Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
111Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modulul 1 Conceptele de Baza Ale Tehnologiei Informatiei

Modulul 1 Conceptele de Baza Ale Tehnologiei Informatiei

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 10,958|Likes:
Published by vocalex

More info:

Published by: vocalex on Oct 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2015

pdf

text

original

 
 
Modul I – Conceptele de baza ale Tehnologiei Informatiei (IT)
Modulul reprezint
ă
baza testului teoretic constând în 8 categorii. Testul vacon
ţ
ine întreb
ă
ri din toate aceste categorii.
Obiectivele modulului
 În cadrul Modului I,
Conceptele de baz 
ă
ale Tehnologiei Informa
ţ 
iei (IT)
,cursan
ţ
ii trebuie s
ă
cunoasc
ă
componentele fizice ale computeruluipersonal
ş
i s
ă
în
ţ
eleag
ă
câteva concepte de IT cum ar fi: stocareainforma
ţ
iilor 
ş
i memoria, contexul aplica
ţ
iilor software în societate,utilizarea re
ţ
elelor de informa
ţ
ii cu ajutorul calculatoarelor. Deasemenea s
ă
 aprecieze cum se reg
ă
sesc sistemele IT în situa
ţ
iile cotidiene sau cum potafecta s
ă
n
ă
tatea calculatoarele personale. Cursan
ţ
ii trebuie s
ă
cunoasc
ă
 aspectele de baz
ă
legale
ş
i de securitate ale calculatoarelor.
 
 
1. Introducere
 
Scurt istoric
Calculatorul numeric sau digital (engl. digit = unitate), pentru care înterminologia francofon
ă
circul
ă
termenul de ordinator, are drept carac-teristic
ă
fundamental
ă
prelucrarea m
ă
rimilor discrete, reprezentarea lor intern
ă
ă
cându-se prin impulsuri electrice.Acestea sunt calculatoarele uzuale actualmente în toate domeniile acti-vit
ăţ
ii sociale. Ele sunt
 „instala
ţ 
ii complexe, capabile de a efectua automat,cu rapiditate, precizie
ş
i siguran
ţă
un num
ă
r foarte mare de opera
ţ 
ii cu caracter intelectual, care implic 
ă
în ultim
ă
analiz 
ă
prelucrarea unor cantit 
ăţ 
însemnate de valori numerice dup
ă
reguli bine stabilite
ş
i într-o succesiune prev 
ă
zu
ă
anterior“ 
(Petre Dimo,
Programarea în Fortran,
Bucure
ş
ti,Editura Tehnic
ă
, 1971).1946 – Inginerii de la UniversitateaPennsylvania, bazându-se pe munca depionierat a lui Atanasoff, prezint
ă
ENIAC(Electronic Numerical Integrator andComputer) – primul calculator digital demare vitez
ă
, care era compus din peste17000 tuburi electronice, 70000 derezistoare
ş
i 6000 de întrerup
ă
toare.Pachetul de 3 tone efectua 5000 de adun
ă
ripe secund
ă
.1983 – Apple lanseaz
ă
Lisa, la un pre
ţ
de 9995 USD. Este primulcalculator ce folose
ş
te o interfa
ţă
utilizator grafic
ă
 
ş
i un mouse. IBMrealizeaz
ă
PC/XT.1984 – IBM realizeaz
ă
un calculator bazat pe un microprocesor I80286,care func
ţ
iona la 6Mhz., denumit IBM PC/AT. Apple lanseaz
ă
MacIntosh.1993 – Intel lanseaz
ă
tehnologia Pentium.2001 – Este lansat pe pia
ţă
procesorul Pentium 4 care func
ţ
ioneaz
ă
laviteze de peste 1GHz.Avem a
ş
adar, dou
ă
categorii de elemente indispensabile unui proces deprelucrarea automat
ă
a datelor (PAD) cu ajutorul calculatorului:a) un ansamblu de reguli de prelucrare prin care se indic
ă
în fiecare momentma
ş
inii ce opera
ţ
ie trebuie s
ă
execute, ordinea opera
ţ
iilor 
ş
i variantelor posibile(atunci când desf 
ăş
urarea prelucr 
ă
rii depinde de un rezultat intermediar înprocesul de calcul). Acest ansamblu de reguli se nume
ş
te algoritm deprelucrare sau de calcul;b) un ansamblu de date numerice sau alfabetice (informa
ţ
ii) codificate subform
ă
numeric
ă
; ele reprezint
ă
materia prim
ă
a prelucr 
ă
rii.
 
 
No
ţ
iunea de software este de prim
ă
importan
ţă
în în
ţ
elegerea func
ţ
ion
ă
riicalculatorului, a posibilit
ăţ
ii
ş
i a limitelor sale. Dac
ă
în anii de pionierat aiinformaticii speciali
ş
tii erau preocupa
ţ
i în special de problemele legate dehardware, informatica actual
ă
porne
ş
te de la ideea c
ă
perfec
ţ
ionareafunc
ţ
ional
ă
a calculatoarelor, în limitele unui tip dat poate fi ob
ţ
inut
ă
prin îmbun
ă
t
ăţ
irea softului. Ca o consecin
ţă
, pre
ţ
ul softului actualei genera
ţ
ii acrescut mult mai rapid decât cel al p
ă
ţ
ii fizice. În concluzie, o posibil
ă
defini
ţ
ie a unui
sistem de calcul 
 
ar putea fi:
 
unansamblu de echipamente (hardware sau hard) puse în func 
ţ 
iune
ş
exploatate prin intermediul unui set de programe (software sau soft)în vederea prelucr 
ă
rii informa
ţ 
iilor.
1.1 Hardware/ Software/ IT
Cuno
ş
tin
ţ
e necesare: în
ţ
elegerea conceptelor de baz
ă
de hardware, software
ş
i IT.
HardwareHard
– “permanent, definit fizic, cablat permanent sau fixat, fiind opusno
ţ
iunii de soft (ce poate fi modificat sau este subiectul unei redefiniri).Documentul tip
ă
rit este hard, deoarece modificare documentului estedificil
ă
. Un document care se afl
ă
înc
ă
în memoria calculatorului este soft,deoarece i se pot aduce schimb
ă
ri.” (Dr. Bryan Pfaffenberger 
ş
i David Wall- Dic
ţ
ionar Calculatoare & Internet, Editura Teora, 1997).Echipamente HARDWARE: unitatea central
ă
, magistralele, memoriaintern
ă
, sistemele de intrare-ie
ş
ire, “reprezinta componentele electronice,placile, perifericele si celelalte dispozitive care alcatuiesc sistemul decalcul; hardware-ul se deosebe
ş
te de programe (software), care indicaacestor componente ce trebuie s
ă
fac
ă
.” (Dr. Bryan Pfaffenberger 
ş
i DavidWall - Dic
ţ
ionar Calculatoare & Internet, Editura Teora, 1997).
SoftwareSoft
– “ceva temporar, care poate fi schimbat, opus lui hard.” (Dr. BryanPfaffenberger 
ş
i David Wall - Dic
ţ
ionar Calculatoare & Internet, EdituraTeora, 1997).Resurse SOFTWARE: programe de sistem, utilitare sau de aplica
ţ
ie -limbaje de programare, programe utilitare, sisteme de gestiune ainforma
ţ
iei (Oracle, Access), programe de grafic
ă
(Corel, Adobe

Activity (111)

You've already reviewed this. Edit your review.
Popescu Mirela liked this
EllaGabriella liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Anna Vararu liked this
Marina Gutu-Iabanji liked this
Buzea Valentin liked this
Danila Adrian liked this
Cristi Popa Hotnogu liked this
Irina Nachiu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->