Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
276Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
nota asas penyelidikan dalam pendidikan

nota asas penyelidikan dalam pendidikan

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 9,073|Likes:
Published by Hafizul Hanis
asas penyelidikan dalam pendidikan
asas penyelidikan dalam pendidikan

More info:

Published by: Hafizul Hanis on Oct 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2015

pdf

text

original

 
Kuliah satu
-apa itu asas penyelidikan> boleh mempengaruhiseseorang mempercayai-contoh ada kajian tentang mana satu pen yang lebih baik jadi orang akan cenderung unutk membeli pentersebut.-Dalam penyelidikan ada 5 bahagian:a)bhgn pengenalan b)bhgn sorotan kajianc)metodd)dapatane)kesimpulan
PENGENALAN
1)latar belakang kajian> catatkan masalahyang dihadapi.2)Penyataan masalah> menyelesaikanmasalah3)Persoalan kajian>mengapa lelaki dan perempuan jadi jahat4)Tujuan kajian>untuk penyelidik, aturandisiplin, secara am-j/panjang5)Objektif kajian>bina definisi6)Hipotesis jika ada>tidak dapat perbezaanantara perempuan dan lelaki dan hubungandengan masalah.7)definisi operational8)batasan kajian 
SOROTAN KAJIAN
1)definisi konsep2)teori>teori bahawa pelajar lemah lebihmendatangkan masalah disiplin lebihmendatangkan masalah disiplin3)modal>hub antara teori dengan kebenaran4)kajian lepas
METOD
1) Menyelesaikan masalah disiplin2) Merekabentuk kajian3) Sampel/ populasi kajian4) Instrumen-soal selidik, alat ukur 5) Cara analisis data
DAPATAN
1)Sample2)Instrumen3)Data
RUMUSAN/CADANGAN/PERBINCANGANPENGENALAN
a)Latar Belakang-cth: disiplin fenomena umum dihadapi oleh semua b)Penyataan masalah-masalah kecil dalam senariocth: -prestasi guru merosot-y pelajar menentang peraturan sekolah-y pelajar girl lebih bermasalah berbanding pelajar  boy.c)Persoalan kajiand)Tujuan kajian-tujuan am dan jangka panjang-cth: introduce peraturan disipline)objektif kajianf)hipotesis-tidak bias-cth: tidak terdapat apa2 perbezaan masalah disiplinantara pelajar dan girl-cth: betul atau salah apa2 hubungan antara latar  belakang family dengan masalah disiplin.g)Definisi-Apa definisi disiplin-Apa masalah sosialh)Batasan kajian-kajian omy meliputi pelajar2 ums sahaja atau pelajar dusun sahaja-tidak boleh digeneralisasikan/disemakan/diapplykankepada universiti yang lain atau kaum yang lain-contoh: if dusun tidak boleh diapply kepada kadazan.
SOROTAN KAJIAN
a)definisi konsep b)teori contoh masalah disiplin lebih mendatangkanmasalah disiplinc)modeld)hub antara teori dengan kebenarane)kajian lepas
METOD
-contoh bagaimana menyelesaikan masalah disiplin-contoh libatkan pelajar tingkatan 4&5 di all school-betul also kajian tindakan-tindakan menyelesaikan masa itu juga.
DEFINISI
-Penyelidikan pendidikan>>ialah sesuatu laporan penulisan/format hasil dari aplikasi.-Sistematik yang dilakukan secara saintifik dan pendekatan yang dibangunkan untuk mengkajisesuatu masalah/isu/kajadian untuk menyelesaikansst isu /masalah.3 perkara utama – isu-sesuatu yang kontroversi-masalah- perlu diselesai-topik-satu penyataan
Mencadangkan 3 pendekatan utama
1)deskriptif 2) eksperimen 3)sejarah-maybe tinjauan perpepsi-jelaskan semula-cth: sikap student terhadap sains-cth:kajian deskriptif oleh TV3 – banyak lagu rayamana paling suka
 
M
 
Pendekatan eksperimen-orang sains-ada kesan sebab dan akibat cause dan eefectx>>>>Tahap pelajar 0>>>>rawatanx>>>>uji semula pendekatan Sejarah-orang sastera-cth why student bergaduh>isu>masalah>topik >>>>boleh diselesaikan dengan mana2 pendekatanwalaupun masalah yan sama pilih satu sahaja pendekatan.
2 ISTILAH SANGAT PENTINGKuantitatif 
-nombor, bilangan, peratus, majoriti
kualitatif 
-temuduga, pemerhatian contoh pendekatan yanggunakan kualitatif guru cakap dengan terang
Trigulasi
- gabung kategori pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Kuliah 2
-dimana sahaja ilmu itu tidak sempurna, masalahsentiasa ada untuk diselesaikan, cuba dapatmaklumat baru untuk menyelesaikan msalah itu.Tanya beberapa soalan relevan dan mencari jawapan untuknya.-Dengan cara kaedah saintifik menyelesaikanmasalah
Pencarian ilmu pengetahuan
Fikir 3 kaedah
Deduktif> cuba bergerak sesuatu yang umum kepadaspesifik 
Induktif> bergerak secara spesifik kepada umum
Beberapa andaian> “hipotesis”...uji data denganlogik.kita kena cari data-gabungan deduktif-induktif kaedah dikenali sebagaicontoh kaedah saintifik saintifik.
Sains
-1 pendekatan untuk mendapat/mengumpulmaklumat/pengetahuan-2 fungsi yang utama 1) untuk membangunkan 1teori2)untuk menguji sama ada hipotesis yangdibuat itu benar -Sains juga 1 penyelidikan keatas kemanusiaan
ψ 
Sebab manusia tidak ada dua yang sama
ψ 
Sebab tidak manusia yang konsisten
ψ 
Manusia sentiasa dipengaruhi oleh benda-benda baru
ψ 
kekurangdefinisi @ definisiyang sering berubah>lack of adequate definition
Contoh Teori/Role of Theory
-ialah satu percubaan untuk membahagikan 1 penjelasan terehadap tentang sst fenomena-sebagai menjelaskan sesuatu yang dapatmemberhentikan } inffered from observable facts }events that thougt to have an effect-mengesahkan sebab dan masalah perhub-menjelaskan perhubungan antara perubahan yangmenjelaskan keadaan sms atau menjangkakan perkarayang berlaku di masa hadapan
Hipotesis
-
1 penyataan yang formal menjangkakan satu2 kesanterhadap penyelidikan merupakan 1 penjelasan/keputusan tentang ss perhub antara 1@2   pembolehubah.-Didefinisikan secara boleh dijawab-Berkaitan dua penjelasan nal atau hipotesis.-Hipotesis nul bermula dengan tidak ada apa-apa perbezaan sikap/ciri tentang sains>>terima dua2-Hipotesis alternatif memberikan 1 penyataan negatif atau positif.
Persamplelan
-Sample>> untuk mewakili>to draw valid inferenceson the basis careful observation of small porpotion of the population.-Contoh: seluruh ums populasi, HT17 sample-Sample yang kita ambil boleh diambil sebagaistatistik, populasi yang kita ambil sebagai parameter.-Populasi ialah sekumpulan individu yang mempunyaiciri@ yang sama atau lebih incommon-A sample is a small proportion/sedikit bahagian of a population selected for observation and analisis.
Randomness(Rawak)
-memilih orang yg memenuhi sst populasi-boleh dilihat dalam jenis penyelidikan eksperimendalam kawasan-ada beberapa jenis iaitu:a)persamplelan b)sample sistematik c)sample cluster d)non-probablity sample>sample tidak keberangkaliane)snow sampling (persamplelan salji)f)sample saiz.
#
 
untuk mendapatkan sample yang mewakili populasiyang diwakili oleh populasi
1)adalah membenarkan semua sample untuk dipilih> ada peluang untuk dipilih2)susun mengikut jadual3)asingkan data ikut cirinya4)membuat kajian yang tidak menonjol punyaikelas5)pilih responden sama ciri6)menetap bilangan reaponden>> sekurang-kurangnya 32 orang 
 
 
Tujuan Penyelidikan
1)penyelidikan berbentuk asas memberikan pengetahuan kepada pengetahuan baru danmembawa kepada percubaan kepada teoridilakukan oleh saintifik 2)kajian berkaitan penggunaan-cuba dalamsesuatu perkara—improving a product or  process, to develop generalization3)penyelidikan tindakan—memberi tumpuankepada apliksi serta merta meningkatkanamalan, local settings: to improve practices. 
Jenis/Klasifikasi penyelidikan pendidikan
1)kajian/penyelidikan sejarah>>kesan2sejarah>kaitan <buleti2???>sahkan hipotesis.2)Penyelidkan deskripsi> menjelaskansesuatu>kualitatif::kaedah penyelidikantemubual/pemerhatian n kuantitatif:: guna nombor,ada bilangan3)Penyelidikan ujikaji: banding mana lebih baik 
Dimensi penyelidikanDIMENSI 1
>>Kenapa penyelidikan-cuba perjumpaan maklumat baru untumenyelesaikan masalah lama.-Powers the world> mempunyai kuasa-1 cara bagaimana menyelesaikan masalah “adatatacara” methodologi
DIMENSI 2>>Langkah-langkah
-bermula dengan suatu masalah-data berkaitan dengan masalah. Data itu fakta-ada rasional, teka, sebab logikal dan sebagaihipotesis-fakta lain-mengesahkan sesuatu hipotesis>>sama ada atautidak -masalah selesaikan
Prosedur
-bermula dgn masalah-berakhir dengan kesimpulan-proses berkaitan fakta melalui pemerhatian>>dikenali sebagai data-logi-ikut urutan-dibantu dengan tekaan yang menasabah-if confirm or reject the reasonable guess-conclusions in basis of the data, only data-conclusion resolve the problem
Basis Pure reaseach>.asas2 penyelidikan yang perlu
1)subjekti2)ada kemahiran2 yang sesuai3)ada perancangan untuk mencapai masalah penyelidikan-ada masalah besar dan kecil-through approciate hypothesis-assumption provide the foundations-Data>spesifik dan boleh diukur -By its nature, is circular 
DIMENSI 3>>
Apa itu penyelidikan-1 cara sistematik dan objektif menganalisis danrecording of controlled observation yg membawakepada pembahagian generasi, prisip dan teori,resulting in prediction and possibly ultimate controlof events
DIMENSI 4 >>
Mana dpat research1)Index2)Reviews3)Volumes4)Net5)Journal6)E.g: Reviews of educational reasearch
Tool of research alat2 penyelidikan
1)Library dan sumber 2)Ukuran dalam tekni3)Sattisti4)Komputer dan program5)Kemudahan bahasa/mahir>BM,BI,Tempatan
Kuliah 3Masalah>>jantung penyelidikanMENGENALPASTI MASALAH
-the problem sst yang axial centre around kepadakeseluruhan yang mana semua penyelidikan effortturns. The statement of the must be expressed withthe utmost precision. The probelm is thentractionated into more manageable subproblem. Sostated, we can then see clearly the goal dan thedirection of the entire research process.
Ciri-ciri sebuah penyelidikan
-kena beza masalah sama ada peribadi atau bolehdiselidik/kajian-rarely happed by accident, tidak berlaku secara tiba-tiba-masalah ada asas/teori/model and menunjukkankeupayaan/kemahiran>mampu dilaksanakan-kesimpulan boleh mendapatkan manfaat-memberikan keputusan objektif khas bukan am-lebih khusus daripada am-ada limitasi-biasanya menguji berbanding membuktikan
Tahap Projek penyelidikan
-assingment-l;atihan ilmiah-dissertasi-tesis

Activity (276)

You've already reviewed this. Edit your review.
Sarah Mashor liked this
1 thousand reads
Noni Lulu liked this
Safinah Hassan liked this
Dk Rohani liked this
arinzam liked this
Nurasyikin Mahmood added this note
boleh emailkan saya nota nie kenny_ez@yahoo.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->