Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
TW Dabrowski FO321 Stefan Kosiewski 20140320 Do rozumu i sumienia Arcybiskupa Katowic ZECh ZR.pdf

TW Dabrowski FO321 Stefan Kosiewski 20140320 Do rozumu i sumienia Arcybiskupa Katowic ZECh ZR.pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 103 |Likes:
Published by Stefan Kosiewski
(...) Cieszyć musi przy tym zademonstrowany idealizm Kazimierza Switonia, nie kierowanie się przez niego nienawiścią, czy ksenofobią żydoską w stosunku do swojego prześladowcy, nie odpłacanie pięknym za nadobne. Przede wszystkim prześladowcę powinno to cieszyć, gdyż widać w sposób wyraźny, że Kazik wyciąga szlachetnie dłoń do zgody wzywając papieża do wyciągnięcia konsekwencji, które Ojciec św. ma do dyspozycji wpisane w prawo kościelne (cc 380) w stosunku do grzesznika zatwardziałego, którego wielokrotnie wzywałem nota bene, jako Poeta Polski, do odpowiedzialności moralnej przed Ludem Bożym, czyli jak to mawiali ubowcy w czasach prześladowań stalinowskich biskupa Kaczmarka i kanonika Adamskiego w Katowicach, gdyż spoczywa na każdym kapłanie Jezusa Chrystusa w Polsce obowiązek służenia Polakom i Katolikom, nie zaś Mamonowi posługującemu się Funduszem Operacyjnym KWMO w Katowicach, a po Magdalence państwową kasą Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Sląskiego.

Franciszek spotkał się ostatnio z grupą stu chorych i niepełnosprawnych, którym towarzyszyli najbliżsi. Na zakończenie poprosił o modlitwę w swojej intencji, „by był dobrym biskupem i nie popełniał błędów”.

Modlimy się za papieża i za biskupów naszych, ażeby byli nam zdrowi na ciele i na umyśle i żeby nie popełniali dziecinnych błędów, nie prowadzili Kościoła na manowce permanentnej infantylizacji, zadziwiania gawiedzi głupotami i nie judaizowali Kościoła św, nie zażydzali nadmiernie.

Modlimy się , Siostry i Bracia w intencji odnowy moralnej w Duchu św. ks. Wiktora Skworca z Katowic, ażeby przestał zajmować się głównie finansami, a dokonał pierwszego kroku w Dziele nawrócenia swojej własnej osoby ku Służbie Bożej, którą ślubował i ku pasterskiemu przewodzeniu powierzonym mu Ludem Bożym, zaś może dokonać tego przede wszystkim drogą ustąpienia ze stołka Przewodniczącego Zespołu ds. Finansów w Kościelnej Komisji Konkordatowej i szefa zarządzającego pieniędzmi pomocowymi z Niemiec.

Jak alkoholik musi oderwać się od butelki, tak ks. Skworc musi odstąpić od poświęcania się sprawom pieniędzy, bo jeszcze niedawno osobiście święcił w Tychach samochody osobowe szamańkim zwyczajem, dla zrobienia kasy, a przez tę pazerność obżydliwą zepsuł sobie tylko do reszty opinię pośród wiernych(...)

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Kazimierz-Swito/TW-Dabrowski-FO321-Stefan-Kosiewski-20140320-Do-rozumu-i-sumienia-Arcybiskupa-Katowic-ZECh-ZR
(...) Cieszyć musi przy tym zademonstrowany idealizm Kazimierza Switonia, nie kierowanie się przez niego nienawiścią, czy ksenofobią żydoską w stosunku do swojego prześladowcy, nie odpłacanie pięknym za nadobne. Przede wszystkim prześladowcę powinno to cieszyć, gdyż widać w sposób wyraźny, że Kazik wyciąga szlachetnie dłoń do zgody wzywając papieża do wyciągnięcia konsekwencji, które Ojciec św. ma do dyspozycji wpisane w prawo kościelne (cc 380) w stosunku do grzesznika zatwardziałego, którego wielokrotnie wzywałem nota bene, jako Poeta Polski, do odpowiedzialności moralnej przed Ludem Bożym, czyli jak to mawiali ubowcy w czasach prześladowań stalinowskich biskupa Kaczmarka i kanonika Adamskiego w Katowicach, gdyż spoczywa na każdym kapłanie Jezusa Chrystusa w Polsce obowiązek służenia Polakom i Katolikom, nie zaś Mamonowi posługującemu się Funduszem Operacyjnym KWMO w Katowicach, a po Magdalence państwową kasą Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Sląskiego.

Franciszek spotkał się ostatnio z grupą stu chorych i niepełnosprawnych, którym towarzyszyli najbliżsi. Na zakończenie poprosił o modlitwę w swojej intencji, „by był dobrym biskupem i nie popełniał błędów”.

Modlimy się za papieża i za biskupów naszych, ażeby byli nam zdrowi na ciele i na umyśle i żeby nie popełniali dziecinnych błędów, nie prowadzili Kościoła na manowce permanentnej infantylizacji, zadziwiania gawiedzi głupotami i nie judaizowali Kościoła św, nie zażydzali nadmiernie.

Modlimy się , Siostry i Bracia w intencji odnowy moralnej w Duchu św. ks. Wiktora Skworca z Katowic, ażeby przestał zajmować się głównie finansami, a dokonał pierwszego kroku w Dziele nawrócenia swojej własnej osoby ku Służbie Bożej, którą ślubował i ku pasterskiemu przewodzeniu powierzonym mu Ludem Bożym, zaś może dokonać tego przede wszystkim drogą ustąpienia ze stołka Przewodniczącego Zespołu ds. Finansów w Kościelnej Komisji Konkordatowej i szefa zarządzającego pieniędzmi pomocowymi z Niemiec.

Jak alkoholik musi oderwać się od butelki, tak ks. Skworc musi odstąpić od poświęcania się sprawom pieniędzy, bo jeszcze niedawno osobiście święcił w Tychach samochody osobowe szamańkim zwyczajem, dla zrobienia kasy, a przez tę pazerność obżydliwą zepsuł sobie tylko do reszty opinię pośród wiernych(...)

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Kazimierz-Swito/TW-Dabrowski-FO321-Stefan-Kosiewski-20140320-Do-rozumu-i-sumienia-Arcybiskupa-Katowic-ZECh-ZR

More info:

Published by: Stefan Kosiewski on Mar 21, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2014

pdf

text

original

 
 
TW "Dabrowski" FO321 Stefan Kosiewski 20140320 Do rozumu i sumienia Arcybiskupa Katowic ZECh ZR 
 
Napisa
ù
 Sowa.blog.quicksnake.pl (») Wczoraj o 09:57 w kategorii Kazimierz Swito
ñ
, Do rozumu i do sumienia Arcybiskupa Katowic: Niech b
ê
dzie pochwalony Jezus Chrystus, tradycyjnym pozdrowieniem katolickim, albo przynajmniej znakiem krzy 
¿
a
œ
 wi
ê
tego (+) ka
¿
dy
¿
 yd i
¿
 ydówka etniczna, która robi za Sekretariat Arcybiskupa,  winna zwraca
ã
 si
ê
 do Polaka i Katolika, od 32 lat emigranta politycznego w Niemczech.
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
1:19 Bischof Dr. Franz-Peter Tebartz van Elst, Frankfur
 2 391 wy 
œ
 wietle
ñ
 3 lata temu Do swoich/ sobie podobnych winna zaczyna
ã
 wszystkie pisma s
ù
owem Shalom, bo tego s
ù
owa oczekuje kultura
¿
 ydowska. 8:36 Stefan Kosiewski: Sapere aude! 206 wy 
œ
 wietle
ñ
 2 lata temu QR code for this recording:
 
Natomiast bezosobowo, to mo
¿
e sobie pisa
ã
 do swojej rodziny, lub do ks. z Legionowa, który zgwa
ù
ci
ù
 kilkana
œ
cie ministrantek i poszed
ù
 siedzie
ã
 na 10 lat do wi
ê
zienia a tak 
¿
e zosta
ù
 wyrzucony ze stanu duchownego tak samo, jak ze stanu duchownego mo
¿
e zosta
ã
 wnet wyrzucony ks. abp Skworc, który robi
ù
 za kapusia S
ù
u
¿
 by Bezpiecze
ñ
stwa i donosi
ù
 haniebnie na swoich kolegów ze stanu duchownego, polskich etnicznie ksi
ê¿
 y Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, nad którymi dzisiaj ks. abp Skworc sprawuje za to w najgorsze, niczym nie ograniczon
¹
 w 
ù
adz
ê
 ko
œ
cieln
¹
 na mocy szata
ñ
skiej zmowy z gen. S
ù
u
¿
 by Bezpiecze
ñ
stwa Kiszczakiem w Magdalence trzech ksi
ê¿
 y, których pos
ù
a
ù
 tam 1989 r. kard. Glemp, pod wp
ù
 ywem Karola Wojty 
ù
 y, do podpisania cyrografu z diab
ù
em  wcielonym w szefa morderców ks. Popie
ù
uszki, ks. Suchowolca, ks. Niedzielaka i  wielu, wielu etnicznie polskich ofiar
¿
 ydokomuny. Wieczne odpoczywanie racz im da
ã
 Panie, a
œ
 wiat
ù
o
œ
ã
 wiekuista niechaj im
œ
 wieci.
 
1:45 383 wy 
œ
 wietlenia 3 lata temu
 
Kazimierz Switon, Stefan Kosiewski, Gabinet Wojewody Slaskiego 17. 10. 2006.avi
 
magazyn europejski
 
Sitwa
¿
 ydowska w Polsce
 
Ks. abp Wiktor Skworc, urodzony w ubogiej rodzinie
¿
 ydowskiej osiad
ù
ej po 1945 r. na Górnym
Ú
l
¹
sku nie odpowiedzia
ù
 jeszcze za osobist
¹
, tajn
¹
 i
ù
otrowsk 
¹
 wspó
ù
prac
ê
 swoj
¹
 ze S
ù
u
¿
 b
¹
 Bezpiecze
ñ
stwa, która jemu jak Judaszowi przynosi
ù
a korzy 
œ
ci materialne. Polaków natomiast, na których byle kapu
œ
 pisa
ù
 w PRL-u donosy i p
ù
atne raporty, wspó
ù
praca najmniejszego agenta SB wp
ê
dza
ù
a w prawdziwe piek 
ù
o
¿
 ydokomunistycznych prze
œ
ladowa
ñ
. http://www.pinterest.com/pin/452752568761767286/ 
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
 Adamczyk Rudolf (1905 - 1980), proboszcz katedry Chrystusa Króla, kanonik gremialny Urodzi
ù
 si
ê
 7 kwietnia 1905 w Uchylsku(...) 28 lutego 1941  wysiedlony przez gestapo do Krakowa, by 
ù
 radc
¹
 prawnym biskupa Czes
ù
awa Kaczmarka. 21 pa
ê
dziernika 1951 zosta
ù
 aresztowany przez Urz
¹
d Bezpiecze
ñ
stwa i na krótki czas osadzony w wi
ê
zieniu w Katowicach. Zosta
ù
 oskar
¿
ony o szpiegostwo na rzecz USA, kontakty z biskupem Kaczmarkiem oraz malwersacje finansowe przy budowie katedry. W latach 1952-1955 przebywa
ù
 w wojskowym wi
ê
zieniu
œ
ledczym w Warszawie - Mokotowie. 15 stycznia 1955 zosta
ù
 zwolniony bez procesu i dosta
ù
 roczny urlop z polecenia  wikariusza kapitulnego Jana Piskorza.
Ú
ledztwo umorzono w 1956 roku. http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Adamczyk_Rudolf  Encyklopedia wiedzy o Ko
œ
ciele katolickim na
Ú
l
¹
sku Kanclerzu Wydzia
ù
u Teologicznego Uniwersytetu
Ú
l
¹
skiego, z którego S
ù
u
¿
 ba Bezpiecze
ñ
stwa  wyrzuci
ù
a studenta w grudniu 1977 r. za antykomunistyczn
¹
 dzia
ù
alno
œ
ã
, Polak i Katolik na politycznej emigracji w Niemczech od 32 lat, po dobroci apeluje dzisiaj do Twojej  wyobra
ê
ni, albowiem katolików obowi
¹
zuje kultura dialogu, chrze
œ
cija
ñ
sko-
¿
 ydowskiego w Ko
œ
ciele Rzymskokatolickim, kierowanym przez narzucon
¹
 si
ù
¹
 i podst
ê
pem perfidnym po Soborze  Watyka
ñ
skim II hierarchi
ê
 
¿
 ydowskiego pochodzenia etnicznego. My, wierni Jezusa Chrystusa, którzy stanowimy Ko
œ
ció
ù
 
œ
 wi
ê
ty, nie mogli
œ
my rozmawia
ã
 z ksi
ê
dzem o pseudonimie TW "D
¹
 browski", ze wzgl
ê
dów czysto estetycznych a tak 
¿
e ze wzgl
ê
du na brak zaufania do
¿
 ydowskich kapusiów, którym wszystko jedno, gdy s
¹
 amoralni, jak wspomniany ksi
¹
dz zboczeniec z Legionowa, czy peda
ù
 w Domu
œ
 w. Marty.
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->