Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sreten Petrovic - Srpska Mitologija u Verovanju Obicajima i Ritualu

Sreten Petrovic - Srpska Mitologija u Verovanju Obicajima i Ritualu

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 175|Likes:
Published by DjurovicNenad

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: DjurovicNenad on Oct 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2010

pdf

text

original

 
СРЕТЕН ПЕТРОВИЋ
Српска митологија у веровању,обичајима и ритуалу/део/
 
-Име Словен и Србин-Становишта словенских и других аутора-Словени у светској културној историји -Карактерологија Словена-Диференцијација Словена-Напомене
 
Име Словен и Србин
Док се Тацит колебао да ли да Србе, односно Словене, доведе у везуса иранским номадским племенима под именом Сармати, или саГерманима, дајући првенство Германима, сасвим је извесно да јеПтоломеј Словене ''сместио'' источно од Висле у Венетској области,близу Карпата. На сличан начин је у 6. веку византијски историчарЈорданес идентификовао Венете са Словенима. Према чешкомархеологу Вани, из свега овога може се извести несумњив закључакда су антички Венети у ствари народ који је касније прозван''Словенима''. Потешкоћа је само у томе што име ''Венети'' нијесловенско, већ је пре келстско: ''vidos'' = ''бео'', односнопротоиндогерманско ''ven'd''. Споменућемо још једном да Вана, којииначе консултује оригинална дела Птоломеја и Плинија, Јорданеса,ниједном речи не експлицира тако очит закључак да се у овимисторијско-географским делима, чији писци нису словенскогпорекла, директно указује на присуство имена ''Серби'' или ''Сирби''.Због те чињенице отвара се важно питање о историјском значају иприсуству Срба, као и самог имена ''Срби'', у Европи.Овде ћу само скренути пажњу на покушаје словенских филолога из19. века, да на историјски објективнији начин проговоре о овомпроблему. Тако је на пример са филолошко-митолошког становиштаКолар упозорио на могућни семантички идентитет следећихтермина: Slaw = Wand = Serb. Овај његов покушај не само да је посеби интересантан, већ је необично важан и са становиштасловенске митологије. Његова је основна теза да је божанство Slawaидентично са индијском богињим ватре Suaha или Agnai (ohen, огањ= ватра). И Колар скреће пажњу да се поменути термин честопојављује у словенском личном имену, а затим додаје како старе руске религиозно-историјске песме неретко имају рефрен: Slawa.Према Колару ''Slawa'' значи Слава, Част, Цена, чије би изворнозначење било: ''Светло'', ''Ватра'', ''Сјај''. Дакле, израз Slawen изворноби могао значити уважавање светла и ватре! Оно што насанскритском значи Suaha, исти смисао има и израз Vand, тј.''Слава'', ''Похвала'', ''Част'', ''Цена'', ''Величање'', ''Узношење'' (упор.Hanush, I.J. 1842: 38-39 и д). Из свега произлази да би име ''Спорен'',према Прокопију, односно der Soraben, према немачком језику, илиdie Serben - ''Сербен'', било словенско, домаће, урођено, и код самихСловена уобичајено. Према овим упоредним анализама, речи: Wandiили Wendi, односно Anti, изворно би означавале људе ''испуњенеСлавом''.
 
Према резултатима новијих истраживања древне индијскемитологије, Индусима су три на први поглед различита именаозначавала исти појам. Наиме, ''Брама'' је симболизовао космичкоСветло уопште, дакле, апстрактни појам Ватре, док је ''Шива''представљао светло самога Сунца, и на крају је ''Агни'', који јеозначавао земаљски огањ коме се на дар приносила управо ''жртвенаватра''. У сва три случаја реч је о једном и истом божанству светла у различитим формама и ступњевима космичке еманације. Индијскиизраз Suria, који значи Сунце, а тако мисли и Ј. Хануш,кореспондира са терминима Sura, Surab, Surbi, Serbi и Srbi. Премаистраживањима Бопа и Вајзеа, израз Svar на санскриту означавасветло или небески свод. Тек би таквим објашњењем Прокопијевизраз ''Spori'' могао да се заменим термином ''Sorabi'' како би добиоадекватније значење. Према томе, израз Srbi управо значипоштовање светла и сунца (Bopp, Gramatik. стр. 47,37). Из наведенихпремиса могло би се тек објаснити ''због чега се сви Словени зовуСрби (Serben), будући да су били поштоваоци Сунца и Светла''.Видимо, дакле, да се у словенској науци ни до данас није сасвим расправило питање порекла и значења имена ''Словени'' (Slawe).Одговори се, према Ханушу, крећу од тога да би реч моглакореспондирати са термином Slowianin и Slowan, до покушајањеговог извођења из Slawianin, Slaw. Поједини аутори, речено је,сматрају да је у корену речи Slowo. Али, ако ствари тако стоје,питање је шта термин ''слово'' означава: да ли је то ''реч'', ''говор''?Или би име Slawa значило slawny, као на пример slowutny: чувен,славан'' (Hanussch 1942: 36)? У раду Slawa Bohyn, како смо показали,Колар је изнео став да се овде ради о истоветном значењу тријутермина: Slaw = Wand = Serb. Иако су неке од основних теза у овомеглавном Коларовом делу спорне, он је, нема сумње, у једној ствари управу: када напомиње да су у старом веку ''народ и религија на такавначин међусобно стопљени'' да су поседовали ''једно и исто име''. Наоснову тога је закључио како би то исто могло важити и за Словене.Наиме, да се и њихово ''име'' мора довести у везу са именомодређеног божанства. О консеквенцијама овог, иначе привхатљивогзакључка, постоје бројни проблеми. Наиме, он каже следеће: каошто су Брамани названи по богу Брами, Теути по Теут, Скандинавципо Сканду, ''тако су и Словени своје порекло задржали од богињеSlawa (индијска богиња ватре Suaha)'' (Kollar 1839: 58,66). У овоммишљењу Колар није нимало усамљен.Да и сами понешто приметимо о спорном питању порекла. ЈужниСловени, значи и Срби, према устаљеном мишљењу официјенесрпске ''историјске науке'', дошли су на Балкан у 6. веку1, у доба већподељеног Римског царства на Западно и Источно (395), када је

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->