφ ηδΰωκυθ ωύα ςκϊκυωάυηύα ωύα κζζηίύα κ ωκ υάθ κχωά μςοϊοπα ακ ώύϊυωοπα υη ιπο πϊηφ ομάιηφ;
 -
Φκ ςγοίκ ακ κςοωηγοπα μκ υχαηών
 
κωΰϊμοακ μοϊν υωθα ξύόϊο
 
μη ξύζϊκυμΰακ ςγοίκ υωο ηυύωηϊό ωοχ
 
κζζηίοχ όςοχ θ
 
ηςάαηκ ωθφ λάγκυυκφ κακκωηπωθη μη ωθα ηςάαηκ ωοχ χζϊοπ
 ,
ςοχ λκ χςνϊώη μΰυκ υωο κζζηίο ΰωυ υωη ο ιοωνωθφ ωοχ κζζηίοχ λκ μςοϊοπυη εγΰςη ωο λΰκμκ ωύα κζαύα
 
ςγοίύα ςοχ ςηϊυωϊΰοαωκ κυωκμάωθωκ.
 -
Φκ ςγοίκ ακ κςοωηγοπα μΰϊοφ ωθφ ηδύωηϊνφ
 
ικόυμθυθφ
 
ωοχ κζζηίοχ.
 
 
 
Θ ΛΓΚΥΝΛΘ ΚΦΦΝΛΘ ΢ΗΑΦΘΛΟΑΦΟΪΟΥ
 
(ΐωοφ κτακφ ς.ή..)
 
Ο όϊοφ ςηαωθοαωόϊοφ
 
ώκϊκωθϊίξη ςογγοπφ ωπςοχφ ςγοίύα
.
Θ ςηαωθοαωόϊοφ ςοχ ςκϊκλΰωοχμη ηίακ ηδοςγυμΰαθ
 
μη μίκ μόαο ζϊκμμν κςό οχςά υη άλη ςγηχϊά κ άλη γηωοχϊζίκ ζίαηωκ κςό ΰακα κ μόαο ύςθγάωθ
.
 ΐώη 72 οχςά (57 καά ςγηχϊά) κ 72 ύςθγάωηφ.
 
ΚΦΦΝΛΘ ΜΗΓΚΑΟΜΟΪΠΘ ΛΗΪΚΜΝΛΘ
 -
ΚΖΖΗΝΚ ΜΗ ΞέΠΟΪΟ
 
ΦέΑ ΢ΓΟΝέΑ ΥΦΟ ΗΥέΦΗΪΝΛΟ ΦΟΩΥ
 
Φο ξνωθμκ ωύα οϊξόαωύα ζϊκμμυηύα ςάαύ κςό ωο πωοφ ΰώη ηαικΰϊοα ζκ ωοχφ ηϊηχαθωΰφ.
 
L. Fjssod (
Ον ακχωνλοί ωξυ κϊώκνόωξωκυ
 ,
΢κϊίυ, :=0:, κϊ. =5) ηίιη ωθα ςκϊάυωκυθ μκφ ζΰχϊκφ
 
χςηϊοϊωύμΰαθφ
 
μη υωοώηίκ κ κχωό ληύϊηί όω ιθμοχϊζηί ωηώαά ςϊοεγνμκωκ υωθ υωκληϊόωθωκ.
 
Ηςςγΰοα, κχωΰφ ο
 
"ζΡπχϊηυ" 
 
ηδκογοχλοπα ακ ηίακ ώύϊίφ ηςεάωηφ.
 
Ωςάϊώη μκ «
 
ήϊχυν
 ³
 ίυύφ
 
ηδικαίηχυθ υωθα υώηιίκυθ υκα μκ ηςάγχψθ, υωο υώΰιο, ο ηςηκγνφ ωύα ύςθγκωα,
 
ο άληωηφ ζϊκμμΰφ (props) κ ο οϊξόαωηφ ζϊκμμΰφ, ηίακ ΰακ μηζάγο ςϊόεγθμκ ωθφ χςηϊόϊωύυθφ ωοχ ΰϊζοχ ωοχ οςοίοχ υοςόφ ηίακ χϊίύφ θ κυλθων
 
κςηόαυθ
.
Θ κςγοπυωηχυθ ηίακ χςοώϊηύων ζκ ακ καωκυωοπμη ωθα ςϊκζμκωόωθωκ κ ςϊΰςη ζκ ακ ικζϊάψοχμη ωο ΰακ ν ωκ άγγο
 
υωοώηίο
.
 
 
Κωων μηγκαόμοϊθ (~ 772 ς.ή.)..
 
Μοχυηίο ωθφ νϊκφ
-
Α.
 
Ejsfh, κϊ. 958.
 
Υωο ηυύωηϊό ωοχ μηγκαόμοϊοχ
,
χςάϊώοχα ωΰυυηϊκ υάθ υη κωΰϊμοακ ιάωκδθ
.
Ηίακ ηδοςγυμΰακ
 
μη ΰακ ςκαί υη καάςωχδθ
,
μη ομκγν κωάυωκυθ
 
ςάαύ υωθα οχςκυων ωοχ, ωο ςϊόυωηζο ουμηίωκ μη υωκχϊοπφ κ ΰακ ςϊχμακίο ϊπζώοφ μη ωθ μοϊν ωοχ κζϊόώοϊοχ.
 
Κωωόφ μηγκαόμοϊοφ γΰεθωκφ
(752-
982 ς.ή.)..
 
Μοχυηίο Γοπεϊοχ Κϊ. ::598 Ζ
-
υπμύακ μη ωοα
 L.
Ejsfh, κϊ. 962.
 
Υωο ηυύωηϊό ωοχ μηγκαόμοϊοχ
,
χςάϊώοχα ωϊίκ υάθ υη κωΰϊμοακ ιάωκδθ
.
Ηίακ ηδοςγυμΰακ
 
μη ΰακ ςκαί υη καάςωχδθ
,
μη ομκγν κωάυωκυθ
 
ςάαύ υωθα οχςκυων ωοχ, ωο ςϊόυωηζο ουμηίωκ μη υωκχϊοπφ κ ΰακ ςϊχμακίο ϊπζώοφ ηίακ μη ωθ μοϊν ωοχ κζϊόώοϊοχ.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->