Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ren_ki_nang_giai_nhanh_toan_hoa_hoc_thong_qua_de_thi_dai_hoc_va_cao_dang_5777_28175460

ren_ki_nang_giai_nhanh_toan_hoa_hoc_thong_qua_de_thi_dai_hoc_va_cao_dang_5777_28175460

Ratings: (0)|Views: 307|Likes:

More info:

Published by: onelove_forever16792 on Oct 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

 
Đề Cao Đẳng Khối A – 2007 – Mã đề 326Câu 1:
 
Đốt cháy ho
àn toàn một rượu (ancol) X thu
được CO
2
và H
2
O có tỉ lệ số moltương ứng là 3 : 4. Thểtích khí oxi cần dùng
để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO
2
thu
được (ởc
ùng
điều kiện). Công thức
 phân tử của X là
A. C
3
H
8
O.
B. C
3
H
8
O
3
. C. C
3
H
4
O.D. C
3
H
8
O
2
.Giải :
2 2
:3:4
CO H O
nn
=
C:H =3:8 => ancol C
3
H
8
O
x
,
( )
( )
81,5.1.3.212
x
= =
=>chọn
A
Câu 2:
Khi
đốt cháy ho
àn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X
đơn chức thu được sảnphẩm cháy chỉ gồm
4,48 lít CO
2
(ở 
đktc) v
à 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợpchất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa
đủ đến khi phản ứng ho
àn toàn, thu
được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y v
à chất hữu cơ Z. Tên của X là (Cho H =1; C = 12; O =16; Na = 23)A. etyl axetat.
B. metyl propionat
. C. isopropyl axetat.D. etyl propionat.Giải :
2 2
0,2,0,2
CO H O
nmolnmol
= =
2
3,60,2.444,40,2532
O
nmol
+ = =
=>0,2.10,2.20,25.20,052
este
nmol
+ = =
4,40,05.404,8118.10,0514
cñaC ancol
n
+  = =  
=> ancol là CH
3
OH => Chọn B
Câu 5:
 
Đốt cháy ho
àn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằngoxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu
được 7,84 lít khí CO
2
(ở 
đktc) v
à 9,9 gam nước. Thể tích không khí(ở 
đktc) nhỏ nhất cần d
ùng
để đốt cháy ho
àn toàn lượng khí thiên nhiên trên là(Cho H = 1; C = 12; O = 16)A. 56,0 lít. B. 78,4 lít.
C. 70,0 lít.
D. 84,0 lít.Giải :7,849,9.5.22,47022,418.2
 ÝtVl
 = + =  
=> chọn C
Câu 6:
 
Để trung h
òa 25 gam dung dịch của một amin
đơn chức X nồng độ12,4% cần d
ùng 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C= 12; N = 14)A. C
2
H
7
 N. B. C
3
H
7
 N. C. C
3
H
5
 N.
D. CH
5
N.(31)
Giải :25.0,124310,1.1
M
 = =  
=> Chọn D
Câu 8:
Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)
2
0,1M và NaOH 0,1M thu
 
được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X v
ào 200ml dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
0,1Mthu
được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất th
ì giá trị của m là(Cho H = 1; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; K = 39; Ba = 137)A. 1,59.
B. 1,17.
C. 1,95.D. 1,71.Giải :
2 4 3 2
( ) ( )
0,02,0,03,0,03
Al SO Ba OH NaOH
nmolnmolnmol
= = =
( )
0,02.2.30,03.20,03.391,17
mgam
= =
=> chọn B
Câu 13:
Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa
đủ dung dịch H
2
SO
4
loãng, thu
được 1,344 lít hiđro (ở đktc) v
à dung dịch chứam gam muối. Giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Zn = 65)A. 10,27. B. 9,52.
C. 8,98.
D. 7,25.Giải :1,3443,22.968,9822,4
mgam
= + =
=> chọn C
Câu 18:
Dẫn V lít (ở 
đktc) hỗn hợp X gồm axetilen v
à hi
đro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y v
ào lượng dư AgNO
3
(hoặc Ag
2
O) trong dung dịch NH
3
thu
được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dungdịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom v
à còn lại khí Z.
Đốt cháy ho
àn toànkhí Z thu
được 2,24 lít khí CO
2
(ở 
đktc) v
à 4,5 gam nước. Giá trị của V bằng (ChoH = 1; C = 12; O = 16; Br = 80; Ag = 108)
A. 11,2.
B. 13,44. C. 8,96.D. 5,60.Giải :
2 2
0,1,0,25
 
CO H O
nmolnmol
= =
( )
12160,12..30,250,1.1,5.22,411,22401602
tV
 = + + + =  
=> chọn A
Câu 22:
Cho hỗn hợp hai anken
đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước(có H
2
SO
4
làm xúc tác) thu
được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X v
à Y.
Đốtcháy ho
àn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau
đó hấp thụ to
àn bộ sản phẩm cháy vào 2 lítdung dịch NaOH 0,1M thu
được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOHbằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X v
à Y là (Cho: H = 1; C = 12; O= 16; thể tích dung dịch thay
đổi không đáng kể)
A. C
4
H
9
OH và C
5
H
11
OH. B. C
2
H
5
OH vàC
4
H
9
OH.C. C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OH.
D. C
2
H
5
OH vàC
3
H
7
OH.
Giải :
( )
2
2.0,10,050,052
mol
CO
n
= =
=>1,06.14182,50,05
nnn
+ = =
=> chọn D
Câu 24:
Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu
được dung dịch Xv
à 3,36 lít H
2
(ở 
đktc). Thể tích dung dịch axit H
2
SO
4
2M cần dùng
để trungho
à dung dịch X làA. 60ml. B. 150ml. C. 30ml.
 
D. 75ml.
Giải :0,150,075752
lÝt mlV
= = =
=> chọn D
Câu 34:
Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng
độ tác dụng với một lượng dư AgNO
3
(hoặc Ag
2
O) trong dung dịch NH
3
thu
được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồngđộ mol (hoặc mol/l) của dung dịch
glucozơ 
đ
ã dùng là (Cho H = 1; C = 12; O =16; Ag = 108)A. 0,01M. B. 0,02M.
C. 0,20M.
D. 0,10M.Giải :0,02/20,20,05
M
CM
= =
=> Chọn C
Câu 38:
Cho 5,76 gam axit hữu cơ X
đơn chức, mạch hở tác dụng hết vớiCaCO
3
thu
được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thugọn của X l
à (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40)
A. CH
2
=CH-COOH(72).
B. HC≡C-COOH. (70) C. CH
3
-CH
2
-COOH.(74)D. CH
3
COOH.(60)Giải :5,76.38722.(7,285,76)
än AMCh
 = = =>  
Câu 49:
Cho 4,48 lít khí CO (ở 
đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra ho
àn toàn. Khí thu
được sauphản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt v
à phầntr 
ăm thể tích của khí CO
2
trong hỗn hợp khí sau phản ứng là (Cho H = 1; C = 12; O= 16; Fe = 56)A. Fe
3
O
4
; 75%.
B. Fe
2
O
3
; 75%.
C. Fe
2
O
3
; 65%.D. FeO; 75%.Giải :0,2.28820.2.0,25,6
gam
Fe
m
= + =
=>85,62,4
gam
O
m
= =
=>5,62,4::2:35616
Fe O
nn
= =
1Fe
2
O
3
.
2
2,4% .100% 75%16.0,2
CO
V
 = =  
=> Chọn B
Đề đại học khối B – 2007 – Mã đề 285Câu 1:
Cho m gam một ancol (rượu) no,
đơn chức X qua b
ình
đựng CuO (dư),nung nóng. Sau khi phản ứng ho
àn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu
được có tỉ khối đối với hiđro l
à 15,5. Giá trị của m là(cho H = 1, C =12, O = 16)A. 0,92. B. 0,32. C. 0,64.D. 0,46.Giải :0,32.2.2.15,50,320,9216
gamm
 = =  
=> chọn A

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
tohoasinh liked this
voicon_182 liked this
ruangok liked this
thanhthanhtrade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->