P. 1
Metodologia-Cercetarii-Sociale

Metodologia-Cercetarii-Sociale

Ratings: (0)|Views: 1,415|Likes:
Published by elena_doina

More info:

Published by: elena_doina on Oct 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
Mihai P
ă
unescu 20041
 METODOLOGIA CERCET
Ă
RII SOCIALE
 
Mihai P
ă
unescu 20042
CUPRINS  I.
 
 Despre teorie
 ş
i metod 
ă
în
 ş
tiin
 ţ 
ele sociale ……………………...4 
 I.1. Teoria social 
ă
……………………………………………………………4  I.2. Ce explic
ă
teoria social 
ă
? ……………………………………………….8 I.3. Cum se produce cunoa
 ş
terea? …………………………………………..9 I.4. Câteva preciz 
ă
ri terminologice …………………………………………13 I.5. Construirea teoriilor ……………………………………………………15 I.5.1. Metoda deductiv
ă
…………………………………………………15 I.5.2 Metoda inductiv
ă
………………………………………………….16  I.6. Clasificarea orient 
ă
rilor metodologice …………………………….…..18
 II.
 
 Metodologii “obiective” de cercetare …………………………..20
 II.1. Pozitivismul sociologic …………………………………………….….21 II.2. Opera
 ţ 
ionalismul sociologic ………………………………………….23 II.3. Empirismul în
 ş
tiin
 ţ 
ele sociale ……………………………………….26  II.4. Analiza structural 
ă
…………………………………………………...28 II.5. Analiza func
 ţ 
ional 
ă
…………………………………………………..30
 III.
 
 Practici metodologice interpretative ………………….………...35
 III.1. Sociologia interpretativ
ă
a lui Max Weber …………………………..36  III.1.1. Ac
 ţ 
iunea social 
ă
……………………………………………......41 III.1.2. Tipuri de ac
 ţ 
iune social 
ă
……………………………………….42 III.1.3. Ac
 ţ 
iune
 ş
i institu
 ţ 
ii sociale ……………………………………..43 IV.1.4. Obiectivitatea cunoa
 ş
terii sociale ………………………………46  III.2. Interac
 ţ 
ionismul simbolic ……………………………………………48 III.3 Etnometodologia ………………………………………………………57  III.4. Fenomenologia ……………………………………………………….63
 IV.
 
 Polarit 
ăţ 
i metodologice ……………………………………...….69
 
Mihai P
ă
unescu 20043
 IV.1. Individualism – holism metodologic …………………………………69 IV.2. Pozitivare sau în
 ţ 
elegere a datelor empirice …………………………73
Fiind prev
ă
zut pentru semestrul I al primului an de studii în
ş
tiin
ţ
e politice
ş
i sociale,cursul are menirea de a asigura temeiurile introductive în logica
ş
i practica cercet
ă
riisociale. Cursul vizeaz
ă
prezentarea modalit
ăţ
ilor alternative de producere a datelor sociale, interpretare a acestora
ş
i integrare teoretic
ă
. Astfel, cursul va consta din analiza a principalelor orient
ă
ri teoretice
ş
i metodologice în
ş
tiin
ţ
ele sociale
ş
i a principiilor subsumate acestora. În final, se dore
ş
te ca studen
ţ
ii s
ă
fie familiariza
ţ
i de co-existen
ţ
adiverselor orient
ă
ri teoretice
ş
i metodologice, precum
ş
i de logicile
ş
i proiectele decercetare diferite pe care aceste orient
ă
ri le-au generat.
OBIECTIVE GENERALE
 În finalul cursului ne a
ş
tept
ă
m ca studen
ţ
ii:
 
s
ă
asimileze con
ţ
inuturile conceptelor de baz
ă
ale proiect
ă
rii cercet
ă
rii sociale, putând opera cu ele în contexte existente precum
ş
i în mod independent;
 
s
ă
disting
ă
specificul cercet
ă
rii sociale, iar în cadrul acesteia, diferen
ţ
ele dintrevariatele orient
ă
ri
ş
i practici metodologice dezvoltate în sociologie;
 
s
ă
elaboreze structura unui proiect de cercetare social
ă
empiric
ă
, precizândelementele componente
ş
i rela
ţ
iile dintre ele.
STRUCTURA CURSULUI
Spre deosebire de
ş
tiin
ţ
ele naturii, în sociologie
ş
i în
ş
tiin
ţ
ele sociale în general,nu s-a dezvoltat o metodologie unitar 
ă
 
ş
i universal
ă
, autonom
ă
fa
ţă
de universul teoreticluat ca referin
ţă
, ci mai degrab
ă
strategii de investigare specifice diferitelor orient
ă
riteoretice. Metodologia cercet
ă
rii sociale (MCS) se ocup
ă
cu identificarea
ş
i analiza

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Catalin Cincu liked this
radoslav_tar liked this
Mony Monyk liked this
Alexandra Popa liked this
Roxana Olteanu liked this
Lazar Iulia liked this
Alesea Nourenco liked this
BaracuObama liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->