Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
124Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Asbabun Nuzul

Asbabun Nuzul

Ratings:
(0)
|Views: 15,922|Likes:

More info:

Published by: Shazana Binti Muhamed Sa'ad on Oct 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2015

 
1
1.1 PENGENALAN
Mempelajari isi kandungan Al-Quran dapat menambahkan perbendaharaanbaru, meluaskan pandangan dan pengetahuan, meningkatkan perspektif sertamenemukan sesuatu perkara baru. Selain itu, dengan mempelajari Al-Quran jugadapat menambah keyakinan mereka yang mempelajarinya terhadap keunikan isikandungan Al-Quran yang jelas membuktikan bahawa Allah SWT Maha Pengasihlagi Maha Penyayang sebagai penciptanya.Sehingga kini, pelbagai usaha telah dijalankan untuk mengkaji isi kandunganAl-Quran. Ternyata semakin banyak kita mengkaji dan membahaskannya semakinmenyedarkan kita betapa terbatasnya kemampuan manusia berbanding keagungandan kebesaran Allah SWT sebagaimana firman-Nya:
≅ 
 è
%
ö
 θ 
©
9
β
x  
 . 
ã
  
ó
ø
9
 $
##
 Y
Š#
y  
‰ 
Ï
Β
Ï
 M 
 ≈ 
y  
ϑ 
 Î
 3 
Ïj
9’ 
 Î n
 1 
 ‘
y  
‰ 
Ï
 
Ζ 
9
ã
  
ó
ø
9
 $
#
Ÿ
≅ 
ö
%β
&
y  
‰ 
x  
 
Ζ 
 ?
à
 M 
 ≈ 
y  
ϑ 
 Î
x  
 . ’ 
 Î n
 1 
 ‘
ö
 θ 
9
 ρ
Ζ 
÷
∞ 
Å
 _
Ï
 Î
 # 
÷
Ï
ϑ 
 Î
/#
 Y
Š
y  
‰ 
Β∩⊇⊃∪
 
Maksudnya: “
Katakanlah (Wahai Muhammad): "Kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun Kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan 
".
 
(Surah Al-Kahfi: ayat 109)Menurut Imam Jalaluddin as-Sayuthi, jika diteliti terdapat dua carapendekatan Al-Quran iaitu:
1. Pendekatan yang Tidak Didahului dengan Pertanyaan.
Pendekatan ini boleh dilihat dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengandungiperintah secara langsung dan larangan kepada kaum mukminin. Biasanyapendekatan ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang didahului dengan ayat seperti
 
2
y  
γ 
ƒ
 ‾
 ≈ 
ƒ
 
Ï
©
 !
 $
#
(
#
 θ 
ã
Ζ 
Β
#
iaitu “
Wahai orang-orang yang beriman …
”. Orang yang merasa diseru melalui ayatini akan merasa terpanggil untuk mendengar seruan tersebut lalu tergerak hatinyauntuk melaksanakan perintah Allah SWT. Contohnya firman Allah SWT:
y  
γ 
ƒ
 ‾
 ≈ 
ƒ
 
Ï
©
 !
 $
#
(
#
 θ 
ã
Ζ 
Β
#
Ÿ
ω
(
#
 θ 
 è
Ï
Ü 
ö
 è
 ?
Ν 
ä
 3 
Ï
 ≈ 
%
y  
‰ 
|  
¹
Çd
  
y  
ϑ 
ø
9
 $
 Î
/
3
Œ
F
{
 $
#
 ρ
 
Maksudnya: “
Wahai orang-orang yang beriman! Jangan rosakkan (pahala amal)sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan (kelakuan yang)menyakiti 
…”(Surah Al-Baqarah ayat 264)Di samping seruan secara langsung atau larangan kepada kaum mukminin,terdapat juga seruan yang ditujukan kepada Nabi SAW tetapi secara tersiratnya ayattersebut sebenarnya ditujukan kepada seluruh kaum muslimin sebagaimana firmanAllah SWT:
 p 
κ 
 š
 ‰ 
 ‾
 ≈ 
ƒ
 
É
 < 
¨
Ζ9
 $
##
Œ
 Î
)
Þ
 Ο 
 ç
ø
 ‾
Û
 !
|  
¡ 
Ïi
Ψ9
 $
#
£
  
 è
δθ 
à
Ïk
Ü 
ù
Í
κ 
Ì
 E
£
‰ 
Ï
è 
Ï
9
(
#
 θ 
Ý
Á 
ô
 m
&
 ρ
 n 
ο
£
‰ 
Ï
è 
ø
9
 $
#
 ( 
(
#
 θ 
à
¨
 ?
 $
#
 ρ
 ©
!
 $
#
ö
Ν 
à
 −
/
 ‘
 ( 
Ÿ
…..
 Maksudnya: “
Wahai Nabi! Apabila kamu (engkau dan umatmu) hendak menceraikan isteri-isteri (kamu), maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya dan hitunglah masa iddah itu (dengan betul) serta bertaqwalah kepada Allah, Tuhanmu 
…”(Surah At-Thalaq: ayat 1)Walau bagaimanapun, terdapat juga pendekatan tanpa menggunakansebutan atau seruan yang khusus tetapi secara langsung menerangkan hukum,perintah atau larangan. Contohnya sebagaimana firman Allah SWT:
 
3
Ÿ
ω
 ρ
(
#
 θ 
 è
y  
è 
ø
g  
 B
 ©
!
 $
#
Z
π 
|  
Ê
ó
  
ã
ã
ö
Ν 
à
Ï
Ψ≈ 
y  
ϑ 
÷
ƒ
 X
{χ
&
(
#
 ρ
 
y  
 9 
 ?
(
#
 θ 
à
 −
 ?
 ρ
(
#
 θ 
ß
 Î
ó
Á 
 è
 ?
 ρ
š
 
÷
  
/
Ä
 ¨$ 
¨
Ψ9
 $
#
 3 
 ª
!
 $
#
 ρ
ì
ì 
‹ 
Ï
ÿ 
x  
 œ
Ò
 ΟŠ 
 Î
æ
∩⊄⊄⊆∪
 
Maksudnya: “
Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng yang menghalangi kamu daripada berbuat baik dan bertaqwa,serta mendamaikan perbalahan antara sesama manusia. dan (ingatlah), Allah Sentiasa Mendengar, lagi Sentiasa Mengetahui 
.”(Surah Al-Baqarah, ayat 186)Pendekatan yang tidak didahului dengan pertanyaan ini adalah wajib dipatuhidan dilaksanakan manakala larangan-larangannya hendaklah dijauhi tidak kiralahsama ada ayat tersebut dimulai dengan seruan secara langsung atau ditujukankepada Nabi SAW ataupun yang tidak menggunakan kata seruan terutamanyaberhubung hal-hal syariat.
2. Pendekatan sebagai jawapan terhadap pertanyaan yang diajukankepada Nabi SAW.
a. Pertanyaan kaum muslimin yang ditujukan kepada Nabi SAW mengenaiperkara-perkara yang belum ada ketetapan daripada Allah SWT ataupunsebagai penjelasan yang lebih lanjut terhadap sesuatu ketetapan yang masihmemerlukan penjelasan.Contoh ayat seperti ini adalah seperti berikut:
#
Œ
 Î
)
 ρ
y  
 7 
9
y  
Ï
Š$ 
Ï
ã
 
Íh
 _ 
ã
’ 
 Î o
 Τ
 Î
ù
ë
 = 
ƒ
Ì
  
%
 ( Ü
 = 
‹ 
Å
 _
 é
&
 n 
ο
 θ 
ô
ã
y  
Š
Æ
í#
¤
$!
 $
##
Œ
 Î
)
È
β
ã
y  
Š
 ( 
(
#
 θ 
 ç
‹ 
É
ó
¡ 
Š 
ù
ù
’ 
Í
 <
(
#
 θ 
ã
Ζ 
Ï
Β
÷
 σ 
ã
‹ 
ø
9
 ρ’ 
 Î
 1 
ö
Ν 
ß
γ 
 ‾
y  
è 
9
š
χρ
ß
‰ 
ä
©
ö
  
ƒ∩⊇∇∉∪
 
Maksudnya: “
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepada mereka): Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia 

Activity (124)

You've already reviewed this. Edit your review.
mey liked this
Halimahmokhtar Ikahamka liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Shahrul Manjoi added this note
AsSalam...saya amat menghargai jika saudari dapat send artikel ini ke emel saya : manjois2@yahoo.com - Syukran.
Hasniyah Rahim liked this
Ahmad Muhammad liked this
Ahmad Syaukani liked this
Ahmad Syaukani liked this
Ahmad Syaukani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->