Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
64Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kad Kredit Mengikut Perspektif Islam

Kad Kredit Mengikut Perspektif Islam

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 7,897|Likes:

More info:

Published by: Shazana Binti Muhamed Sa'ad on Oct 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2015

 
24
2.0 PENGENALAN
Di Malaysia, sejarah kad kredit bermula sekitar tahun 1980-an dan dipeloporioleh bank asing seperti Standard Chartered Bank. Kemudian ianya diikuti oleh bank-bank lain seperti Bank Bumiputra (sekarang dikenali sebagai CIMB), Citibank,Maybank dan lain-lain. Pada awal kemunculannya, penggunaan kad kredit hanyatertumpu di bandar-bandar besar sahaja seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru danPulau Pinang. Kini, penggunaannya semakin meluas meliputi kawasan-kawasanbandar dan luar bandar. (Fadillah Mansor, 2004)Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM),sehingga April 2009, bilangan kad kredit dalam edaran mencapai 9.7 juta kad bagikad utama manakala bagi kad tambahan pula mencapai 1.3 juta kad. Inimenunjukkan kad kredit yang suatu ketika dahulu dilihat begitu ekslusif dan menjadilambang kemewahan masyarakat moden kini bagaikan tidak bernilai lagi. Apatahlagi operandi permohonannya kian dipermudahkan dengan hanya memohon melaluiinternet, telefon atau sistem pesanan ringkas (SMS) dan transaksinya pula bolehdilakukan secara faks sahaja. Dalam masa yang singkat tidak kurang daripada 24 jam, keputusan dan status permohonan dapat diketahui. Begitu mudah sekali!Namun begitu, dalam keghairahan masyarakat masa kini menggunakankemudahan kad kredit terutamanya yang dikeluarkan oleh bank-bank konvensional,masih ramai di kalangan umat Islam seakan terlepas pandang terhadap hukumpenggunaannya menurut perspektif Islam. Persoalan riba yang dikaitkan denganproduk kad kredit konvensional yang membelenggu pengguna-pengguna kad kreditbukanlah suatu perkara baru. Justeru, usaha Kumpulan AmBank Berhad dalammemperkenalkan kad kredit Islam berlandaskan syariah yang pertama di Malaysiapada tahun 1996 adalah sangat tepat. Kad kredit yang dinamakan
al-Taslif 
iaitubermaksud kontrak penjualan barangan secara pembayaran ansuran ini jugamerupakan kad kredit Islam yang pertama di Asia Tenggara dan di dunia amnya.Pengeluaran kad kredit ini sejajar dengan desakan dan kehendak masyarakatkhususnya umat Islam pada hari ini yang memerlukan alat transaksi yang mampumenawarkan perkhidmatan kredit berasaskan kehendak syarak.
 
25
2.1 PENGERTIAN KAD KREDIT
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), perkataan kredit bermaksudkemudahan membayar terkemudian daripada penerimaan barang ataupenangguhan pembayaran bagi barang yang dibeli. Manakala kad kredit puladidefinisikan sebagai kad yang menunjukkan keterangan seperti nama, tandatangandan nombor kod pemegangnya yang membolehkan pemegang kad itu membuatpembelian sesuatu barangan, perkhidmatan dan sebagainya secara kredit.Dalam Bahasa Arab, perkataan kad kredit diistilahkan sebagai
Bitaqah al- Itman 
atau
Bitaqah al-I’timad 
. Manakala
 
pengertian kad kredit yang dipersetujuidalam
Majma’ Al-Fiqh Al-Islami 
ialah satu akuan yang dikeluarkan oleh satu pihakpengeluar kepada seseorang individu atau badan tertentu berdasarkan akad yangdilakukan antara kedua-dua pihak tersebut bagi membolehkan pihak kedua membelibarangan atau mendapat perkhidmatan dari pihak yang menerima akuan tanpa perlumembuat bayaran secara tunai berdasarkan jaminan dari pihak pengeluar akuan.Mengikut seksyen 14 (1), Akta Kredit Pelanggan 1974 atau
Consumer Credit Act 1974 
, kad kredit didefinisikan sebagai kad, cek, baucer, kupon, setem, buku kecilatau dokumen atau barang lain yang diberikan kepada seseorang individu iaitupemegang kad, dengan perkara-perkara di atas, pemegangnya mempunyai kuasauntuk mendapatkan tunai, barangan atau perkhidmatan secara kredit. Manakalapihak yang memberi kemudahan kredit akan memperolehi pembayaran daripadapihak ketiga iaitu syarikat pengeluar kad yang sebelum itu telah membuat perjanjiandengan pihak pengguna atau pemegang kad.Kesimpulannya, kad kredit dapat difahami sebagai kad yang membolehkanpemegangnya memperolehi barangan, perkhidmatan dan wang tunai melalui kontrakdan perjanjian yang dipersetujui antara pemegang kad dan syarikat pengeluar kadberdasarkan syarat-syarat tertentu melalui pengeluar kad kredit utama sepertiMasterCard atau VISA, pemegang kad dibenarkan melakukan transaksi pembelianbarangan atau perkhidmatan secara kredit iaitu salah satu kaedah pembayaranalternatif selain pembayaran secara tunai atau cek.
 
26
2.2 JENIS-JENIS KAD KREDIT
Menurut Sanep Ahmad dan Surtahman Kastin Hasan (2002), kad kredit terbahagikepada dua jenis iaitu kad kredit bayaran bulanan atau kad caj (
charge card 
) dankad kredit bayaran beransur atau kad kredit (
credit card 
). Kedua-dua kad tersebutmempunyai peraturan dan tatacara penggunaan yang sedikit berlainan. Peraturandan tatacara penggunaan bagi setiap jenis kad adalah seperti berikut:
a. Kad Kredit Bayaran Bulanan atau Kad Caj (
Charge Card 
)
 Kad caj ialah kad bayaran dengan had perbelanjaan yang telah ditetapkan terlebihdahulu dan digunakan untuk membuat bayaran bagi sebarang perkhidmatanataupun barangan yang dibeli daripada peniaga yang mempamerkan jenama kad cajpemegang kad sama ada di dalam atau luar negara. Di Malaysia, kad caj yangdikeluarkan adalah berasaskan konsep konvensional ataupun prinsip Islam. Contohkad caj ialah American Express, Diners Club International dan HSBC AmanahMastercard. (Buku Panduan Kad Kredit, 2007)Kad kredit bayaran bulanan mempunyai ciri-ciri berikut:i. Pemegang kad tidak disyaratkan membuka akaun simpanan di bankpengeluar atau pihak pengeluar kad. Pemegang kad juga tidak disyaratkanuntuk mengemukakan apa-apa jaminan tunai kepada bank pengeluar bagimenjelaskan jumlah hutang hasil penggunaan kad.ii. Pengeluar kad mungkin mengenakan yuran penyertaan yang dikenakansekali sahaja dan yuran tahunan yang wajib dibayar setahun sekali walaupunpemegang kad tidak pernah menggunakan kad caj tersebut. Yuranpenyertaan mungkin perlu dibayar beserta yuran tahunan bagi tahun pertamadan jumlah yang dikenakan berbeza mengikut pengeluar kad. Walaubagaimanapun, sesetengah pengeluar kad mungkin memansuhkan yuranpenyertaan atau yuran tahunan bagi tahun pertama sebagai promosi untukmenarik pemohon kad baru.

Activity (64)

You've already reviewed this. Edit your review.
ElldaEllmaza liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Merak Kayangan liked this
alycia_yeoh liked this
sfowi liked this
Cahaya Suria liked this
Biliey At-tajini liked this
Myriam Majemi liked this
Acha Natasha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->