Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Kutxabank. ALGUIEN DEBE DIMITIR (Es) Kutxabank. SOMEONE SHOULD RESIGN (Es) Kutxabank. BATEN BATEK KARGUA UTZI BEHAR DU (Es)

Kutxabank. ALGUIEN DEBE DIMITIR (Es) Kutxabank. SOMEONE SHOULD RESIGN (Es) Kutxabank. BATEN BATEK KARGUA UTZI BEHAR DU (Es)

Ratings: (0)|Views: 556|Likes:
Published by EKAI Center
Kutxabank. ALGUIEN DEBE DIMITIR (Es) Kutxabank. SOMEONE SHOULD RESIGN (Es) Kutxabank. BATEN BATEK KARGUA UTZI BEHAR DU (Es)
Kutxabank. ALGUIEN DEBE DIMITIR (Es) Kutxabank. SOMEONE SHOULD RESIGN (Es) Kutxabank. BATEN BATEK KARGUA UTZI BEHAR DU (Es)

More info:

Published by: EKAI Center on Mar 25, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2014

pdf

text

original

 
 
Js j _irk`ho Qjpfr, `t cifs hit rfdbfmt jhy `hst`tut`ihjb pis`t`ih ir ip`h`ih hf`tlfr id FKJ@ Mfhtfr, hir id `ts spihsirs ir suppirt`ho fht`t`fs. FKJ@ Mfhtfr sffks ti ci eus`hfss w`tl minpjh`fs ir oivfrhnfhts mivfrfc `h `ts rfpirts. Ufjcfrs sliubc ef jwjrf tljt wf njy ljvf j mihdb`mt id `htfrfst tljt miubc jddfmt tlf iegfmt`v`ty id tl`s rfpirt. @hvfstirs sliubc mihs`cfr tl`s rfpirt js ihby j s`hobf djmtir `h njk`ho tlf`r `hvfstnfht cfm`s`ih.
 
OJUJ@J @HHITJS@IH MFHSFU, OI@UV :,J5 NIHCUJOIH SFB7 03=561:13 T@SIU@J-OJ]SF@W 4=043:36? BFKF@S@I 4?6?1:?<6 CVUJHOI 4<<<:0651 F-NJ@B7 `hdiAfkj`mfhtfr.fu djmfeiik.min/FKJ@Mfhtfr smr`ec.min/FKJ@Mfhtfr
 
 
_irk`ho Qjpfr
 
56 cf njrzi cf 51:3
 
Kutxjejhk  JBOV@FH CFEF C@N@S@U
Kutxjejhk ]INFIHF ]LIVBC UF]@OH Kutxjejhk EJSFH EJSFK KJUOVJ VSW@ EFLJU CV
 
 
Js j _irk`ho Qjpfr, `t cifs hit rfdbfmt jhy `hst`tut`ihjb pis`t`ih ir ip`h`ih hf`tlfr id FKJ@ Mfhtfr, hir id `ts spihsirs ir suppirt`ho fht`t`fs. FKJ@ Mfhtfr sffks ti ci eus`hfss w`tl minpjh`fs ir oivfrhnfhts mivfrfc `h `ts rfpirts. Ufjcfrs sliubc ef jwjrf tljt wf njy ljvf j mihdb`mt id `htfrfst tljt miubc jddfmt tlf iegfmt`v`ty id tl`s rfpirt. @hvfstirs sliubc mihs`cfr tl`s rfpirt js ihby j s`hobf djmtir `h njk`ho tlf`r `hvfstnfht cfm`s`ih.
 
OJUJ@J @HHITJS@IH MFHSFU, OI@UV :,J5 NIHCUJOIH SFB7 03=561:13 T@SIU@J-OJ]SF@W 4=043:36? BFKF@S@I 4?6?1:?<6 CVUJHOI 4<<<:0651 F-NJ@B7 `hdiAfkj`mfhtfr.fu djmfeiik.min/FKJ@Mfhtfr smr`ec.min/FKJ@Mfhtfr
 
 
Kutxjejhk JBOV@FH CFEF C@N@S@U
:.
 
Fs rfjbnfhtf c`dîm`b cf mrffr. Jer`r Kutxjejhk j jmm`ih`stjs pr`vjcis fs cjr bj vufbtj
 ” 
ljm`j jtrês- j hufstri s`stfnj d`hjhm`fri y, mih àb, j hufstrj fmihinîj, j hufstri nicfbi cf cfsjrribbi y j hufstrj fvibum`ýh pibît`mj y sim`jb. Zuf sf `htfhtf mihsfou`r tici fsti j trjvàs cf uh fhojúi tjh mbjri y njh`d`fsti j bj piebjm`ýh vjsmj fh su mihguhti fs c`dîm`b cf mrffr.
 
5.
 
Fb c`jr`i FB MIUUFI cfb cîj 56 cf njrzi vufbvf j rfmiofr, fh uh jrtîmubi d`rnjci pir B. Býpfz, uh tfxti ljm`fhci rfdfrfhm`j
‒  
jb jrounfhti cfdfhc`ci pir fb prfs`cfhtf cf bj fht`cjc, Njr`i Dfrhêhcfz -y jsun`ci tjhti pir fb Oie`frhi vjsmi mini pir QHT, Q]F y QQ- cf quf bj fhtrjcj cf mjp`tjb pr`vjci fs uhj mihsfmufhm`j ieb`ojcj pir bjs `npis`m`ihfs rfoubjtir`js furipfjs
„ 
.
=.
 
Mini vfnis, jb nfhis fh fstj imjs`ýh, fb jrt`mub`stj hi sf jtrfvf, mini sf lj vfh`ci ljm`fhci ljstj jlirj, j rfspjbcjr fstj tfs`s y s`npbfnfhtf bj c`duhcf pih`àhcibj fh eimj cfb Oie`frhi Tjsmi, QHT, Q]F y QQ.
3.
 
C`oênisbi itrj vfz7 Zuf bj fhtrjcj cf mjp`tjb pr`vjci fh Kutxjejhk sfj uhj mihsfmufhm`j ieb`ojcj pir bjs `npis`m`ihfs rfoubjtir`js furipfjs fs njh`d`fstjnfhtf djbsi.
6.
 
Bj djbsfcjc
 ” 
y bj trjsmfhcfhm`j- cf fstj jrounfhtjm`ýh fs tjh fv`cfhtf quf fs, pir sî n`snj, nês quf sud`m`fhtf pjrj bj c`n`s`ýh `hnfc`jtj cf bis nês jbtis rfspihsjebfs fnprfsjr`jbfs y pibît`mis quf bj rfspjbcfh.
4.
 
Ufp`tênisbi fh sîhtfs`s7 j) Bj ÷h`mj rfdfrfhm`j
furipfj
, fb cfhin`hjci NIV (Nfnirjhcun id Vhcfrstjhc`ho) hi fs uhj hirnj s`hi uh pjmti fhtrf bj Min`s`ýh Furipfj y fb Oie`frhi fspjúib. e) Fb NIV hi mufst`ihj fh h`ho÷h ninfhti bjs mjgjs cf jlirris. m) Jb mihtrjr`i, fb NIV mufst`ihj cf dirnj fxprfsj fb nicfbi cf ejhmjr`zjm`ýh cf bjs mjgjs. c) Fb NIV h` s`qu`frj nfhm`ihj fb mihmfpti cf
mjp`tjb pr`vjci
,
sim`is pr`vjcis
 i
jmm`ih`stjs pr`vjcis
. c) Hi ljy uhj dýrnubj s`hi numljs dýrnubjs c`st`htjs pjrj njhtfhfr fxjmtjnfhtf bj mihd`ourjm`ýh trjc`m`ihjb cf hufstrjs mjgjs cf jlirris fh Kutxjejhk, cfhtri cf bj hirnjt`vj fh v`oir y bjs rfminfhcjm`ihfs furipfjs. f) Jb mihtrjr`i, fs prfm`sjnfhtf bj dýrnubj cf `hmirpirjm`ýh cf jmm`ih`stjs pr`vjcis bj quf, sfo÷h fb NIV, bbfvjrîj j bj c`bum`ýh titjb cfb mjp`tjb y j bj pàrc`cj cf mujbqu`fr t`pi cf mihtrib pir pjrtf cf bjs mjgjs.
?.
 
Bi quf imurrf fs quf, mini ticis sjefnis, fb Qrfs`cfhtf cf Kutxjejhk, Njr`i Dfrhêhcfz, bbfvj `htfhtjhci pr`vjt`zjr Kutxjejhk cfscf 51::. P, jhtf fb prfv`s`ebf mistf pibît`mi cfb priyfmti, pjrfmf ljefr cfm`c`ci `htfhtjrbi jlirj j trjvàs cfb jrounfhti cf quf
Furipj his ieb`oj
 i
bjs hirnjs his ieb`ojh
. Fsti `npb`mj uhj mbjrj rfspihsje`b`cjc hi sýbi cf qu`fh lj rfjb`zjci fstf pbjhtfjn`fhti, s`hi cf qu`fh i qu`fhfs bf ljyjh njhtfh`ci fh fsf pufsti j sje`fhcjs cf sus vfrcjcfris iegft`vis.
<.
 
Ufmircfnis quf, cf mujbqu`fr dirnj, hi fs uhj mufst`ýh quf pufcj rfsibvfrsf j trjvàs cf uh jhêb`s`s tàmh`mi. Kutxjejhk hfmfs`tj `htfrbimutirfs quf cfd`fhcjh su duturi y hi `htfrbimutirfs quf fstàh jpistjhci mbjrjnfhtf pir bj c`sibum`ýh cf su mjp`tjb fh njhis pr`vjcjs. Mih bj `htfrbimum`ýh jmtujb, bis priebfnjs tàmh`mis vibvfrêh j jpjrfmfr, uhj y itrj vfz, mini supufstjs gust`d`mjm`ihfs pjrj jvjhzjr ljm`j bj pr`vjt`zjm`ýh cf Kutxjejhk.
0.
 
Fb lfmli cf quf fh uh tfnj fh fb quf, mini fh àstf, his fstjnis guojhci hufstri duturi, fb nêx`ni rfspihsjebf cf Kutxjejhk sf jtrfvj j sfnfgjhtf njh`ierj cf fhojúi j hufstris m`ucjcjhis fs, fh sî n`sni, uh fsmêhcjbi cf pr`nfr

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->