Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
148. - 28.4.

148. - 28.4.

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 26, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

 
-NEKLASIFICIRANO-
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Klasa:
Urbroj:
Zagreb,
HRVATSKI SABOR n/p predsjednika, gospodina Josipa Leke ZAGREB PREDMET :
Zastupni
čko
 
pitanje
 
dr.
 
se.
 
Mirele
 
Holy
 
vezano
 
uz
 
proizvodnju,
 
prodaju
 
i
 
uporabu
 
eksplozivnih
 
tvari
 
i
 
nadzorom
 
nad
 
njihovim
 
prometom
 
-
 
odgovor 
 
Vlade
 
Republike
 
Hrvatske,
 
dostavlja
 
se;
 
VEZA:
 
Vaš
 
dopis:
 
klasa:
 
021-12/14-18/117
 
urbroj:
 
65-14-02
 
od
 
28.
 
veljače
 
2014.
 
godine
 
Zastupnica
 
u
 
Hrvatskom
 
saboru
 
Mirela
 
Holy,
 
 postavila
 
 je,
 
sukladno
 
odredbi
 
članka
 
140.
 
Poslovnika
 
Hrvatskog
 
sabora,
 
zastupničko
 
 pitanje
 
 predsjedniku
 
Vlade
 
Republike
 
Hrvatske,
 
vezano
 
uz
 
 proizvodnju,
 
 prodaju
 
i
 
uporabu
 
eksplozivnih
 
tvari
 
i
 
nadzorom
 
nad
 
njihovim
 
 prometom.
 
 Na
 
navedeno
 
zastupničko
 
 pitanje,
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
daje
 
slijede
ći
 
odgovor:
 
Zakonom
 
o
 
eksplozivnim
 
tvarima
 
(„Narodne
 
novine",
 
 broj:
 
178/04,
 
109/07,
 
67/08
 
i
 
144/10)
 
te
 
 podzakonskim
 
aktima
 
donesenih
 
na
 
temelju
 
 predmetnog
 
Zakona,
 
 propisano
 
 je
 
 područje
 
 proizvodnje,
 
 prometa
 
i
 
uporabe
 
eksplozivnih
 
tvari,
 
u
 
što
 
su
 
svrstana
 
i
 
 pirotehnička
 
sredstva.
 
Odredbe
 
Zakona
 
o
 
eksplozivnim
 
tvarima
 
usklađene
 
su
 
s
 
odredbama
 
Direktive
 
2007/23/EZ
 
Europskog
 
 parlamenta
 
i
 
Vijeća
 
od
 
23.
 
svibnja
 
2007.
 
godine,
 
o
 
 plasiranju
 
 pirotehničkih
 
sredstava
 
na
 
tržište.
 
Sukladno
 
odredbi
 
članka
 
27.
 
Zakona
 
o
 
eksplozivnim
 
tvarima,
 
 pirotehnička
 
sredstva
 
dijele
 
se
 
na
 
razrede
 
L,
 
II.,
 
III.,
 
IV.,
 
TI,
 
T2,
 
Pl
 
i
 
P2.
 
Odredbom
 
članka
 
29.
 
 predmetnog
 
Zakona,
 
 propisano
 
 je
 
da
 
se
 
 pirotehnička
 
sredstva
 
razreda
 
I.
 
mogu
 
 prodavati
 
u
 
maloprodaji
 
tijekom
 
cijele
 
godine
 
osobama
 
starijim
 
od
 
14
 
godina
 
 
-NEKLASIFICIRANO-u
 
 prodavaonicama
 
i
 
kioscima.
 
Pravilnikom
 
o
 
sigurnosnim
 
zahtjevima
 
za
 
 pirotehnička
 
sredstva
 
te
 
uvjetima
 
za
 
njihovu
 
 podjelu
 
(„Narodne
 
novine",
 
 broj:
 
34/10,
 
124/13
 
i
 
150/13),
 
između
 
ostalog
 
 je
 
i
 
 propisano
 
da
 
 pirotehnička
 
sredstva
 
razreda
 
I.
 
ne
 
smiju
 
uključivati
 
rakete,
 
 petarde
 
s
 
eksplozivnim
 
učinkom,
 
 baterije
 
za
 
takve
 
 petarde,
 
 petarde
 
s
 
učinkom
 
 bljeska
 
i
 
 baterije
 
za
 
takve
 
 petarde.
 
 Nadalje,
 
odredbom
 
članka
 
30.
 
Zakona,
 
 propisano
 
 je
 
da
 
se
 
 pirotehnička
 
sredstva
 
razreda
 
II.
 
i
 
III.
 
(koja
 
uključuju
 
i
 
 petarde)
 
mogu
 
 prodavati
 
od
 
15.
 
 prosinca
 
do
 
1.
 
siječnja
 
u
 
maloprodaji
 
samo
 
u
 
 prodavaonicama
 
oružja
 
i
 
streljiva
 
ili
 
u
 
 prodavaonicama
 
koja
 
imaju
 
odobrenja
 
za
 
 prodaju
 
 pirotehničkih
 
sredstava
 
i
 
to
 
samo
 
osobama
 
starijim
 
od
 
18
 
godina.
 
Pri
 
 prodaji,
 
 propisano
 
 je
 
i
 
obavezno
 
vođenje
 
evidencija
 
o
 
 prodanim
 
količinama
 
 pirotehničkih
 
sredstava.
 
Uporaba
 
 pirotehničkih
 
sredstava
 
II.
 
i
 
III.
 
razreda
 
dozvoljena
 
 je
 
samo
 
na
 
otvorenim
 
 prostorima
 
i
 
na
 
mjestima
 
gdje
 
se
 
ne
 
okuplja
 
veći
 
 broj
 
ljudi,
 
samo
 
u
 
 periodu
 
od
 
27.
 
 prosinca
 
do
 
1.
 
siječnja,
 
osim
 
u
 
 posebnim
 
slučajevima
 
uz
 
 posebno
 
odobrenje
 
Ministarstva.
 
Kako
 
 bi
 
se
 
osigurale
 
 preventivne
 
mjere
 
zaštite
 
kod
 
 prodaje
 
i
 
distribucije
 
 pirotehničkih
 
sredstava,
 
sigurna
 
 prodaja
 
i
 
uporaba
 
 pirotehničkih
 
sredstava
 
te
 
nadzor 
 
nad
 
ovlaštenim
 
 prodavaonicama
 
 pirotehničkih
 
sredstava,
 
sukladno
 
Zakonu
 
o
 
eksplozivnim
 
tvarima,
 
ministar 
 
unutarnjih
 
 poslova
 
donio
 
 je:
 
Pravilnik 
 
o
 
sadržaju,
 
izgledu
 
i
 
načinu
 
vođenja
 
upisnika
 
o
 
eksplozivnim
 
tvarima
 
(„Narodne
 
novine",
 
 broj:
 
110/09
 
i
 
157/09),
 
Pravilnik 
 
o
 
 prostornim,
 
tehničkim
 
i
 
sigurnosnim
 
zahtjevima
 
koje
 
moraju
 
zadovoljiti
 
 prodavaonice
 
 pirotehničkih
 
sredstava
 
(„Narodne
 
novine",
 
 broj:
 
141/08
 
i
 
65/10),
 
Pravilnik 
 
o
 
stručnom
 
osposobljavanju
 
osoba
 
za
 
rukovanje
 
eksplozivnim
 
tvarima
 
(„Narodne
 
novine,
 
 broj:
 
134/08
 
i
 
97/10),
 
Pravilnik 
 
o
 
načinu
 
označavanju
 
eksplozivnih
 
tvari
 
(„Narodne
 
novine",
 
 broj:
 
122/12
 
i
 
51/13)
 
i
 
Pravilnik 
 
o
 
sigurnosnim
 
zahtjevima
 
za
 
 pirotehnička
 
sredstva
 
te
 
uvjetima
 
za
 
njihovu
 
 podjelu
 
(„Narodne
 
novine",
 
 broj:
 
34/10,
 
124/13
 
i
 
150/13).
 
Također,
 
navedenim
 
Zakonom,
 
 propisane
 
su
 
i
 
kazne
 
za
 
 prekršitelje
 
zakonskih
 
odredbi.
 
Ističemo
 
kako
 
Ministarstvo
 
unutarnjih
 
 poslova
 
raspolaže
 
svim
 
 podacima
 
o
 
uvezenim
 
te
 
stavljenim
 
u
 
 promet
 
 pirotehničkim
 
sredstvima
 
na
 
 području
 
Republike
 
Hrvatske.
 
Također 
 
napominjemo,
 
kako
 
 je
 
u
 
tijeku
 
izrada
 
 prijedloga
 
novog
 
Zakona
 
o
 
eksplozivnim
 
tvarima
 
te
 
s
 
tim
 
u
 
svezi,
 
a
 
sukladno
 
sugestijama
 
udruga
 
za
 
zaštitu
 
i
 
 prava
 
životinja,
 
Ministarstvo
 
unutarnjih
 
 poslova
 
će
 
razmotriti
 
mogućnosti
 
dodatnih
 
ograničenja
 
za
 
 prodaju
 
i
 
uporabu
 
 petardi
 
II.
 
i
 
III.
 
razreda,
 
 pri
 
tome
 
vodeći
 
 brigu
 
i
 
o
 
mogućim
 
 posljedicama
 
za
 
gospodarske
 
subjekte
 
koji
 
se
 
 bave
 
djelatnošću
 
 proizvodnje
 
i
 
 prometa
 
 pirotehničkih
 
sredstava.
 
 Nadalje
 
vas
 
izvješćujemo,
 
kako
 
se
 
svake
 
godine,
 
u
 
 periodu
 
 božičnih
 
i
 
novogodišnjih
 
 blagdana,
 
kada
 
 je
 
dopušteno
 
korištenje
 
navedenih
 
sredstava,
 
 provodi
 
operativna
 
akcija
 
„Mir 
 
i
 
dobro".
 
Cilj
 
 provođenja
 
akcije
 
 je,
 
osim
 
 prevencije
 
kaznenih
 
djela
 
i
 
 prekršaja
 
te
 
održavanja
 
 povoljnog
 
stanja
 
opće
 
sigurnosti
 
i
 
 pojačano
 
 postupanje
 
 policije
 
u
 
nadzoru
 
 provedbe
 
odredbi
 
članka
 
30.
 
Zakona
 
o
 
eksplozivnim
 
tvarima,
 
koje
 
se
 
odnose
 
na
 
 prodaju
 
i
 
uporabu
 
 pirotehničkih
 
sredstava.
 
Sukladno
 
analizi
 
 provedbe
 
operativne
 
akcije
 
„Mir 
 
i
 
dobro"
 
koju
 
su
 
 provodile
 
sve
 
 policijske
 
uprave
 
u
 
razdoblju
 
od
 
16.
 
 prosinca
 
2013.
 
godine
 
do
 
8.
 
siječnja
 
2014.
 
godine,
 
 proizlazi
 
da
 
 je
 
uslijed
 
uporabe
 
eksplozivnih
 
i
 
 pirotehničkih
 
sredstva
 
teške
 
tjelesne
 
ozljede
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->