Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Traieste Armonios, Sanatos Si Fericit...Prin Puterea Gandurilor, A Meditatiei Si a Rasului

Traieste Armonios, Sanatos Si Fericit...Prin Puterea Gandurilor, A Meditatiei Si a Rasului

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by LucianDan
Traieste armonios, sanatos si fericit...prin puterea gandurilor, a meditatiei si a rasului
Traieste armonios, sanatos si fericit...prin puterea gandurilor, a meditatiei si a rasului

More info:

Published by: LucianDan on Mar 17, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2014

pdf

text

original

 
 
Mintea este cea mai puternică armă a omului. Dar, de
ș
i sunt folosite de secole, capacită
ț 
ile uluitoare ale
creierului rămân în continuare învăluite în mister. De sute de ani, savan
ț 
ii se străduiesc să dezlege modul
misterios în care acest organ complex ac
ț 
ionează asupra organismului nostru
ș
i chiar asupra obiectelor
din lumea înconjurătoare. Telepatia, telechinezia, hipnoza, premoni
ț 
ia sau clarviziunea sunt fenomene pentru care nici azi nu s-
au găsit explica
ț 
ii mul
ț 
umitoare. De fapt, aceste puteri miraculo
ase se află, în stare latentă, în fiecare dintre noi. Autosugestia sau chiar un simplu gând au o for
ț 
ă uria
ș
ă: pot schimba
destine, pot ucide
ș
i pot salva.
Un telepat rus uime
 
te lumea
 Sala de conferin
ț 
e a hotelului Renaissance din Mosco
 va este arhiplină. Pe scenă, un bărbat legat la
ochi vorbe
ș
te cu o voce puternică. Mâinile îi sunt întinse spre sală, cu degetele răsfirate, apăsând în aer
ni
ș
te bu
toane invizibile. „Bărbatul din rândul 3, locul 12, se gânde
ș
te la fiul său, care se află chiar acum la examen. Pe rândul 9, locul 4, băiatul cu
ș
apcă are în buzunar un carne
ț 
el. Pe pagina doi e trecut numărul
de telefon al prietene
i sale”. De câte ori omul de pe scenă ghice
ș
te ceva, iar spectatorul confir
mă, sala
izbucne
ș
te în strigate entuziaste
ș
i aplauze. Numele lui Tofik Dadashev a devenit cunoscut în anii '70 când, la primul Congres Interna
ț 
ional de
Psihotronică d
e la Praga, savantul american Cleve Backster, inventatorul detectorului de minciuni, a spus des
pre Dadashev că este cel mai puternic me
dium din lume. Capacitatea lui de a citi gânduri aproape instan
taneu, fără gre
ș
eală, a uluit co
munitatea interna
ț 
ionala a oamenilor de
ș
tiin
ț 
ă. De
-a lungul timpului, rusul a participat la zeci de experimente parapsihologice incredibile. Prin puterea min
ț 
ii, a neutralizat planuri teroriste
ș
i a ajutat la deconspirarea unor agen
ț 
i secre
ț 
i. La începutul anilor 2000, Dadashev deschide la Moscova centrul de investiga
ț 
ii
ș
i trata
ment „Psi
-
Ex”. Aici
 vin sute de oameni din întreaga lume, care îi soli
cită ajutorul pentru boli grele, pentru terapie psihologică,
pentru ca
zuri de răpiri, dispari
ț 
ii sau conflicte nerezol
 vabile. Născut în Azerbaidjan, înainte de căderea
comunismului, Dadashev tratase mai mul
ț 
i înal
ț 
i oficiali sovietici, astfel încât activitatea lui era atent
monitorizată de servi
ciile de informa
ț 
ii ruse
ș
ti. În laboratoarele secrete ale KGB-ului, savan
ț 
ii se străduiau  încă din anii '40 des
copere cum func
ț 
ionează
ș
i ac
ț 
ionează tele
patia, cum se poate implanta un gând sau un ordin în mintea cuiva
ș
i prin ce meto
dă se poate localiza un obiect ne
cunoscut la distan
ț 
ă.
 În spa
tele uluitoarelor fenomene PSI, telepatie, psihochinezie, vindecări paranormale, se află
 o
 întreagă armată de
 savan
ț 
i
ș
i subiec
ț 
i superdota
ț 
i, gata să
-
ș
i demonstreze extraordinarele capa-
cită
ț 
i:
Nina Kulaghina
, o femeie casnică din Leningrad, celebră în întreaga lume pentru calită
ț 
ile ei psi-hochinetice de a muta obiecte
cu o greutate de până la un kilogram doar prin puterea gândului, Rosa
Kuleshova, cea
care citea legată la ochi, doar prin atingerea tex
tului cu degetele, sau celebrul telepat Wolf
Messing, ale cărui predic
ț 
ii au fost ascultate atât de Hitler, cât
ș
i de Stalin, nu sunt decât câteva exemple. To
ț 
i făceau demonstra
ț 
ii publice, televizate sau
„în direct”, în marile ora
ș
e ale Uniunii Sovietice. În spatele senza
ț 
ionalului însă, cele mai luminate capete ale Rusiei încercau să în
ț 
eleagă capacită
ț 
ile fenomenale ale creierului.
 
După îndelungi experimente, oamenii de
ș
tiin
ț 
ă so
 vietici au emis o
ipoteză privitoare la fenomenul tele
-patiei. Conform teoriei lor, atunci când omul gânde
ș
te, în creier au loc anumite procese biochimice  înso
ț 
ite de emiterea unor radia
ț 
ii electromagnetice. Undele electromagnetice sunt captate de telepat, care reu
ș
e
ș
te a
stfel să citească până
ș
i cel mai ascuns gând. Însă cercetătorii ru
ș
i s-
au ciocnit de o altă necu
nos-
cută: Tofik Dadashev reu
ș
ea să afle gândurile unei per
soane aflate la zeci de metri distan
ț 
ă, iar studiile lor demonstrau că un
dele electromagnetice emise de creier pot fi captate doar în imediata apropiere a subiectului. Pentru ei, Tofik Dadashev era o enig
mă.
 
„Totul a început în copilărie, poveste
ș
te Dadashev. De exemplu,
ș
tiam de cu seara ce urma să
-mi
pregătească bunica la micul dejun. Închideam ochii
ș
i număram banii din portofelul mamei aflat în
po
ș
etă. Treptat, am descoperit că
-i pot face pe ceilal
ț 
i, prin puterea gândului, să
-
mi îndeplinească
dorin
ț 
ele. Odată,
 la
ș
coal
ă, m
-
am concentrat asupra învă
ț 
ătoarei
ș
i am făcut
-
o să se bâlbâie. Se înro
ș
ise
atât de tare, biata de ea, că până la urmă a fost nevoită să
-
ș
i întrerupă lec
ț 
ia
ș
i să ne dea pauză. Descope
-risem, deci, aceste for
ț 
e,
ș
i mă jucam cu ele, fără să mă
gândesc cât de puternice sunt. Abia pe la 16 ani am
realizat că am un dar extraordinar
ș
i că tre
 buie cumva canalizat în beneficiul seme
nilor mei”.
 
Paranormalul contra terorismului
 
După ce abilită
ț 
ile lui fenomenale au fost recunoscute, mili
ț 
ia, procuratura
ș
i chiar KGB-
ul au început să
-i solicite lui Tofik Dadashev ajutorul în rezolvarea unor cazuri complicate.
„În anii '80, am fost abordat de ni
ș
te ofi
ț 
eri KGB, cu rugămintea de a
-i ajuta la capturarea unui agent
străin. Aveau informa
ț 
ia că acesta s
e afla la Moscova, într-un grup de turi
ș
ti, dar nu
ș
tiau da
că e bărbat
sau femeie
ș
i ce semnalmente are. Am fost înso
ț 
it la hotelul Rossia, unde se a
ș
teptau să poposească cei
150 de turi
ș
ti străini. În holul hotelului era un vacarm de nedescris. Mă conce
ntram
foarte greu. Dar, până când băie
ț 
ii de la KGB s-
au hotărât să
-mi indice persoanele suspectate, eu deja îmi îndreptasem aten
ț 
ia
către indi
 vi
dul cu pricina. Era un bărbat cu musta
ț 
a ro
ș
cată, îmbrăcat într
-un costum negru. Am sim
ț 
it că
fluxul gândurilor lui nu curgea la unison cu cele ale celorlal
ț 
i turi
ș
ti. Le-am comunicat agen
ț 
ilor bănuielile
mele. Informa
ț 
ia mea s-a dovedit ulterior corec
tă".
 Dar cel mai spectaculos
ș
i totodată periculos eveniment la care a participat a fost ares
tarea unui terorist.
În martie 1989, o aeronavă Tupolev a fost detur
na
ș
i a aterizat for
ț 
at pe aeroportul din Baku,  Azerbaidjan. Teroristul, sub amenin
ț 
area că v 
a arun
ca avionul în aer, cerea până în zori un milion de
dolari. În aceea
ș
i seară, Dadashev a fost contactat
 de un ofi
ț 
er KGB cu rugămintea din partea gene
ralului Ivan Gorelovski,
ș
eful serviciului KGB din Azerbai
djan, să participe la această opera
ț 
i
une delicată. „Când am ajuns la aeroport, de la Moscova sosiseră deja trupele speciale antitero. Am fost imed
iat pus la curent:
«Se pare că teroristul are com
plici, este înarmat, iar în cabina pilo
ț 
ilor s-a detectat un dispozitiv care
ticăie, cel mai p
robabil o bomba cu ceas.» Imediat mi s-a încredin
ț 
at o misiune. Trebuia să pătrund în
avion
ș
i să ne
gociez c
u teroristul”. Dadashev a fost condus până la trapa avionului
ș
i, sub pretextul că este
un reprezentant al Ministerului de Externe de la Moscova, a
pătruns în aeronava. Între el
ș
i terorist era o distan
ț 
ă de cca 20 de metri. „Părea stăpân pe situa
ț 
ie, dar i-am citit emo
ț 
iile
ș
i gândurile. Nu au trecut câteva minute
ș
i m-
am convins că totul era o cacealma. Individul nu avea nici o bombă
ș
i nici com
plici”.
Dadashev a coborât din avion
ș
i le-a spus ofi
ț 
erilor: „Pentru a salva to
ț 
i pasa
gerii, fără vreun i
ncident
nedorit, trebuie să ave
ț 
i încredere în mine, pentru că
ș
tiu ce se va întâmpla. Peste câteva minute, teroristul
 
 va veni mai aproape de u
ș
a a
 vionului, ca să fumeze. Atunci îl pute
ț 
i prinde. Dacă ve
ț 
i ac
ț 
iona astfel, nu vor exista victime
ș
i nu vor fi proble
me”. Peste o jumătate de oră, trupele „Alfa” se întorceau de pe pistă cu teroristul încătu
ș
at. În rucsacul individului se descoperise c
ă a
ș
a-
zisa bombă nu era decât un ceas mecanic
de
ș
teptător. Totul se petre
cuse întocmai cum prezisese Dadashev. Ulterior, la ini
ț 
iativa liderilor KGB de la
Moscova, care fuseseră impresiona
ț 
i de abilită
ț 
ile lui extraordinare, Dadashev a fost decorat cu cea mai mare distinc
ț 
ie din Azerbaidjan, pentru finalizarea cu succes a opera
ț 
iunii.
Femeia care a înfrânt moartea
 
Conform spuselor lui Tofik Dadashev, fiecare dintre noi are de fapt aceste capacită
ț 
i, de a citi gândurile altui om, de a le influen
ț 
a
ș
i c
hiar de a prezice un eveniment. Singurul obstacol e acela că oamenii nu sunt
con
ș
tien
ț 
i de abilită
ț 
ile lor, de
puterea imensă a unui sim
plu gând, de capacitatea uria
ș
ă a creierului.
 
„To
ț 
i putem folosi telepatia sau telechinezia, însă trebuie să credem în
aceste for
ț 
e
ș
i să ne antrenăm
creierul, prin medita
ț 
ie profundă, pentru a le activa. Aceste func
ț 
ii ale cre
ierului se află într
-o stare de hibernare, a
ș
teptând să fie trezite. De cele mai multe ori, ele rămân inactive până la moarte,
ș
i totu
ș
i ne plân
gem că nu sun
tem ferici
ț 
i, că nu avem suficien
ț 
i bani, că nu suntem sănăto
ș
i. Singur omul, prin puterea gândurilor lui, î
ș
i poate croi via
ț 
a a
ș
a cum dore
ș
te. Poate alege să fie sănătos sau să sufere, să trăiască fericit sau în mi
zerie! Cheia o reprezint
ă propriul gând!”.
 
Recent, cercetătorii în fizica cuantică au făcut o descoperire: „Mintea modelează luc
rurile pe care le per-
cepem”. Cel pu
ț 
in asta sus
ț 
ine Fred Alan Wolf, profesor doctor în fizică, cel care
ș
i-a dobândit celebritatea  în lume printr-o
serie de căr
ț 
i despre rela
ț 
ia fizicii cuantice cu con
ș
tiin
ț 
a. „Omul poate fi un Miche
langelo al propriei vie
ț 
i, având posibilitatea să
-
ș
i modeleze soarta după bunul plac”, spune el.
 Intuitiv, mul
ț 
i oameni descoperă
ș
i pun în practica teoria lui Alan Wolf. Acesta este
ș
i cazul Angelei Po-
pescu, o pensionară din jude
ț 
ul Bihor, pentru care gândirea pozitivă e mai mult decât o formulă călăuzitoare, e un stil de via
ț 
ă. Totul a început în urma cu 40 de ani, pe vremea când nimeni nu vorbea
despre a
ș
a ceva, când no
ț 
iuni ca autosugestie, legea atrac
ț 
iei sau materializarea gândului nu erau nici
măcar pomenite.
Ș
i totu
ș
i, Angela le-
a descoperit, din întâmplare. Se măritase tânără, la 20 de ani, cu un  bărbat pe care nu
-l cuno
ș
tea aproape deloc. Îi fusese prezent
at de părin
ț 
i
ș
i, în câteva luni, Angela s-a
trezit măritată
ș
i însărcinată. După doi ani, a venit pe lume
ș
i cel de-
al doilea copil. Peste încă doi ani,
so
ț 
ul a părăsit
-
o pentru o femeie mai tânără
ș
i a lăsat
-
o să se descurce singură, cu doi copii mici.
Ș
i, cum
un necaz nu vine niciodată singur, biata Angela a descoperit că e foarte bolnavă. În urma analizelor,
 a fost
diagnosticată cu cancer. Doc
torul oncolog a anun
ț 
at-
o formal, tăios, că trebuie operată de urgen
ț 
ă. Se
gândea cu disperare ce se va întâmpl
a cu copiii ei, dacă nu va supravie
ț 
ui. Era atât de îngrozită, încât deja  începuse să
-
ș
i deruleze în minte s
cena înmormântării, î
ș
i vedea copiii abandona
ț 
i, lua
ț 
i sub îngrijire de un orfelinat. Se internase în spital
ș
i-
ș
i a
ș
tepta rândul, ca un condamnat la moarte. Într-o diminea
ț 
ă, de patul ei se apropie o femeie mult mai tânără decât ea
ș
i-
i spuse: „
Ș
i tu a
ș
tep
ț 
i să fii operată? Eu sunt programată mâine. Dar eu am venit aici să mor.
Ș
tiu sigur că n
-
am să supravie
ț 
uiesc”. A
doua zi, într-
adevăr, tânăra muri la câteva ore după interven
ț 
ia chirurgicală. Medicii din sec
ț 
ie erau  bulversa
ț 
i: opera
ț 
ia decursese normal, iar starea pacientei fusese sta
 bilă.
Ș
i totu
ș
i, după câteva ore, femeia
a murit inexplicabil. Î
ș
i programase moartea mental. În aceea
ș
i seară,
 în salonul spitalului î
ș
i făcu apari
ț 
ia medicul chirurg. Se a
ș
eză printre paciente, pe un pat
ș
i, cu o voce
gravă, spuse: „Nici cel mai puternic
orga
nism nu rezistă la gândurile negre. Practic, vă programa
ț 
i singure moartea. A 
ș
a ceva e inadmisibil! Ne

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->