Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svjedocanstva Za Crkvu 09 White

Svjedocanstva Za Crkvu 09 White

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by cobi63
naprevedena kod nas sada dosupna
naprevedena kod nas sada dosupna

More info:

Published by: cobi63 on Mar 08, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

 
 
J. G. Vajt
SVJEDO
ANSTVA za CRKVU 9
Knjiga deveta - Broj 37
 Naslov originala:
TESTIMONIES for THE CHURCH IX By E.G. White
 
 2
PREDGOVOR
Poslednju knjigu »Svjedo
anstava za Zajednicu« pozdravi
#
e mnogi koji su visoko cijenili  pouke ve
#
 objavljene u ovom obliku. Proteklo je pet godina od kako je objavljena Knjiga VIII iz ove serije. U toku tog perioda s vremena na vrijeme su, kao i ranijih godina, davane poruke ohrabrenja, ukora i savjeta.  Neke od tih poruka objavljene su u PREGLEDU i GLASNIKU, neke su štampane u obliku  brošura, kao SPECIJALNA SVJEDO
%
ANSTVA, serija B, a mnoge su upu
#
ene samo  pojedincima u obliku pisama i rukopisa. U ovoj knjizi je, radi lakšeg prou
avanja, sakupljeno »novo i staro«.  Na zasjedanju Generalne konferencije 1909. godine date su mnoge dragocjene pouke u  pogledu rada u velikim gradovima, oživljavanja zdravstvene reforme, opasnosti od popuštanja duha nezavisnosti, mudroj podjeli odgovornosti i drugim bitnim pitanjima. Znatnom dijelu tih  pouka dat je oblik podesan za objavljivanje, i stoga ih objavljujemo u ovoj knjizi. Iz svjedo
anstava koja se odnose na rad u gradovima, a koja su suviše opširna da bi bila štampana u cijelosti, odabrani su pojedini dijelovi koji – zajedno sa pismima upu
#
enim radnicima u velikim gradovima – predstavljaju veoma jasan i potpun poziv upu
#
en propovjednicima i
lanovima da izvrše veliko djelo u tom zapostavljenom polju – u mjestima s velikim brojem stanovništva. U pojedinim svojim poglavljima, ova knjiga sadrži snažan poziv svim hriš
#
anskim radnicima da se iznova posvete i da se s ve
#
om hrabroš
#
u i energijom zalažu u službi. Nadamo se da
#
e objavljivanje ove knjige doprinijeti da se pove
#
a broj revnosnih radnika u vinogradu Gospodnjem. W. C. White »Vi
e k meni neko sa Sira: ‘Stražaru! šta bi no
#
as? Stražaru! šta bi no
#
as! Stražar re
e: ‘Do
#
i
#
e jutro, ali i no
#
: Ako
#
ete tražiti, tražite, Vratite se, do
'
ite.’«
 
 3
I ZA DOLAZAK CARA
»Jer još malo, vrlo malo, pak
#
e do
#
i onaj koji treba da do
'
e i ne
#
e odocniti« (Jevr. 10, 37)
POSLEDNJA KRIZA
Mi živimo u vrijeme posletka. Znaci vremena, koji se brzo ispunjavaju, govore da je Hristov dolazak na vratima. Dani u kojima živimo sve
ani su i zna
ajni dani. Duh Božji se postepeno, ali sigurno, povla
i sa zemlje. Epidemije kuge i drugih zaraznih bolesti i kazni ve
#
 snalaze one koji  preziru Božju milost. Nesre
#
e na kopnu i moru, nesre
'
eno stanje društva, glasovi i strah od rata,  predstavljaju zloslutne znake. Sve to predskazuje da se približuju doga
'
aji od najve
#
eg zna
aja. Predstavnici zla se udružuju i u
vrš
#
uju svoje snage. Oni se ja
aju za poslednju veliku krizu. Uskoro
#
e se dogoditi velike promjene u svijetu i poslednji doga
'
aji
#
e se naglo razvijati. Opšte stanje u svijetu pokazuje da nam neposredno predstoje teška vremena. Dnevni listovi su puni nagovještaja o užasnom sukobu u bliskoj budu
#
nosti.
%
esto se doga
'
aju drska razbojništva. Štrajkovi su postali obi
na pojava. Kra
'
e i ubistva su na svakom koraku. Zlo
inci zaposjednuti demonima oduzimaju život ljudima, ženama i maloj djeci. Porok je zaludio ljude i svuda preovladava zlo.  Neprijatelj je uspio izvrnuti pravdu i ljudsko srce ispuniti željom za sebi
nim dobitkom. »Pravda stoji daleko; jer istina pade na ulici i pravda ne može da pro
'
e« (Iz. 59, 17). U velikim gradovima hiljade ljudi žive u siromaštvu i bijedi, gotovo potpuno lišeni hrane, krova nad glavom i odje
#
e, dok u istim gradovima žive ljudi koji imaju više nego što im srce može poželjeti, koji žive raskošno, troše
#
i novac na raskošno namještene ku
#
e, na li
no ukrašavanje ili, što je još gore, na zadovoljavanje tjelesnih želja: na alkohol, duvan i druge poroke koje uništavaju snagu mozga, onemogu
#
uju uravnoteženost u rasu
'
ivanju i unižavaju dušu. Vapaji napa
#
enog
ovje
anstva dižu se i do Boga, dok ljudi svim mogu
#
im sredstvima ugnjetavanja i iznu
'
ivanja nagomilavaju ogromna bogatstva. Jednom prilikom, kad sam bila u Njujorku (New York), bila sam pozvana u toku no
#
i da vidim zgrade koje su se sprat za spratom dizale k nebu. Tvrdilo se da su te zgrade sigurne od  požara, a bile su podignute u slavu njihovih vlasnika i graditelja. Takve gra
'
evine su podizane sve više i više i za njihovu izgradnju je upotrijebljen najskuplji materijal. Oni kojima su te zgrade  pripadale nisu se pitali: »Kako
#
emo najbolje proslaviti Boga?« Gospod nije bio u njihovim mislima. Ja sam pomislila: »O, kad bi oni koji na ovaj na
in ulažu svoj novac mogli sagledati svoj život onako kako ga Bog vidi! Oni podižu veli
anstvene gra
'
evine, ali kako su u o
ima Vladara svemira bezumni njihovi planovi i namjere. Oni ne prou
avaju svim silama srca i uma kako mogu da proslave Boga. Tu prvu
ovjekovu dužnost oni su potpuno izgubili iz vida«. Dok su se te veli
anstvene zgrade podizale, njihovi vlasnici su uživali u taštoj gordosti što imaju novac kojim mogu uga
'
ati sami sebi i izazivati zavist svojih bližnjih. Veliki dio novca koji su na taj na
in uložili stekli su pomo
#
u iznu
'
ivanja, tla
e
#
i siromahe. Oni zaboravljaju da se na nebu vode knjige o svakoj poslovnoj transakciji; u te knjige je upisan svaki nepravedan postupak, svaka prevara. Približuje se vrijeme kad
#
e ljudi u svom nepoštenju i drskosti sti
#
i do ta
ke koju im Gospod ne
#
e dozvoliti da prije
'
u i tada
#
e uvidjeti da postoji granica Jehovinog praštanja.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->