Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
59Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
jurnal 1

jurnal 1

Ratings:
(0)
|Views: 4,750|Likes:
Published by syamputra razali
jurnal pendidikan MARA 3
jurnal pendidikan MARA 3

More info:

Published by: syamputra razali on Oct 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

 
1
ISU-ISU PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM SEKTORPENDIDIKAN
Mohd Nasir Kassim
Unit Naziran & Kualiti Pendidikan MARA
Sakina Shaik Ahmad Yusoff 
Universiti Kebangsaan Malaysia
 Abstrak 
Isu-isu sedia ada dalam pengurusan sumber manusia dalam pendidikan termasuklah isu berhubung kait penilaian prestasi, pemberian insentif, globalisasi pendidikan, teknologi dalam pendidikan, jaminan kualiti pendidikan, proses perekrutan dan pemilihan staf, latihan dan pembangunan staf, serta pembangunan kerjaya staf. Rencana ini menyingkap isu-isu  pengurusan sumber manusia yang sering kali timbul dalam sektor  pendidikan. Beberapa tahun kebelakangan ini menyaksikan pelbagai isu pengurusan sumber manusia dalam pendidikanmenerima liputan meluas media massa, seperti isu ketidakseimbangan gender dalam pasaran pekerjaan, imbuhandan pelarasan gaji, etika dan integriti, tekanan kerja, stres danburn out, gangguan seksual serta isu kepemimpinan. Cabaranyang dihadapi dalam pengurusan sumber manusia dalam sektor  pendidikan perlu ditangani dengan bijak melalui penggemblenganusaha antara majikan, pekerja dan masyarakat keseluruhannya.
PENGENALAN
Sesuatu isu jika tidak ditangani dengan betul dan teliti bolehmengakibatkan kesan dan implikasi yang buruk ke atas sesebuahorganisasi, seterusnya menjejaskan imej dan reputasi organisasitersebut. Dalam menangani pelbagai isu yang timbul akibat daripadaperubahan-perubahan yang mempengaruhi persekitaran pekerjaan,pelbagai faktor dan implikasi ke atas sesebuah organisasi itu perludipertimbangkan, seperti faktor dasar, implikasi kewangan sertapembangunan dan pengurusan sumber manusia yang menjadi asetutama sesebuah organisasi. Oleh itu, pengurusan mapan sumber manusia mampu mengatasi sebarang permasalahan dan kesulitan yang
 
2disebabkan oleh gelagat dan perlakuan manusia, selain daripada faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi pembangunan sumber manusiaitu sendiri.Beberapa dekad kebelakangan ini mempamerkan satu gelombangtransformasi yang melanda dunia, yang menyentuh hampir kesemuaaspek kehidupan manusia sejagat. Fenomena globalisasi ini muncul hasildaripada cantuman pelbagai proses transnasional dan struktur domestikyang membolehkan ekonomi, politik, budaya dan ideologi sesuatunegara menerobosi sempadan negara lain (Abdul Rahman Embong,2000) Secara langsung fenomena ini memberikan kesan ketara ke ataspertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. Pertumbuhan danpembangunan ekonomi itu sendiri adalah asas bagi pembangunansumber manusia (Norani, 2000). Keadaan ekonomi dunia danpersekitaran global jelas memberi kesan tertentu kepada keupayaannegara untuk menangani cabaran pembangunan dan pengurusansumber manusia. Justeru keperluan perubahan dalam membangun danmengurus sumber manusia merupakan kriteria penting yang berupayamenentukan keupayaan daya saing negara.Pendidikan dan pembangunan ekonomi terbukti mempunyai kolerasiyang sangat rapat (Rahmah Ismail & Ishak Yussof, 1996).
 
Sektor pendidikan negara juga tidak terlepas daripada tempias globalisasi.Cabaran yang ditampilkan oleh globalisasi, ditambah pula dengan isu-isuberbangkit sedia ada dalam sektor ini, yang merentasi pelbagai aspekdalam pendidikan merupakan satu cabaran kepada pengurusan sumber manusia dalam pendidikan. Dalam hal ini satu pendekatan pengurusansumber manusia secara menyeluruh, sistematik dan strategik yangmeliputi pelbagai aspek termasuk perancangan, latihan, perkembangankerjaya, keselamatan dan kesihatan pekerja, kebajikan pekerja, penilaianprestasi, aspek disiplin serta ganjaran diperlukan bagi mengelakkandaripada timbulnya beberapa isu yang memudaratkan imej dan reputasisesebuah institusi itu.
DEFINISI OPERASIONAL
Dalam membincangkan pelbagai isu sama ada isu am atau isu semasadalam dunia pendidikan, definisi operasional yang mendokongi tajukperbincangan iaitu ‘Isu-isu Pengurusan Sumber Manusia DalamPendidikan’ perlu terlebih dahulu dikupas bagi meletakkan perspektif 
 
3yang jelas dan tepat. Definisi-definisi yang perlu dijelaskan ialah ‘isu’,‘sumber manusia’, ‘pengurusan sumber manusia’ dan ‘pendidikan’.
a. ‘Isu’
Kamus Dewan (2007) menerangkan bahawa ‘isu’ ialah “perkara ataupersoalan pokok sesuatu perkara”. Isu menampilkan suatu tajuk ataufokus perbincangan yang menjadi buah mulut atau tajuk utamakhususnya pihak media massa. Dalam konteks sumber manusia,pelbagai isu telah diketengahkan khususnya yang berhubung kaitpembangunan, perancangan dan pengurusan sumber manusia yangmenjadi tonggak sesebuah organisasi.
b. ‘Sumber Manusia’
Berdasarkan Ab. Aziz Yusoff (2006), ‘sumber manusia’ ialah asetterpenting organisasi sama ada organisasi perniagaan yangmengutamakan aspek-aspek produktiviti, kualiti, kepuasan pelanggan,keuntungan dan ‘
viability 
’ ataupun organisasi awam yang mementingkankualiti perkhidmatan, keberkesanan kos serta kepuasan dan keselesaanpelanggan. Bagi sesebuah organisasi perniagaan, sumber manusiayang dimilikinya bermula pada peringkat pekerja biasa, penyelia,pengurus pertengahan sehingga ke peringkat pengurusan atasan.Ringkasnya, ‘sumber manusia’ bagi sesebuah organisasi atau institusi itumerupakan individu yang terlibat secara langsung dalam menyumbangkepakaran, kemahiran atau tenaga kerja bagi mencapai visi, misi danobjektif sesebuah institusi itu.
c. ‘Pengurusan Sumber Manusia’
‘Pengurusan sumber manusia’ merujuk kepada cara dan pendekatanyang digunakan oleh organisasi untuk mengurus dan mengawal aktivitiyang berkaitan dengan sumber manusia dalam organisasi agar selaridan mencapai matlamat organisasi (Faridahwati Mohd Shamsudin et al.2006). Berdasarkan Byars & Rue (2006), ‘pengurusan sumber manusia’atau pada satu ketika dahulu dikenali sebagai ‘pengurusan personelia’atau pentadbiran personelia’, merupakan suatu aktiviti yang dijalankandalam semua organisasi besar atau kecil sama ada organisasiberorientasikan perniagaan atau perkhidmatan. Manakala SarimahHanim pula berpandangan bahawa pengurusan sumber manusia

Activity (59)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Yaa Miyera liked this
Melvin Clifton liked this
Melvin Clifton liked this
Melvin Clifton liked this
Melvin Clifton liked this
Atie Fatimah liked this
Asmawi Mohamed Mokhtar Mawie liked this
Eliyas Yaz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->