Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
india, politesim si filosofie

india, politesim si filosofie

Ratings:

4.4

(5)
|Views: 3,492 |Likes:
Published by antifree

More info:

Published by: antifree on Jul 29, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
INDIA ÎNTRE POLITEISM ŞI FILOSOFIE1.Scurt istoric
-
civilizaţia Indiei durează de aproape 5 milenii, fiind una dintre cele mai vechi civilizaţii;
-
numele ţării este dat de fluviul Sindhu (Hindi, în persană sau Indos, în greceşte)
-
aici a luat naştere o civilizaţie înfloritoare contemporană cu vârsta bronzului în Europa (cca 2500î.Hr) – „civilizaţia Indus”, creatoare a marilor aşezări urbane de la Mohenjo-Daro şi Harappa, cuo scriere nedescifrată încă, ce a dispărut brusc în jur de 1900-1500 î.Hr – dispariţie pusă peseama invaziei arienilor, superiori d.p.d.v. militar şi mândri de pielea lor mai albă (arieni - nobili)
-
a fost mutat centrul politic al Indiei pe Gange, a fost introdus sistemul castelor, au avut locimportante schimbări sociale, culturale, religioase
-
au avut loc numeroase invazii în acest teritoriu: Alexandru Macedon, perşii, sciţii, hunii, arabii(712 î.Hr), apoi, mongolii. Amprentă semnificativă şi-au pus arabii islamici.
2.ndirea religioasă-
Hinduismul n-a încetat să se transforme şi să se dezvolte timp de 40 de secole, din epoca în caretriburi ariene indo-europene venite din străfundurile Asiei septentrionale au invadat bazinulIndusului, înainte de a se răspândi paşnic în bazinul Gangelui şi de acolo pe tot subcontinentulindian. Hinduismul de astăzi este rezultatul fuziunii dintre un aport indo-european din urmă cu40 de secole şi o bază religioasă autohtonă.
-
Astăzi, hinduismul are cei mai numeroşi adepţi în India (83 % dintr-o populaţie de aproape 800milioane), dar are adepţi şi în tările de cultură indiană sau influenţate de această cultură.Hinduismul a marcat peisajul Indiei în asemenea măsură încât vizitarea ţării nu poate fi disocităde referirea la religia hindusă. În ţările în care există importante comunităţi hinduse, însă nu în proporţie atât de mare ca în India, nu există temple hinduse. Cauza principală nu trebuie căutatăîn numărul relativ mic de adepţi, ci în faptul că religia nu are nevoie de temple pentru a fioficiată. Este o religie care se practică mai mult în familie. Pe de altă parte, deschiderea publică aunui templu implică alegerea cutărui sau cutărui zeu hindus, ceea ce ar însemna să fie deschis pentru cei ce se închină acelui zeu, fără îndoială foarte puţini.
-
indienii sunt creatorii unei literaturi sacre bogate şi diverse:
Vedele
(
Cunoaştere
în sanscrită) şicele două epopei impresionante:
Ramayana
şi
Mahabharata
,
-
Vedele
– conţin imnuri, descântece, mituri, legende (trensmise pe cale orală)
-
Fiecărei Vede îi corespunde o altă scriere,
Brahmana,
în proză, în care preii oferăinterpretarea, comentarea textelor sacre, speculaţii filosofice sau incantaţii ritualice.
-
Upanişadele
, rezultate din meditaţia particulară a pustnicilor evlavioşi, completează învăţăturavedică.
-
Există un fel de manuale – 
SUTRA
– care conţin regulile ritualurilor şi ale ceremoniilor.
3.Zeii hindi
-
hinduism – 
termen creat de englezi, care desemnează sistemul socio-religios al Indiei.
-
Se distinge un politiesm accentuat, cultul focului şi cultul strămoşilor 
-
3333 de zei (33 mai importanţi):
Agni – focul
Varuna – noaptea
Indra – furtuna
Vayu – vântul
Chandra – luna (masc.)
Mithra – Soarele
Sama – băutură rituală, divinizată
-
zeii sunt prezentaţi uneori sub formă de animal: cal, elefant, taur, etc..- Zeul focului,
Agni
, este activ pretutindeni unde putem detecta prezenţa focului, a căldurii. El este zeulcăminului familial. El trebuie să fie venerat ca atare şi hindusul de acum patru mii de ani, ca şi cel deastăzi, îl venera făcându-i mici ofrande de hrană. La fiecare ceremonie importantă de familie, naştere,iniţiere, căsătorie, zeul Agni este invocat şi venerat.
 
- Nu există doar zei care guvernează realităţi cosmice ci şi zei care au avut funcţii războinice, precumIndra, care antrena triburile ariene în cucerirea ţărilor invadate şi care, un timp, a fost venerat mai presusde toţi zeii. Mai târziu, pe măsură ce credinţele lor s-au aprofundat, hinduşii au devenit conştineţi că,mai presus de ei şi de ceilalţi zei există un zeu suprem, pe care la-u numit Prajapati, „stăpânul fiinţelor vii” sau Brahma, „cuvânt sacru” personificat, un zeu masculin.Politeismul de bază a fost revizuit de prioritatea acordată anumitor zei: Brahma, Vishnu, Shiva
Visnu - zeul ordinii cosmice şi alcastelor superioare, reprezentat cu o diademăşi patru braţe care ţin scoica, lotusul, discul şi măciuca(două însemne alegingăşiei şi două arme)
Shiva – zeul procreaţiei, plin de vitalitate şi energie cu puteri oculte, estereprezentat dansând şi cu trei ochi, unul în frunte, cu care priveşte eternitatea(simbolic, semnul de pe fruntea hinduşilor)
Brahma – calea zeilor, divinizat înseamnă o forţă ce domină totul, principiulcreator absolut.
-
hinduşii voresc despre o trinitate divinăcompusă dintr-o forţă creatoare (Vişnu), alta de distrugere(Shiva) şi un principiu absolut (Brahma)
-
universul este susţinut de un ansamblu de legături inteligibile care formează o lege morală
Dharma,
care conferă credinciosului echilibru şi îi împiedică să cadă în haos. Constrângerilecare îl disciplinează pe om în societate alcătuiesc Dharma.
-Kharma
– lanţ cauzal – sufletul transmigrează , înregistrând reveniri existenţiale repetate şi purtând povara faptelor din toate aceste întrupări
4.Practici religioase
Intrarea în starea de viaţă a stăpânului casei se face prin
ritul căsătoriei
, care serealizează, de regulă, în cadrul castei. Aproape întotdeauna, căsătoria este aranjată defamiliile celor doi tineri, independent de voinţa lor; căsătoria este o îndatorire, dragosteavine după aceea. Cele mai multe căsătorii sunt trainice şi fericite.Ceremonia căsătoriei serealizează în familie şi nu în temple. Un brahman oficiant vine să rostească rugăciuni şisă vegehze asupra desfăşurării ceremoniei. El le aminteşte mirilor ce îndatoriri au. Totulse termină cu un ospăţ.
Ritul iniţierii
. Băiatul care face parte din una din primele trei caste este iniţiat în practica jertfei casnice: tatăl sau un brahman îi arată cum să aducă jertfe zeilor – şi în practica rugăciunii zilnice faţă de Soare. Băiatul îşi schimbă atunci statutul social şidevine membru cu drepturi depline al societăţii hinduse. Este ca o nouă naştere.
Riturile naşterii
se practică la câteva zile după eveniment. Tatăl alege şi impunenumele copilului. Apoi se oficiază un rit cu apă , consideart benefic şi dătător de viaţălungă: apa este vărsată în jet continuu peste corpul copilului, în timp ce se rosteşte un imnadecvat , demunit imnul de viaţă lungă.
Funeraliile
se oficiau în locuri adecvate, dar niciodată în temple sau în locuri sfinte,deoarece contactul cu cadavrele produce impuritate; fiecare sta îşi stabileşte locurile deincinerare, cel mai frecvent pe lângă râuri sau fluvii. Cadavrul este înfăşurat în giulgiu albşi aşezat pe un rug înalt. Fiul cel mare sau un lat mebru al familiei sau al castei, oficiazăceremonia. (ascrificarea văduvei lângă soţul defunct)Etapele clasice din viaţa unui hindus brahmana.„maestru de ca” – principala etapă a viii sale. El îşi îndeplinte cel mai bine Karma, lacare l-au predestinat faptele anterioare. În calitate de cap de familie, mai ales dacă este brahman, ştie exacte ce trebuie să facă, care sunt actele religioase şşi profane pe care trebuiesă le săvârşească: să cinstească zeii familiei şi ai castei, să facă pomene, să fie ospitalier, săasigure prin munca sa traiul familiei, etc. b.Formarea – precedă etapa mai sus amintită. Începea la vârsta de 10-12 ani, prin iniţiere, adiintroducerea în comunitatea adulţilor. Ets evorba despre ghidarea care este oferită tânărului deun maestru (guru), iniţiere în desluşirea scrierilor vedice.
 
c.Ascetismul – despovărat de grijile pentru copiii săi deveniţi adulţi,brahmanul se retrăgea în pădurile de la marginea satului. Uneori acest lucru putea fi împins chiar mai departe, hindusul putând să plece pe drumuri, fără să aibă un foc şi un loc al lui, consacrându-se căutăriifericirii sprituale ca o prefigurare a celeilate lumi.
5.Sistemul castelor-
Când un occidental ia contact cu societatea indiană este frapat de gigantismul unor oraşe precumCalcutta sau Bombay, de sărăcia oamenilor de pe străzi, de numărul de oameni cu posturi defavorizate,etc. Există tendinţa de a pune aceste aspecte pe seama religiei sau a sistemului castelor. De fapt, acestefenomene de urbanizare şi industrializare se adtorează, ca şi la noi, unei conjuncturi moderne careascunde structura fundamentală a societăţii indiene.Pe plan economic, India este pe cale a se schimba. Clasele mijlocii se îmbogăţesc, în timp cesăracii rămân săraci. Cu toate acestea, India rămâne eminamente rurală şi mai ales marcată de sistemulcastelor.Casta Nu este uşor a ne face o idee exactă despre caste. Limbile indiene (peste 800 de dialecte), cum ar fi hindi, folosesc două cuvinte pentru castă:
varna
sau culoare şi
 jati
sau familie. Jati sunt cele careconstituie casta veritabilă. Sunt familii, în sensul foarte larg al cuvântului sau grupuri de familii care auceva în comun, nu neapărat aceeaşi origine, poate fi şi aceeaşi meserie sau altceva...Acest ceva încomun, care ţine de apartenenţa la un grup recunoscut, va fi apărat de ele, închizându-se în ele însele şiexcluzându-le pe celelate, practicând endogamia, adică căsătoria în interiorul grupului şi refuzând să secompromită prin alianţe în exterior. Cea mai mare parte a indienilor nu cunosc castele din alte regiuni,analoge cu ale lor şi nu sunt familiarizaţi decât cu cele pe care le întâlnesc în satele lor sau înîmprejurimi.Cu rare excepţii, singurul mod de a aparţine unei caste este de a te naşte din părinţi membri aiacestei caste şi o persoană rămâne membră a csatei respective pentru toată viaţa.Un sat tipic din India cuprinde familii aparţinând mai multor caste, care nu se amestecă, dar suntinterdependente, fiindcă aceste caste au nevoie unele de celelalte pentru a trăi, a exista, pentru a fireprezentate pe plan religios, administrativ, cultural...Prima mare clasă este cea a
brahmanilor
, o castă însărcinată cu cultura. Odinioară, brahmaniiaveau exclusivitatea cuvântului sacru. Ei învăţau şi cunoşteau formulele care trebuiau rostite laceremoniile religioase, în locurile amenajate pentru cult. Erau chemaţi la persoane particulare. Învăţautotul oral. Erau clerici, se interesau de aspevtele cunoaşterii din vremea lor, organizau viaţa religioasă şisărbătorile, alcătuiau tratate de medicină sau de arhitectură, de astronomie, de poezie, de muzică, dedans şi de teatru. Erau ocazional atrologi şi psihologi pentru familii, hotărând pentru regi perioadeledefavorabile sau defavorabile ale marilor demersuri regale şi pentru familii, perioadele potrivite pentrucăsătorii, iniţieri, funeralii, etc.castele de brahmani, cel mai bine organizate se menţin şi astăzi fărăschimbări importante, numai că s-au reconvertit în profesori universitari, învăţători, ziarişti, agenţi devoiaj, editori şi oameni politici. Numai ei, ei singuri, sunt abilitaţi să slujească divinităţile majorereprezentate în marile temple, să prezideze ceremoniile religiose de căsătorii, să oficieze în familii, etc.În principiu, în fiecare sat indian se găsesc câţiva brahmani care joacă rolul de preoţi sau oficianţi sauunul dintre rolurile enumerate mai sus.Cea de-a doua mare clasă socială sau varna este cea a „
războinicilor” sau Kshatriya.
Odinioară ei se ocupau cu menţinerea ordinii în ţară. Aceştia erau regii, radjahii (regi) li maharadjahii,căpeteniile de armate. Astăzi, nu sunt uşor de identificat, deoarece chiar printre cei ce au deţinut putere

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Viorel Muntean liked this
raza de soare liked this
Alexandra Baciu liked this
Vulpe Maria liked this
Dana Andreea liked this
Sergiu Mocanas liked this
votan33 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->