Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vietnamese - Quà tặng Bộ - Tông Đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư, giáo viên

Vietnamese - Quà tặng Bộ - Tông Đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư, giáo viên

Ratings: (0)|Views: 28 |Likes:
Vietnamese - MinG Chúa Giê-xu đã ban cho con người các ân tứ. Hãy khám phá cách những ân tứ nầy cùng nhau tuôn đổ trong hội thánh “để chuẩn bị dân sự của Chúa cho những công tác phục vụ.” Nghiên cứu nầy sẽ giúp nhiều người hiểu sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ!

miễn phí tải về https://drive.google.com/file/d/0BxY4JWdCRh5fdkdDTFBMb3N5S2c/edit?usp=sharing
Vietnamese - MinG Chúa Giê-xu đã ban cho con người các ân tứ. Hãy khám phá cách những ân tứ nầy cùng nhau tuôn đổ trong hội thánh “để chuẩn bị dân sự của Chúa cho những công tác phục vụ.” Nghiên cứu nầy sẽ giúp nhiều người hiểu sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ!

miễn phí tải về https://drive.google.com/file/d/0BxY4JWdCRh5fdkdDTFBMb3N5S2c/edit?usp=sharing

More info:

Published by: Dr. A.L. and Joyce Gill on Mar 09, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

text

original

 
 Các Ân Tứ  Chức Vụ
Tác giả: A.L. Gill 
 
Các Ân Tứ Chức Vụ
Tác giả: A.L. Gill 
www.gillministries.com
 
Những sách giáo khoa trong bộ này gồm:
Uy quyền kẻ tin
 Làm thế nào để tránh mất mát và bắt đầu chiến thắn
ội !hánh "#c th#ng
 Xuyên suốt sách Công Vụ Các ! "#
$% cung &ng c'a (&c )h*a !r+i cho s% chữa lành
 $h%n &'nh (uy)n n*ng ch+, &ành c-, "!c Ch., /r0i và th1c hi2n công tác ch+, &ành
,h- l/ truyền giáo
 3ế ho4ch c-, "!c Ch., /r0i v56n t7i thế gi7i
0nh 1nh t/o 23t m4i
 $h%n biết b4n &à ,i trong "ấng Christ 
56 h0nh s% s7ng
/8 C1u 97c
Ng8i khen 2à th+ h98ng
/r: thành ng50i th0 ;h5<ng "!c Ch., /r0i
)u Nguy;n
 =,ng /hiên "àng đến trên "ất 
N< $7ng $i=u Nhi=n
>u, nh+ng ?n t! c-, "!c /hánh Linh

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->