Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Despot Badzovic - Kojoj Slovenskoj Grani Pripadaju Sloveni u Makedoniji i Gornjoj Albaniji

Despot Badzovic - Kojoj Slovenskoj Grani Pripadaju Sloveni u Makedoniji i Gornjoj Albaniji

Ratings: (0)|Views: 26|Likes:
Published by sarcel
Деспот Баџовић (1850— 30. новембар 1932) био је српски просветни и национални радник и револуционар у Старој Србији и Македонији у последњој четвртини 19. века.Године 1874. пише и издаје Буквар за српско-македонске основне школе. Написан на македонском наречју, за српске школе. Након Српско-турског рата 1876 година заједно са Тодором Станковићем из Ниша, Костом Шуменковићем из Охрид протествује пред Цариградском конференцијом због укључивања готово целе Старе Србије и Македоније у Санстефанску Бугарску.[2] За време другог Српско-турског рата заједно са Тодором Станковићем, Милошем Милојевићем, архимандритом Савом Дечанцем, Аксентијем Хаџиарсићем, Костом Шуменковићем и Глигоријем Чемерикићем формира Нишки комитет, револуционарно друштво које је имало задатак да олакша надирање српске војске активним деловањем у турској позадини. Године 1878. долази у Србију, где из Врања и Београда наставља борбу за српски утицај и културу у Старој Србији и Македонији. Као одговор на пројекат Санстефанске Бугарске пише памфлет Којој словенској грани припадају Словени у Горњој Албанији и у Македонији којим се труди да докаже да су словенски дијалекти данашње Републике Македоније и Северне Грчке у ствари наречја српског језика.1885. издаје национално-политички памфлет Искрена реч Србо-Македонцима.
Деспот Баџовић (1850— 30. новембар 1932) био је српски просветни и национални радник и револуционар у Старој Србији и Македонији у последњој четвртини 19. века.Године 1874. пише и издаје Буквар за српско-македонске основне школе. Написан на македонском наречју, за српске школе. Након Српско-турског рата 1876 година заједно са Тодором Станковићем из Ниша, Костом Шуменковићем из Охрид протествује пред Цариградском конференцијом због укључивања готово целе Старе Србије и Македоније у Санстефанску Бугарску.[2] За време другог Српско-турског рата заједно са Тодором Станковићем, Милошем Милојевићем, архимандритом Савом Дечанцем, Аксентијем Хаџиарсићем, Костом Шуменковићем и Глигоријем Чемерикићем формира Нишки комитет, револуционарно друштво које је имало задатак да олакша надирање српске војске активним деловањем у турској позадини. Године 1878. долази у Србију, где из Врања и Београда наставља борбу за српски утицај и културу у Старој Србији и Македонији. Као одговор на пројекат Санстефанске Бугарске пише памфлет Којој словенској грани припадају Словени у Горњој Албанији и у Македонији којим се труди да докаже да су словенски дијалекти данашње Републике Македоније и Северне Грчке у ствари наречја српског језика.1885. издаје национално-политички памфлет Искрена реч Србо-Македонцима.

More info:

Published by: sarcel on Mar 15, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2014

pdf

text

original

 
KOJOJ СЛОВЕНСКОЈ ГРАНИ
ПРИПАДАЈУ СЛОВЕНИ
 y ГОРЊОЈ
 АЛБАНИЈИ И У МАКЕДОНИЈИ
ПИСАО
 ДЕСПОТБАЏОВИЋ
ИЗ МАКЕДОНИЈЕ.
БЕОГРАД
ШТДМ11АИО У ДРЖАБНОЈ ШТАМПАРИЈИ
1878
 
Народ у Македонији и у горњој Ал󰀭банији дели се по верж на Хришћане 󰀭иМухамеданце. Ја ћу овде говорити сажо
ο
 Хришћанима,
 ЕОЈИ
 су 
 словенског поре󰀭Ела, и сачињавају, особито у Македонији,огромну већину житељства.Македонски Оловени сматрани су у оп󰀭ште као Бугари, чому се и сами чуде. Жстина да је ОЕО реке Струме БИХОВ го󰀭вор са бугарским тако помешан да је тешко у први мах пронаћи тачну границу којаих од Бугара делж ; али кад вештији
 чо󰀭
век изближе испита особине које карак󰀭теришу сваки народ, онда та тегоба пада,и гранмца излази јасно лред очи.  Да би се могло определити којој на󰀭родности припада ма који народ, нужно
 је најпре сазнати: 1. вегов матерви је󰀭
ЗИЕ ; 2. његове обичајб; 3. његову исто󰀭ријсЕу прошлост. Ја ћу у ова три погледаиспитати словенсЕИ народ у МаЕедонији
и
 горњој Албанији,
 ЕОМО
 и сам
 припадам.
 
Ι.
ЈЕЗИК МАКЕДОНСКИ.
Језик македонсЕжх ж горњо󰀭албансЕжхСловена је ли бугарски,жли је српсЕж,илж  је нешто треће, и ако је ово последње,онда е којим је од два вишепоменута језика сроднији
 1
 То је моје питање.На ово ће се питање најпоузданије од󰀭говорити ако се пре евега изнесу разлжве жзмеђу српсвог и бугарсвог језика, на сесравне са албанско󰀭македонским.Прва и главна разлика жзмеђу српскогн бугарског језиЕа стојж у гласовима, илизвуцима. Гласови, као што је познато, бе󰀭 леже се словжма, а сва скупа слова са󰀭чжњавају азбуку.При свеж том што и Срби и Вугари
шају једну Ежржлову азбуку, као што и
њжхови језици истичу из једног коренж󰀭тог прастарог језика, опет су Срби моралипрема својству свога говора додатж ки󰀭риловој азбуци нека слова, а нека з Ббизоставити. Тако исто Бугарж, ожет жремасвојству њжховог говора, задржали су башона слова која су Орбж жзоставжлж, а новаод Србаља уведена нжсу усвојжли. По то󰀭ме гласови којж се означавају словима : ћ, ђ, џ искључива су особжна ерпсЕОга језжЕа, ж пошто тжх гласова у Вугаранема, то нема нж слова. Бугарж жх за󰀭 жењују са ц, жд, г, од којих два прва у Србаља нема, ж по томе ова слова бу󰀭гарСЕа су искључива својжна. Друта јебугарска особжна та, што су онж жз кж󰀭ржлове азбуке моралж задржати слова: ж, к, г, .да означе своје полугласне зву󰀭кове, а Срби, којж у ошнте тжх звуЕован.емају, та су слова жзоставили.Пошто овжх шест слова ћ, ђ, ц, ж, 1Ж,
Έ,
 чжне суштну разлику жзмеђу српсвог
Ε
 бугарсЕог језжЕа у обзжру СЛОВНИЧЕОМ,
ΊΟ
 можемо за поуздано опште правило жо󰀭ставитж, да где год се чују гласови t,
\
 џ, а не чују ж, ES, Ђ, ту се говорж српскж, ж то житељетво пржжада сршжојнародноетж; а обратно, где се прва триелова не чују, а чују последњж полу󰀭гласовж, ту се говори бугарсвж, ж жж󰀭тељство припада бугарској народностж.Учени Шлајхер делж словенсЕв језжве управо по начину Еако се где изговарају 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->