Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
81Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
modul 1 sistem bumi

modul 1 sistem bumi

Ratings:
(0)
|Views: 5,385|Likes:

More info:

Published by: Rosnani binti Khalid on Oct 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
Modul Ulangkaji 1 Geografi Alam sekitar FizikalTingkatan Enam
Isi Kandungan
BAB 1: SISTEM BUMI
1a)Huraikan jenis-jenis sistem alam fizikal[10 markah]b)Berdasarkan contoh-contoh tertentu, tunjukkan keadaansaling bergantung antara sistem-sistem bumi[15 markah]2a)Jelaskan maksud sistem dari sudut alam sekitar fizikal[6 markah]b)Huraikan ciri-ciri sistem alam sekitar fizikal[7 markah]c)Merujuk contoh-contoh yang khusus, tunjukkan kesanterhadap sistem-sistem fizikal yang lain apabila sesuatusistem mengalami perubahan[12 markah]3a)Bezakan konsep sistem terbuka dengan sistem tertutup[6 markah]b)Pilih satu jenis sistem terbukai. Huraikan peranan tenaga suria terhadap sistemtersebut[7 markah]ii. Terangkan kepentingan sistem yang anda pilih itukepada sistem-sistem alam sekitar fizikal yang lain[12 markah]4a)Namakan planet-planet yang terdapat dalam sistemsuria[9 markah]b)Kenapakah bumi dikatakan sebagai sebuah planet yanghidup?[6 markah]c)Huraikan fenomena yang berlaku akibat putaran danperedaran bumi[10 markah]5a)Jelaskan sebab-sebab bumi hanya mendapatsebahagian kecil sahaja daripada keseluruhan tenagamatahari[ 5 markah]b)Mengapakah sesetengah kawasan mengalami musimpanas dan musim sejuk tetapi tidak berlaku disesetengah kawasan yang lain?[10 markah]c)Terangkan bagaimana pengaruh matahari menentukankegiatan pertanian di kawasan tropika lembap.[10 markah]6a)Nyatakan pengaruh tenaga suria terhadap kehidupanmanusia di bumi[6 markah]b)Mengapakah pada masa kini sistem bumi didapatimenerima tenaga suria yang berlebihan?[9 markah]c)Huraikan kesan negatif terhadap sistem dan kehidupandi bumi apabila ia terpaksa menerima tenaga suriaberlebihan?[10 markah]7a)Jelaskan perbezaan tenaga endogenik dan tenagaeksogenik[6 markah]b)Tunjukkan kepentingan tenaga eksogenik terhadapsistem-sisten bumi[9 markah]c)Jelaskan pengaruh permukaan bumi terhadap nilaialbedo tenaga suria.[10 markah]
1
 
BAB 1: SISTEM BUMI (SKEMA JAWAPAN)
1a)Jenis-jenis sistem alam sekitar fizikalTerdapat 3 jenis sistem alam sekitar fizikal iaitu:a.Sistem terpencil (isolated system) sistem jenis ini mempunyaisempadan tertutup dan tidak membenarkan keluar masuk tenaga danbahan ke dalamnya. Sistem ini terdapat di dalam makmal sahajab.Sistem tertutup (closed system) – sistem ini mempunyai sempadantertentu yang hanya membenarkan pertukaran tenaga sahaja tetapi tidakmembenarkan pertukaran bahan. Contohnya Bumi dengan Matahari iaitubumi menerima tenaga sahaja drp matahari
c.
Sistem terbuka (open system) sistem yang membenarkan keluar masuk tenaga dan bahan menerusi sempadannya. Sistem ini akanbergerak dan beroperasi sampai ke tahap stabil. Sistem ini banyakterdapat di alam nyata . Contohnya sistem cerun, sistem hutan dllb)Saling kaitan antara sistem-sistem bumiSistem bumi terdiri daripada empat sistem alam sekitar fizikal yang salingberinteraksi dalam hubungan yang kompleks iaitu sistem Geomorfologi, sistematmosfera, sistem ekologi dan sistem hidrologi. Sebarang perubahan ataugangguan kepada sesebuah sistem akan turut mempengaruhi sistem-sistemyang lain. Contohnya saling kaitan dalam konteks Kitaran Hidrologi:Dalam kitaran Hidrologi, proses sejatan berlaku di permukaan air spt laut,diikuti pula oleh proses pemeluwapan dan kerpasan berlaku dalam sistematmosfera.Seterusnya proses pintasan/cegatan silara dari tumbuh-tumbuhan yangberlaku dalam sistem ekologi. Air hujan yang turun akan sampai ke permukaansehingga berlaku proses larian permukaan dan proses infiltrasi yang berlakudalam sistem geomorfologi.Akhirnya rembesan aliran air bawah tanah , akuifer yang membekalkan air kepada sungai, kolam, tasik dan empangan dalam sistem hidrolgi. Dalamkonteks ini sistem hidrologi sendiri bertindak sebagai proses dan penyedia air manakala sistem-sistem lain sebagai medium/bahantaranya kerana peringkat-peringkat dalam kitaran hidrologi akan melibatkan keempat-empat sistemtersebut.2a)Maksud sistemSistem adalah satu set angkubah/pembolehubah atau unsur-unsur /objek/komponen-komponen yang saling bertindak antara satu sama lain sebagaisatu keseluruhan yang kompleks untuk mencapai kesimbangan bagi sesuatusistemb)Ciri-ciri sistem alam sekitar fizikalSesuatu sistem itu mempunyaii.objek-objek/ komponen / pemboleh ubah/ angkubah yang salingberinteraksi antara satu sama lainii.Mempunyai sempadan tertentu yang jelas dan boleh dibezakandengan sistem yang lainiii.Mempunyai jisim/bahan seperti air, mineral yang boleh keluar masukdari sempadan sistem tersebutiv.Mempunyai tenaga yang boleh mengalir, masuk dan keluar darisempadan sistem ituv.Kesemua angkubah/objek berinteraksi untuk mencapaikestabilan/tahap keseimbangan
vi.
Sifat dinamik iaitu akan mengalami perubahan/tindakbalas ke atassesuatu gangguan untuk mencapai keseimbangan. Tindakbalasdalam sistem boleh bersifat positif atau negatif c)Kesan yang dialami oleh sistem-sistem fizikal lain apabila sesuatu sistemmengalami perubahan: Contohnya Pemanasan suhu global.Makenisme kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon adalahgangguan kepada sistem atmosfera. Ini kerana bajet haba yang diterima oleh
2
 
bumi menjadi tidak seimbang. Bumi telah menerima lebihan bahangan suriamenyebabkan suhu dunia meningkat.Kesannya yang akan dialami oleh sistem geomorfologi apabila litupan aisbenua dan pergunungan cair, membanjiri laut, menenggelamkan daratan yangrendah disamping meningkatkan kadar hakisan ombak.Kesan lain ialah penenggelaman daratan akan memberi risiko besar kepadasistem ekologi terutama manusia untuk hidup, mendirikan petempatan danmenjalankan aktiviti pertanian selain pemanasan global juga menjejaskankesihatan manusia dengan pelbagai penyakit spt barah kulit, katarak mata dll.Disamping itu manusia akan sentiasa rimas, panas dan tidak selesa3a)Perbezaan antara sistem terbuka dengan sistem tertutupSistem terbuka mempunyai sempadan tertentu yang hanya membenarkanpertukaran tenaga sahaja tetapi tidak membenarkan pertukaran bahan.Contohnya Bumi dengan Matahari iaitu bumi menerima tenaga sahaja drpmatahari tetapi sistem terbuka adalah sistem yang membenarkan keluar masuktenaga dan bahan menerusi sempadannya. Sistem ini akan bergerak danberoperasi sampai ke tahap stabil. Sistem ini banyak terdapat di alam nyata .Contohnya sistem cerun, sistem hutan dllb)Sistem terbuka dipilih contohnya dalam sebuah ekosistem hutan Hujan tropika.Peranan tenaga suria terhadap sistem tersebut ialah:
i.
Tenaga suria akan membekalkan tenaga untuk proses fotosintesisdan tenaga itu akan disimpan oleh tumbuhan dalam bentukkarbohidrat, protein, lemak dan asid tumbuhan dalam daun, batang,bunga, buah dan sebagainya.ii.Tumbuhan tersebut akan dimakan oleh haiwan lain melalui rantaianmakanan dan memindahkan tenaga ke setiap komponen dalamekosistem tersebut.iii.Tumbuh-tumbuhan juga akan melakukan proses perpeluhan danakan tersejat melalui sejat peluhan ke atmosfera dengan adanyatenaga suria.iv.Tenaga suria juga akan menyejat air dari tasik, sungai dan tumbuhanmelalui proses sejat peluhan untuk membentuk wap air di atmosferasehingga berkumpul membentuk awan dan seterusnyamenghasilkan hujan apabila berlaku pembebasan haba pendam.c)Kepentingan ekosistem hutan hujan tropika kepada sistem-sistem alam sekitafizikal yang lain ialah:1.Kepada sistem ekologi :Hutan hujan tropika menjadi habitatkepelbagaian biologi khususnya fauna seperti hidupan liar yang bolehhidup , membesar dan membiak dengan sempurna di dalam ekosistemhutan yang stabil tanpa diganggu oleh manusia2.Kepada sistem geomorfologi: Hutan hujan tropika merupakan pelindungdaripada hakisan tanah. Litupan tumbuhan melindungi tanih daripadahakisan percikan atau hempasan air hujan serta mengurangkan kadar hakisan larian air permukaan. Sistem akarnya membantu mengurangkanhakisan terutama di cerun-cerun.3.Kepada sistem hidrologi: Hutan berperanan mengawal keseimbangankitar hidrologi iaitu sebagai kawasan tadahan air yang akan menentukanbekalan air sungai, tasik, kolam , paya dan empangan serta berfungsimenyerap air masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi/susupanserta menjamin bekalan air bawah tanah
4.
Kepada sistem atmosfera: Hutan tebal juga berlakunya prosestranspirasi yang membebaskan wap air ke udara. Wap air ini akantersejat ke atmosfera dan menjadi punca kepada kelembapan udara danseterusnya mengawal suhu udara. Hutan juga mengawal imbangan gasdi udara apabila menggunakan karbon dioksida dan membebaskanoksigen ke atmosfera. Selain itu hutan juga berperanan mengurangkan
3

Activity (81)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Telmah Tahmeh added this note
tq bnyk2..:)
Mc Fly added this note
thanks....
Finie September liked this
Muhammad Tarmizi liked this
Mohd Klate liked this
Khairul Anuar liked this
Khairul Anuar liked this
Tatulrich Tatul liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->