Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologie judiciara

Psihologie judiciara

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 994|Likes:
Published by Alice Suciu

More info:

Published by: Alice Suciu on Oct 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

 
PSIHOLOGIE JUDICIAR
Ă
 
Structura cursuluiConf.univ.dr. Tudorel ButoiPrep.univ. Ioana Teodora ButoiNecesitatea aprofund
ă 
rii disciplinei
A. Deziderate speciale:
a) Preg
ă 
tirea în domeniul psihologiei judiciare a absolven
ţ 
ilorde drept
ş 
i chiar psihologie, se dovede
ş 
te a fi superficial
ă 
,liceul
ş 
i facultatea oferindu-le mai degrab
ă 
un exerci
ţ 
ius
ă 
rac, lacunar
ş 
i, mai ales, didactic contemplativ, obiectivat în cuno
ş 
tin
ţ 
e inexacte, pu
ţ 
ine, periferice, op
ţ 
ionale etc.,
 îndetrimentul unei psihologii judiciare aplicativ-experimentale riguroase, specific
ă 
abord
ă 
rilor modernepozitiviste, cu aplica
ţ 
ie pragmatic
ă 
în aprofundarealegita
ţ 
ilor psihologice
ş 
i ca analizelor de caz specificedreptului.
 
b) Exigen
ţ 
ele contemporane asupra actului de justi
ţ 
ie îl oblig
ă 
 pe magistrat s
ă 
se confrunte cu realit
ăţ 
i psihologice carepân
ă 
acum nu-i ridicau probleme deosebite:
minor
ş 
i minorat din perspectiva delincven
ţ 
ei juvenile(vezi minor victim
ă 
, minor f 
ă 
ptuitor, minor martor,problematica psihologic
ă 
a tribunalelor pentru minoriatc.);
psihologia rela
ţ 
iilor de opozabilitate
ş 
i confruntare peterenul dreptului (vezi interogatoriul judiciar, duelul judiciar, cercetarea judec
ă 
toreasc
ă 
, psihologia ap
ă 
r
ă 
rii,psihologia deliber
ă 
rii, intima convingere, opiniaseparat
ă 
etc.);
mecanisme psihologice ale erorii judiciare (via
ţ 
ademonstreaz
ă 
existen
ţ 
a unor grave erori judiciare);
psihologia priv
ă 
rii de libertate (vezi noile orient
ă 
riasupra psihologiei pedepsei
ş 
i proba
ţ 
iunii etc.).
Toate acestea obligându-l pe magistrat nu numai la în
ţ 
elegerea
ş 
i aprofundarea acestor realit
ăţ 
i, dar, mai ales, la însu
ş 
irea corect
ă 
 
ş 
i vehicularea uzual
ă 
a terminologiei psihologice
 
utilizat
ă 
adecvat contextului juridic în actele scrise (rechizitorii,hot
ă 
râri, motiv
ă 
ri etc.).B. Deziderate generale
Actul de justi
ţ 
ie, în perspectiva mileniului trei readuce încentrul preocup
ă 
rilor sale omul cu toate atributelepersonalit
ăţ 
ii sale: via
ţ 
a, libertate, s
ă 
n
ă 
tate, demnitate etc.,obiectivitate în valori ocrotite juridic
ş 
i raporturi de drept.
Cunoa
ş 
terea de c
ă 
tre magistra
ţ 
i a personalit
ăţ 
ii umane încomponen
ţ 
a sa psihologic
ă 
– temperament, caracter, cogni
ţ 
ie,afectivitate, voli
ţ 
ie – motiva
ţ 
ie, discern
ă 
mânt, inten
ţ 
ie,simulare, agresivitate, voin
ţă 
, vinov
ăţ 
ie, con
ş 
tiin
ţ 
a,reprezentare, discern
ă 
mânt etc. – este imperios necesar
ă 
 exploat
ă 
rii legita
ţ 
ilor psihologice
ş 
i în
ţ 
elegerii mecanismelorapte s
ă 
contribuie la obiectivarea
ş 
i interpretarea corect
ă 
aconduitelor umane cu finalitate judiciar
ă 
sau criminogen
ă 
.
Magistratul viitorului (jurist competent
ş 
i fin psiholog) î 
ş 
i vaperfec
ţ 
iona
exerci
ţ 
iul intui
ţ 
iei psihologice
nu numai îninterpretarea comportamentelor „actorilor dramei judiciare”(martori, victime, f 
ă 
ptuitori etc.), dar
ş 
i
 în conduitele deautocontrol exigent al propriilor sale limite psihologice,educându-
ş 
i gândirea logic
ă 
, echilibrul emo
ţ 
ional,

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alexandra Elena liked this
Simona Florescu liked this
ioanalorena liked this
Alina Gîrbea liked this
rn_alina liked this
Laura Lauracris liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->