Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Budija Radojka – Odluka o brisanju zahtjeva s liste predmeta – 25.09.2008.

Budija Radojka – Odluka o brisanju zahtjeva s liste predmeta – 25.09.2008.

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 17, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

 
 EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 45273/05 Radojka BUDIJA  protiv Hrvatske
Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući
 dana 25. rujna 2008. godine
u vijeću sastavljenom od
: g. C
HRISTOS
 R 
OZAKISA
,
 predsjednika
,
gđe
 N
INE
 V
AJIĆ
, g.
HANLAR 
 H
AJIYEVA
, g. D
EAN
 S
PIELMANNA
, g. S
VERRE
E
RIK 
 J
EBENSA
, g. G
IORGIO
 M
ALINVERNIJA
, g. G
EORGE
 N
ICOLAOUA
,
 
sudaca
, i g. A
 NDRE
W
AMPACHA
,
 zamjenika tajnika Odjela
uzim
ajući u obzir naprijed navedeni zahtjev podnesen
17. listopada 2005. godine,
uzimajući u obzir 
 
očitovanja
 koje je podnijela tužena Vlada,
nakon vijećanja, odlučuje kako slijedi:
ČINJENICE
 
Podnositeljica zahtjeva,
gđa
Radojka Budija, je hrvatska državljanka
rođen
a 1951. godine i živi u Ninu. Pred Sudom ju je zastupao g. I. Begonja, odvjetnik iz Rijeke. Hrvatsku Vladu (dalje: Vlada) zastupala je njena
zastupnica, gđa Š. Stažnik.
 
 
ODLUKA BUDIJA PROTIV HRVATSKE
2
A.
 
Okolnosti predmeta
Činjenice predmeta
, kako su iznesene po strankama, mogu se sažeti kako slijedi. Podnositeljica zahtjeva i njezina obi
telj živjeli su u kući
smještenoj u
Škriljevu, Hrvatska. Točno neutvrđenog dana sestra podnositeljice zahtjeva,
D.
B., podnijela je građansku tužbu Općinskom sudu u Rijeci protiv
 podnositeljice zahtjeva i njezinog supruga, Š. B.,
zahtijevajući povrat
vlasn
ištva nad kućom
,
te tražeći iseljenje tuženika. Dana 14. siječnja 2004. godine
Županijski sud u Rijeci potvrdio je  prvostupanjsku presudu od dana 20. ožujka 2003. godine, kojom je usvojen tužbeni zahtjev. Dana 10. svibnja 2004. godine podnositeljica zahtjeva podnijela je ustavnu tužbu radi ishoda postupka.
U međuvremenu, povodom zahtjeva
koji je podnijela sestra  podnositeljice zahtjeva, dana
26. lipnja 2004. godine Općinsk 
i sud u Rijeci izdao je rješenje o ovrsi protiv podnositeljice zahtjeva i njenog supruga. Dana 24. ožujka 2005. godine Ustavni sud Republike Hrvatske odbio  je tužbu podnositeljice zahtjeva od 10. svibnja 2004. godine. Rješenje o ovrsi provedeno
 je dana 11. siječnja 2006. godine
. Podnositeljica zahtjeva tvrdi da
nije sačinjen
 popis njezine pokretne imovine, te da sudski ovršitelj za njih nije osigurao odgo
varajuć
e skladištenje.
PRIGOVORI
Podnositeljica zahtjeva prigovara ishodu građanskog postupka koji je
 pokrenut protiv nje.
Također, prigovara da je bila iseljena iz kuće u kojoj je boravila
mnogo godina i koja je bila njen dom.  Nadalje, prigovara glede postupka ovrhe, da je sudski ovršitelj  propustio zaštiti njezine pokretnine od nestanka.
PRAVO
Pismom datiranim 3. ožujka 2008. godine
, očitov
anje Vlade poslano je zastupniku podnositeljice zahtjeva, od kojeg je zatraženo
da svoje očitovanje,
zajedno s
eventualnim zahtjevom za pravičnu novčanu naknadu, podnes
e do 14. travnja 2008. godine. Pismom datiranim 19. lipnja 2008. godine, poslanim prepor 
učenom
 pošiljkom, zastupnik podnositeljice zahtjeva je obaviješten [od Suda] da je rok
za podnošenje očitovanja
 podnositeljice zahtjeva istekao dana 14. travnja 2008. godine, te da nije zatražio produljenje toga roka. Zastupniku  podnositeljice zahtjeva uka
zano je na odredbu čl. 37. st. 1. (a) Konvencije, koja propisuje da Sud može izbrisati predmet sa svoje liste predmeta u slučaju
kada okolnosti ukazuju da podnositelj zahtjeva ne namjerava ustrajati u svome zahtjevu. Zastupnik podnositeljice zahtjeva primio je ovo pismo dana 27.
lipnja 2008. godine. Međutim,
Sud nije zaprimio nikakav odgovor.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->