Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
41Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teks Khutbah Jumaat - Taubat

Teks Khutbah Jumaat - Taubat

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 11,485|Likes:

More info:

Published by: Shazana Binti Muhamed Sa'ad on Oct 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2015

 
 
1
TEKS KHUTBAH JUMAAT“TAUBAT SEBELUM TERLAMBAT”
ﻱﺬﱠﻟﺍ ِﷲِﺪﻤﺤﹾﻟﹶﺍﹶﺃﺭﺳﹶﻞ ﺭﺳﹶﻟﻮ ﻪ ﹺﺑﹸﳍﺎ ﺪ ﻭ ﻯﺩﹺﻦﻳﹾﻟﺍﺤ ﻖ ﻟﻴ ﹾﻈ ﹺﻬ ﺮ ﻩﻋﹶﻠ ﺪﻟﺍ ﻰ ﹺﻦﻳﹸﻛﻠ ﻪ ﻭﹶﻟﻮ ﹶﻛﹺﺮ ﻩﹸﳌﺍﺸ ﹺﺮ ﹸﻛﹶﻥﻮ 
.
ﺪﻬﺷﹶﺃ ﺷﹶﺃﻭ ﹺﻢﻴﻈﻌﻟﺍ ﹺﺵﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭ ُﷲﺍ ﻻﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﻻ ﹾﻥﹶﺃﻪﹺﺒﺤﺻﻭ ﻪﻟﺁ ﻰﹶﻠﻋﻭ ﻦﻴﻣَﻷﺍ ﻪﹸﻟﻮﺳﺭﻭ ﻩﺪﺒﻋ ﺍﺪﻤﺤﻣ ﻥﹶﺃ ﺪﻬ  ﻦﻴﻌﹺﺑﺎﺘﻟﺍﻭﹺﻦ ﻳﺪﻟﺍ ﹺﻡﻮ ﻳ ﻰﹶﻟﺇِ ﻥﺎﺴﺣﹺﺈﹺﺑ ﻢﻬﹶﻟ
. 
ﹶﺃﺪﻌﺑ ﺎﻣ،ﷲﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﺎﻴﹶﻓ،ﻮﹸﻘﺗﺍَﷲﺍ ﺍ،ِﷲﺍ ﻯﻮﹾﻘﺘﹺﺑ ﻱﺎ ﻳﺍﻭ ﻢﹸﻜﻴﺻﻭﹸﺃ،ﺯﺎﹶﻓ ﺪﹶﻘﹶﻓﹾﻟﺍﺘﻤ ﻮﹸﻘ ﹶﻥ
.
 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Sekalian,Marilah kita sama-sama meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan penuhkeyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkansegala larangan-Nya serta hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah s.w.t. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertaqwa dan beriman serta diampuni segala dosadan selamat di dunia dan di akhirat.Kaum muslimin yang berbahagia,Sesungguhnya kehidupan di dunia ini penuh dengan pelbagai ujian, cabaran dandugaan sama ada berupa kesenangan mahupun kesusahan. Walaupun lazimnyanikmat kesenangan memberi kebahagiaan kepada kita semua, namun kadangkalanikmat kesenangan juga boleh menyebabkan manusia lalai, leka dan lupa diri sehinggaterpedaya dengan permainan dunia khususnya kemaksiatan dan kemungkaransehingga menyebabkan mereka melakukan dosa dan kesalahan serta perkara-perkara
 
 
2
yang ditegah oleh syara’ sama ada secara sengaja atau tidak. Sebagaimanadisebutkan oleh Allah SWT dalam Surah Al-An'aam ayat 32:
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maksudnya: “Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baikbagi orang-orang yang bertaqwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir?”Sidang jumaat yang dimuliakan,Sememangnya tidak dinafikan bahawa manusia pastinya tidak mungkin terlepas dariberbuat kesalahan dan dosa serta bersifat pelupa tetapi Allah SWT Yang MahaPengasih lagi Maha Penyayang serta Maha Adil terhadap setiap hamba-hamba-Nyatelah mengurniakan peluang untuk mereka memperbaiki diri sendiri danmenyelamatkan diri dari terus sesat iaitu dengan jalan bertaubat sebagai satu jalankeluar untuk menghapuskan dosa. Bahkan mereka turut dijanjikan dengan pelbagaiganjaran yang baik dan berlipat kali ganda. Sesungguhnya Allah SWT menerima taubatbagi mereka yang melakukan dosa kerana kejahilan mereka. Firman Allah SWT dalamsurah an-Nisaa ayat 17:
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Maksudnya: “Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah hanya bagi orang-orangyang melakukan kejahatan disebabkan (sifat) kejahilan kemudian (ketika mengetahuiperkara itu dosa) mereka segera bertaubat, maka (dengan adanya dua sebab itu)
 
 
3
taubat mereka diterima Allah dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui lagi MahaBijaksana.”Jelaslah bahawa sifat orang-orang yang beriman itu apabila mereka melakukankesalahan dan dosa, maka mereka bersegera mengingati Allah SWT dengan memohonkeampunan daripada-Nya. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT dalamsurah al-Imran ayat 135 :
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Maksudnya: “Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji ataumenganiaya diri sendiri, mereka bersegera mengingati Allah lalu memohon ampun akandosa mereka dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkanAllah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu,sedang mereka mengetahui (akan salahnya dan akibatnya).”Sidang jumaat yang dimuliakan ,Kalimah taubat dari segi bahasa bererti pulang atau kembali. Taubat kepada AllahSWT pula bererti kembali kepada Allah SWT dan pulang ke pangkuan-Nya sertaberada di ambang pintu-Nya. Bertaubat dari segala dosa yang dilakukan sama adadosa kecil atau besar adalah wajib ke atas setiap orang muslim dan merupakan satuibadah. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Nur ayat 31:
  
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
Muhammad Syaufiqul Azri added this note
good sharing
Muhammad Syaufiqul Azri liked this
Muhammad Afandy liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Mohamad Azhar Ibrahim liked this
Mohamad Azhar Ibrahim liked this
romizah liked this
Zaenal Abidin Bedo liked this
Muhamad Hishamudin Hashim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->