Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Antypanstwowy Majdan FO316 Stefan Kosiewski do Prokuratury Okregowej w Krakowie ZR, Rap z Ogrodu Fraszek.pdf

Antypanstwowy Majdan FO316 Stefan Kosiewski do Prokuratury Okregowej w Krakowie ZR, Rap z Ogrodu Fraszek.pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 78 |Likes:
Published by Stefan Kosiewski
(...)Pisma zawierające informacje na temat Zła dziejącego się w Krakowie, miejscowa Prokuratura Rejonowa czytać nie musi, jeśli nie potrafi, tu zgoda, albowiem czyta ten, komu się płaci, by miał oczy ku czytaniu za nie uzdolnionego do mądrego czytania. Trudno przy tym zrozumieć, czego ten podły czepia się perfidnie pamięci posła Gosiewskiego i podburza wdowę do kandydowania w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego? Oświadczam, że nie lansuję nikogo (raz popierałem w Bielsku-Białej Jurka Pisteloka, kolegę ze studiów polonistycznych w Sosnowcu i teraz może mówić, że przegrał wybory dlatego!), nie chcę nikogo na społecznego współoskarżyciela posiłkowego, bo skoro przy posłkach, to ja się odchudzam a odżywiając się ubogo zmuszony jestem, tak czy siak, do trzymania wagi.
Uprzejmie wnoszę o wzięcie pod uwagę, że złoczyńca być może przymierza się już do awansu, do przeniesienia na paradoksalnie równorzędne stanowisko, ale lepiej płatne, jak przerzuceni zostali stołkami Szefowie Prokuratur w Tomaszowie Mazowieckim i w Piotrkowie Trybunalskim, po moich pismach, skargach na ich postępowanie, zaraz po haniebnym skazaniu Polaka przebywającego od ponad 31 lat na wymuszonej na nim emigracji politycznej w Niemczech. Za rzekomą kradzież dzieciom starej i zniszczonej piłki do gry w piłkę nożną (na zał. fotografii), nie przedstawiającej żadnej wartości finansowej, po którą przyjechało 2 razy jednego dnia trzech policjantów (tzn. jedna i ta sama banda żydowska ukryta w Policji) a potem dla swoich bezprawnych działań w stosunku do Polaka uzyskała ta struktura skryta w Policji zatwierdzenie od miejscowego kolegi w Prokuraturze, którego krył kolega w Piotrkowie.

To wszystko musi być jeszcze odkręcone, zanim się samo przedawni z mocy przedawniania, m.in. w drodze kasacji wyroku z sierpnia 2008 r., wydanego na mnie zaocznie, bez mojej obecności na sali sądowej w Tomaszowie. Jak Obama dzisiaj zaocznie skazał bezprawnie i bez sądu obywateli drugiego państwa tylko dlatego, że nic jeszcze sam, osobiście nie zrobił dobrego dla pokoju na świecie, a skasował milion dolarów za to właśnie.

Czy Radek Sikorski powinien liczyć się z konsekwencjami swojego krętactwa, przełażenia z partii do partii, nie liczenia się z ludźmi, oddawania Polski we władanie Merkel? Nie jest powiedziane(....).

http://sowa.quicksnake.net/law/Antypanstwowy-Majdan-FO316-Stefan-Kosiewski-do-Prokuratury-Okregowej-w-Krakowie-ZR-Rap-z-Ogrodu-Fraszek
(...)Pisma zawierające informacje na temat Zła dziejącego się w Krakowie, miejscowa Prokuratura Rejonowa czytać nie musi, jeśli nie potrafi, tu zgoda, albowiem czyta ten, komu się płaci, by miał oczy ku czytaniu za nie uzdolnionego do mądrego czytania. Trudno przy tym zrozumieć, czego ten podły czepia się perfidnie pamięci posła Gosiewskiego i podburza wdowę do kandydowania w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego? Oświadczam, że nie lansuję nikogo (raz popierałem w Bielsku-Białej Jurka Pisteloka, kolegę ze studiów polonistycznych w Sosnowcu i teraz może mówić, że przegrał wybory dlatego!), nie chcę nikogo na społecznego współoskarżyciela posiłkowego, bo skoro przy posłkach, to ja się odchudzam a odżywiając się ubogo zmuszony jestem, tak czy siak, do trzymania wagi.
Uprzejmie wnoszę o wzięcie pod uwagę, że złoczyńca być może przymierza się już do awansu, do przeniesienia na paradoksalnie równorzędne stanowisko, ale lepiej płatne, jak przerzuceni zostali stołkami Szefowie Prokuratur w Tomaszowie Mazowieckim i w Piotrkowie Trybunalskim, po moich pismach, skargach na ich postępowanie, zaraz po haniebnym skazaniu Polaka przebywającego od ponad 31 lat na wymuszonej na nim emigracji politycznej w Niemczech. Za rzekomą kradzież dzieciom starej i zniszczonej piłki do gry w piłkę nożną (na zał. fotografii), nie przedstawiającej żadnej wartości finansowej, po którą przyjechało 2 razy jednego dnia trzech policjantów (tzn. jedna i ta sama banda żydowska ukryta w Policji) a potem dla swoich bezprawnych działań w stosunku do Polaka uzyskała ta struktura skryta w Policji zatwierdzenie od miejscowego kolegi w Prokuraturze, którego krył kolega w Piotrkowie.

To wszystko musi być jeszcze odkręcone, zanim się samo przedawni z mocy przedawniania, m.in. w drodze kasacji wyroku z sierpnia 2008 r., wydanego na mnie zaocznie, bez mojej obecności na sali sądowej w Tomaszowie. Jak Obama dzisiaj zaocznie skazał bezprawnie i bez sądu obywateli drugiego państwa tylko dlatego, że nic jeszcze sam, osobiście nie zrobił dobrego dla pokoju na świecie, a skasował milion dolarów za to właśnie.

Czy Radek Sikorski powinien liczyć się z konsekwencjami swojego krętactwa, przełażenia z partii do partii, nie liczenia się z ludźmi, oddawania Polski we władanie Merkel? Nie jest powiedziane(....).

http://sowa.quicksnake.net/law/Antypanstwowy-Majdan-FO316-Stefan-Kosiewski-do-Prokuratury-Okregowej-w-Krakowie-ZR-Rap-z-Ogrodu-Fraszek

More info:

Published by: Stefan Kosiewski on Mar 09, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

 
 
 Hetyphestwbwy Ihnlhe FB186 Qt`fhe Jbsm`wsjm lb Srbjurhtury Bjr`kbw`n w Jrhjbwm` ^_, _hp z Bkrblu Frhsz`j 
 
 [rmtt`e oy sbwh (º) ;. 1. me aht`kbry dhw , r`hl> 80Û Sbdemsag`s Judturz`etrui `.V. Vbrsmtz`el`r Qt`fhe Jbsm`wsjm Sbstfhag 7336?6 60=36 Frhejfurt Frhejfurt ehl I`e`i, 6 ihrah ?38< r. FB186
sbwh Ihr ;
 X_ abl` fbr tgms r`abrlmek>  Hetyphestwbwy Ihnlhe FB180 Qt`fhe Jbsm`wsjm lb Srbjurhtury Bjr`kbw`n w Jrhjbwm` ^_ 
 
S_BJP_H\P_H BJ_ 
Æ
KB[H 13-=60 J_HJÑ[, PD.IBQM
ÆÙ
EMA^H ? \`d. A`etrhdh> (3-8?) 68=-63-33
 Hetyph
ø
stwbwh lzmh
ý
hdeb
ő
á
 thneyag krup
²
 ylbjbiuemstyazeyag w strujturhag Imemst`rstwh Qprhwm`ldmwb
ő
am _S
 
Gbi`@lmtmbe\gms SLF ar`ht`l wmtg tg` F_@@ _bobSLF Gbi` @lmtmbe (ebt d`khd fbr ousme`ss br kbv`rei`et us`)K`t _bobSLF> He @hsy, Hffbrlhod` Hdt`rehtmv` fbr Ar`htmek SLFs - www.rbobplf.abi
 
Gbi`@lmtmbe\gms SLF ar`ht`l wmtg tg` F_@@ _bobSLF Gbi` @lmtmbe (ebt d`khd fbr ousme`ss br kbv`rei`et us`)K`t _bobSLF> He @hsy, Hffbrlhod` Hdt`rehtmv` fbr Ar`htmek SLFs - www.rbobplf.abi
 
 
tu>
 Qjhrkh w zwm
½
zju z prz`st
î
pstwhim> ihthaz`emh tulzm`
²
 em`pbjbn`emh boywht`dh _S w pb
ý
½
az`emu z` zhkrb
²
`em`i ph
ø
stwh pbdsjm`kb bl w`we
½
trz pbprz`z Ihnlhe
²
 ylbsjm ehs
ý
hey spbzh t`rytbrmui _z`azypbspbdmt`n Sbdsjm`n, thjm shi nhj w Dmomm, Qyrmm, [`e`zu`dm mtl., bsthtemb eh Pjrhmem` (w Jmnbwm`, Dwbwm`,
£
uaju, Lbem`aju m meeyag imhsthag lhwe`n _z`azypbspbdmt`n), w jtñryag tb r`wbdthag m zhihaghag stheu, hetyph
ø
stwbwyag prz`wrbthag ombr
½
 nhwem` jm`rbwemazy ulzmh
ý
 - nhjb sprhway - boywht`d` tyag ph
ø
stw jhpmthdmstyazeyag, jtñr` ihn
½
 w tyi met`r`s,
²
`oy bohdh
á
 eh ah
ý
 yi
ő
 wm`am` rz
½
ly l`ibjrhtyazem` wyorhe`, p
ý
ha
½
a` sj 
ý
hljm az
ý
bejbwsjm` w Ebwyi Nbrju lb jhsy tzw. brkhemzhanm Ehrblñw ^n`lebazbeyag, ehtbimhst em` pbtrhfm
½
a` upbiem`
á
 sm
î
 b swbn`, z` wzkd
î
lu eh im`szhem` i
î
te`n wbly, w tzw. ohrlhagu> ihthaz`em` pb
²
 yl`azeyag mlmbtñw boshlzbeyag eh ph
ø
stwbwyag sthebwmsjhag m prz`z o
²
 yljm` zhlyiy (ahsus Iham`r`wmaz, JB_-bwm`a, trbajmsth, synbemstyazey r`wmznbemsth
²
 ylbjbiuey, jtñry pb Ihklhd`ea` rbom zh tzw. phtrmbt
î
, fh
ý
szyw`kb ehrblbwah, azyee`kb bsthtemb w s`jam` pbdmtyaze`n Jhdjszthneh, pb jtñryi aga` prz`n
½
á
 sag`l
î
, pb bsjhr
²
`emu Nhrbs
ý
hwh Jhazy 
ø
sjm`kb m sjhzhemu zh
ő
im`r
á
 odmsjb stu dulzm, lb jtñr`n przyazyem
ý
 sm
î
 w spbsño o`zpb
ő
r`lem, prz`z rbzibw 
î
 w tryom` ehjhzbwyi z orht`i (ob Nhrbs
ý
hw z emjmi mehaz`n em` khlh) prz`z t`d`fbe sht`dmthrey. ^ em`szaz
îő
emjm`i zhomtyi nhj Jhme prz`z t`kb, jtñry pb wyem`sm`emu prz`z
²
 ylñw swbn`kb eh [hw`d, shi wyebsm
ý
 sm
î
 o`zjrytyazem` eh B
ý
thrz Bnazyzey, sthebwmsjb Sr`zyl`eth, o`z kbleb
ő
am, jtñr` zhniun` bo`aem` Jbibrbwsjm, zm
î
á
 
²
 ylbjbiuemstñw m uobwañw, jtñry lbsth
ý
 prz`pustj 
î
 z met`rebwhemh, bl
²
 ylh Jmszazhjh,
²
`oy iñk
ý
 wyn`agh
á
 eh Odmsjm [sagñl pb boywht`dstwb Mzrh`dh m
ő
duo z`
²
 ylñwj 
½
, ab zhp`wem
á
 imh
ý
b fmkurhetbwm lbtyazhsbw 
½
 em`ruszhdeb
ő
á
 pbl
²
 yrhelbd`i prhwlzmw`n w 
ý
hlzy w Sbdsa` m em` d`psz`n eh ah
ý
 yi Ob
²
 yi
ő
 wm`am`. Qzhebwem Sh
ø
stwb,  wynh
ő
emhi,
²
` w jbr`spbel`eanm blrzuabe`n prz`z em`zehe`kb sprhwa
î
 (jtñr`kb tb
²
shib
ő
á
 prbsth n`st lb usthd`emh prz`z Sbdman
î
 Sbdsj 
½
 eh pblsthwm` mefbrihanm z met`re`tu, zh
ý
½
azbe`n pbem
²
`n), wsjhzh
ý
`i zh prhs
½
 mzrh`dsj 
½
, jtñrh zhr`n`strbwh
ý
h eh fbtbkrhfmm w Jmnbwm`
²
 ylh z Mzrh`dh z pmstbd`t`i bsbomstyi eh pm`rsm, u
²
 ywhn
½
a`kb pblboeb ps`ulbemiu "L`dth" h pbld`khn
½
a`kb rbzjhzbi phrtmm fhszystbwsjm`n \mhgyemujh, jtñr`kb ohelyaj 
½
 fbrihan
½
 r`wbduayne
½
 n`st Srhwy Q`jtbr pbszujmwhey nu
²
 Im
î
lzyehrblbwyim Dmsthim Kb
ø
azyim prz`z Srbjurhtur
î
 _bsynsj 
½
 w Ibsjwm`. Msrh`dm imdmtmh abiihel`r fmkgts tb prbt`at Jm`v
 
Gbi`@lmtmbe\gms SLF ar`ht`l wmtg tg` F_@@ _bobSLF Gbi` @lmtmbe (ebt d`khd fbr ousme`ss br kbv`rei`et us`)K`t _bobSLF> He @hsy, Hffbrlhod` Hdt`rehtmv` fbr Ar`htmek SLFs - www.rbobplf.abi
 
Gbi`@lmtmbe\gms SLF ar`ht`l wmtg tg` F_@@ _bobSLF Gbi` @lmtmbe (ebt d`khd fbr ousme`ss br kbv`rei`et us`)K`t _bobSLF> He @hsy, Hffbrlhod` Hdt`rehtmv` fbr Ar`htmek SLFs - www.rbobplf.abi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->