Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Predmet socijalne psihologije

Predmet socijalne psihologije

Ratings:
(0)
|Views: 1,209|Likes:
Published by Bleda1

More info:

Published by: Bleda1 on Oct 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2012

pdf

text

original

 
I PredavanjePREDMET SOCIJALNE I POLITIČKE PSIHOLOGIJE 
Tri osnovne komponente svake naučne discipline: Predmet, teorijske postavke imetode istraživanjaPolitička psihologija – primenjeno područje psiholoških istraživanja tako da se nemože govoriti o njenom posebnom, teorijski određenom, posebnom predmetuistraživanja, posebnim teorijama i metodama.Zato, da bi se ona definisala oslanjamo se na saznanja socijalne psihologije. –koja predstavlja širu naučnu osnovu političke psihologije. Određenju predmetapolitičke psihologije zato mora da prethodi razmatranje razvoja utemeljenjasocijalne psihologije i njene šire društvene, pa i političke relevantnosti.
Predmet socijalne psihologije
Socijalna psihologija
postaje samostalna naučna disciplina tek u 20. veku.Mada je
psihologija
još ranije prešla sa filozofsko-reliigijskih spekulacija naempirijsko izučavanje psihičkih pojava, još dugo posle toga psihički život ljudiposmatrao se i proučavao kao život
izolovanog 
pojedinca.Za socijalnu psihologiju, kao i opštu psihologiju, može se primeniti Ebinghausovamisao: da je to
nauka koja ima dugu prošlost, a kratku istoriju 
.Naime, mada je davno uočeno da socijalna okolina ima značajnog uticaja narazvoj čoveka, njegovo psihološko funkcionisanje i ponašanje, kao i da psihičkeosobine ljudi imaju uticaja na društvene pojave – sve to je odavno bilo predmetfilozofskih etičkih, religijskih, literarnih, a kasnije psiholoških rasprava unovoformiranoj empirijskoj psihologiji (u 19. veku) ova činjenica dugo nijeuvažavana, niti je ovaj međuuticaj socijalnih i psiholoških pojava bio posebnoizučavan.Svoju emancipaciju u odnosu na filozofiju i religiju – psihologija je prvozapočela “bekstvom” pod okrilje biologije i fizike (koje je smatrala “egzaktnim”)odlazeći tako u drugu krajnost. To je odražavalo aspiracije psihologa da njihovudisciplinu posmatraju kao prirodnu, a ne društvenu nauku. Mnoge posebne granepsihologije bile su zato oformljene davno pre socijalne psihologije.Početak savremenog razvoja socijalne psihologije vezuje se za izdavanje dvejuknjiga, 1908. godine, pod istim naslovom “Socijalna psihologija”: jednu je objaviopsiholog McDugall, a drugu sociolog Ross – znači dva naučnika iz dve različiteoblasti društvenih nauka istovremeno su osetila i izrazila potrebu za novomnaučnom disciplinom koja bi na neki način međusobno povezala dva bazičnaelementa ukupnog socijalnog života – pojedinca i društvo.1
 
Nagli razvoj ove discipline započinje 20. godina 20. veka. Ovo doba jeupravo zahtevalo socijalnu psihologiju: to je vreme naglog razvoja društva kojestavlja ljude u specifične situacije međusobne interakcije, od znaja zaproizvodnju i ekonomiju; to je, takođe, period jačanja građanskog društva,parlamentarne demokratije, opštih izbora, itd. koje je isto tako nametalo potrebuza razumevanjem osobina čoveka kao socijalnog bića kao protagoniste(subjekta i objekta) tih zbivanja. Od tada, u mnogim oblastima psihološkihistraživanja – od psihijatrijske problematike, industrijskih (proizvodnih) situacijado političkih sukoba – postoji pokušaj povezivanja čovekovih psiholoških osobinasa socijalnom situacijom.
Problemi izučavanja
Pregled glavnih problema kojima se socijalna psihologija bavi 
(ne samo one koje je do sada proučavala, nego i koji po svojoj prirodi pripadaju oblasti socijalnepsihologije) može da, na induktivan način, učini jasnijim šta je to njen
predmet
.Mogu se razlikovati
tri velike oblasti ili grupe problema
(po Rotu) koji činepredmet socijalne psihologije; njih, svaki pojedinačno, možemo rastaviti naskupove
pitanja
za koje se ova nauka interesuje.1.Proučavanje razlitih vidova
neposredne interakcije ljudi
(neposredniuzajamni odnos ljudi i neposredni uzjamni uticaj jedne osobe na drugu).U okviru ove grupe problema razlikuju se uže skupine problema:a.Izučavanje opažanja i ocenjivanja drugih osoba i njihovih osobinab.Proučavanje javljanja naklonosti i nenaklonosti među osobama (tzv.interpersonalne privlačnosti)c.Proučavanje ponašanja ljudi u grupi (formiranje grupe, nastajanje grupnihnormi, grupna struktura, problemi vođe i rukovođenja, dinamika grupe i sl.d.Proučavanje ponašanja ljudi u masi i u izuzetnim situacijama (panika,masovne pojave agresije i sl.)2.Proučavanje
socijalizacije
delovanja različitih socijalnih faktora naopažanje, mišljenje, motivaciju i celokupnu ličnost. Socijalni faktori koji utičuna psihičke funkcije i ponašanje ljudi nazivaju se
agensi 
, činioci ili prenosiocisocijalizacije (porodica, škola, mediji, prijatelji). Promene koje u osobinama iponašanju ljudi nastaju pod delovanjem »agensa« socijalizacije jesu
efekti 
socijalizacije.U okviru ove grupe problema socijalne psihologije možemo razlikovati višepodgrupa problema:a.Proučavanje
 procesa socijalnog učenja
načina na koji se socijalizacijaostvaruje, na koji dete ili odrastao čovek usvaja ili prihvata određene oblikesocijalnog ponašanja i formira se kao ličnost.2
 
b.Proučavanje
delovanja »agens
socijalizacije – društvenih faktora koji utičuna promene u ponašanju, koji su izvori socijalnog učenja.c.Proučavanje
 posledica
(efekata) delovanja ovih socijalnih faktora na psihičkefunkcije čoveka i njegovu ličnost u celini.d.Proučavanje
socijalne motivacije ljudi 
izvora i prorode motiva koji pokrećuljude na socijalno ponašanje (a koji su i sami proizvod socijalizacije)e.Proučavanje
formiranja, menjanja i delovanja socijalnih stavova.
3.Proučavanje
uloge pojedinih psihičkih funkcija i posebno ličnosti i njenihosobina na društvene pojave i drtvena zbivanja
(politički život,međunarodne odnose, ekonomske odnose, socijalnu patologiju). Najmanjeizučavana grupa problema. Upravo u okviru ove grupe problema, sve doskora malo izučavanih, razvija se oblast
političke psihologije
– proučavanjepolitičkih stavova, vrednosti, ponašanja i uticaja karakteristika ličnosti, tj.psihičkih osobina koje utiču na opredeljivanje i zalaganje za određene oblikepolitičkog uređenja.Navedene tri velike grupe problema nisu strogo međusobom odvojeni problemi,niti je time iscrpena lista svih problema kojma se socijalna psihologija bavi.
Određenja (definicije) socijalne psihologije
Ovaj zaobilazni put određenja predmeta socijalne psihologije (preko navođenjaproblema kojima se bavi ili bi trebalo da se bavi) predstavlja simptomodređenog stanja u ovoj nauci – ukazuje na
teškoće određenja i definisanjanjenog predmeta
– zato što ne postoji puna saglasnost o tome šta sve socijalnapsihologija treba da proučava (pošto postoji više naučnih disciplina koje seinteresuju za iste pojave, mada sa drugim ciljem).Ovakva taksonomska podela predstavlja osnov samo za neku
opisnu (deskriptivnu) definiciju socijalne psihologije
. Činjenica je da su gotovo svedefinicije u okviru ove društvene nauke pretežno deskriptivne one dajuodređenja ne na nivou nekog opšteg teorijskog postulata, već
navođenjemkonkretnih predmeta i problema njihovih istraživanja
. Naglasak je uvek nakonkretnim psihološkim sadržajima i njihovim pojavnim oblicima, načinima na kojise formiraju, menjaju i vrše određeni uticaj u kontekstu socijalnih odnosa.Stoga i postoje velike razlike u definicijama različitih autora.Primer opisne definicije (Rot):
»Naučna disciplina koja proučava uticaj socijalnih činilaca na ponašanje pojedinca, njihovo ponašanje kada su u neposrednoj socijalnoj interakciji, kao i ulogu psiholkih karakteristika ljudi u drtvenimzbivanjima« 
.3

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
reuf311 liked this
mjokic liked this
Jelena Milovanovic liked this
Adnan Palić liked this
dautovicbakir liked this
Jelena Milovanovic liked this
Ebu Hamza Skenderi liked this
Melkijades liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->