Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Peace Corps Language/Cultural Facilitator (LCF)

Peace Corps Language/Cultural Facilitator (LCF)

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Language/Cultural Facilitator (LCF)
Language/Cultural Facilitator (LCF)

More info:

Published by: Peace Corps Documents ©AJM on Mar 11, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/30/2014

 
 Pbo _fkto` Utmto ^omeo Ejrps prjarmd kf tbo ^bkikppkfos soohs qumikcko` emf`k`mtos cjr tbo cjiijwkfa pjsktkjf cjr m tbroo tj cjur (5-0) djftbs ^orsjfmi Uorvkeos Ejftrmet
IMFA_MAO/E_IP_\MI CMEKIKPMPJ\
(Ej`o7 IEC)
P[^O JC EJFP\MEP7 ^orsjfmi Uorvkeos Ejftrmet crjd Gufo =3
 ―
 Uoptodlor <5, <>=0 LMUKE C_FEPKJF JC ^JUKPKJF7
Pbo Imfaumao/Euiturmi Cmekiktmtjr (IEC) ks `kroetiy rospjfsklio cjr ^bkikppkfo imfaumao kfstruetkjf mt tbo lmrmfamy iovoi mf` prjvk`os jfajkfa cjrdmi mf` kfcjrdmi kfstruetkjf mf` m`vkeo tj ^omeo Ejrps Prmkfoos roamr`kfa euiturmi m`mptmtkjf mf` ikco kf tbo ^bkikppkfos. Kf m``ktkjf tj tomebkfa Ckikpkfj, tbo fmtkjfmi imfaumao, tbo IEC wkii m``ktkjfmiiy tomeb mt iomst < woohs jc kftrj`uetjry imfaumao kf jfo jc tbo cjiijwkfa imfaumaos7 Lkeji, Eolumfj, Qmrmy, Bkikamyfjf. Pbo IEC wkii misj msskst m arjup jc 0-3 ^omeo Ejrps Prmkfoos kf ejdpiotkfa toebfkemi msskafdofts mf` prjgoets kf tbo lmrmfamy. U/bo ks tbo hoy ikfh kf kftoarmtkfa mii oiodofts jc trmkfkfa (k.o. imfaumao, toebfkemi, euiturmi, bomitb mf` smcoty) tbrjuab cjrdmi mf` kfcjrdmi metkvktkos kf tbo ejddufkty. U/bo mssksts kf vksktkfa, survoykfa, soioetkfa mf` jrkoftkfa Bjst Cmdkikos cjr Prmkfoos. IECs mro roqukro` tj cjiijw m skx-`my wjrhwooh, wktb m``ktkjfmi propmrmtkjf tkdo mf` metkvktkos kf tbo ovofkfa, jf woohof`s mf` bjik`mys. U/bo wjrhs kf eijso ejiimljrmtkjf wktb jtbor stmcc cjr tbo sueeosscui mf` occoetkvo ejjr`kfmtkjf jc trmkfkfa metkvktkos mf` suppjrt jc Prmkfoos.
]_MIKCKEMPKJFU7
 Gjl-roimto` `oaroo wktb tomebkfa oxporkofeo procorro`8
 Oxporkofeo kf jr hfjwio`ao jc ejddufkemtkvo mf` bkabiy kftormetkvo tomebkfa dotbj`jijakos8
 _f`orstmf`kfa jc tbo M`uit Iomrfkfa Dj`oi mf` Oxporkoftkmi O`uemtkjf toebfkquos8
 ^rjcosskjfmi iovoi prjckekofey kf Ofaiksb8
 Mlkikty tj ciuoftiy spomh mf` tomeb Ckikpkfj ms woii ms mt iomst jfo jc tbo cjiijwkfa imfaumaos7 Lkeji, Eolumfj, Qmrmy, Bkikamyfjf
 Utrjfa lmeharjuf` kf ejddufkty `ovoijpdoft, o`uemtkjf, ejmstmi rosjureos, ofvkrjfdoftmi ejfsorvmtkjf, jr sjekmi wjrh8
 @odjfstrmtos strjfa kftorporsjfmi, prjliod sjivkfa, `oekskjf-dmhkfa mf` ejufsoikfa shkiis8
 Mlkikty tj wjrh wktb euiturmi `kvorskty8
 Oxporkofeo cmekiktmtkfa erjss-euiturmi `kseusskjfs8
 Oxeoiioft ejdputor shkiis (DU Qjr`, Oxeoi, ^jworpjkft)8
^omeo Ejrps- ^bkikppkfos
Poftmtkvo Mffjufeodoft

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->