Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
148. - 19

148. - 19

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 26, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

 
PRIJEDLOG
Na temelju
članka
 
7.
 
Zakona
 
o
 
sklapanju
 
i
 
izvršavanju
 
međunarodnih
 
ugovora
 
(Narodne
 
novine,
 
broj
 
28/96),
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
 je
 
na
 
sjednici
 održanoj 2014. godine donijela
ODLUKU o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o drugom zajmu za razvojnu politiku gospodarskog oporavka
između
 
Republike
 
Hrvatske
 
i
 
Međunarodne
 
banke
 
za
 
obnovu
 
i
 
razvoj
 
I.
 
Na
 
temelju
 
članka
 
139.
 
Ustava
 
Republike
 
Hrvatske
 
(Narodne
 
novine,
 
broj
 
85/2010
 
-
 
pročiš
ćeni
 
tekst
 
i
 
5/2014
 
-
 
Odluka
 
Ustavnog
 
suda
 
Republike
 
Hrvatske)
 
pokreće
 
se
 
postupak
 
za
 
sklapanje
 
Ugovora
 
o
 
drugom
 
zajmu
 
za
 
razvojnu
 
politiku
 
gospodarskog
 
oporavka
 
između
 
Republike
 
Hrvatske
 
i
 
Međunarodne
 
banke
 
za
 
obnovu
 
i
 
razvoj
 
(u
 
daljnjem
 
tekstu:
 
Ugovor 
 
o
 
zajmu).
 
II.
 
Republika
 
Hrvatska
 
primljena
 
 je
 
u
 
punopravno
 
članstvo
 
Međunarodne
 
banke
 
za
 
obnovu
 
i
 
razvoj
 
(u
 
daljnjem
 
tekstu:
 
IBRD)
 
25.
 
veljače
 
1993.
 
godine.
 
Republika
 
Hrvatska
 
 je
 
od
 
tada
 
do
 
danas
 
sklopila
 
s
 
IBRD-om
 
53
 
ugovora
 
za
 
36
 
dugoročnih
 
 javnih
 
zajmova
 
i
 
17
 
zajmova
 
uz
 
državno
 
 jamstvo,
 
u
 
ukupnom
 
iznosu
 
oko
 
2,43
 
milijarde
 
eura.
 
Prema
 
iznosu
 
odobrenih
 
zajmova
 
i
 
pruženoj
 
tehničkoj
 
pomoći
 
u
 
obliku
 
darovnica,
 
u
 
ukupnom
 
iznosu
 
preko
 
52,4
 
milijuna
 
eura,
 
IBRD
 
predstavlja
 
najznačajniji
 
izvor 
 
strane
 
financijske
 
potpore
 
koja
 
pridonosi
 
ukupnom
 
razvoju
 
Republike
 
Hrvatske.
 
III.
 
Sklapanje
 
Ugovora
 
o
 
zajmu
 
predlaže
 
se
 
radi
 
unapređenja
 
fiskalne
 
održivosti
 
konsolidacijom
 
rashoda
 
i
 
poticanja
 
rasta
 
privatnog
 
sektora.
 
Ukupna
 
vrijednost
 
predloženog
 
Zajma
 
procijenjena
 
 je
 
na
 
150.000.000
 
eura.
 
Program
 
reformi
 
koje
 
se
 
podupiru
 
Drugim
 
zajmom
 
za
 
razvojnu
 
politiku
 
gospodarskog
 
oporavka
 
obuhvaća
 
sljedeće
 
aktivnosti/komponente:
 
1.
 
Jačanje
 
fiskalne
 
održivosti
 
kroz
 
konsolidaciju
 
rashoda
 
-
 
usredotočit
 
će
 
se
 
na:
 
a)
 
daljnje
 
promicanje
 
fiskalne
 
održivosti
 
i
 
transparentnosti;
 
b)
 
 jačanje
 
učinkovitosti
 
 javne
 
uprave;
 
c)
 
 jačanje
 
fiskalne
 
discipline
 
u
 
zdravstvenom
 
sustavu;
 
d)
 
 jačanje
 
učinkovitosti
 
i
 
djelotvornosti
 
socijalnih
 
naknada,
 
usmjeravanje
 
potrošnje
 
na
 
pomno
 
odabrane
 
programe
 
i
 
racionalizaciju
 
mreže
 
socijalne
 
zaštite;
 
e)
 
poboljšanje
 
fiskalne
 
i
 
socijalne
 
održivosti
 
mirovinskog
 
sustava.
 
2.
 
Stvaranje
 
poticajnog
 
okruženja
 
za
 
rast
 
privatnog
 
sektora
 
-
 
obuhvaća
 
program
 
reformi
 
koje
 
će
 
se
 
usredotočiti
 
na
 
četiri
 
skupine
 
reformi:
 
a)
 
povećanje
 
fleksibilnosti
 
tržišta
 
rada
 
i
 
poticanje
 
na
 
aktivno
 
sudjelovanje
 
na
 
tržištu
 
rada;
 
b)
 
smanjenje
 
administrativnih
 
i
 
regulatornih
 
prepreka
 
za
 
poslovanje;
 
c)
 
smanjenje
 
udjela
 
vlasništva
 
u
 
državnim
 
poduzećima
 
kroz
 
privatizaciju
 
ili
 
likvidaciju
 
poduzeća
 
u
 
državnom
 
vlasništvu;
 
d)
 
osnaživanje
 
okvira
 
za
 
inovacije.
 
 
IV.
 
Prihvaća
 
se
 
nacrt
 
Ugovora
 
o
 
zajmu,
 
nacrt
 
Programskog
 
dokumenta,
 
zajedno
 
s
 
Dodatkom
 
1.
 
Pismo
 
o
 
razvojnoj
 
politici
 
i
 
Dodatkom
 
2.
 
Matrica
 
mjera,
 
kao
 
osnova
 
za
 
vođenje
 
pregovora.
 
Nacrt
 
Ugovora
 
o
 
zajmu
 
iz
 
stavka
 
1.
 
ove
 
točke,
 
sastavni
 
 je
 
dio
 
ove
 
Odluke.
 
V.
 
Određuje
 
se
 
izaslanstvo
 
Republike
 
Hrvatske
 
za
 
vođenje
 
pregovora
 
u
 
sljedećem
 
sastavu:
 
1.
 
pomoćnik
 
ministra
 
financija
 
-
 
voditelj
 
izaslanstva;
 
2.
 
načelnik
 
Zavoda
 
za
 
makroekonomske
 
i
 
fiskalne
 
analize
 
i
 
projekcije
 
u
 
Ministarstvu
 
financija,
 
član;
 
3.
 
načelnica
 
Sektora
 
za
 
izvršavanje
 
državnog
 
proračuna
 
u
 
Ministarstvu
 
financija,
 
član;
 
4.
 
predstavnik
 
Ministarstva
 
znanosti,
 
obrazovanja
 
i
 
sporta,
 
član;
 
5.
 
predstavnik
 
Ministarstva
 
rada
 
i
 
mirovinskoga
 
sustava,
 
član;
 
6.
 
predstavnik
 
Ministarstva
 
uprave,
 
član;
 
7.
 
predstavnik
 
Ministarstva
 
pravosuđa,
 
član;
 
8.
 
predstavnik
 
Ministarstva
 
socijalne
 
politike
 
i
 
mladih,
 
član;
 
9.
 
predstavnik
 
Ministarstva
 
graditeljstva
 
i
 
prostornoga
 
uređenja,
 
član;
 
10.
 
predstavnik
 
Ministarstva
 
zdravlja,
 
član;
 
11.
 
predstavnik
 
Hrvatskog
 
zavoda
 
za
 
mirovinsko
 
osiguranje,
 
član;
 
12.
 
predstavnik
 
Hrvatskog
 
zavoda
 
za
 
zdravstveno
 
osiguranje,
 
član;
 
13.
 
predstavnik
 
Državnog
 
ureda
 
za
 
upravljanje
 
državnom
 
imovinom,
 
član;
 
14.
 
predstavnik
 
 Agencije
 
za
 
investicije
 
i
 
konkurentnost,
 
član.
 
Troškovi
 
za
 
rad
 
izaslanstva
 
obuhvaćaju
 
troškove
 
vođenja
 
pregovora
 
i
 
osigurani
 
su
 
u
 
Državnom
 
proračunu
 
Republike
 
Hrvatske
 
za
 
2014.
 
godinu.
 
Ovlašćuje
 
se
 
voditelj
 
izaslanstva
 
da,
 
u
 
ime
 
izaslanstva
 
Republike
 
Hrvatske,
 
potpiše
 
Zapisnik
 
s
 
pregovora
 
i
 
ostalu
 
potrebnu
 
dokumentaciju.
 
VI.
 
Ovlašćuje
 
se
 
ministar 
 
financija
 
da,
 
u
 
ime
 
Republike
 
Hrvatske,
 
potpiše
 
Ugovor 
 
o
 
zajmu.
 
VII.
 
Izvršavanje
 
Ugovora
 
o
 
zajmu
 
zahtijeva
 
osiguranje
 
financijskih
 
sredstava
 
u
 
Državnom
 
proračunu
 
Republike
 
Hrvatske
 
za
 
otplatu
 
glavnice
 
zajma
 
koja
 
dospijeva
 
u
 
cijelosti
 
2029.
 
godine,
 
dok
 
su
 
sredstva
 
za
 
plaćanje
 
kamata
 
i
 
početne
 
naknade
 
osigurana
 
u
 
Državnom
 
proračunu
 
Republike
 
Hrvatske
 
za
 
2014.
 
godinu
 
i
 
projekcijama
 
za
 
2015.
 
i
 
2016.
 
godinu
 
u
 
razdjelu
 
Ministarstva
 
financija.
 
Povlačenje
 
Zajma
 
predviđeno
 
 je
 
u
 
Državnom
 
proračunu
 
Republike
 
Hrvatske
 
za
 
2014.
 
godinu.
 
VIII.
 
Ugovor 
 
o
 
zajmu
 
ne
 
zahtjeva
 
donošenje
 
novih
 
ili
 
izmjenu
 
postojećih
 
zakona,
 
ali
 
sukladno
 
članku
 
18.
 
Zakona
 
o
 
sklapanju
 
i
 
izvršavanju
 
međunarodnih
 
ugovora
 podliježe
potvrđivanju
 
Hrvatskog
 
sabora.
 
Klasa:
 
Urbroj:
 
 
Zagreb,
 
PREDSJEDNIK
 
Zoran
 
Milanović
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->