Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Unitarianismul sustine erezia!

Unitarianismul sustine erezia!

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Ruben Miclea
Un articol care explica foarte clar si pe intelesul tututor in ce fel unitarianismul susţine erezia, si de ce, daca esti unitarian, trebuie sa parasesti aceasta religie necrestina.
Un articol care explica foarte clar si pe intelesul tututor in ce fel unitarianismul susţine erezia, si de ce, daca esti unitarian, trebuie sa parasesti aceasta religie necrestina.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Ruben Miclea on Mar 12, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2014

pdf

text

original

 
contracurentului.com
http://contracurentului.com/unitarianismul-sustine-erezia/admin
Unitarianismul susţine erezia!
de Robert J. Stewart1. Unitarienii susţin că Dumnezeu este o singură Persoană, în loc de trei Persoane combinate!„Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt.”
1 Ioan 5:7Scripturile nu pot fi mai simple decât textul menţionat mai sus! Dumnezeu NU este o Persoană; ci mai degrabă trePersoane distincte, unite în Una (Deuteronom 6:4). Tatăl, Cuvântul (Fiul lui Dumnezeu) şi Duhul Sfânt (Spiritul).Vedem clar această doctrină susţinută în Matei 28:19, în marea trimitere:
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al SfântuluiDuh.”
Matei 28:19De asemenea, Isus a proclamat…
„Eu şi Tatăl una suntem.”
Ioan 10:30Ceea ce susţine unitarianismul se numeşte şi „antitrinitarianism”, sau ceea ce este mai bine cunoscut ca negareaTrinităţii (Dumnezeirii). Aceasta este erezie! Dacă negi Trinitatea, atunci negi tot Cuvântul lui Dumnezeu! Astfel,negi că Isus a fost dintotdeauna „singurul Fiu născut”. Ceea ce înseamnă că oricine are această doctrină are unbilet numai dus spre iad! (Perspectiva antitrinitarianistă se găseşte şi în alte religii false, ca Martorii lui Iehova.)
„Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră…”
Geneza 1:26
2. Ei susţin că raţionamentul uman şi experienţa sunt autoritatea finală!
O altă erezie pe care o susţine unitarianismul este că nu Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea finală; ci maidegrabă noi, ca indivizi, în propria noastră experienţă şi în raţionamentul nostru, putem găsi adevărul şi autoritatefinală în noi înşine. Unitarianismul se sprijină numai pe raţionamentul omului, în toate domeniile care au de-a facecu spiritualitatea; sau în chestiuni de corect şi greşit. Eu spun totuşi, ce ne învaţă Biblia pe noi, creştinii?
„Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat, şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi…
Romani 3:4
„Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte oneprihănire a lor înşişi şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu.”
Romani 10:3Ceea ce ne învaţă Biblia este că noi, ca fiinţe umane păcătoase, nu suntem calificaţi să ne facem propriile noastrelegi morale (Proverbe 20:24).
„Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-ocunoască?”
(Ieremia 17:9)
„Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om.”
Psalmi 118:8Suntem nişte păcătoşi care merită iadul; dar prin harul lui Dumnezeu putem fi mântuiţi de iad (Efeseni 2:8-9).Trebuie să ne supunem adevăratei Autorităţi Finale – Cuvântul lui Dumnezeu! Dumnezeu a intenţionat ca viaţanoastră să fie mult mai mult decât doar mâncare, băutură şi veselie…
„Este scris: Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
Matei4:4Noi oamenii suntem predispuşi la mânie şi rebeliune (Efeseni 2:2-3). Deci de ce să ne întemeiem autoritateafinală pe fragila experienţă omenească şi pe raţionament, când există un Dumnezeu omnipotent şi sfânt în cer care este perfect? Nicăieri nu afirmă Cuvântul lui Dumnezeu că ar trebui să ne întemeiem autoritatea finală pe
 
experienţa umană şi pe raţionament! Dar Scripturile arată întotdeauna spre Dumnezeu ca fiind Autoritatea noastrăFinală! De altfel, omul va muri într-o zi (Romani 6:23); DAR Cuvântul lui Dumnezeu nu va muri niciodată (Psalmul119:89). De ce să ne întemeiem autoritatea finală pe noi înşine, când vom muri într-o zi din cauza păcatelor noastre? Cuvântul lui Dumnezeu nu va muri niciodată…
„Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi,prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.”
1 Petru 1:23Este deci logic ca pentru noi autoritatea finală să fie Cuvântul lui Dumnezeu!
3. Unitarienii susţin că Isus a devenit Fiul lui Dumnezeu la botezul Său în râul Iordan
Unitarienii cred că Isus nu a fost singurul Fiu născut al lui Dumnezeu ÎNAINTE de botezul Său. Ei bine, nu esteadevărat, fiindcă Isus a fost ÎNTOTDEAUNA Fiul lui Dumnezeu…
„Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat.
 Apocalipsa 13:8
„Isus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.”
Ioan 8:58; Exod3:14
„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cuDumnezeu… Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privitslava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.”
Ioan 1:1-2, 14;  Apocalipsa 19:13
„Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel cevine, Cel Atotputernic.”
 Apocalipsa 1:8Fiul lui Dumnezeu a apărut cu Şadrac, Meşac şi Abed-Nego în cuptorul de foc al lui Nebucadneţar…
„El
 (Nebucadneţar)
a luat iarăşi cuvântul şi a zis: “Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijloculfocului şi nevătămaţi; şi chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!”
Daniel 3:25
4. Unitarianismul face reclamă răspândirii homosexualităţii!„Unitarianismul este prima denominaţiune ne-homosexuală care a ordinat femei şi homosexuali pentrumisiune, şi care a oficiat cununii homosexuale. O cununie homosexuală a fost oficiată pe 11 februarie1974 în Winnipeg, Manitoba, de Reverendul Norm Naylor, prin citirea declaraţiile publice (un substitutobişnuit pentru autorizaţia de căsătorie).”
 – SURSA:
 
www.slc.bc.ca/mac/uni.htm Într-un articol scris de Asociaţia Unitariană Universalistă, intitulat „Suntem unitarieni Universalişti”, au fost afirmateurmătoarele…• „Vreau o religie care respectă diferenţele dintre oameni şi susţine fiecare persoană, ca individ.”• „Vreau o biserică ce preţuieşte copiii, care le urează bun-venit, respectând condiţiile lor… o biserică pe care eisunt dornici să o frecventeze duminica dimineaţa.”• „Vreau o congregaţie care preţuieşte libertatea şi încurajează dialogul deschis pe probleme de credinţă, una încare este în ordine să-ţi schimbi părerea.”• „Vreau o comunitate religioasă care susţine explorarea spirituală şi raţiunea, ca moduri de găsire a adevărului.”• „Vreau o biserică ce acţionează pe plan local şi gândeşte global cu privire la marile chestiuni ale vremiinoastre… pacea lumii; drepturile femeilor; dreptatea rasială; lipsa de locuinţe; drepturile homosexualilor,lesbienelor, bisexualilor şi persoanelor transgender; şi protecţia mediului.” Astfel de PĂCATE sexuale au adus judecata de foc a lui Dumnezeu peste cei răi din cetăţile Sodoma şi Gomoradin vechiul Testament…

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->