Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
148. - 24

148. - 24

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 26, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
 Na temelju članka 24. stavaka
1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj  _______________ godine donijela
O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom I.
U Odluci o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (Narodne novine, broj
60/2013), u točki V. iza
 podstavka 12. dodaju se novi  podstavci 13., 14. i 15. koji glase: "- predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, - predstavnik Ministarstva gospodarstva, - predstavnik Ministarstva kulture,". Dosadašnji podstavci 13. do 27. postaju podstavci 16. do 30. Iza dosadašnjeg podstavka 28. koji postaje podstavak 31. dodaju se podstavci 32., 33. i 34. koji glase: "- predstavnik Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba "Dodir", -
 predstavnik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara,
- predstavnik Saveza društava multiple skleroze Hrvatske.".
II.
U točki VI. druga rečenica mijenja se i glasi:
"
Tajništvo čine tajnik i pomoćnik tajnika
, a poslove tajništva obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.".
III.
Čelnici tijela državne uprave
 
i organizacija iz točke I. ove Odluke predložit će, u roku od četrnaest dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, svoje predstavnike koji će
sudjelovati u radu Povjerenstva.
 
2
IV.
Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u
 Narodnim novinama. Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIK
Zoran Milanović
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->