Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dr. Musli Vërbani - "Ezani zhurmën e shndërron në qetësi shpirtërore"

Dr. Musli Vërbani - "Ezani zhurmën e shndërron në qetësi shpirtërore"

Ratings:
(0)
|Views: 33|Likes:
Published by musliverbani
Dr. Musli Vërbani - "Ezani zhurmën e shndërron në qetësi shpirtërore"
Dr. Musli Vërbani - "Ezani zhurmën e shndërron në qetësi shpirtërore"

More info:

Published by: musliverbani on Mar 23, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

 
Dr. Musli Vërbani
 
EZANI ZHURMËN E SHNDËRRON NË QETËSI SHPIRTËRORE
Organi kryesor i shqisës së të dëgjuarit është veshi. Funksioni i tij është mbledhja,  përcjellja dhe përpunimi i sinjaleve akustike, tingujve, zërave, zhurmave drejt organeve tjera të aparatit dëgjimor.Pjesët e veshit janë: pjesa e veshit të jashtëm, të mesëm e të brendshëm.
Pjesa e jashtme
e cila përbëhet nga llapa e veshit, kanali i dëgjimit dhe daullja e veshit.
Pjesa e mesme
e cila përbëhet nga tre kockëzat e veshit, ekii, yzengjia, kudhra !stapes, incus dhe malleus".
Pjesa e brendshme
e cila rbëhet nga rmilli !$ochlea", shërben r trans%ormimin e lëkundjeve mekanike në impulse nervore, dhe labirinti, ose i quajtur organi vestibular, që nuk i shërben dëgjimit por ndjenjës së ekuilibrit.
Duhet ditur se dëgjimi
 është një proces ndijorë rezultat i një aktiviteti të sinkronizuar të një sërë organesh dhe qelizash. &jeriu është në gjendje të shquajë një repertor të gjerë tingujsh dhe të prodhojë imazhe sonore, kjo realizohet sapranisë një kategorie qelizash specializuara  pozicionuara në zonën e veshit të brendshëm.'jatë procesit të dëgjimit valët e zërit kapen së pari nga llapa e veshit të jashtëm i cili i (mbledh( ato dhe i drejton për në kanalin dëgjimor. Pastaj valët godasin daullen e veshit ose membranën timpanike që shtrihet gjatë %undit të brendshëm të kanalit dëgjimor dhe e bëjnë atë të dridhet. )re kockat e veshit të brendshëm !të quajtur
çekiçi
,
kudhra
 dhe
yzengjia
" i dërgojnë këto dridhje te kërmilli i veshit, një organ në %ormë spiraleje në veshin e brendshëm. *ridhjet e zërit që %uten në kërmillin e veshit krijojnë valë në lëngun që ai përmban. #ëto valë  bëjnë që një ndarje delikate, membrana bazilare të ndryshojë %ormën e saj.
Çka thotë Kur’ani për dëgjimin.
*ëgjimi ëshi përmendur #ur+an, oti i -artëmadhëruar tregon për dëgjimin, shikimet, që nga embrioni ku thotë:
!"llahu ju n#orri nga bar$et e nëna%e tuaja kur nuk dinit asgjë. dhe ju bëri me sh$isa të të dëgjuarit& të parit dhe me zemër e mendje...'()* +,-.
hihet se sipas #ur+anit renditja %illon me dëgjimin e pastaj shikimet. #ur+ani dëgjimin e ka përmend në njëjës ndërsa shikimin në shumës. /enditjen e këtyre shqisave e vërteton edhe embriologjia. )ë shikojmë si e shpjegon embriologjia krijimin e %etusit dhe organet dëgjimore dhe shikimet:ipas embriologjisë ndjenja e dëgjimit %ormohet para %unksioneve tjera vitale.0ë nga java e 1 e shtatzënisë %illon të zhvillohet hqisa e dëgjimit .Prej javës së 21 deri në javën 33 të shtatzënisë %ormohet veshi i brendshëm dhe nervat e trurit janë të zhvilluara mja%tueshëm ashtu që %oshnja dëgjon të rrahurat e zemrës së nënës. /reth javës së 34 të shtatzënisë %oshnja dëgjon edhe zërat e jashtëm, ndërsa gjer në javën e 35 %illon njohjen e zërave. Për dallim nga shqisa e të të dëgjuarit, shqisa e të parit zhvillohet tek në javën e 36 të shtatzënisë, pas kësaj periudhe embrioni %illon t+i hapë dhe ti mbyllë sytë.*uhet pasur parasysh që %ëmijët në rend të parë duhet aktivizuar në dëgjim e pastaj në shikimin e lojërave, pra në argëtimin e tyre në lojëra kompjuterike, pra në rend të parë duhet ta a%tësojnë shqisën e të dëgjuarit e pastaj shqisën e të parit, e jo si po ndodhë në shekullin
 
njëzetë e një ku po zhvillohet gjenerata e të parit në rend të parë e pastaj të zhvilluarit e dëgjimit, gjë që do të ndikojë që njeriu të jetojë më i izoluar dhe më i mbyllur në vetvete. hkaktar i kësaj është zhvillimi i i teknologjisë in%ormatike kompjuterike.
 Dëgjimi dhe dëmtimi i dëgjimit
*ëgjimi është dhunti e otit, dhe këtë dhunti duhet sh%rytëzuar për atë për ka e ka krijuar oti i -artëmadhëruar, dëgjimi është mjeti i pranimit të shpalljes, pa të dëgjuar nuk do të kishte qenë e mundur të pranohej shpallja prej pejgamberëve, mirëpo sikurse edhe pjesët e tjera të trupit dëmtohen ashtu edhe dëgjimi dëmtohet. oti i -artëmadhëruar thotë:
 !/huaj+ 0ëse "llahu ua merr të dëgjuarit& të parit dhe ua mbyll zemrat dhe mendjet& 1ili zot tjetër pos "llahut do të ju sjell ato'.2i dëmtohet sh$isa e dëgjimit
*ëgjimi dëmtohet kur membrana bazilare de%ormohet nga një valë zëri që vjen në të, organi i #ortit gjithashtu zhvendoset. #y organ përmban receptorët dëgjues, një koleksion qelizash me zgjatime %orqimesh. ipër tij ëshmembrana tektoriale. -ëngu tek kërmilli i veshit e shtyn lart membranën bazilare kështu që qelizat me zgjatime në %ormë qimesh %ërkohen me membranën tektoriale. #y veprim shkakton menjëherë impulse nervore në nervin dëgjimor, i cili i përcjell mesazhet deri në lobet temporale të trurit.*ëmtimi i dëgjimit bëhet nga:
). 0dotja akustike.3. Përdorimi i barna%e (ilaçe%e dhe4. 5mo1ionet dhe ndjenjat negati%e. ). 0i%elet e dëgjimit dhe ndotja akustike.
i aparat i dëgjimit veshi nuk mund të dëgjoj zërin prej 7827 d9 , këtë ultësi të zërit e ka buburreci.  &jeriu nuk mund ta dëgjoj zërin e buburrecit sepse ai ka ultësinë prej 7827 d9, dhe oti i -artëmadhëruar këtë e ka treguar para 2 shekujve kur ka thëne: ;
Dhe atëherë kur arritën në luginën e buburre1a%e& një buburre1 tha+ !6 ju buburre1a hyni në %endet tuaja $ë të mos u 1opëtojë 2ulejmani dhe ushtria e tij duke mos ju %ërejtur'
 !en8&eml<21".Fazën e parë të dëgjimit ku veshi mund ta dëgjojë zërin është prej 27837d9. #y është zëri më i ulët që #ur+ani e ka quajtur 
 !7ikza
=, me %jalë tjera %illimi i dëgjimit %illon nga kjo masë e zërit. )hotë oti i -artëmadhëruar : ;
...ose a po e dëgjon zërin tepër të ulët të tyre (7ikza.'
!>erjem<?1".Faza e dytë e dëgjimit të veshit është prej 3787d9. #y është zëri i ulët që #ur+ani e quan
!hemsa'.
 )hotë oti i -artëmadhëruar: ;
5 para të 8jithmëshirëshmit ulen zërat e nuk dëgjohet tjetër pos një zë i ulët (hemsa.'
!)a@a<271".  &iveli kur %illon të rregullohet gjumi është 384 d9. *ëmtimi i mundshëm i dëgjuarit bëhet prej 237827 d9.#ur+ani ka përmend se një dënim prej dënimeve para ditës së #ijametit është ;
ushtima'
!
2ajha
 e cila do të jetë prej 267 deri në 377 d9. &iveli më i larti i ushtimës është në ditën e #ijametit të cilën oti i -artëmadhëruar e ka cilësuar është ;
2aaaahatun'
 e cila do të jetë prej 377 deri në 37 d9.
 
hurdhimin e nervit të veshit e shkakton ndotja akustike ndërsa ndotjen akustike e shkaktojnë: zhurmat e prodhimit në industrinë tekstile, në prodhimin e mineraleve, po ashtu ndotjen akustike e shkaktojnë burimet e ndryshme të veprimtarive njerëzore si janë mjetet e transportit, pra nga mjetet motorike automobilistike, hekurudhore !trenat" dhe ajrore !aeroplanët", etj.>akina në ecje !47 kmAorë" shkakton akustikën në 67817 d9< )renat e shpejtë, me shpejtësi maksimale !B77 kmAorë" shkaktojnë zhurmën në 227 d9< #amioni në ecje !47 kmAorë" shkakton zhurmën në 518?3 d9< Ceroplani në ngritje shkaton zhurmën në 227 d9< Përpos industrisë dhe mjeteve motorike dhe automobilistike ndotja akustike shkaktoht edhe nga aktivitetet private, qo%shin nga lokalet natës muzika rok e lartë, apo sallonet e  bastoreve. *ihet se në Dvropë rreth 64E e popullsisë janë të ekspozuar niveleve të larta zhurmës !për 3 orë në 44 d9" e cila shkakton acarime dhe shqetësime të ndryshme. /reth 22B milionë njerëz !25E" janë të ekspozuar ndaj niveleve të zhurmës në mjedise dha 64 d9. /reth 27 milionë njerëz janë ekspozuar ndaj niveleve  papranueshme të zhurmës !për 3 orë në 54 d9".#a një konsensus se niveli i zhurmës në mjediset e hapura nuk duhet të kalojë 64 d9 gjatë ditës, ndërsa në vendbanimet e reja ai nuk duhet të jetë më shumë se 44 d9.
 
Përpos zhurmave të jashtme janë dhe zhurmat e brendshme të veshit të cilat vijnë nga dëmtimi mikroskopik në mbaresën e nervit të dëgjimit në veshin e brendshëm. -ëndimet këto mbaresa shkaktojnë edhe humbjen e dëgjimit.
3. Përdorimi i barna%e (ilaçe%e
*ëmtimi i dëgjimit nuk bëhet vetëm prej ndotjes akustike, por edhe prej %aktorëve tjerë si janë: marrja e tepërt e ilaeve !
barnat anti-inflamatore, antibiotike, sedativët, barnat kundër depresionit si dhe aspirina).
 Po ashtu nga  procesi i plakjes. Pastaj ndikon %aktori social8psikologjik dhe ekonomik, demogra%ik si dhe statusi social.
4. 5mo1ionet dhe ndjenjat negati%e.
Faktorë tjerë të dëmtimit të dëgjimit janë edhe varietet emocionale negative, sikurse zemërimi, depresioni, ankthi, shqetësimet e ndryshme, lodhja si dhe dëshpërimi.
5zani dhe dëgjimi
 Dzan !ar: Ddhan" është %olje nga emri ;
udhun'
që do te thotë vesh. Ddhe pse në gjuhën shqipe quhet ezan, duhet të quhet edhan. eshi është mjeti i pranimit të shpalljes nga oti i -artëmadruar. #ur ëshdhënë propozimi thirrja r namaz het rmjet kambanave ose borisë nuk ka kalua ai propozim por iu është dhënë përparësi propozimit të zërit të njeriut dhe është caktua sehabiu 9ilalli r.a. i cili ka pasur zërin e bukur.Dzani është sunet i %ortë dhe po ashtu sunet ki%aje, që do të thotë se nëse në një lagje thërritet ezani në shtëpi ai cili %alet nuk e thërret ezanin, kjo nënkupton se mja%ton ezani i njërit për të tjerët, por nëse në një lagje nuk ka ezan atëherë ai i cili %alet në shtëpi e thërret ezanin aq sa e dëgjojnë veshët e tij sepse ezan do të thotë dëgjim. Pra, do të thotë thirrje  publike e cila duhet të arrijë deri te veshi i njeriut e jo që i tejkalon normat e veshit sepse ezan do të thotë aq sa arrin te veshi e jo ka e dëmton veshin. oti i -artëmadhëruar ka thënë:
!Dhe ku ka 9jalë më të bukur se sa 9jala e ati j i 1ili thërret për "llah dhe %epron punë të

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->