P. 1
Preporodov journal br. 157

Preporodov journal br. 157

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Bosnamuslim-media

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Mar 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2014

pdf

text

original

 
P R E P O R O D O V
Journal
ISSN 1334-5052 MJESEČNIK KDBH “PREPOROD” ZAGREB BROJ 157 STUDENI 2013.
CHRISTIAN SCHWARZ󰀭SCHILLING
NEDŽAD HODŽIĆ I BDSH
Mjesec nepodnošljivog življenjaDosje: Hodžić – BDSH (I)
FAHRIJA DAUTBEGOVIĆ, GOLMAN I TRENER
Legendarni Dinamov golman
INTERVJU – CHRISTIAN SCHWARZ-SCHILLING
Trebao sam zatvoriti OHR za pola godine
ŽESTOKE EKONOMSKE TURBULENCIJE U SVIJETU
Smrt odgođena do otplate duga
MOZAIK FAŠIZMA ZA NOVU 2014. GODINU
Tko pod drugim jamu kopa…
KDBH “PREPOROD”
 
IMPRESUM
ISSN 1334-5052PREPORODOV JOURNAL
mjesečnik KDBH “Preporod”IZDAVAČ:
 
Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske
PREPOROD
GLAVNI UREDNIK:Ismet ISAKOVIĆREDAKCIJA:Emina BUŽINKIĆEdis FELIĆSena KULENOVIĆMirza MEŠIĆEdina SMAJLAGIĆAjka TIRO SREBRENIKOVIĆSURADNICI:Helena ANUŠIĆ (Rijeka)Elvir BEĆIROVIĆ (Njemačka)Filip Mursel BEGOVIĆ (Sarajevo)Bedrudin BRLJAVAC (Sarajevo)Asim ČABARAVDIĆ (Pula)Mensur DURAKOVIĆ (Split)Avdo HUSEINOVIĆ (Sarajevo)Senadin LAVIĆ (Sarajevo)Helena MARKOVIĆ (Sisak)Faris NANIĆ (Zagreb)ADRESA:
 
Preporodov Journal
 
Ulica grada Vukovara 235, 10000 ZagrebTELEFON/FAKS:
 
+385 (0)1 48 33 635
 
EMAIL:
 
kdbhpreporod
@
zg.t-com.hr
 
kdbhpreporod
@
kdbhpreporod.hr
 
ismet.isakovic@sk.t-com.hr
 
WEB:
 
www.kdbhpreporod.hrŽIRORAČUN:
 
ZABA 2360000-1101441490DEVIZNI RAČUN:
 
SWIFT ZABA HR 2X: 70300-280-3755185
CIJENA:
 
15 kunaPRETPLATA:
 
RH 100 HRK godišnje
 
BiH 30 KM godišnje
 
Svijet 20
󰁅
 godišnjeDIZAJN: Midhat MULABDIĆFOTO: Ognjen KARABEGOVIĆPRIJELOM: Dario MOLNARTISAK: top graka, Velika GoricaMišljenja i stavovi koje zastupaju autori, nisu nužno i stavovi redakcijeTiskano uz nancijsku potporu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine Republike HrvatskeNA NASLOVNOJ STRANICI:
 
Chrisan Schwarz-Schilling, njemački poličar, visoki predstavnik u BiH (2006.-2007.)
SADRŽAJ
UVODNIK
Mjesec nepodnošljivog življenja ....................................................
3
BOŠNJACI U HRVATSKOJ
Legendarni Dinamov golman .........................................................
4
Od hazre Hadže do JMO ............................................................7Tradicionalne manifestacije .........................................................
10
Brojne Preporodove akvnos ....................................................
12
Travničke snovopriče ....................................................................
14
U čast velikom čovjeku .................................................................
15
U počast herojima ........................................................................
18
Iz ljubavi za BiH i lm ...................................................................
20
Bosna u srcu i duši .......................................................................
21
Izabrano novo rukovodstvo .........................................................
22
Dosje: Hodžić – BDSH (I) ..............................................................
24
HRVATSKA
Vlast zaustavljena u Vukovaru......................................................
28
INTERVJU  CHRISTIAN SCHWARZ-SCHILLING
Trebao sam zatvori OHR za pola godine ....................................
30
BOSANSKI BAROMETAR
Nove poličke koalicije ................................................................
33
IZ SVIJETA
U potrazi za mirom ......................................................................36
KVADRAT NAD HIPOTENUZOM
Smrt odgođena do otplate duga ..................................................
40
KULTURA
Bosanski jezik u kontekstu srednjovjekovnih događanja (II) ........
44
U Stambolu na Bosforu ................................................................46Sevdah i fotke ..............................................................................47Kultura izopćavanja i isključivanja ................................................
48
PRIČE IZ BOSNE
Bošnjački arhitektonski genije .....................................................
50
DIJALOG CIVILIZACIJA
Tko pod drugim jamu kopa… .......................................................
52
ŽIVJETI ISLAM
Od prve kur’anske objave do hidžre (I) ........................................
54
P R E P O R O D O V
Journal
 
UVODNIK
3
STUDENI 2013.
Prosinac 2013. donio je daljnje zaoštravanje unutarstranačkih odnosa u Bošnjačkoj demokratskoj stranci Hrvatske. Između pred
-
sjednika stranke i saborskog zastupnika Nedžada Hodžića i dvotre
-
ćinske većine Glavnog odbora nepremosva je prepreka koja će, potpuno smo uvjereni, dezintegrira stranku. Različita tumačenja odredbi stranačkog Statuta i Poslovnika o radu, dijametralno su
-
protna mišljenja i odluke Časnog suda i Nadzornog odbora BDSH, (ne)legalne odluke Izvanredne skupšne stranke u Sisku, među
-
sobne optužbe i polarizacija na “lojalne” i “odmetnute”, zaoštrile su situaciju do ključanja. Zauzete su potpuno nepomirljive pozicije i sasvim je sigurno da će pune ruke posla ima državne instucije  – počevši od Ministarstva uprave RH, preko DORH-a do USKOK-a. U međuvremenu je postao dostupan nalaz Državnog ureda za reviziju, s podacima vezanim za nancijsko poslovanje stranke u 2012. godini, u kojem su revizori, zbog uočenih nepravilnos, dali tzv. uvjetno mišljenje. U toku su radnje državnih revizora vezanih uz stranačko poslovanje u 2013., kao i daljnje istražne radnje Dr
-
žavnog odvjetništva. U međuvremenu je priča postala zanimljiva i hrvatskim skovnim medijima, ali i onim u BiH. Ako je studeni 2013. bio “mjesec opasnog življenja”, onda je prosinac 2013. “mje
-
sec nepodnošljivog življenja”. Iz mnogo razloga…8. prosinca u restoranu Islamskog centra u Zagrebu održana je sjednica Časnog suda BDSH, na kojemu su sudjelovali predsjednik i dvojica članova, dok su dvojica bila “nedostupna” (čitaj: na suprot
-
noj strani). Uz prisustvo stranačkog tajnika Benjamina Terzića i na
-
kon Hodžićevih odgovora na sedam postavljenih pitanja, donijeli su odluku kako predsjednik Nedžad Hodžić “nije počinio nikakva djela suprotna Statutu BDSH ni narušava ugled BDSH”. U svojoj argumentaciji predsjednik BDSH je optužio dvotrećinsku većinu, 17 članova Glavnog odbora da “najoštrije krše Statut BDSH i uvode paralelni sustav upravljanja”. Kako se u Zapisniku sa sjednice Ča
-
snog suda navodi, “na osnovu analize stanja u stranci od posljednje Izborne skupšne održane 2012. i uvida u prezenranu dokumen
-
taciju”, tročlani stranački sud donio je nesvakidašnju odluku: “zbog djelovanja suprotnog odredbama Statuta BDSH” iz stranke su is
-
ključeni Faruk Kurić, Sead Kotorić, Mirsad Pezerović, Alija Avdić, Sena Kulenović, Mirsad Demirović, Enis Dugonjić i Enes Bajrić. Radi se o osmero visokopozicioniranih članova – tri potpredsjednika stranke, te predsjednik i čeri člana Glavnog odbora BDSH. Argu
-
mentacija u obrazloženju sadrži popis nestatutarnih radnji – “sazi
-
vanje nelegalnih sjednica BDSH, neovlašteno javno istupanje, lažno predstavljanje, upotreba lažnog pečata stranke, iznošenje laži i laž
-
no optuživanje, te lažno prikazivanja troškova dolaska na sjednice Glavnog odbora BDSH”.Nije dugo trebalo za reakciju “s druge strane”. Sutradan, 9. stu
-
denog, održana je telefonska sjednica Nadzornog odbora BDSH na kojoj je poništena Odluka Časnog suda, uz obrazloženje da je po
-
stupak bio neregularan. Naime, Časni sud nije ni primio prijedlog za pokretanje stegovnog postupka, a izbačeni članovi nisu dobili priliku izjasni se o onome za što ih se tere. Nadzorni odbor je dao tumačenje kako je “odluka Časnog suda teška povreda statu
-
tarnih odredaba i osnovnih načela vođenja stegovnog postupka, te da je kao takva ništavna i ne proizvodi nikakve pravne posljedice”.U takvoj konfuznoj situaciji, koja je imala sva obilježja žestokog unutarstranačkog raskola, 15. studenog 2013. održana je Izvanred
-
na izborna skupšna BDSH u Sisku, koja je od 113 pozvanih delega
-
ta okupila njih 77 – ili dvotrećinsku većinu. S pauzama, skupšnsko zasjedanje je trajalo skoro šest sa, a donijete su brojne odluke. Prisutni delega su izglasali nepovjerenje predsjedniku Nedžadu Hodžiću, tajniku Benjaminu Terziću, blagajnici Emini Kaltak, pred
-
sjedniku Časnog suda Dženanu Čauševiću te članovima Časnog su
-
da Vlasmiru Vaclavu i Zijadu Kaziću. Za novog predsjednika iza
-
bran je Hilmija Šabić, a za tajnika Enes Bajrić. BDSH je dobila novi Časni sud, kao i blagajnika. Donijete su odluke kojom je novoiza
-
brani predsjednik imenovan osobom koja predstavlja i zastupa BDSH-a, promijenjena je adresa sjedišta stranke, a Nedžadu Hodži
-
ću je zabranjeno daljnje raspolaganje nancijskim sredstvima na stranačkom računu u Erste banci.Tokom skupšnskog zasjedanja na račun (bivšeg?) predsjedni
-
ka stranke izrečene su brojne optužbe – “nepoštovanje odluka Glavnog odbora BDSH, zanemarivanje i ignoriranje svih stranačkih jela, aljkavost u vođenju stranačkih akvnos, neprijavljivanje osnivanja novih organizacijskih oblika Ministarstvu uprave RH, ne
-
transparentno trošenje sredstava iz Državnog proračuna namije
-
njenih za nanciranje rada temeljnih ogranaka BDSH, samovoljni i neprimjereni istupi u Hrvatskom saboru”. Posebno zanimljiva su bila javljanja za riječ Suada Salkića, delegata iz Rovinja, kasnije iza
-
branog za novog potpredsjednika stranke, koji je rekao kako je upravo on prijavio Nedžada Hodžića riječkom Državnom odvjetniš
-
tvu, te da je s DORH-om u kontaktu na “tjednoj razini”, sugerirajući da bi u daljnjim istražnim radnjama vezanim uz nancijsko poslova
-
nje u 2013. “moglo bi svega”. Što reći o Izvanrednoj skupšni BDSH? Novoizabranom pred
-
sjedniku Hilmiji Šabiću, jedinom od četvorice potpredsjednika koji odlukom Časnog suda od 08.12.2013. nije izbačen iz BDSH, sigurno neće bi lako. Preuzeo je “vruć krumpir” istovremene konsolidaci
-
 je stranke i medijsko-pravne bitke s Hodžićem i njemu lojalnim di
-
 jelom BDSH. Otežavajući ili olakšavajući faktor je njegova ambicija. Po svemu sudeći svjesno je prihvao ulogu privremenog, “tranzicij
-
skog” predsjednika, čovjeka bez velike poličke ambicije koji može umirujuće djelova na turbulentna unutarstranačka zbivanja u ovom vrlo kričnom periodu. Na samom skupšnskom zasjedanju, o čijoj će regularnos od
-
lučiva Ministarstvo uprave RH, i pored nastojanja da se iskaže je
-
dinstvo, bile su vidljive nove polarizacije u stranci i nastojanje za zauzimanjem što boljih pozicija prije najavljenih statutarnih pro
-
mjena tokom 2014. godine. Očigledno je da su pojedincima i njiho
-
vim mačnim ograncima znatno porasli polički (i drugi) ape, što je bilo vidljivo iz lobiranja i glasanja za izbor novog potpredsjed
-
nika, člana Glavnog odbora i predsjednika Časnog suda. Osim toga, na kraju skupšnskog zasjedanja prihvaćena je inicijava sisačkog ogranka da se, “ukoliko mogućnos dozvole”, do kraja sljedeće go
-
dine sazove nova Izvanredna izborna skupšna BDSH. BDSH je svoj put započela prije pet godina, 25.10.2008. u pul
-
skom hotelu “Histria”, a završila, barem u dosad prepoznatljivom obliku, 15.12.2013. u sisačkom hotelu “Panonia”. Povratka više ne
-
ma, stvorena je nova polička realnost i odnos snaga. Situacija oko BDSH i Nedžada Hodžića nije samo stvar članova stranke, već mno
-
go šira i značajnija bošnjačka priča. Vrijeme će pokaza kojim će smjerom dalje ići. Nadamo se u pravcu osvješćenja i katarze za Boš
-
njake u Hrvatskoj, novog početka i proliranja kvalitetnijih kadro
-
va, po svim osnovama i na svim nivoima. Previše je izgubljenih go
-
dina iza nas.
q
Ismet ISAKOVIĆ
UVODNA RIJEČ
Mjesec nepodnošljivog življenja

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->