Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
591Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PSK(TUJUAN PENGGUNAAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)-sid

PSK(TUJUAN PENGGUNAAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)-sid

Ratings: (0)|Views: 13,444 |Likes:
Published by Muhd Mursyid
sori susunan x elok..
sori susunan x elok..

More info:

Published by: Muhd Mursyid on Oct 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2014

pdf

text

original

 
BAB 1 :PENGENALAN
Sumber bahan pengajaran dan pembelajaran ialah apa-apa sahaja alat ataubahan yang berperanan dan bertugas untuk membantu guru-guru supaya dapatmenyampaikan isi pelajaran supaya pelajar dapat memperolehi pengetahuan,kemahiran, sikap dan nilai berdasarkan objektif kurikulum. Alat-alat atau bahan-bahanini dapat membantu guru dengan menyokong penyampaian pelajaran. Terdapatbeberapa jenis sumber atau alat yang boleh membantu dalam pengajaran guru. Jenis- jenis alat tersebut ialah bahan bercetak,bahan teknologi maklumat dan bahan maujud.Semua sumber P&P yang digunakan ini mempunyai beberapa tujuan selaindaripada menyampaikan isi pelajaran sahaja. Antara tujuan tersebut ialah untukmerangsang deria rangsangan murid-murid, kefahaman dan interpretasi maklumatkepada murid-murid, pengekalan minat dan tumpuan melalui pelbagai media,peningkatan daya ingatan, kemahiran berfikir, peningkatan motivasi, peningkatankreativiti, keseronokan dalam pembelajaran, kemahiran interpersonal dan intrapersonaldan akhir sekali kemahiran psikomotor.Guru-guru perlu tahu menggunakan sumber ini mengikut kesesuian murid-muriddari segi tajuk,objektif, dan isi pelajaran. Selain itu aspek tahap kebolehan danperkembangan kognitif pelajar juga harus diambil perhatian oleh guru. Sumber pengajaran yang digunakan juga harus menepati keperluan murid iaitu dari segimutunya iaitu sesuai dengan mesej, tahan lasak serta tidak mudah rosak. Penghasilansumber ini harus dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Ini adalah bertujuansupaya dapat merangsang dan memotivasikan pelajar untuk memberi lebih perhatiankepada proses pengajaran tersebut sekaligus menjadikan proses pembelajaran menjadilebih efektif serta berkesan.
1
 
JENIS-JENIS SUMBER
1.1JENIS-JENIS SUMBER
Terdapat beberapa jenis sumber atau alat bantu pengajaran danpembelajaran yang boleh digunakan untuk membantu guru dalam prosespembelajaran. Dalam tugasan ini jenis-jenis sumber pengajaran danpembelajaran yang terlibat ialah bahan bercetak, bahan teknologi maklumat danbahan maujud. Semua jenis-jenis bahan ini mempunyai ciri-ciri yang berbezatetapi akan mencapai hasil yang sama iaitu untuk memastikan murid-muridmemahami isi-isi pelajaran serta mencapai objektif pembelajaran.Melalui sumber-sumber yang sedia ada mahupun yang direkaciptamengikut kreativiti sendiri, guru perlu peka dalam memilih sumber P&P yanghendak digunakan dalam proses pembelajaran. Terdapat banyak sumber-sumber yang boleh digunakan oleh guru-guru yang mengajar. Antara bahan-bahan yang boleh digunakan ialah buku teks, buku rujukan, buku latihan danlampiran nota. Kebanyakan sumber ini biasa digunakan oleh guru-guru di
2
 
sekolah. Untuk memberi kelainan atau penambahan yang lebih menarik kepadaproses P&P, guru boleh menggunakan alat audio visual contohnya LCD, peta,komputer, gambar rajah dan televisyen.Menerusi penggunaan bahan-bahan ini, murid-murid akan lebih tertarikuntuk melihat serta mendengar apa yang hendak disampaikan oleh guru dansecara tidak langsung murid dapat memberikan tumpuan dengan sepenuhnyakepada guru. Dengan cara ini juga, objektif yang hendak dicapai akan menjadilebih mudah untuk dilaksanakan dan hasilnya akan lebih memuaskan sertamemberi manfaat kepada kedua belah pihak iaitu murid-murid dan guru itusendiri.
1.2BAHAN BERCETAK
Bahan bercetak boleh didefinisikan sebagai bahan yangmempunyaitulisan dan wujud secara fizikal. Bahan ini boleh disentuh dan boleh dibacasecara terus. Ciri penting pada bahan bercetak ialah ianya mestilah dihasilkanmelalui cetakan dan bukan hasil daripada tulisan tangan mana-mana individu.Bahan bercetak meliputi buku, majalah, jurnal, ensiklopedia, surat khabar, kadkatalog, kamus, buku teks dan sebagainya yang dihasilkan secara bercetak.Bahan bercetak seperti ini banyak disimpan di pusat sumber atau diperpustakaan ataupun di arkib. Semuanya dihasilkan oleh penulis-penulis ataupereka-pereka yang mahir dan terkenal di bidang masing-masing.Sumber pengajaran dan pembelajaran ini telah digunakan secara meluasoleh guru-guru di sekolah sejak beberapa lama kerana kelebihan yang terdapatpada bahan ini. Bahan ini murah dan senang didapati di mana-mana. Selain ituia adalah bahan yang kekal dan mudah dirujuk pada bila-bila masa.
3

Activity (591)

You've already reviewed this. Edit your review.
sayangayg liked this
LC Pui liked this
NysMie Nysmie added this note
ala....x boley download pulak...:(
ros_azulainyda liked this
Nora Qie liked this
Cahaya Pilihan liked this
Spy Green liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->