Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
244Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Desen Tehnic - Curs 1

Desen Tehnic - Curs 1

Ratings:

3.83

(1)
|Views: 32,583|Likes:
Published by kattalin4u

More info:

Published by: kattalin4u on Oct 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2015

pdf

text

original

 
TEMA 1Introducere. Standarde generale.Reprezentarea obiectelor în desenul tehnic.
BIBLIOGRAFIE:
- Ileana Vraca – „Desen tehnic”, EDP, Bucureşti 1979 (52423);- Elena şi Radu Boicecofschi – „Complemente de desen tehnic”, vol. 1, EdituraATM, 1980 (52866);- Elisabeta Vasilescu, Dumitru Marin ş.a. – „Desen tehnic industrial. Elemente de proiectare”, Editura Tehnică, 1995 (67250);- C. Popa ş.a. – „Desen tehnic”, Editura Gh. Asachi, Iaşi, 1996;- Ioan Purcaru, Octavian Bâscă – „Desen tehnic industrial”, Editura Economică,Bucureşti;- Lia Dolga, Marian Dănăiă, Mihai Revencu Desen tehnic pentruelectrotehnică”, Editura Politehnică, Timişoara, 2002;- *** - Colecţia de Standarde actuale.
1.1. Introducere
Desenul tehnic este reprezentarea grafică plană cu ajutorul unor reguliconvenţionale stabilite în scopul determinării şi reprezentării unor obiecte, suprafeţe etc.,a exprimării şi transmiterii concepţiilor tehnice privind structura, funcţionarea, estetica şirealizarea acestora.(Dezvoltarea industriei, a tehnicii a condus la formarea unui limbaj unic deexprimare la nivel internaţional, care să realizeze legătura între concepţie şi execuţie –  proiecte comune interţări – Şoimul IAR93).n forma sa clasică, tradiona, desenul tehnic este un limbaj grafic decomunicare, care înglobează un ansamblu de metode pentru reprezentarea grafică plană aobiectelor, şi care se bazează pe reguli şi convenţii standardizate, fiind utilizat în inginerie pentru exprimarea şi transmiterea concepţiilor tehnice, cu scopul materializării lor.)Pe lângă informaţiile de natură grafică, referitoare la forma şi dimensiunileobiectelor, desenul tehnic pune la dispoziţie date sintetice privind calitatea suprafeţelor, precizia execuţiei, tratamentele termice necesare obiectelor, componenţa ansamblurilor,raportul dintre componente, modul de marcare şi ambalare.Dezvoltarea explozivă a tehnicilor asistate de calculator a determinat schimbăriradicale şi în domeniul limbajelor grafice de comunicare. Desenul tehnic tradiţional afost perfecţionat prin tehnici de modelare spaţială şi de generare a documentaţiei graficede execuţie cu ajutorului calculatorului.
1
 
1.2. Standarde generale
Standardizarea desenului tehnic reprezintă o reglementare prin norme şi convenţiia condiţiilor necesare de calitate, a modului de elaborare a produselor şi implicit adocumentaţiei tehnice.Pentru a fi eficient, desenul tehnic trebuie să se bazeze pe norme şi prescripţiiunitare în reprezentarea şi interpretarea concepţiilor inginereşti. Sistematizarea şiunificarea convenţiilor şi regulilor de reprezentare este realizată prin standarde şi normecu caracter naţional şi internaţional. Acestea sunt documente emise de organizaţiinaţionale specializate. În Ronia, elaborarea şi difuzarea standardelor revineInstitutului Naţional de Standardizare (INS), iar pe plan internaţional, activitatea estecoordonată de Organizaţia Mondială pentru Standardizare (ISO), cu sediul la Paris.Standardele (normele) naţionale ale fiecărei ţări includ în denumirea lor unindicativ de recunotere: “BS” pentru cele din Marea Britanie, “NF” în cazulstandardelor din Franţa, “ANSI” pentru cele din SUA, “DIN” pentru cele din Germania,“JIS” pentru standardele japoneze, etc. Normele internaţionale elaborate de organizaţiamenţionată sunt identificate prin prefixul “ISO”.Standardele româneşti au indicativul SR, iar cele identice cu normele ISO, auindicativul “SR-ISO”. Standardele mai vechi, nerevăzute după 1989, sunt caracterizate prin indicativul “STAS”.Actuala legislaţie românească stabileşte obligativitatea respectării şi aplicăriistandardelor privind calitatea mediului şi calitatea viii. Ca urmare, standardelespecifice desenului tehnic nu sunt neapărat obligatorii. Realizarea documentiei produselor în conformitate cu standardele din domeniu conduce însă la eficienţă înactivitatea de proiectare, însemnând economie de timp, de muncă, de bani. Respectareastandardelor de desen tehnic permite utilizarea documentaţiei tehnice de către diferiţispecialişti, din diferite colective de lucru, în momente de timp diferite.Standarde de referinţă:- STAS 103-84: Linii- STAS ISO 3098: Scris- STAS 1-85: Formate- SR ISO 7200-1994: Indicatoare- SR 74-1994: Plierea desenelor - STAS 2-82: Scări
1.3. Clasificarea desenelor tehnice
În concordanţă cu varietatea activităţilor inginereşti, desenele tehnice cunosc odiversitate de forme, în funcţie de domeniul tehnic în care sunt utilizate, de conţinutul şidestinaţia lor, de forma de prezentare.
 A.După domeniul de utilizare
-desenul industrial = se referă la reprezentarea obiectelor şi concepţiilo
2
 
tehnice privind structura, construcţia, funcţionarea şi realizarea obiectelor din domeniulconstrucţiilor de maşini, construcţii navale, aerospaţiale, din domeniul electric,electrotehnic, energetic, informatic etc.-desenul de construcţii = se referă la reprezentarea construcţiilor de clădiri,de lucrări de artă (poduri, viaducte, tuneluri), a căilor de comunicaţie, a construcţiilor hidrotehnice (baraje, bazine, rezervoare) etc.-desenul de arhitectură = se referă la concepţia fundamentală şi estetică aconstrucţiilor, la evidenţierea elementelor decorative şi de finisare etc.
-
desenul de instalii = se refela reprezentarea ansamblurilor sauelementelor de instalaţii aferente unităţilor industriale, agregatelor, construcţiilor,centrelor populate etc.-desenul cartografic (sau topografic, geodezic) = se referă la reprezentarearegiunilor geografice sau a suprafeţelor de teren cu forme de relief, elementele fizicenaturale, construcţiile şi amenajările existente etc.
-
desenul de sistematizare (urbanistic) = se refela reprezentareaconcepţiilor de ansamblu şi de detaliu în vederea amenajării teritoriilor, centrelor  populate, unităţilor industriale şi agricole etc.
B.
 După modul de prezentare
-desenul de proiecţie ortogonală = în care elementele şi dimensiunileobiectului rezultă din una sau mai multe reprezenri, obţinute prin proiecţii perpendiculare pe planele de proiecţie;
-
desenul de perspectivă = în care elementele şi dimensiunile obiectului rezultădintr-o singură reprezentare, obţinută prin proiecţia ortogonală pe un plan orizontal,completată cu valorile numerice ale cotelor faţă de acest plan.
C.După modul de întocmire
-
schiţa = desen întocmit în general cu mâna liberă, respectând proporţiileobiectului reprezentat (în limitele aproximaţiei vizuale), dar redând numai informaţiileesenţiale despre acesta. Schiţa serveşte de regulă la întocmirea desenelor la scară, dar  poate servi şi direct ca desen definitiv, dacă cuprinde toate datele necesare scopuluiurmărit.
-
desenul la scară = se întocmeşte cu maximă precizie folosind instrumentede desen, redând complet toate detaliile de formă şi dimensionale, precum şi proporţiileexacte ale obiectului.
 D.Dugradul de detaliere a reprezenrii
-
desenul de ansamblu = are ca scop reprezentarea formei, structurii precumşi dimensiunile unui grup de obiecte cu rol funcţional comun;
-
desenul de piesă sau element = are ca scop reprezentarea formei şidimensiunile unui reper, a unei piese, a unei componente dintr-un ansamblu sausubansamblu;
3

Activity (244)

You've already reviewed this. Edit your review.
Dany Motto liked this
Valentina Visan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Cochintu Radu liked this
Apetria Stefan liked this
vascontin liked this
lordoffire liked this
Mesesan Vlad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->