Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Policy on Environmental and Social Sustainability (Turkish) - 2012 Edition

Policy on Environmental and Social Sustainability (Turkish) - 2012 Edition

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by IFC Sustainability
The Policy on Environmental and Social Sustainability defines IFC's responsibility in supporting project performance in partnership with clients.
The Policy on Environmental and Social Sustainability defines IFC's responsibility in supporting project performance in partnership with clients.

More info:

Published by: IFC Sustainability on Mar 10, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2014

pdf

text

original

 
 
IFC’nin
Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik
Politikası
 
1 Ocak 2012
 
 
 
1 Ocak 2012 ii
 
Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası
İÇİNDEKİLER 
 I. P
olitikanın Amacı
 
….....………………………………………………………………..
1 II. IFC’nin Taahhütleri
……………………………………………………………………
2 III.
IFC’nin Görev ve Sorumlulukları
 …………………………………………………
4
Çevresel ve Sosyal Mevcut Durum Değerlendirmesi
….…………………………………. 4
Çevresel ve Sosyal Sınıflandırma
 …...........……………..………………………………... 8 Denetim….....……………………………………………………………………………… 9
IV.
Ortaklarla İşbirliği
 .................………………………………………………………..
10
Kamu ve Özel Sektör Kurumlarıyla İşbirliği ve
 
İlişkiler 
 …...................………….……... 10
Politikanın Uygulanması için
 Ek Kaynak ve Destekleyici Belgeler …...….................…...11
V. Yönetime ve Kamuoyunu Bilgilendirmeye Yönelik Sektöre Özel
Girişimler
................................................................................................………………….
11 VI. Uyum Ombudsman
ı
….............................…………………………….………………..
12
 
 
1 Ocak 2012 1
Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası
I. P
olitikanın Amacı
 
1. IFC
, gelişmekte olan ülkelerde desteklediği faaliyetlerden olumlu kalkınma sonuçları
elde etmek amaciyla ugras verir. Bu faaliyetler: (i)
IFC’nin doğrudan finanse ettiği yatırımlar 
; (ii)
finansal aracı kuruluşlar üzerinden yürütülen
 
yatırımlar, IFC’nin Varlık Yönetimi Şirketi veya diğer bir iştiraki
nin
yönettiği yatırımlar ve
 donorlerin
kısmen veya tamamen finanse ettiği yatırımlar;
 ve (iii)
danışmanlık
kurumu hizmetleridir. IFC, çevresel ve sosyal sürdür 
ülebilirliğin
,
olumlu kalkınma sonuçlarına ulaşmanın önemli bir bölümünü oluşturduğuna inanır 
 ve Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik
Politikası (kısaca Sürdürülebilirlik Politikası veya Politika) ve kapsamlı çevresel
ve sosyal Performans
Standartları yoluyla bu amaca ulaşmay
i hedefler. 2. IFC, bu Politika yoluyla çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik taahhütlerini yerine getirir. Bu taahhütler,
Politikanın II. Bölümünde
a
çı
kland
ığı
 üzere;
IFC’nin misyonu ve görev alanına dayanır 
. Bu
taahhütlerin başarılı sonuçlara dönüştürülmesi IFC, müşterileri ve çoğu durumda üçüncü tarafların ortak çabalarına bağlıdır 
. IFC, söz konusu taah
hütler doğrultusunda Politikanın III. Bölümünde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirir. Bunlara,
IFC’nin, desteklemesi istenen faaliyetler için çevresel ve sosyal
mevcut durum değerlendirmesi gerçekleştirmesi dahildir 
. 3.
IFC’nin desteklediği ve finanse ettiği faaliyetler çeşitli yatırım ve danışmanlık ürünlerini
 kapsar.
Daha uzun vadeli yatırım ürünleri
: (i)
özel sektör şirketlerine
verilen
doğrudan kredi
ler (kurumsal ve
proje finansmanı dahil
); (ii)
finansal aracı kuruluşlara ve çeşitli
fonlar ile kredi
olanakları yoluyla
verilen krediler; (iii)
finansal kuruluşlar dahil, şirketlerde
 verilen
azınlık
sermaye hissesi; (iv) teminat
olanakları, belediyelere sağlanan finansman ve IFC’nin Varlık Yönetimi Şirketi veya diğer iştirakleri
nin
yönettiği diğer yatırımlardan
 
oluşur 
.
Kısa vadeli yatırım ürünleri ise kısa vadeli kredi ve teminatlar 
 ve
üç yıla kadar vadeli ti
cari finansman
ürünlerinden oluşur 
. Orta veya yüksek çevresel ve/veya sosyal risk
1
 veya olumsuz çevresel ve/veya sosyal etki potansiyeli
2
 
taşıması
 
beklenen yatırım teklifleri Performans Standartlarının şartlarına göre gerçekleştirilecektir.
 4.
Danışmanlık ürünleri şirket, sektör ve devletlere teknik, finansal ve/veya düzenlemeler konusunda tavsiyeler, proje yapılandırması ve eğitimlerden oluşur. Danışmanlık faaliyetlerinin her biri konusu ve kapsamı açısından farklılık gösterir. Müşterinin devlet olduğu durumlarda sağlanan danışmanlık faaliyeti yatırım ortamını iyileştirmek veya kâr garantili kamu
-
özel sektör işbirlikleri
ni
yapılandırmak konusunda tavsiyelerden oluşabilir. Şirket
lere
ve finansal kurumlara sağlanan danışmanlık
 hizmeti
ise rekabet avantajını arttırmaya, şirket
 
yönetimini iyileştirmeye v
eya daha sürdürülebilir hale getir 
meye yardımcı olabilir 
.
Kararlaştırılan danışmanlık hizmetinin kapsamı doğrultusunda sağlanacak tavsiyeler ve eğitimler Performans Standartlarına uygun olacaktır.
 5. Performans Standar 
tları
: Performans Standard
ı
 1:
Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
 Performans Standard
ı
 2:
İş ve Çalışma Koşulları
 Performans Standard
ı
 3:
Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi
 Performans Standard
ı
 4: Toplum
Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti
 Performans Standard
ı
 5: Arazi
 Alımları ve Zorunlu Yerleştirme
 
1
 Çevresel ve sosyal risk,
belirli tehlikelerin oluşma ihtimaliyle meydan gelmesinin yarattığı etkilerin şiddetin toplamıdır 
.
2
 Çevresel ve sosyal etkiler, (i)
fiziki, doğal veya kültürel ortam ve (ii) desteklenecek iş faaliyetlerinin çevredeki topluluklar ve çalışanlar üzer 
i
ndeki potansiyel veya gerçekleşen etkilerdir 
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->