Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
On Chuong I Lop 10 Mon Li

On Chuong I Lop 10 Mon Li

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 837|Likes:
Published by hathaibinh

More info:

Published by: hathaibinh on Oct 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2010

pdf

text

original

 
B&T

 

 
Bài t
p ôn chuyên
đề
l
ớ 
p 10 môn: V
t lí, n
ă
m h
c 2009 - 2010 - Trang 1
Bài 1.1.
 
Hai xe chuy
n
độ
ng trên cùng m
t
đườ 
ng th
ng v
ớ 
i các v
n t
c không
đổ
i. N
ế
u
đ
i ng
ượ 
c chi
uthì sau 15 phút kho
ng cách gi
a hai xe gi
m 25 km. N
ế
u
đ
i cùng chi
u thì sau 15 phút kho
ng cáchgi
a hai xe ch
gi
m 5 km. Tính v
n t
c c
a m
i xe.
Bài 1.2.
 
Lúc 8 gi
ờ 
m
t ng
ườ 
i
đ
i xe
đạ
 p v
ớ 
i v
n t
c
đề
u 12 km/h g
 p m
t ng
ườ 
i
đ
i b
ng
ượ 
c chi
u v
ớ 
iv
n t
c
đề
u 4 km/h trên cùng
đ
o
n
đườ 
ng th
ng, t
ớ 
i 8 gi
ờ 
30 phút ng
ườ 
i
đ
i xe
đạ
 p d
ng l
i, ngh
30 phút r 
i quay tr 
ở 
l
i
đ
u
i theo ng
ườ 
i
đ
i b
v
ớ 
i v
n t
c có
độ
l
ớ 
n nh
ư
tr 
ướ 
c.a. L
 p ph
ươ 
ng trình chuy
n
độ
ng c
a ng
ườ 
i
đ
i xe
đạ
 p và c
a ng
ườ 
i
đ
i b
suy ra n
ơ 
i và lúc
đ
u
i k 
 p. b. Gi
i b
ng ph
ươ 
ng pháp
đồ
th
.
Bài 1.3.
 
Hai ch
t
đ
i
m A và B chuy
n
độ
ng theo hai ph
ươ 
ng vuông góc nhau t
i O. Ban
đầ
u A cách O
đ
o
n 40 m chuy
n
độ
ng
đề
u v
phía O v
ớ 
i v
n t
c v
1
= 4 m/s. Cùng lúc
đ
ó B cách O
đ
o
n 10 mchuy
n
độ
ng
đề
u ra xa O v
ớ 
i v
n t
c v
2
= 3 m/s. Tìm kho
ng cách ng
n nh
t gi
a hai ch
t
đ
i
m trongquá trình chuy
n
độ
ng b
ng ph
ươ 
ng pháp t
a
độ
.
Bài 1.4.
 
M
t
đ
oàn v
n
độ
ng viên ch
y
đề
u v
ớ 
i v
n t
c v
1
= 1 m/s, h
cách
đề
u nhau. Chi
u dài c
a
đ
oànlà 20 m. Hu
n luy
n viên ch
y v
ớ 
i v
n t
c
2
2v3
=
m/s theo chi
u ng
ượ 
c l
i. Khi g
 p hu
n luy
n viênthì v
n
độ
ng viên ch
y quay l
i theo v
n t
c c
a hu
n luy
n viên. Sau lúc t
t c
ch
y v
cùng chi
uv
ớ 
i hu
n luy
n viên thì chi
u dài c
a
đ
oàn là bao nhiêu?
Bài 1.5.
 
M
t xe ô tô
đ
i t
 
đị
a
đ
i
m A
đế
n
đị
a
đ
i
m B cách A m
t kho
ng S. C
15 phút chuy
n
độ
ng
đề
u, ô tô l
i d
ng và ngh
5 phút. Trong kho
ng 15 phút
đầ
u ô tô chuy
n
độ
ng v
ớ 
i v
n t
c v
o
= 16km/h và trong kho
ng th
ờ 
i gian k 
ế
ti
ế
 p sau
đ
ó xe có v
n t
c l
n l
ượ 
t là 2v
o
,
 
3v
o
, 4v
o
... Tìm v
n t
ctrung bình c
a xe trên quãng
đườ 
ng AB trong hai tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p:a. S = 84 km. b. S = 91 km.
Bài 1.6.
 
M
t ng
ườ 
i
đ
i t
A
đế
n B theo trên m
t
đườ 
ng th
ng. N
a
đ
o
n
đườ 
ng
đầ
u ng
ườ 
i
y
đ
i v
ớ 
i v
nt
c trung bình 16 km/h. Trong n
a th
ờ 
i gian còn l
i ng
ườ 
i
y
đ
i v
ớ 
i v
n t
c 10 km/h và sau
đ
ó
đ
i b
 v
ớ 
i v
n t
c 4 km/h. Tính v
n t
c trung bình c
a ng
ườ 
i
đ
ó trên c
 
đ
o
n
đườ 
ng AB.
Bài 1.7.
 
M
t xe kh
ở 
i hành t
 
đị
a
đ
i
m A lúc 6 gi
ờ 
sáng
đ
i
đế
n
đị
a
đ
i
m B cách A 110 km, chuy
n
độ
ngth
ng
đề
u v
ớ 
i v
n t
c 40 km/h. M
t xe khác kh
ở 
i hành t
B lúc 6 gi
ờ 
30 phút sáng
đ
i v
A, chuy
n
độ
ng th
ng
đề
u v
ớ 
i v
n t
c 50 km/h.a. Tìm v
trí m
i xe và kho
ng cách gi
a chúng lúc 7 gi
ờ 
và lúc 8 gi
ờ 
sáng. b. Xác
đị
nh v
trí và th
ờ 
i
đ
i
m lúc hai xe g
 p nhau.
Bài 1.8.
 
Lúc 6 gi
ờ 
sáng, m
t chi
ế
c xe kh
ở 
i hành t
A t
ớ 
i B v
ớ 
i v
n t
c không
đổ
i 15 km/h. Lúc 6 gi
ờ 
30 phút, m
t chi
ế
c xe th
hai cùng kh
ở 
i hành t
A
đế
n B nh
ư
ng l
i
đế
n B s
ớ 
m h
ơ 
n xe th
nh
t 30 phút.Bi
ế
t AB = 45 km.a. Tính v
n t
c xe th
hai. b. Tìm th
ờ 
i
đ
i
m và v
trí xe th
hai
đ
u
i k 
 p xe th
nh
t.c. V
 
đồ
th
c
a hai xe trên cùng m
t h
tr 
c t
a
độ
.
Bài 1.9.
 
Lúc 9 gi
ờ 
m
t ô tô kh
ở 
i hành t
Hà N
i
đ
i H
i Phòng v
ớ 
i v
n t
c
đề
u 60 km/h. Sau khi
đ
i
đượ 
c45 phút, xe d
ng 15 phút r 
i ti
ế
 p t
c ch
y v
ớ 
i v
n t
c nh
ư
lúc
đầ
u. Lúc 9 gi
ờ 
30 phút m
t ô tô th
haikh
ở 
i hành t
Hà N
i
đ
u
i theo xe th
nh
t, xe th
hai có v
n t
c
đề
u 70 km/h.a. V
 
đồ
th
t
a
độ
theo th
ờ 
i gian c
a m
i xe. b. Xác
đị
nh v
trí và lúc xe th
hai
đ
u
i k 
 p xe th
nh
t.
Bài 1.10.
 
** M
t ô tô khách
đ
ang ch
y
đề
u trên
đườ 
ng th
ng v
ớ 
i v
n t
c 54 km/h. M
t hành khách nhìnth
y xe
đ
ang ch
y v
phía mình. Ng
ườ 
i
đ
ó
đ
ang
đứ
ng cách xe 400 m và cách
đườ 
ng ô tô khách
đ
ang
đ
i 80 m tìm cách ch
y
đế
n g
 p xe ô tô. H
i ng
ườ 
i
đ
ó ph
i ch
y v
ớ 
i v
n t
c nh
nh
t b
ng bao nhiêuvà theo h
ướ 
ng nào
để
có th
g
 p
đượ 
c xe ô tô?
Bài 1.11.
 
Hai ô tô A và B chuy
n
độ
ng theo hai ph
ươ 
ng vuông góc nhau t
i O và
đ
ang cùng ti
ế
n v
giao
đ
i
m O. Ban
đầ
u ô tô A cách O 4 km chuy
n
độ
ng
đề
u v
ớ 
i v
n t
c v
1
= 30 km/h. Cùng lúc
đ
ó ô tô Bcách O 4,4 km chuy
n
độ
ng
đề
u v
ớ 
i v
n t
c v
2
= 50 km/h. Tìm th
ờ 
i
đ
i
m mà kho
ng cách gi
a hai xelà:a. Ng
n nh
t. b. B
ng lúc xu
t phát c
a hai xe.
 
B&T

 

 
Bài t
p ôn chuyên
đề
l
ớ 
p 10 môn: V
t lí, n
ă
m h
c 2009 - 2010 - Trang 2
Bài 1.12.
 
M
t v
t chuy
n
độ
ng nhanh d
n
đề
u v
ớ 
i v
n t
c ban
đầ
u v
o
= 36 km/h. Trong giây th
t
ư
t
 khi v
t b
t
đầ
u chuy
n
độ
ng v
t
đ
i
đượ 
c 13,5 m. Tìm gia t
c c
a v
t, quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c sau 8 s.
Bài 1.13.
 
M
t ng
ườ 
i
đứ
ng
ở 
sân ga th
y toa th
nh
t c
a
đ
oàn tàu
đ
ang ti
ế
n vào ga qua tr 
ướ 
c m
t mìnhtrong 5 s và th
y toa th
hai trong 4,5 s. Khi tàu d
ng l
i,
đầ
u toa th
nh
t cách ng
ườ 
i
y 75 m. Coitàu chuy
n
độ
ng ch
m d
n
đề
u. Tính gia t
c c
a
đ
oàn tàu.
Bài 1.14.
 
Cùng m
t lúc m
t ô tô và m
t xe
đạ
 p kh
ở 
i hành t
hai
đ
i
m A và B cách nhau 120 m và chuy
n
độ
ng cùng chi
u, ô tô
đ
u
i theo xe
đạ
 p. Ô tô b
t
đầ
u chuy
n
độ
ng nhanh d
n
đề
u v
ớ 
i gia t
c 0,4 m/s
2
,xe
đạ
 p chuy
n
độ
ng
đề
u. Sau 40 s ô tô
đ
u
i k 
 p xe
đạ
 p. Xác
đị
nh v
n t
c c
a xe
đạ
 p và kho
ng cáchgi
a hai xe sau 60 s.
Bài 1.15.
 
Hai ô tô cùng kh
ở 
i hành m
t lúc t
 
đị
a
đ
i
m A sau th
ờ 
i gian 2 gi
ờ 
chúng
đề
u
đ
i
đế
n
đị
a
đ
i
m B.Ô tô th
nh
t
đ
ã
đ
i h
ế
t n
a
đầ
u quãng
đườ 
ng v
ớ 
i v
n t
c trung bình 30 km/h và
đ
i n
a còn l
i v
ớ 
i v
nt
c trung bình 45 km/h. Còn ô tô th
hai thì
đ
ã
đ
i c
quãng
đườ 
ng v
ớ 
i gia t
c không
đổ
i.a. Tính v
n t
c c
a ô tô th
hai khi
đế
n B. b. T
i th
ờ 
i
đ
i
m nào hai ô tô có v
n t
c b
ng nhau.c. Trên
đườ 
ng
đ
i có lúc nào hai ô tô v
ượ 
t nhau không.
Bài 1.16.
 
Có m
t xe mô tô b
t
đầ
u xu
t phát t
A v
ớ 
i gia t
c 2 m/s
2
cùng lúc
đ
ó t
i
đ
i
m B cách A 250 mcó m
t xe mô tô
đ
ang hãm phanh chuy
n
độ
ng ch
m d
n
đề
u v
ớ 
i gia t
c 2 m/s
2
 
đ
i v
phía A, v
n t
clúc hãm là 36 km/h.a. Tính th
ờ 
i gian và quãng
đườ 
ng mô tô
đ
i t
B t
lúc hãm
đế
n lúc d
ng h
n. b. Sau bao lâu thì hai xe g
 p nhau và v
trí g
 p cách A là bao nhiêu?
Bài 1.17.
 
M
t xe
đạ
 p
đ
ang
đ
i v
ớ 
i v
n t
c 2 m/s thì xu
ng d
c chuy
n
độ
ng nhanh d
n
đề
u v
ớ 
i gia t
c 0,2m/s
2
. Cùng lúc
đ
ó m
t ô tô
đ
ang ch
y v
ớ 
i v
n t
c 20 m/s thì lên d
c, chuy
n
độ
ng ch
m d
n
đề
u v
ớ 
igia t
c 0,4 m/s
2
. Bi
ế
t d
c dài 570 m.a. Xác
đị
nh v
trí hai xe g
 p nhau và quãng
đườ 
ng xe
đạ
 p
đ
i
đượ 
c cho
đế
n lúc g
 p nhau k 
t
lúc b
t
đầ
u xu
ng d
c. b. Xác
đị
nh v
trí c
a m
i xe khi chúng cách nhau 170 m.
Bài 1.18.
 
Trên qu
c l
song song v
ớ 
i
đườ 
ng s
t m
t ô tô b
t
đầ
u kh
ở 
i hành, chuy
n
độ
ng nhanh d
n
đề
uv
ớ 
i gia t
c 0,5 m/s
2
 
đ
úng vào lúc m
t
đ
oàn tàu h
a v
ượ 
t qua nó v
ớ 
i v
n t
c 18 km/h v
ớ 
i gia t
c 0,3m/s
2
. H
i khi ô tô
đ
u
i k 
 p
đầ
u tàu h
a thì v
n t
c c
a ô tô là bao nhiêu và cách
đ
i
m kh
ở 
i hành c
a ôtô bao nhiêu? Sau 1 phút k 
t
lúc ô tô kh
ở 
i hành ô tô cách
đầ
u tàu cách nhau bao nhiêu?
Bài 1.19.
 
Lúc 6 gi
ờ 
sáng m
t ô tô kh
ở 
i hành t
 
đị
a
đ
i
m A
đ
i v
phía
đị
a
đ
i
m B cách A 300 m, chuy
n
độ
ng nhanh d
n
đề
u v
ớ 
i gia t
c 0,4 m/s
2
. 10 giây sau m
t xe
đạ
 p kh
ở 
i hành t
B chuy
n
độ
ng
đề
ucùng chi
u v
ớ 
i ô tô. Lúc 6 gi
ờ 
50 giây thì ô tô
đ
u
i k 
 p xe
đạ
 p. Tìm v
n t
c c
a xe
đạ
 p và kho
ngcách hai xe lúc 6 gi
ờ 
1 phút.
Bài 1.20.
 
Hãy cho bi
ế
t tính ch
t chuy
n
độ
ng c
a m
t thang máytheo các giai
đ
o
n trong
đồ
th
v
n t
c - th
ờ 
i gian trong hình 1.1.Tính gia t
c c
a chuy
n
độ
ng trong t
ng giai
đ
o
n.
Bài 1.21.
 
Thang máy c
a m
t tòa nhà cao t
ng b
t
đầ
u
đ
i xu
ng v
ớ 
iv
n t
c ban
đầ
u b
ng không theo ba giai
đ
o
n liên ti
ế
 p:- Giai
đ
o
n 1: Chuy
n
độ
ng nhanh d
n
đề
u v
ớ 
i, sau khi
đ
i
đượ 
c12,5 m thì
đạ
t v
n t
c 5 m/s.- Giai
đ
o
n 2: Chuy
n
độ
ng
đề
u trên
đ
o
n
đườ 
ng 25 m.- Giai
đ
o
n 3: Chuy
n
độ
ng ch
m d
n
đề
u và d
ng l
i cách n
ơ 
i xu
t phát 50 m.a. L
 p ph
ươ 
ng trình chuy
n
độ
ng c
a m
i giai
đ
o
n. b. V
các
đồ
th
v
n t
c - th
ờ 
i gian và
đồ
th
t
a
độ
- th
ờ 
i gian c
a chuy
n
độ
ng thang máy.
A
1
t
Δ
C D
t(s)
EB
v(m/s)
2
t
Δ
3
t
Δ
4
t
Δ
0
 Hình 1.1
 
B&T

 

 
Bài t
p ôn chuyên
đề
l
ớ 
p 10 môn: V
t lí, n
ă
m h
c 2009 - 2010 - Trang 3
Bài 1.22.
 
M
t v
t nh
tr 
ượ 
t lên m
t m
t ph
ng nghiêng ch
m d
n
đề
u v
ớ 
i gia t
c c
a xe không
đổ
i là 6m/s
2
, lúc xe
đ
i ngang qua g
c t
a
độ
v
n t
c c
a nó là
0
v3
=
m/s. H
quy chi
ế
u
đượ 
c ch
n là tr 
ct
a
độ
Ox có g
c t
a
độ
 
ở 
v
trí v
t có v
n t
c v
0
, chi
u d
ươ 
ng h
ướ 
ng xu
ng ch
n m
t ph
ngnghiêng, g
c th
ờ 
i gian là lúc v
t
đ
i ngang qua g
c t
a
độ
.a. Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình chuy
n
độ
ng c
a v
t. b. H
i sau bao lâu thì v
t d
ng l
i, v
trí c
a xe lúc
đ
ó.c. Sau khi d
ng v
t chuy
n
độ
ng nh
ư
th
ế
nào. Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình chuy
n
độ
ng c
a v
t
ở 
giai
đ
o
n nàyvà xác
đị
nh v
trí, tính v
n t
c c
a v
t sau 4 s k 
t
lúc d
ng l
i.d. V
 
đồ
th
v
n t
c - th
ờ 
i gian c
a v
t
ng v
ớ 
i các giai
đ
o
n chuy
n
độ
ng.
Bài 1.23.
 
M
t ng
ườ 
i
đứ
ng
ở 
sân ga nhìn
đ
oàn tàu chuy
n bánh nhanh d
n
đề
u. Toa th
nh
t
đ
i qua tr 
ướ 
cm
t ng
ườ 
i
y trong th
ờ 
i gian t
1
giây. H
i toa th
n
đ
i qua tr 
ướ 
c m
t ng
ườ 
i
y trong th
ờ 
i gian bao lâu?
Bài 1.24.
 
M
t v
t chuy
n
độ
ng th
ng theo ph
ươ 
ng trình:
2
x4t20t
= +
(cm; s)a. Tính quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c t
th
ờ 
i
đ
i
m t
1
= 2 s
đế
n th
ờ 
i
đ
i
m t
2
= 5 s và suy ra v
n t
c trung bình trong th
ờ 
i gian này. b. Tính v
n t
c lúc t = 3 s.
Bài 1.25.
 
M
t ng
ườ 
i quan sát m
t
đ
oàn tàu
đ
i qua tr 
ướ 
c m
t mình.
Đ
oàn tàu g
m m
t
đầ
u tàu và chíntoa, chi
u dài các toa và
đầ
u tàu b
ng nhau và b
ng 10 m. Ng
ườ 
i
đ
ó th
y
đầ
u tàu
đ
i qua trong 4 s vàtoa cu
i cùng
đ
i qua trong 1,72 s. Tìm v
n t
c c
a
đ
oàn tàu khi nó v
a
đ
i t
ớ 
i ng
ườ 
i quan sát và th
ờ 
igian
đ
oàn tàu
đ
i qua tr 
ướ 
c m
t ng
ườ 
i
đ
ó.
Bài 1.26.
 
M
t v
t chuy
n
độ
ng ch
m d
n
đề
u trên
đườ 
ng th
ng l
n l
ượ 
t qua các
đ
i
m A, B, C, và d
ngl
i t
i D. Bi
ế
t AB = BC = CD và th
ờ 
i gian v
t
đ
i h
ế
t
đ
o
n BC là 10 s.a. Tìm th
ờ 
i gian v
t
đ
i t
A
đế
n D. b. N
ế
u bi
ế
t v
n t
c c
a v
t khi
đ
i qua
đ
i
m A là 3,87 m/s thì
đ
o
n
đườ 
ng AD dài bao nhiêu?
Bài 1.27.
 
Tìm v
n t
c ban
đầ
u và gia t
c c
a m
t chuy
n
độ
ng bi
ế
n
đổ
i
đề
u. Bi
ế
t giây
đầ
u tiên
đ
i
đượ 
c9,5 m, giây cu
i cùng (tr 
ướ 
c khi d
ng h
n)
đ
i
đượ 
c 0,5 m.
Bài 1.28.
 
M
t nhân viên
đườ 
ng s
t
đứ
ng c
nh
đườ 
ng s
t quan sát m
t
đ
oàn tàu
đ
ang chuy
n
độ
ng ch
md
n
đề
u vào ga. Các toa có cùng chi
u dài, b
qua chi
u dài
đ
o
n n
i gi
a các toa. Toa th
nh
t quatr 
ướ 
c m
t ng
ườ 
i
đ
ó trong 20 s, toa th
hai m
t 25 s. H
i toa th
ba qua tr 
ướ 
c m
t ng
ườ 
i
đ
ó trong th
ờ 
igian bao lâu?
Bài 1.29.
 
Th
hòn bi l
ă
n nhanh d
n
đề
u không v
n t
c
đầ
u t
 
đỉ
nh c
a d
c AB dài 1,8 m. Xu
ng h
ế
t d
chòn bi ti
ế
 p t
c l
ă
n ch
m d
n
đề
u trên
đ
o
n
đườ 
ng n
m ngang và d
ng l
i
ở 
 
đ
i
m C cách ch
n d
c B1,8 m. Bi
ế
t r 
ng sau khi l
ă
n qua B
đượ 
c 4 s, hòn bi
đế
n
đ
i
m D v
ớ 
i v
n t
c 0,2 m/s. Tính
đ
o
n
đườ 
ngBD và kho
ng th
ờ 
i gian bi b
t
đầ
u l
ă
n t
A cho
đế
n khi d
ng h
n.
Bài 1.30.
 
Trong 0,5 s cu
i tr 
ướ 
c khi ch
m
đấ
t v
t r 
ơ 
i t
do v
ch
đượ 
c quãng
đườ 
ng g
 p
đ
ôi quãng
đườ 
ngv
ch
đượ 
c 0,5 s li
n tr 
ướ 
c
đ
ó. Xác
đị
nh
độ
cao t
 
đ
ó v
t
đượ 
c th
ơ 
i. L
y g = 10 m/s
2
.
Bài 1.31.
 
M
t v
t r 
ơ 
i t
do t
 
độ
cao 53 m. Khi v
t còn cách 14 m thì m
t ng
ườ 
i
đứ
ng t
i m
t
đấ
t nhìnlên th
y nó
đ
ang r 
ơ 
i th
ng xu
ng mình. H
i ng
ườ 
i này có bao nhiêu th
ờ 
i gian
để
lách sang m
t bên, bi
ế
t anh ta cao 1,8 m và l
y g = 10 m/s
2
.
Bài 1.32.
 
Các gi
t n
ướ 
c
đượ 
c tách ra t
mái nhà m
t cách
đề
u
đặ
n và cùng r 
ơ 
i t
do.
Đ
úng lúc gi
t th
 nh
t ti
ế
 p
đấ
t thì gi
t th
n
ă
m b
t
đầ
u r 
ơ 
i, kho
ng cách gi
a gi
t th
hai và gi
t th
ba khi
đ
ó là 2,5m. Tìm chi
u cao c
a mái nhà.
Bài 1.33.
 
T
trên cao ng
ườ 
i ta th
hòn bi r 
ơ 
i, sau
đ
ó t giây ng
ườ 
i ta th
m
t th
ướ 
c dài cho r 
ơ 
i th
ng
đứ
ng,trong lúc th
ướ 
c
đ
ang r 
ơ 
i th
ướ 
c luôn luôn
đứ
ng th
ng. Ban
đầ
u
đ
i
m cao nh
t c
a th
ướ 
c th
 p h
ơ 
n
độ
 cao ban
đầ
u c
a viên bi 3,75 m. Khi hòn bi
đ
u
i k 
 p th
ướ 
c thì chênh l
ch v
n t
c gi
a bi và th
ướ 
c là5 m/s. Sau khi
đ
u
i k 
 p th
ướ 
c 0,2 s thì bi v
ượ 
t qua
đượ 
c th
ướ 
c. L
y g = 10 m/s
2
. Tính:a. Kho
ng th
ờ 
i gian t, chi
u dài c
a th
ướ 
c. b. Quãng
đườ 
ng mà bi
đ
i
đượ 
c cho
đế
n khi
đ
u
i k 
 p th
ướ 
c.c.
Độ
cao ban
đầ
u t
i thi
u ph
i th
ơ 
i viên bi
để
nó có th
v
ượ 
t qua
đượ 
c th
ướ 
c.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
chauchau_190 liked this
bibion3_13 liked this
Lãnh Kiên liked this
quangcuong113 liked this
nqkltpt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->