Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proces verbal reorganizare 09.10.2009

Proces verbal reorganizare 09.10.2009

Ratings: (0)|Views: 1,206|Likes:
Published by Wyrd Well
Locaţie: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Data: 09.10.2009
Ora: 09.00
Participanţii:
Din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor:
• comisar şef TIBERIU UNGUREANU – Director general adjunct;
• subinspector MIHAI MUNTEANU – pt. Şef Serviciu Cabinet şi Registratură Generală;
• comisar GETA CUCU - Director Direcţia Medicală;
• comisar MARIAN STANCOVICI – Director Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar
• comisar şef CĂTĂLIN BEJAN – Director Direcţia Reintegrare Socială;
• comisar şef IONIŢOAIA CONSTANTIN - Director Direcţia Inspecţie Penitenciară;
• comisar GHEORGHE IFTINCA - Director Direcţia Management Resurse Umane;
• comisar AURELIAN OPREA – pt. Director Direcţia Economico - Administrativă;
• comisar şef MIHAELA BONAŢIU – pt. Şef Serviciu Cooperare şi Programe;
• comisar şef MANUELA PIELEANU – Director Direcţia Contencios şi Elaborare Acte Normative;
• comisar şef DANA CENUŞĂ – Şef Birou Relaţii Publice şi Mass - Media;
• inspector principal FLORIN TUDOROIU – Compartiment Organizare - Mobilizare;
• inspector principal CORNELIA PLEŞA – Compartiment Protecţia Muncii;

Din partea organizaţiilor sindicale:
• ŞTEFAN TEOROC - Preşedinte SNLP
• MIHAELA NEACŞU – Vicepreşedinte SNLP
• DUMITRAŞCU SORIN - Preşedinte FSANP
• EDWARD LUCACI – Vicepreşedinte SNLP
• SERGIU STUPU - Sindicatul FRĂŢIA JILAVA

Ordinea de zi a întâlnirii:
Dezbaterea principiilor de reorganizare a ANP
Locaţie: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Data: 09.10.2009
Ora: 09.00
Participanţii:
Din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor:
• comisar şef TIBERIU UNGUREANU – Director general adjunct;
• subinspector MIHAI MUNTEANU – pt. Şef Serviciu Cabinet şi Registratură Generală;
• comisar GETA CUCU - Director Direcţia Medicală;
• comisar MARIAN STANCOVICI – Director Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar
• comisar şef CĂTĂLIN BEJAN – Director Direcţia Reintegrare Socială;
• comisar şef IONIŢOAIA CONSTANTIN - Director Direcţia Inspecţie Penitenciară;
• comisar GHEORGHE IFTINCA - Director Direcţia Management Resurse Umane;
• comisar AURELIAN OPREA – pt. Director Direcţia Economico - Administrativă;
• comisar şef MIHAELA BONAŢIU – pt. Şef Serviciu Cooperare şi Programe;
• comisar şef MANUELA PIELEANU – Director Direcţia Contencios şi Elaborare Acte Normative;
• comisar şef DANA CENUŞĂ – Şef Birou Relaţii Publice şi Mass - Media;
• inspector principal FLORIN TUDOROIU – Compartiment Organizare - Mobilizare;
• inspector principal CORNELIA PLEŞA – Compartiment Protecţia Muncii;

Din partea organizaţiilor sindicale:
• ŞTEFAN TEOROC - Preşedinte SNLP
• MIHAELA NEACŞU – Vicepreşedinte SNLP
• DUMITRAŞCU SORIN - Preşedinte FSANP
• EDWARD LUCACI – Vicepreşedinte SNLP
• SERGIU STUPU - Sindicatul FRĂŢIA JILAVA

Ordinea de zi a întâlnirii:
Dezbaterea principiilor de reorganizare a ANP

More info:

Published by: Wyrd Well on Oct 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2014

pdf

text

original

 
Proces-verbal nr. 241.105 din 09.10.2009încheiat cu ocazia întâlnirii de lucru dintre conducerea A.N.P.şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale
Locaţie: Administraţia Naţională a Penitenciarelor Data: 09.10.2009Ora: 09.00Participanţii:Din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor:
comisar şef TIBERIU UNGUREANU – Director general adjunct;
subinspector MIHAI MUNTEANU pt. Şef Serviciu Cabinet şi RegistratuGenerală;
comisar GETA CUCU - Director Direcţia Medicală;
comisar MARIAN STANCOVICI – Director Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar 
comisar şef CĂTĂLIN BEJAN – Director Direcţia Reintegrare Socială;
comisar şef IONIŢOAIA CONSTANTIN - Director Direcţia Inspecţie Penitenciară;
comisar GHEORGHE IFTINCA - Director Direcţia Management Resurse Umane;
comisar AURELIAN OPREA – pt. Director Direcţia Economico - Administrativă;
comisar şef MIHAELA BONAŢIU – pt. Şef Serviciu Cooperare şi Programe;
comisar şef MANUELA PIELEANU – Director Direcţia Contencios şi Elaborare ActeNormative;
comisar şef DANA CENUŞĂ – Şef Birou Relaţii Publice şi Mass - Media;
inspector principal FLORIN TUDOROIU – Compartiment Organizare - Mobilizare;
inspector principal CORNELIA PLEŞA – Compartiment Protecţia Muncii;
Din partea organizaţiilor sindicale:
ŞTEFAN TEOROC - Preşedinte SNLP
MIHAELA NEACŞU – Vicepreşedinte SNLP
DUMITRAŞCU SORIN - Preşedinte FSANP
EDWARD LUCACI – Vicepreşedinte SNLP
SERGIU STUPU - Sindicatul FRĂŢIA JILAVA
Ordinea de zi a întâlnirii:
Dezbaterea principiilor de reorganizare a ANP.
Probleme abordate:
comisar şef Tiberiu Ungureanu Director general adjunct al AdministraţieiNaţionale a Penitenciarelor:
 
Solicită participanţilor vină cu propuneri în urma emailurilor primite referitoare lastructura organizatorică.
Mihaela Neacşu - SNLP– s-au solicitat fişele posturilor, iar de la sectorul economicnu s-a primit nicio fişa postului.
Sergiu Stupu – Sindicatul Frăţia Jilava - afirmă că la el au ajuns pe email toatefişele posturilor.
comisar Iftinca Gheorghe – afirmă că va retransmite toate fişele posturilor.
comisar şef Tiberiu Ungureanu – spune că în urma retransmiterii să se obţină şiconfirmare de primire.
Dumitraşcu Sorin - Preşedinte FSANP- spune că după ce a citit variantele trimise,crede că trebuie să existe propuneri pe tipuri de penitenciare şi să stabilească împreunăprincipiile de reorganizare şi nu este de acord cu realocarea personalului şi susţine caschema personalului dacă este sub medie să urce, iar restul să rămână aşa cum sunt, şieste de acord cu realocarea posturilor vacante. Cere ca ANP să solicite o analiză aposturilor de la unităţile subordonate cu justificare, analiză care va fi făcută de unităţi dupăprimirea schemelor de principiu.
comisar şef Tiberiu Ungureanu – referitor la propunerea ca ceea ce este sub mediesă urce, iar restul să rămână aşa cum este, înseamnă că mulţi că o stea şi alţii o sămuncească mult mai mult.
Dumitraşcu Sorin - Preşedinte FSANP – nu este vina celor de la un Centru deReeducare că s-a micşorat numărul persoanelor private de libertate şi trebuie văzut cefuncţii nu se justifică, iar oamenii nu trebuie mutaţi decât dacă sunt de acord să se mutedin unitate.
comisar Iftinca Gheorghe – cei care nu muncesc nu or să fie niciodată de acord săse mute.
Sergiu Stupu – Sindicatul Frăţia Jilava – spune că trebuie probată afirmaţia.
Dumitraşcu Sorin - Preşedinte FSANP – spune că nu au fost de acord cu împărţireapenitenciarelor în funcţie de capacitatea de cazare.
comisar şef Tiberiu Ungureanu – spune ca s-a ridicat problema că sunt penitenciarecu 490 locuri şi pot fi trecute în aceeaşi categorie cu cele de 500, dar cu cele între 500 şi1000 nu au fost comentarii.
Ştefan Teoroc - Preşedinte SNLP – trebuie avute în vedere două modele depenitenciare.
comisar Marian Stancovici – afirmă că este normal să se ţină seama de capacitateade cazare.
comisar şef Tiberiu Ungureanu – dă un exemplu că Penitenciarul Bucureşti - Jilavaare 1000 de locuri, Penitenciarul Baia – Mare are 490 de locuri şi u acelaşi profil, dar volumul de activităţi diferă foarte mult.
Dumitraşcu Sorin - Preşedinte FSANP – trebuie luat în calcul regimul şi după aceeacelelalte variabile.
Sergiu Stupu – Sindicatul Frăţia Jilava – spune că are impresia că ceea ce se întâmplă este o tergiversare, pentru că au loc întâlniri de mai mult timp şi nu s-a ajuns lanicio concluzie.
Ştefan Teoroc - Preşedinte SNLP – spune că propunerea sindicatului încearcă săse armonizeze cu ambele variabile
Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 , Bucureşti,Româniawww.anp-just.ro
2
 
Dumitraşcu Sorin - Preşedinte FSANP – spune că reprofilarea unităţilor s-a făcut înurma unei liste.
comisar şef Tiberiu Ungureanu – spune că activităţile zilnice sunt în funcţie denumărul persoanelor private de liberate.
comisar Marian Stancovici – spune că ar avansa ideea ca în principiu să fie tipul depenitenciar, capacitatea legală de cazare, iar funcţiile de conducere să fie stabilite înfuncţie de volumul de activităţi.
comisar şef Tiberiu Ungureanu – spune că de la ANP nu are de unde să ştievolumul de activităţi de la unităţi.
Dumitraşcu Sorin - Preşedinte FSANP – spune că tocmai de aceea să fie lasţi săvină cu propuneri.
comisar şef Tiberiu Ungureanu – spune că în unităţi vor fi discuţii cu sindicatele, pebaza schemei trimise şi apoi se va veni cu propuneri.
comisar Marian Stancovici – echipele multidisciplinare din penitenciare au analizatschemele primite şi unităţile şi-au însuşit schemele.
comisar şef Tiberiu Ungureanu – Director general adjunct ANP – spune ca a notatpropunerea d-lui Dumitraşcu Sorin.
Ştefan Teoroc - Predinte SNLP criteriile care au stat la baza elaborăriiorganigramelor sunt regimul penitenciarelor şi capacitatea legală, iar restul sunt variabile,pentru că nu putem face un model rigid, nu realizez cum putem avea un model fix, înfuncţie de raportul personal, ori să adăugăm criterii în plus, spre exemplu nu înţeleg ce înseamnă că funcţia de pază de la Spitalul Penitenciar va fi asigurată de Penitenciarul înal cărui perimetru se află. Întreabă de asemenea personalul de la sectorul paza de laPenitenciarul Spital în subordinea cui se af, pentru poate apărea o dublăsubordonare.
Mihaela Neacşu SNLP trebuie analizată clar situia, spre exemplu laPenitenciarul Bucureşti – Jilava niciun director nu-şi va asuma responsabilitatea pazeiPenitenciarului Spital.
comisar şef Tiberiu Ungureanu – Director general adjunct ANP – spune că a rămassă se stabilească dacă se impune rămânerea în ştatul de organizare a funcţiei de şef detură.
comisar Marian Stancovici – în unele penitenciare din Uniunea Europeană, paza peperimetrul unităţii este externalizată.
comisar şef Tiberiu Ungureanu - întreabă dacă sunt observaţii.
Ştefan Teoroc - Preşedinte SNLP – spune că ar trebui stabilite criteriile.
Dumitraşcu Sorin - Preşedinte FSANP – nu sa analizat volumul de activităţi.
comisar şef Tiberiu Ungureanu – se va analiza la unităţi.
Dumitraşcu Sorin - Preşedinte FSANP - a fost trimisă o schemă la unităţi, iar aceştia nu o să ştie ce să facă cu ea, era bine să înceapă de jos în sus.
Ştefan Teoroc - Preşedinte SNLP – referitor la materialul discutat (pagina 10punctul 1) către ce ne uităm?
comisar Iftinca Gheorghe – ne uităm la ce au trimis direcţiile de specialitate, este ovaloare la care tindem.
Dumitraşcu Sorin - Preşedinte FSANP – întreabă cum au fost stabilite pentru căpropunerile de la direcţiile de specialitate suportă discuţii.
Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 , Bucureşti,Româniawww.anp-just.ro
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nattie Golub liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
smon_ica76 liked this
armi07 liked this
armi74 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->