Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
126. - 15

126. - 15

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 25, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

 
Na temelju
č
lanka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________________________________ donijela
ODLUKU o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole Schengenskog instrumenta I.
Uspostavlja se sustav upravljanja i kontrole Schengenskog instrumenta ustanovljenog kao privremeni financijski instrument za Republiku Hrvatsku za provedbu Schengenske pravne ste
č
evine i nadzora nove vanjske granice Europske unije.
II.
Za provedbu sustava upravljanja i kontrole zadužuju se sljede
ć
a tijela: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova kao Odgovorno tijelo, 2. Ministarstvo financija kao Tijelo za ovjeravanje, 3. Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije kao Tijelo za reviziju.
III.
U svrhu u
č
inkovitog upravljanja Schengenskim instrumentom osniva se Odbor za koordinaciju i nadzor Schengenskog instrumenta (u daljnjem tekstu: Odbor) u sastavu: 1.
 
ministar unutarnjih poslova - predsjednik Odbora, 2.
 
pomo
ć
nik ministra unutarnjih poslova, zadužen za financije i materijalne poslove - zamjenik predsjednika Odbora, 3.
 
pomo
ć
nik ministra financija, zadužen za državnu riznicu
č
lan, 4.
 
pomo
ć
nik ministra financija, zadužen za izgradnju grani
č
nih prijelaza –
č
lan, 5.
 
pomo
ć
nik ministrice vanjskih i europskih poslova, zadužen za konzularne poslove –
č
lan, 6.
 
pomo
ć
nik ministrice graditeljstva i prostornog ure
đ
enja, zadužen za graditeljstvo –
č
lan, 7.
 
pomo
ć
nik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, zadužen za strateško planiranje -
č
lan, 8.
 
predstavnik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave -
č
lan, 9.
 
glavni ravnatelj policije
č
lan, 10.
 
pomo
ć
nik glavnog ravnatelja policije - na
č
elnik Uprave za granicu u Ministarstvu unutarnjih poslova –
č
lan, 11.
 
na
č
elnik Samostalnog sektora za europske integracije i me
đ
unarodne poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova
č
lan. Odbor savjetuje Odgovorno tijelo tijekom izrade i revidiranja Indikativnog programa za Schengenski instrument, ocjenjuje provedbu aktivnosti te daje mišljenja na kvartalna,
 
godišnja i završna izvješ
ć
a, pomaže i savjetuje Odgovorno tijelo u rješavanju mogu
ć
ih poteško
ć
a u provedbi Schengenskog instrumenta. Za svrhe navedene u stavku 2. ove to
č
ke, Odbor ima pravo dobiti sve informacije vezane uz provedbu i financiranje Schengenskog instrumenta te ima pravo predložiti Odgovornom tijelu osnivanje povjerenstava i radnih grupa kako bi se omogu
ć
ila koordinacija aktivnosti i pra
ć
enje korištenja sredstava iz Schengenskog instrumenta.
IV.
Odre
đ
uju se korisni
č
ka tijela Schengenskog instrumenta kako slijedi: -
 
Ministarstvo unutarnjih poslova: Ravnateljstvo policije, Uprava za razvoj, opremanje i potporu, Uprava za materijalno-financijske poslove, Sektor za upravljanje nekretninama. -
 
Ministarstvo financija: Sektor za izgradnju i održavanje grani
č
nih prijelaza, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor. -
 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova: Sektor konzularnih poslova i Sektor za informatiku, distribuciju podataka i zaštitu.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Klasa: Urbroj: Zagreb,
P R E D S J E D N I K Zoran Milanovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->