Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pengharaman Arak Mengikut Kaedah Usul Fiqh

Pengharaman Arak Mengikut Kaedah Usul Fiqh

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 6,343|Likes:

More info:

Published by: Shazana Binti Muhamed Sa'ad on Oct 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2015

 
1
1.0 PENDAHULUAN
Islam melalui syariahnya telah menetapkan sesuatu perbuatan tidak berdiri sendirisebaliknya mengandungi kesan-kesan atau natijah kepada perkara yang lain.Syariah merupakan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT kepadamakhluk-Nya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dewasa ini, manusia semakin bijakmengatur hidup dengan segala kemudahan dan kebebasan yang ada. Namun, initidak sesekali bermakna hukum syariah boleh diabaikan atau dipermudahkansemata-mata ingin mengikut acuan semasa. Ini kerana syariah itu sendiri telahlengkap malah meliputi segala aspek sama ada duniawi mahupun ukhrawi.Walau bagaimanapun akhir-akhir ini, terdapat golongan yang mempertikaikankerelevanan syariah Islam dalam memelihara kesejahteraan manusia pada zamanini. Padahal, adalah amat tidak wajar bagi manusia mempertikaikan hukum syariahkerana jelas segala hukum tersebut datangnya daripada Allah Yang MahaMengetahui segala apa yang diciptakan-Nya berbanding dengan hukum danundang-undang ciptaan manusia. Tambahan pula, undang-undang syariahdiasaskan atas prinsip menghasilkan ‘maslahah’ (kebaikan) dan menolak ‘mafsadah’(keburukan). Ia meliputi segala aspek yang berkaitan dengan hubungan antaramanusia dengan penciptanya, manusia dengan manusia, dan juga manusia denganalam sekeliling. Pengharaman arak merupakan salah satu perkara yang terkandungdalam hukum syariah dan Allah SWT pastinya mempunyai sebab-sebab tertentudalam mengharamkannya demi kesejahteraan umat manusia.Menurut Abdul Latif Muda (1997), jumhur ulama’ mendefinisikan arak sebagaisegala bahan yang memabukkan sebab meminumnya, baik yang diproses melaluibuah tamar, anggur, gandum, nira, tapai, beras atau sebagainya, baik memabukkandengan meminumnya mahupun tidak, meminumnya sedikit apatah lagi banyak. Inikerana arak merupakan minuman yang dikategorikan merosakkan akal sama adadengan meminum sedikit atau banyak. Dr. Mohamad Ali Al-Bar (1993), menegaskanarak merupakan perencat sistem otak iaitu bahagian yang mula-mula tergangguapabila seseorang mula minum arak. Gejala yang mula-mula berlaku ialah
 
2perubahan tingkah laku di mana dalam dos yang banyak, ia lazimnya menimbulkanperangai yang luar biasa seperti kemurungan atau keghairahan yang melampau.Selain menjejaskan kesiuman akal dan kesihatan, ia juga menjadi puncakepada beberapa kerosakan harta benda dan kelahiran pelbagai jenayah dalamkehidupan masyarakat seperti zina, pembunuhan, pemerkosaan dan rompakan.Begitu tinggi risiko arak kepada kehidupan manusia sama ada dari sudut kesihatanatau harta benda. Oleh itu, Islam telah membimbing manusia ke arah satupenyelesaian yang konkrit dalam menangani masalah arak. Hukum-hukum syarakbukanlah diturunkan secara serentak dan pelaksanaannya juga adalah secaraberperingkat-peringkat. Ini semua tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memastikansesuatu hukum itu akan sampai kepada matlamat ianya disyariatkan. Sesuatuhukum tidak akan mencapai maqasidnya sekiranya dijalankan pada masa yang tidaksesuai atau dalam keadaan umat yang masih belum dapat menerima hukum itu.
1.1 SUMBER AL-QURAN
Merujuk kepada sejarah pengharaman arak dalam Islam, didapati pengharamannyadilakukan secara berperingkat-peringkat sebelum ianya diharamkan sepenuhnya.Pengharaman arak secara berperingkat-peringkat bertujuan memelihara maslahatumat pada masa tersebut di mana ketika itu minuman arak telah menjadi adat danminuman tradisi masyarakat Arab Jahiliyyah yang sukar untuk ditinggalkan secarasekaligus. Jika pengharamannya dilakukan secara drastik, kemungkinan umat Islampada masa itu tidak dapat mentaati larangan Allah SWT dan maqasidpengharamannya tidak dapat dicapai.Menurut Abdul Latif Muda (1997), arak diharamkan dalam tiga peringkat.Pada peringkat pertama, Al-Quran telah membicarakan tentang keburukan arakmelebihi faedahnya. Walaupun begitu, dengan turunnya ayat yang menyatakan haltersebut, para sahabat yang warak sudah mula meninggalkannya. Mereka banyakbertanya kepada Rasulullah SAW tentang arak dan ini disebutkan dalam firmanAllah SWT:
 
3
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
Maksudnya: “
Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan  judi. Katakanlah: Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.
(Surah Al-Baqarah: Ayat 219)Menurut Abu Bakar Muhammad (2006), terdapat beberapa pendapatberhubung sebab turun ayat di atas. Antaranya Al-Tirmizi meriwayatkan daripadaAbu Maisarah daripada Amru bin Syurahbil daripada Umar, “Ya Allah, terangkanlahkepada kami tentang arak dengan penerangan yang lengkap.” Kemudian turunlahayat dalam Surah Al-Baqarah, ayat 219 iaitu yang bermaksud: “
Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. katakanlah: "Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya...
Lalu Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat itu. Lantas dia berkata,“Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang arak dengan penerangan yanglengkap”. Lalu turunlah ayat dalam surah An-Nisa’, ayat 43 iaitu yang bermaksud:
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk 
...”Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat tersebut, lantas diaberkata, “Ya Allah, terangkan kepada kami tentang arak dengan penerangan yanglengkap”
. Kemudian turunlah ayat dalam surah al-Maidah ayat 90 hingga 91 iaitu yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah,adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada 

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
mohammadhaziq26 liked this
Noor Zaiha Zainal Abidin liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Maizatul Akmal liked this
Mohd Isa Salleh added this note
nak download macam mana ni?
Nurul Humaira' liked this
Nurul Humaira' liked this
Nurul Humaira' liked this
Nurul Humaira' liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->