Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
psihopedagogie specială

psihopedagogie specială

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,297|Likes:
Published by edison1969

More info:

Published by: edison1969 on Oct 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL\u0102

Definirea psihopedagogiei speciale: (defectologia) a ap\u0103rut din necesitatea solu\u0163ion\u0103rii problemelor pe care le pun copiii cu diferite handicapuri, a c\u0103ror instruc\u0163ie \u015fi educa\u0163ie trebuie s\u0103 se subordoneze scopului integrativ. Solu\u0163ia \u2013 recuperare \u015fi \u00een\u0163elegere sociopedagogic\u0103.

Emil Verza - este \u015ftiin\u0163a care se ocup\u0103 de studiul particularit\u0103\u0163ilor psihice a persoanei cu handicap, de instruirea \u015fi educa\u0163ia lor, de evolu\u0163ia \u015fi dezvoltarea psihic\u0103, de modalit\u0103\u0163ile corectiv - recuperative pentru valorificarea poten\u0163ialului uman existent \u015fi formarea personalit\u0103\u0163ii lor \u00een vederea integr\u0103rii socio-profesionale c\u00e2t mai adecvate.

Psihologia presupune un caracter teoretic \u015fi unul practic aplicativ.

Pentru dezvoltarea personalit\u0103\u0163ii \u015fi valorizarea maxim\u0103 a poten\u0163ialului uman \u015fi la copii f\u0103r\u0103 deficien\u0163e se cere o asigurare diferen\u0163iat\u0103 a educa\u0163iei, cu at\u00e2t mai mult la persoanele cu deficien\u0163e se impune o abordare specific\u0103 pentru fiecare categorie. Apar domeniile psihologiei speciale:

-
oligofrenie psihopedagogic\u0103 (psihopedagogia deficien\u0163ilor mintali) \u2013 aspecte
psihologice, psihodiagnoz\u0103, educa\u0163ie, recuperare, integrarea copiilor cu deficien\u0163e
mintale.
-
Tiflopsihopedagogia (psihopedagogia persoanelor cu deficien\u0163e vizuale) \u2013
probleme psihologice \u015fi pedagogice ale persoanelor cu deficien\u0163e de vedere
-
Surdopsihopedagogia \u2013 particularit\u0103\u0163ile psihofiziologice ale persoanelor cu
deficien\u0163e de auz
-
Logopedia \u2013 prevenire \u015fi corectare a problemelor de limbaj
Metodele corectiv-recuperatorii specifice fiec\u0103rui domeniu se aleg \u00een func\u0163ie de :
-
gravitate
-
v\u00e2rst\u0103
-

posibilit\u0103\u0163i de compensare .
Probele pot fi abordate distinct sau comune :
-

cunoa\u015fterea specificului dezvolt\u0103rii celor cu deficien\u0163e,
-
cunoa\u015fterea posibilit\u0103\u0163ilor de compensare
-
elaborarea unor principii \u015fi metode \u015fi prin care s\u0103 se dezvolte c\u00e2t mai armonios.
Delimit\u0103ri conceptuale
-

\u00een literatura de specialitate exist\u0103 termeni specifici pentru persoanele care se abat de la normalitate,(ca semnifica\u0163ie general\u0103) privind \u00eentreaga dezvoltarea psihofizic\u0103 a persoanei, unele aspecte r\u0103m\u00e2n\u00e2nd \u00een urm\u0103 (fizic, senzorial, mintal);

-
normal \u2013 adaptare echilibrat\u0103 la mediu \u015fi raportare la grup de aceea\u015fi v\u00e2rst\u0103 \u015fi
mediu cultural
-
anormal \u2013 abateri peste standard, insuficien\u0163e retard \u00een dezvoltare, abateri
comportamentale , afec\u0163iuni fizice;
-
OMS ( Organiza\u0163ia Mondial\u0103 a S\u0103n\u0103t\u0103\u0163ii), Philip Wood prezint\u0103 trei aspecte \u00een
abordarea problemelor
-
Aspect organic- deficien\u0163\u0103
-
Aspect func\u0163iona l- incapacitate
-
Aspect social \u2013 handicapul propriu-zis
-
Deficien\u0163a este anomalie a unei structuri fiziologice, anatomice definitiv\u0103 sau

temporar\u0103 ca urmare a unui accident sau a unei boli. Cuprinde cinci categorii: mintale, senzoriale, fizice, de limbaj, de comportament. Elementul generic de deficien\u0163\u0103 include termeni ca :

- Deficit - conota\u0163ia cantitativ\u0103 a deficien\u0163ei

- Infirmitate \u2013 absen\u0163a, diminuarea notabil\u0103 a unor func\u0163ii importante (de regul\u0103 ne referim la cei cu deficien\u0163e motorii accentuate dar \u015fi la cei cu deficien\u0163e mintale profunde care necesit\u0103 o protec\u0163ie permanent\u0103)

- Invaliditate \u2013 pierderea , diminuarea, capacit\u0103\u0163ii de munc\u0103
-
Incapacitatea \u2013 este aspectul func\u0163ional al deficien\u0163ei \u015fi reprezint\u0103 pierdea sau

diminuarea posibilit\u0103\u0163ii de a realiza o activitate motric\u0103 sau cognitiv\u0103 sau un comportament. Apare \u00een urma unor deficien\u0163e \u015fi se refer\u0103 la ac\u0163iunile \u015fi comportamentele considerate importante \u00een via\u0163a cotidian\u0103 ( de comunicare, de locomo\u0163ie, de orientare, de \u00eengrijire corporal\u0103).

-
Handicapul \u2013 reprezint\u0103 aspectul social, fiind rezultatul unei deficien\u0163e care

\u00eempiedic\u0103 \u00eendeplinirea unui rol normal pentru o anumit\u0103 persoan\u0103 \u00een func\u0163ie de : v\u00e2rst\u0103, sex, factori sociali \u015fi culturali. \u00cen O.N.U: se specific\u0103 ca handicap func\u0163ionarea rela\u0163iei persoanei deficiente cu mediul ei, care survine c\u00e2nd persoana \u00eent\u00e2lne\u015fte obstacole materiale, culturale,

sociale care nu-i permite s\u0103 accead\u0103 la diferite sisteme sociale disponibile pentru al\u0163ii, participarea pe picior de egalitate fiind \u00eengr\u0103dit\u0103. Categorii de handicap sunt cele de : independen\u0163\u0103 fizic\u0103, independen\u0163\u0103 economic\u0103 (cheltuielile de compensare dep\u0103\u015fesc posibilit\u0103\u0163ile subiectului), de integrare social\u0103 \u015fi de mobilitate.

DEFICIENTUL MINTAL

Deficien\u0163a mintal\u0103 este un complex de manifest\u0103ri foarte eterogene sub aspectul cauzelor, gradelor sau a complica\u0163iilor. Tr\u0103s\u0103tura comun\u0103 este incapacitatea de a desf\u0103\u015fura activit\u0103\u0163i ce implic\u0103 opera\u0163ii ale g\u00e2ndirii la nivelul realiz\u0103rii lor de c\u0103tre indivizii de aceea\u015fi v\u00e2rst\u0103, pentru c\u0103 func\u0163iile psihice (\u00een special cognitive) se dezvolt\u0103 \u00eentr-un ritm \u00eencetinit \u015fi r\u0103m\u00e2n la un nivel sc\u0103zut fa\u0163\u0103 de nivelul indivizilor normali de aceea\u015fi v\u00e2rst\u0103.

Deficien\u0163a mintal\u0103 este o deficien\u0163\u0103 global\u0103 ( nu numai sub aspect cognitiv) care vizeaz\u0103 \u00eentreaga personalitate (structur\u0103, organizare, dezvoltate afectiv\u0103, psiho-motorie, comportamental\u0103) \u015fi se manifest\u0103 \u00een grade diferite \u00een raport cu nivelul mediu al popula\u0163iei, pe parcursul vie\u0163ii cu urm\u0103ri diferite \u00een privin\u0163a adapt\u0103rii.

Dat\u0103 fiind variabilitatea criteriilor de abordare (medical sau pedagogic) \u00een literatura de
specialitate s-au utilizat termeni cu caracter de sinonimie cu deficien\u0163a mintal\u0103:
-
ariera\u0163ie mintal\u0103 (\u00eenapoiere, \u00eent\u00e2rziere mintal\u0103) introdus de SEGUIN (1846) \u015fi se
refer\u0103 la formelegr ave ale deficien\u0163ei delimit\u00e2ndu-le de cele u\u015foare;
-
debilitate \u2013 forme u\u015foare;
-
amentie \u2013 absen\u0163a inteligen\u0163ei (Tredgold subliniaz\u0103 diferen\u0163ierea \u00eentre \u00eent\u00e2rzierea
mintal\u0103 ca stare neprogresiv\u0103 \u015fi demen\u0163\u0103);
-
oligofrenie \u2013 folosit \u00een URSS (A. Luria) \u2013 insuficien\u0163\u0103 mintal\u0103 determinat\u0103 de
leziuni ale SN \u00een perioada prenatal\u0103 sau dup\u0103, \u00eenainte ca anumite func\u0163ii psihice s\u0103
se fi constituit;
-
\u00eent\u00e2rziere mintal\u0103 (Mariana Ro\u015fca) \u2013 \u00eenlocuie\u015fte termeni mai traumatizan\u0163i \u015fi
pentru c\u0103 \u00een cazuri mai pu\u0163in grave se poate realiza progres;
-
handicap de intelect \u2013(E. Verza) \u2013 pune \u00een eviden\u0163\u0103 deficien\u0163a primar\u0103.
Cauzele deficien\u0163elor mintale: \u00een func\u0163ie de momentul ac\u0163iunii lor sunt:

a) genetice;
b) \u00een perioada prenatal\u0103;
c) la na\u015ftere;

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Crisssstina liked this
MIKIMIHAELA liked this
Teo Mitea liked this
Cristina Mihaila liked this
Ramona Larisa liked this
Criss Mari liked this
cristinacri liked this
cristinacri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->