Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sos-radicova

sos-radicova

Ratings: (0)|Views: 1,096|Likes:
Published by SoleaPunx
socianlna ochrana na slovensku, radicova, sos, socialna ochrana, slovensko
socianlna ochrana na slovensku, radicova, sos, socialna ochrana, slovensko

More info:

Published by: SoleaPunx on Oct 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2011

pdf

text

original

 
 S.O.S. S 
ociálna
O
chrana na
 S 
lovensku
Doc. PhDr. Iveta Radi
č
ová, PhD.
Vydala – Nadácia S.P.A.C.E. (Centrum pre analýzu sociálnej politiky)Bratislava 2002Obálka: Eva Radi
č
ováGrafická úprava: Dana ZalupskáVytla
č
ila: LUKAVydanie prvé.ISBN: 80 – 88991 – 17 – XEAN: 9788088991175Doc. PhDr. Iveta Radi
č
ová, PhD.
 
S.O.S.Sociálna ochrana na Slovensku
Obsah:I. Sociálna politika spravodlivos
ť
– solidaritaI.1.
Č
o je sociálna politika?I.2.
Č
o je spravodlivos
ť
?I.3.
Č
o je sociálna solidarita?I.4. Ako prerozde
ľ
ujeme?II. Sociálna spravodlivos
ť
ako pravidlá prerozde
ľ
ovaniaII.1. Ochrana pred sociálnymi rizikami a ich dôsledkamiII.2. Podpora rodín s nezaopatrenými de
ť
miII.3. Regulácia sociálnych tvrdostí a dopadovIII. Ako je garantovaná sociálna solidarita?III.1. Teoretické pokrytie sociálnej solidarityIII.2. Aké je inštitucionálne krytie sociálnej solidarity?IV. Spravodlivos
ť
ako právny systémIV.1. Podmienky pre vznik právneho nárokuIV.2. Sociálne poistenieIV.3. Štátna sociálna podpora - rodinné dávkyIV.4. Sociálna pomocIV.5. Špecifiká právneho systému sociálnej spravodlivostiIV.6. Vymáhate
ľ
nos
ť
oprávnení a sankcieIV.7. Kumulácie v právnom systémeV. Výsledky systému sociálnej ochrany (Ko
ľ
ko vkladáme, ko
ľ
ko a komu prerozde
ľ
ujeme?)V.1. Ob
č
an – príjem – platca – poistenieV.2. Štátne sociálne dávkyV.3. Sociálna záchranná sie
ť
 V.4. Programové vyhlásenie Vlády SR a reakcia na deficit verejnýchfinancií v Štátnom rozpo
č
te na rok 2003.VI. Zauzlenia a
č
o
ď
alej?VI.1. Ob
č
an – príjem – platca – poistnéVI.2. Štátna sociálna podporaVI.3. Sociálna záchranná sie
ť
 
 
 S.O.S.S
ociálna
O
chrana na
S
lovensku
Domáhame sa vä
č
ších oprávnení a zaopatrení. Chceme nižšie odvody a dane.Chceme vyššie príjmy a prácu za slušnú mzdu. Chceme ma
ť
vyššie dôchodky amôc
ť
si ich uži
ť
pokia
ľ
možno
č
o najdlhšie. A ak sa nám nedarí, chcemeefektívnu zábezpeku. Nechceme však systém, ktorý by bol zneužívaný azneužívate
ľ
ný. Teda aspo
ň
tými druhými. Chceme sociálnu spravodlivos
ť
afunk 
č
ný sociálny štát.Ako sa nap
ĺň
ajú tieto o
č
akávania? Sú reálne? Ako sme solidárni a spravodliví?A s kým sme solidárni?Pokúsila som sa o odpovede. Nevnucujem, ponúkam.
I. Sociálna politika – spravodlivos
ť
- solidarita
I.1.
Č
o je sociálna politika?Definícií a prístupov k vymedzeniu sociálnej politiky je množstvo: vyvíjali sahistoricky, pod tlakom sociálno-ekonomických zmien, rovnako ako podvplyvom teoretických úvah na tému sociálnej spravodlivosti.Menia sa postoje k chápaniu politiky, sociálnej sféry, sociálnych otázok. Pretosa v
č
asnosti stretávame s tým, že sociálna politika je v teórii a v praxiinterpretovaná rôzne .Obvykle sociálna politika zah
ŕň
a politiku sociálneho zabezpe
č
enia vrátaneosobných sociálnych služieb, rodinnej politiky, bytovej politiky, najmä jej

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->