Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
86Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
alte jocuri copii

alte jocuri copii

Ratings: (0)|Views: 3,052 |Likes:
Published by riana 77

More info:

Published by: riana 77 on Oct 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 
1.PrsrcuTAoLNAVA
-Jocdeinterior-Vdrsta:-11ani-Materiale:u suntnecesareCopiiiseagazdpejosntr-unerc.Unuldintrei estealesdreptpisicule. ceastatrebuieameargdnpatruabegisdgi cauteun stepanrintreopii.Pisiculainepdn6n dreptultdpAnutuiimiorldieetreioricdtmai nduiogdtor.updiecaremieunat,tdpAnulisiculeirebuiedomAngdieecap9isd spundoarteserios,fdrdmdcarsdzAmbeascd,,iatameapisiculdestebolnavd!DacdzAmbegteaurAde,opilulevineisicufd,acdnu,pisicufagicautdaltstdpAn.2. CINEESTEDIRIJORUL-Jocdeinterior-V6rsta:-11ani-trlateriale:usuntnecesareCopiiitauntr-unerc.:lncopilpdrdsegtencdperea.nlipsaacestuiaealegeundirijor,areva comandaelorlalli,rindiferitemigcdri,nstrumentelearecAntdnorchestrd.a imitabdtdilen tobd,Antatulapian,avioar5,aghitard,a trompetd,laluier,tc.OrchestrarebuiedmiteoateesturileirijoruluiisdfieatentdAndacestachimbdnstrumentele.inmomentuln careconducdtoruleocrecheamensalSopilul,rchestrastenplindmigcare,opiiicdntAndnritmCineestediriiorul,dghicegtiu ai sdpofi!bopilulrebuiesd urmdreascdigcdi'ilerchestreiisdigi deaseamacineestedirijorul,dicdinecomanddchimbareanstrumentelor.acdaghicit,ealegealtdirijorioculontinud.\.,-3.URIA$ULADORMIT-Jocdenterior-VArsta:-11ani-Materiale:nular, nscaun,npenarauunCopiiitauntr-un ercmare.UnuldintreopiiesteUriagul,arestdpeunscaunnmijioculcercului,egata ochi.n fafaUriagului,apicioarelealesegdsegtecomoarapenarul),ecareacestapdzegtehiari?nomn.Conducdtorulejocvaindicadrdsdvorbeascd,rdtAndudegetul,ncopilcaretrebuiesdrecupereze omoara.Copilulrebuied seapropiee UriagnvArfulpicioarelorisdncerce di ia comoara,drdsdfiesimfit.DacdUriaqull simte,ascoateunurletiorosgivaaratddirecfiaincarea auzitzgomotul.acddirecliaestecorectd,opilulevinea loculuigiconducdtorulejocindicdunaltcopil'Copilularereugegte drecuperezeomoaradrd sdfiesimlitde Uria9,ivalualocul.
 
4. AM PLECATr{VaCANTA...
-Joc de interior-V6rsta:-11ani-Materiale:usuntnecesare
Copiiistauncerc.Unopilspune:Amptecatn vacanydiampusnsaeulecdldtorieeriuladedinfi.Urmdtorulontinud: mptecatn vacantaFiampusfn
saculde cdldtorieperiula.dedinSiiun elefant.Altreilea copiltrebuiesdpundinsaculdecdldtorienobiectou,dar drdsd uiteobiectele enfionateeprimiidoi.Joculcontinuiotaga,devenindotmaidificil.n momentulncareuncopiluitdsdenumerenuldinobiecte,eseincercaioculontinuddrdel.E. aruonA,ANDRA...RUxANDRA
-Jocdeexterior-VArsta:-11ani-Materiale:usuntnecesare
Copiiistau ncerccu fafaspre nterior.ncopil eplimbdnafaraercului,tingdndrAndperdndcopiiipeumdrgispunAnde fiecareatdnumeleAndra.AtuncianOatingeuncopil9ispuneRuxandra,ei doicopii ncepsdalerge njurulcerculuindirecfiiopuse,ncercdndd revindcdt mai iute aloculRuxandrei.rimul,careajungea loculdmasiber,evinencerc,u fafa nexteriorulercului,inupoateiatinsadouaoard.Cel rdmaspedinafaricontinudoculnacelagiel.Joculsetermindnmomentulncareolicopiiiuntcu faqa nalara ercului.6. CORTINA-Jocdeinterior-VArsta:-11ani-Materiale:5-20eobiectemicidiferite,pdnzdPeo masdn fafacopiilorepuneunanumitumirdeobiecte.onducdtoruleoccheamdcopiiiTnurulmeseipentruapriviobiecteleuatenfieimpde cdtevaminute.Dupiaceeaacoperdbiecteleu opAnzd.stedesemnatnuidincopiisdenumereobiectelexpuse.Dacdcestamiteunuldinobiecte,esedinoc.CAgtigdcopilulare eugegtedenumereorectoateobiectele.VARIANTADupdce obiecteleu fostacoperite,onducdtoruleocndepdrteazdnuldinele.Cortinae ridicdinnougicopiiirebuiedghiceascdareobiect ipsegte.
gefin-tu
 
7. PESTERALUIALIBABA
-Jocdenterioraudeexterior-VArsta11-14ni,14-18 ni-Materiale:dteopiatrdentruiecarearticipant,nsdculelconducdtoruleocalegegispaldinimp,pietre eformediferite,arepoti ugorascunsenPumn.Jucdtoriieagazdn cerc.Conducdtoruleocpunecomoaraui AliBabapietrele)inmijloculerculuiiinvitdpefiecared-gialeageopiatrdprefioasd'Timpeunmlnufposesorii omoriloruntnvitafidle cunoascdicuajutorulimfuluiactil'ApoipietreleuntstrAnsentr-unacairedistribuite-lantAmplare'La semnalulonducdtoruluieoc,pietrelencepdcirculeinm6ndTnmand,pelaspatelearticipanfilor,n agaelncdts6nupoataivazute.Jbculsedesfdgoardn linigteerfecti.intajoculuistecafiecare6-9iecuperezepiatra olosindu-giimfulactii.nmomentuln carecinevaredecdgi-arecuperatcomoara,redreptuldopriveascd. acdntr-adevSrstea sa,ovapunepeosnfataui.Dacdnu,piatraeintrdn circuit.JoculcontinuSAndAndiecarei-aecuperatiatra.
8.CHELNERUL
-Jocdenterior-VArsta:1-14ni-Materiale:usuntnecesareJucdtoriiuntncerc.CelcareafostdesemnathelnerreceperAndpelafiecarepuiti.ip"n!Eira comanda.ese apoidinincdperepentruarevenicu comenzileclienfilor.n timpceservegfepuneiecdruilientcei-a aduspetavaimaginard'ChelnerulareagregitcomandSste?nlocuit.Aqtigahelnerularearetinutelmaimarenumdrecomenzi.
LcENugAneasn-antofiincurcali
-Jocdenterior-Vdrsta:1-14ni-Materiale:usuntnecesare
Grupulstempd4itn echipe,vAndnnumirpar9?ucdtori-chipeleealiniazdingiruriparaleie,apentrugtafete,n dreptulneiiniidestart.ncadruliecdreiechipe,oechipieriieaEazd,nperechi.onducdtoruloculuiasdperechilor0desecundepentruasestudia.Apoiddcomana:Rilndutdreptatfiecdreiechipei9idescatldantofutdreptgiit depoziteazdntr-ogrdmaddnfalamea.n momentulncareandulreptevine'inormafie,onducdtoruldcomanda:ilndultdngvinesdcauteantoful'perechiialeioincatldeaceasta.Agtigdchipan careucdtoriisuntncdlfafielmairepede.oculepoateuca9inperechi'
\.
'l

Activity (86)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mihaelaciurtin liked this
Lydia Ly liked this
Ioana Mascas liked this
benji001 liked this
Damaris Coman liked this
Lavy Jorj liked this
Coman Adina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->